Video archív

Rozhovor s Františkem Nonnemannem

Hostem studia epravo.cz byl Mgr. František Nonnemann, člen výboru Spolku pro ochranu osobních údajů. Dnes jsme hovořili o fenoménu ochrany osobních údajů a o těch, kteří ji vykonávají. Co znamená pověřenec pro ochranu osobních údajů? Proč se mu uděluje ocenění roku a jaké jsou podmínky nominace? Kdo se může nebo naopak nemůže stát pověřencem? Jaké…

Rozhovor s Martinem Maisnerem

Hostem studia epravo.cz byl Martin Maisner, místopředseda představenstva ČAK, advokát a rozhodce. V dnešním rozhovoru jsme mluvili o České advokátní komoře a její agendě spojené s digitalizací. Co se nyní ohledně digitalizace v ČAK děje? Jakých oblastí její činnosti se to týká? Bude se v budoucnu volit do sněmu elektronicky? Jaké jsou s tím…

Rozhovor s Pierluigim Nudo

Hostem studia epravo.cz byl Pierluigi Nudo, advokát z advokátní kanceláře Vych & Partners. V dnešním rozhovoru jsme se podívali do Itálie. Co ho přivedlo do České republiky? Co nabídl české advokátní kanceláři a jaké zázemí mu poskytla? Jaká je jeho agenda? Jaké typy kauz se nejvíce řeší v Itálii a jaké jsou tam odlišnosti? To vše a další…

Rozhovor s Markem Demo

Hostem studia epravo.cz byl Marek Demo, advokát a společník advokátní kanceláře LTA Legal. Mluvili jsme o právu, daních a auditu. Jaká cesta ho přivedla právě k tomuto oboru? Jaké výhody skýtá tak komplexní služba, jakou je integrované poradenství? Jak složité je sestavit profesně kvalitní tým? Jaké jsou plány rozvoje do budoucna? Toto a další…

Rozhovor s Michalem Vávrou

Hostem studia epravo.cz byl Michal Vávra, advokát a partner advokátní kanceláře BULINSKÝ & VÁVRA. Dnes jsme si povídali působení v Rakousku a o rakouském právu. Jak a proč došlo k přesunu do Rakouska? Co znamená termín evropský usazený advokát? Jsou třeba rozdílové zkoušky? Liší se způsob výkonu rakouské advokacie od té české? Jaká jsou specifika…

Rozhovor s Martinem Dolečkem a Jiřím Novákem

Hosty studia epravo.cz byli Mgr. Martin Doleček a JUDr. Jiří Novák, advokáti a partneři sloučené advokátní kanceláře Sokol Novák TDPA. Jaká byla motivace k sloučení velkých a na trhu zaběhnutých kanceláří? Jak taková fúze probíhá? Jak je to s agendou a jak bude nově rozdělena? Jaké změny dozná management? Toto a další se dozvíte v rozhovoru.

Rozhovor se Stanislavem Servusem

Hostem studia epravo.cz byl Stanislav Servus, advokát a partner advokátní kanceláře VALOUCH SERVUS. V jakém stavu u nás je agenda nástupnictví a mezigenerační ochrany majetku? Koho se týká především a čím se tento obor zabývá? Jak vypadá současná agenda a jak se mění v čase? Jaké je uvědomění českých podnikatelů v souvislosti s předáním majetku…

Rozhovor s Adélou Gajdovou

Hostem studia epravo.cz byla Adéla Gajdová, advokátka a partnerka Urbášek & Partners. Mění se advokátní praxe? Jaký přístup má mladá generace k té dnešní praxi? Objevují se hlasy "mladí nechtějí pracovat"? Jaký je přístup starší generace k té mladší a jak v praxi funguje rozdíl v jejich přístupu? Jaké místo jako disciplína zaujímá advokacie v…

Rozhovor s Václavem Vlkem

Hostem studia epravo.cz byl Václav Vlk, advokát a partner zakladatel AK Moreno Vlk a člen prezidia Unie obhájců ČR. Co ho vedlo k tomu, spojit se s partnerem z latinského světa, bylo to cílenou volbou? Jaká specifika má advokacie v těchto zemích? Jak je to u nás s kárnou praxí? Co advokáti a dobročinnost? Kam by měla směřovat finanční podpora?…

Rozhovor s Petrem Šukem

Hostem studia epravo.cz byl Petr Šuk, místopředseda Nejvyššího soudu ČR. Zeptali jsme se, jak hodnotí uplynulou dobu v této funkci a jaký to na něho dělá dojem. Jaké mu tato funkce odhalila problémy v justici, které jako právník před tím nevnímal? Co si myslí o způsobu výběru nových soudců? Kde v justičním systému scházejí peníze? Jak je to s…

Rozhovor s Kristiánem Léko

Hostem studia epravo.cz byl Kristián Léko, advokát a partner advokátní kanceláře Richter & Léko advokáti s.r.o. Jak pestrá byla jeho cesta k advokacii? Je výhodou mít ještě jinou praxi, která přeruší studium a advokátní činnost? Jaké zkušenosti z novinařiny dnes využívá? Co bylo motivací k založení advokátní kanceláře? Jaké jsou plány do budoucna?…

Rozhovor s Danielou Kovářovou

Hostem studia epravo.cz byla advokátka, prezidentka Unie rodinných advokátů, bývalá ministryně spravedlnosti a nyní kandidátka do Senátu Parlamentu České republiky JUDr. Daniela Kovářová. Co ji vedlo ke kandidatuře do senátních voleb? Co je podstatou jejího programu? Co si myslí o dnešní legislativní tvorbě? Co ji při kampani překvapilo nebo…

Rozhovor s Petrem Stuchlíkem a Mojmírem Ježkem

Hosty studia epravo.cz byli ekonom CorCo systems Ing. Petr Stuchlík a pražský advokát JUDr. Mojmír Ježek. Dnešním tématem byla podpora rozvoje lokálního podnikání a transparentní distribuce veřejné podpory. Hosté nám představili systém Corrency. Kdo je jeho poskytovatelem a kam systém primárně míří? Kdo ho může využívat? Kde systém funguje? Kde…

Rozhovor s Petrem Tomanem

Hostem studia epravo.cz byl JUDr. Petr Toman, LL.M., jednatel advokátní kanceláře TOMAN & PARTNERS a místopředseda ČAK. Jaký byl poslední rok z pohledu České advokátní komory? Jak komora a advokáti reagovali na vpád Ruska na Ukrajinu? Jak se změnila práce a portfolio advokátní praxe advokátů? Jaké další věci musela řešit Česká advokátní komora?…

Rozhovor s Janem Kramperou

Hostem studia epravo.cz byl Mgr. Jan Krampera, zakladatel a společník advokátní kanceláře Aegis Law. Jak složité je v dnešní době vstupovat na trh advokátních kanceláří? Proč volil cestu vlastní kanceláře a ne partnerství v etablované společnosti? V jakém karierním momentě na tuto myšlenku přišel? S jakými komplikacemi vzniká pracovní tým? Toto a…

Rozhovor s Martinem Svatošem

Hostem studia epravo.cz byl JUDr. Martin Svatoš, Ph.D., mediátor, rozhodce a vedoucí centra pro mimosoudní řešení sporů PF UK. Tématem bylo smírné řešení sporů. Jaké má smírčí řízení výhody? Jakou agendu má mediátor a rozhodce a kdo se jím může stát? Je povinností právnické vzdělání? Pro koho je rozhodčí řízení určené? Kdy se rozhodnout pro…

Rozhovor s Janem Mlynarčíkem

Hostem studia epravo.cz byl Mgr. Jan Mlynarčík, prezident Exekutorské komory ČR. Jak vnímá systém exekučního práva v České republice? Jak by měl moderní exekuční řád vypadat a co je v něm třeba legislativně upravit? Jaké jsou typické problematické případy? Jak pohlíží na současný exekuční tarif? Jak by se dělila agenda v rámci teritoriálního…

Rozhovor s Milošem Olíkem

Hostem studia epravo.cz byl JUDr. Ing. Miloš Olík, Ph.D., LL.M., FCIArb, advokát, odborník na rozhodčí řízení a partner Rowan Legal. Jaké byly jeho začátky s rozhodčím řízením? Proč není v rámci propagace rozhodčích řízení kladen větší důraz na vzdělávání rozhodců? Jaký rozdíl je mezi běžným rozhodčím řízením a ICC řízením? Může se mezinárodní…

Rozhovor s Martinem Foukalem

Hostem studia epravo.cz byl JUDr. Martin Foukal, notář, čestný předseda Notářské komory ČR a předseda Pražského sdružení Jednoty českých právníků. Co si myslí o obnovených Právnických sjezdech, kterých právnických profesí se týká? Jak tuto akci hodnotí? Co je memorandum o spolupráci mezi jednotlivými právnickými komorami? Kam se notářství ubírá…

Rozhovor s Jiřím Novákem ml.

Hostem studia epravo.cz byl JUDr. Jiří Novák ml., advokát a společník advokátní kanceláře Brož & Sokol & Novák. Mluvili jsme o projektu Skype obhajoby a také o právu informačních technologií. Jak vidí budoucnost advokacie a justice? Budou nás v budoucnu soudit roboti? Která země je lídrem v digitalizaci justice? Kde vidí největší problémy…