Video archív

    Rozhovor s Petrom Vráblom

    JUDr. Peter Vrábel – managing partner Bratislavskej advokátskej kancelárie LEGATE bol hosťom štúdia EPRAVO. Advokátska kancelária pôsobí v nasledujúcich oblastiach práva - Spory a arbitráž, Fúzie a akvizície, Právo obchodných spoločností, Energetické právo a ďalších. Rozprávali sme sa o možnostiach oslobodenia vlastníkov slovenských obchodných…