19.8.2014
ID: 2417

Program Aby ľudia ľuďom pomáhali podporí prácu s deťm

(TASR) Podporiť prácu s deťmi a mladými ľuďmi a tiež bezpečnosť a environmentálne aktivity v Nitrianskom samosprávnom kraji (NSK) má za cieľ grantová výzva, ktorú vyhlásila Nitrianska komunitná nadácia (NKN). V poradí ôsmy ročník programu s názvom Aby ľudia ľuďom pomáhali sa zameriava predovšetkým na podporu aktivít zameraných na skvalitnenie práce s deťmi, budovanie dobrovoľníckeho potenciálu v práci s mladými ľuďmi, aktivít vedúcich k rozvoju samostatného tvorivého myslenia detí, zavádzania inovatívnych foriem vzdelávania v dopravnej výchove, podporu vzdelávacích a zážitkových aktivít mládeže a podporu rôznych environmentálnych aktivít.

Ako sa uvádza v grantovej výzve, o grant v maximálnej výške 1000 eur môžu požiadať rôzne organizácie, ale aj neformálne skupiny občanov. "Projektový zámer musí byť neziskový, s aktívnym zapojením dobrovoľníkov. Slúžiť má širšej komunite ľudí a musí mať pre cieľovú skupinu dlhodobý prínos. Projektové zámery budú posudzované a vyberané podľa prospešnosti pre komunitu, dlhodobého prínosu, nápaditosti, jasne a reálne určených cieľov, zapojenia dobrovoľníkov a podielu iných zdrojov na financovaní," uvádza sa vo výzve NKN. Termín uzávierky nového grantového kola programu Aby ľudia ľuďom pomáhali je 30. septembra.

18.8.2014

Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.