13.5.2015
ID: 2882upozornenie pre užívateľov

Alkoholické nápoje by mali uvádzať obsah kalórií

Povinné uvádzanie obsahu kalórií alkoholických nápojov na ich etikete by malo byť súčasťou legislatívneho návrhu, predloženie ktorého sa od Komisie očakáva najneskôr v roku 2016. Vyplýva to z uznesenia, ktoré prijal Európsky parlament. Schválený text vyzýva na väčšie úsilie o obmedzenie spotreby alkoholu mladistvými a celoúnijné varovania pred vedením vozidla pod vplyvom alkoholu či požívaním alkoholických nápojov počas tehotenstva.

Parlament vyzval Komisiu, aby bezodkladne začala prácu na novej stratégii EÚ zameranej na požívanie alkoholu (2016 – 2022) s cieľom pomôcť vládam členských štátov zmierňovať škody spôsobené alkoholom. Medzi ciele novej stratégie by malo patriť zhromažďovanie spoľahlivých údajov, posilnenie prevencie a liečby, zníženie nehôd spôsobených jazdou pod vplyvom alkoholu a jasnejšie rozlišovanie spôsobov konzumácie alkoholu, uvádza sa v uznesení.

Označovanie obsahu kalórií a zložiek

Európska komisia by podľa poslancov mala posúdiť, či by sa na alkoholické nápoje mala vzťahovať požiadavka na uvádzanie zloženia a nutričného obsahu.

Obsah kalórií alkoholických nápojov by mal byť zreteľne uvedený na etiketách, uvádza sa v uznesení, ktoré zároveň vyzýva Komisiu, aby najneskôr v roku 2016 predložila v tejto súvislosti príslušný legislatívny návrh.

Poslanci tiež vyzvali Komisiu na zváženie zavedenia celoúnijných varovaní, ktoré by spotrebiteľov upozorňovali na riziká konzumácie alkoholu počas tehotenstva a nebezpečenstvo vedenia vozidla pod vplyvom alkoholu.

Ochrana mladých ľudí

Parlament vyzval členské štáty na zvýšenie úsilia o ochranu mladých ľudí pred problémami súvisiacimi s požívaním alkoholu. Poslanci v tejto súvislosti požadujú prísne presadzovanie vnútroštátnych právnych predpisov týkajúcich sa vekovej hranice pre konzumáciu alkoholických nápojov, monitorovaním vplyvu reklamy na alkohol na mladých ľudí a prijatím opatrení, ktoré obmedzia vystavovanie mladých ľudí takejto reklame. Členské štáty by tiež mali zvážiť opatrenia, ktoré by zabránili predaju veľmi lacného alkoholu.

Európska komisia by sa mala zaoberať aj otázkou cezhraničného predaja alkoholu na internete, uvádza sa v uznesení. Poslanci tiež vyzvali členské štáty, aby organizovali kampane na zlepšenie informovanosti o nebezpečenstvách nárazového nadmerného pitia alkoholu, najmä pre neplnoleté osoby, a aby vyvíjali ďalšie úsilie o znižovanie počtu dopravných nehôd súvisiacich s jazdou pod vplyvom alkoholu.

Súvislosti

Nadmerné požívanie alkoholu je druhou najčastejšou príčinou ochorení súvisiacich so životným štýlom v niektorých členských štátoch. Závislosť od alkoholu je rizikovým faktorom vzniku vyše 60 chronických ochorení vrátane alkoholického ochorenia pečene, alkoholickej pankreatitídy a takmer všetkých ochorení tráviaceho ústrojenstva, rakoviny, cukrovky, kardiovaskulárnych ochorení, obezity, fetálnych porúch alkoholového spektra a neuropsychiatrických porúch, akou je závislosť od alkoholu.

Nadmerné požívanie alkoholu je celosvetovo zodpovedné za približne 3,3 milióna úmrtí ročne, čo predstavuje 5,9% všetkých úmrtí. Vo vekovej skupine 20 - 39 rokov môže alkohol za približne 25% všetkých úmrtí. Dochádza k nim zväčša v súvislosti s dopravnými nehodami, násilím alebo ochoreniami pečene.

Typ dokumentu: Nelegislatívne uznesenie

Zdroj: TS EP


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk