18.9.2014
ID: 2558upozornenie pre užívateľov

Asociačná dohoda s Ukrajinou

Poslanci Európskeho parlamentu odsúhlasili asociačnú dohodu medzi EÚ Ukrajinou. Súbežne s nimi o nej hlasovali aj poslanci ukrajinského zákonodarného zboru. Súčasťou dohody je prehĺbená a komplexná dohoda o zóne voľného obchodu (DCFTA). Dohoda potvrdzuje politické pridruženie a hospodársku integráciu krajiny s EÚ a zabezpečuje vzájomne voľný prístup na trh.

Dohoda v kocke

Asociačná dohoda sa zameriava na politické pridruženie, ako aj na voľný obchod medzi EÚ a Ukrajinou. Politická časť dohody približuje Ukrajinu o krok bližšie k EÚ. Otvára nové kanály pre politický dialóg a ustanovuje základné pravidlá pre spoluprácu napríklad v oblasti energetiky, dopravy a vzdelávania. Od Ukrajiny požaduje uskutočnenie reforiem, rešpektovanie demokratických princípov, ľudských práv a zásad právneho štátu.

Dohoda tiež okrem iného umožňuje voľnejší pohyb pracovníkov a stanovuje ciele pre zavedenie bezvízového cestovného režimu medzi EÚ a Ukrajinou. Zosúlaďuje tiež regulačné systémy EÚ a Ukrajiny prostredníctvom detailného harmonogramu pre transpozíciu časti legislatívneho acquis EÚ do vnútroštátneho práva Ukrajiny.

Prehĺbená a komplexná dohoda o zóne voľného obchodu (DCFTA) výrazne integruje trhy EÚ a Ukrajiny prostredníctvom odstránenia dovozných ciel a zákazu ďalších obmedzení vzájomného obchodu. Stanovuje však aj určité výnimky a prechodné obdobia pre citlivé oblasti, čo sa dotkne napríklad obchodu s poľnohospodárskymi produktmi. Dohoda tiež čiastočne integruje trhy verejného obstarávania.

Účinnosť a predbežné vykonávanie dohody

Asociačná dohoda bude plne právne účinná až po jej ratifikácii všetkými 28 členskými štátmi EÚ, vykonávať sa však bude na základe dnešného hlasovania Európskeho parlamentu a ukrajinskej Verchovnej rady predbežne (presný dátum však musí potvrdiť Rada). Dohodu už ratifikovalo šesť štátov EÚ, ukončenie ratifikačného procesu vo všetkých členských štátoch však môže trvať niekoľko rokov.

Ustanovenia týkajúce sa vzájomného obchodu mali byť pôvodne uplatňované od 1. novembra 2014. Na základe dohody EÚ, Ukrajiny a Ruska z minulého týždňa (piatok, 12. septembra) bolo však predbežné uplatňovanie pravidiel vzájomného obchodu odložené na 31. decembra 2015.

Európska komisia bude podľa jej vyhlásení naďalej uplatňovať tzv. autonómne obchodné preferencie pre Ukrajinu, ktoré jednostranne otvárajú Ukrajine prístup na trh EÚ. Na rozhodnutie o predĺžení platnosti tohto preferenčného prístupu bude potrebný súhlas Európskeho parlamentu.

Po uzavretí dohody sa očakáva, že príjmy Ukrajiny ročne vzrastú o 1,2 miliardy eur, zatiaľ čo ukrajinský export by si mal ročne prilepšiť o miliardu eur. Minulý rok predstavovala hodnota ukrajinského vývozu do EÚ 12,8 miliárd eur.

Prijaté texty

Dohoda o pridružení medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Ukrajinou na strane druhej, s výnimkou zaobchádzania so štátnymi príslušníkmi tretích krajín, ktorí sú na území druhej strany legálne zamestnaní ako pracovníci

Dohoda o pridružení medzi Európskou úniou a Ukrajinou, pokiaľ ide o zaobchádzanie so štátnymi príslušníkmi tretích krajín, ktorí sú na území druhej strany legálne zamestnaní ako pracovníci


Zdroj: Európsky parlament
Foto: Mykhaylo Palinchak / Shutterstock.com


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk