16.2.2022
ID: 5335upozornenie pre užívateľov

DEAL MONITOR

Prinášame vám prehľad významných mandátov popredných advokátskych kancelárií.

BDO Legal s.r.o.

Advokátska kancelária BDO Legal s.r.o. poskytla spoločnosti Jacques Bogart S.A. so sídlom v Paríži komplexné právne poradenstvo súvisiace s akvizíciou slovenskej spoločnosti FAnn-parfumérie, s.r.o. Táto slovenská spoločnosť má viac ako 30 ročnú tradíciu a je jednou z najväčších sietí predajní vôní, pleťovej, telovej aj dekoratívnej kozmetiky na Slovensku. FAnn-parfumérie, s.r.o. predáva svoje produkty vo viac ako 60 predajniach, ako aj prostredíctvom e-shopu. Komplexné právne poradenstvo zahŕňalo okrem prípravy a negociácie transakčnej dokumentácie, aj služby due dilliegence a zastupovanie pred Protimonopolným úradom Slovenskej republiky v súvislosti s oznámením koncentrácie. Spoločnosť Jacques Bogart S.A. patrí do skupiny Bogart Group, ktorá vlastní alebo vyrába na základe licencie 8 značiek vôní a kozmetiky. Okrem toho skupina Bogart Group prevádzkuje vo svete (napr. vo Francúzsku, Nemecku, Belgicku, Izraeli, Spojených arabských emirátoch) niekoľko stoviek predajní s produktmi v oblasti vôní, pleťovej kozmetiky, dekoratívnej kozmetiky, či módy. Transakciu sa podarilo úspešne zavŕšiť v januári 2022. Tím právnikov bol vedený advokátom a partnerom JUDr. Martinom Kocanom.

 

EVERSHEDS SUTHERLAND

Advokátska kancelária Eversheds Sutherland poskytovala poradenstvo pri úspešne ukončenej akvizícii spoločnosti DAN AGRO HOLDING s.r.o. Náš tím zastupoval kupujúceho, spoločnosť z rakúskej skupiny Gutsverwaltung Illmau. Touto transakciou skupina získala poľnohospodársku farmu na strednom Slovensku s viac ako 1 000 ha poľnohospodárskej pôdy a rozširuje svoje aktivity z Rakúska a Česka na Slovensko. Tím Eversheds Sutherland v zložení Bernhard Hager, Petra Marková, Štefan Palkovič, Katarína Brath Liebscherová, Mária Sadloňová a Filip Kozoň poskytoval klientovi poradenstvo pri celej transakcii a procese financovania. Veľká vďaka patrí aj poradcom predávajúceho, spoločnosti KPMG Slovensko, Miroslavovi Talianovi, Mariánovi Dzuroškovi a Alžbete Špitovej a financujúcej banke.

 

G.LEHNERT

Team sporov a arbitráže G.Lehnert pod vedením partnera Vladimíra Jakubičku dosiahol významný úspech, aj keď šance podľa samotného klienta boli minimálne. Nášho klienta  sme zastupovali pri obrane jeho práv z obrazovej ochrannej známky EÚ č. 9213745 v znení „HAPPY MEAL” v námietkovom konaní vedenom pred Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, ktoré sa viedlo proti zápisu označenia „Happy Kids“ (POZ 2660-2016) ako ochrannej známky do registra slovenských ochranných známok. V prípade zápisu označenia „Happy Kids“ ako ochrannej známky do slovenského registra ochranných známok hrozilo, že toto označenie bude neoprávnene ťažiť z dobrého mena a rozlišovacej spôsobilosti ochranných známok nášho klienta (najmä ochrannej známky „Happy Meal“) a že bude na ujmu ich rozlišovacej spôsobilosti. Hodnota tohto sporu tak predstavovala hodnotu ochrannej známky EÚ č. 9213745 v znení „HAPPY MEAL”, ktorou sa označuje svetoznáme detské menu v reťazci reštaurácii rýchleho občerstvenia McDonald’s. Nakoľko vyššie uvedené označenie „Happy Kids“ prihlásené na zápis okrem iného aj pre výrobky a služby určené pre deti bolo podobné, avšak nie výrazne podobné s ochrannou známou EÚ klienta „Happy Meal“, šance na úspech v tomto námietkovom konaní považoval klient za minimálne. Napriek tomu sa nám podarilo v tomto námietkovom konaní v plnom rozsahu uspieť, nakoľko Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky našim námietkam vyhovel a prihlášku označenia „Happy Kids“ do registra ochranných známok právoplatne zamietol. Klientovi sme tak poskytli účinnú ochranu pre jeho práv z vyššie uvedenej ochrannej známky „Happy Meal“ ako aj ďalších jeho ochranných známok a zároveň sme ochránili ich rozlišovaciu spôsobilosť na trhu.  


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk