12.9.2013
ID: 774upozornenie pre užívateľov

Európsky parlament obmedzuje riziká pre kupcov domov a bytov

Kupci domov a bytov naprieč EÚ by mali byť lepšie informovaní o nákladoch a rizikách spojených s hypotekárnymi úvermi. Mali by byť tiež čiastočne chránení proti výkyvom na trhu, ktoré zvyšujú ich splátky. Podľa nových pravidiel, ktoré Parlament predbežne schválil, by mali byť chránení aj v prípade, keď nie sú schopní úver splácať. Pred konečným schválením nových predpisov ich chce Parlament doladiť tak, aby zabezpečil, že budú riadne uplatňované v celej EÚ.

Nová legislatíva sa bude vzťahovať na hypotéky na obytné nehnuteľnosti, rezidenčné nehnuteľnosti, vrátane kancelárskych priestorov a stavebných pozemkov. Niektoré požiadavky novej smernice by mali byť upravené tak, aby odrážali rozdiely medzi vnútroštátnymi trhmi s hypotékami a nehnuteľnosťami členských štátov EÚ. Informácie pre kupca budú musieť byť predložené v jednotnom formáte v celej EÚ.

Pred podpisom zmluvy

Všetkým osobám, ktoré podpisujú v EÚ zmluvu o hypotekárnom úvere, by sa mali poskytnúť informácie potrebné na porovnanie úverových produktov a pochopenie celkových nákladov a dlhodobých finančných dôsledkov vyplývajúcich z úveru. Úverové podmienky, ktoré sú spotrebiteľom ponúkané, musia zodpovedať ich súčasnej finančnej situácii a brať do úvahy ich vyhliadky a možné poklesy.

Kupci by mali získať aj povinnú sedemdňovú lehotu na rozmyslenie pred uzavretím zmluvy alebo sedemdňovú lehotu na odstúpenie od zmluvy.

Po dobu platnosti

Poslanci do návrhu smernice vložili flexibilnejšie pravidlá, umožňujúce napríklad kupcom splatiť úver predčasne, a to za splnenia všetkých podmienok, o ktorých rozhodnú členské štáty a pri naplnení práva veriteľa na spravodlivé odškodnenie predčasného splatenia úveru. Sankcie spotrebiteľovi za predčasné splatenie úveru však budú zakázané.

Pri úveroch uzatváraných v cudzej mene bude musieť byť spotrebiteľ pred podpisom zmluvy upozornený na to, že sa splátky môžu zvýšiť. Prípadne by mohol spotrebiteľ, za určených podmienok a vo výmennom kurze uvedenom v zmluve o úvere, zmeniť menu zmluvy.

Ochrana proti platobnej neschopnosti

Poslanci pridali nové pravidlo, podľa ktorého by vrátenie zástavy, napríklad nehnuteľnosti samotnej, stačilo na splatenie úveru za predpokladu, že sa tak veriteľ a dlžník v zmluve výslovne dohodnú.

V prípade, že dlžník nie je schopný úver splácať, musí legislatíva obsahovať požiadavky na to, aby bol predaj zástavy uskutočnený za "najlepšiu možnú cenu." V prípade, že po predaji zástavy ostane nesplatený dlh, mali by byť v záujme ochrany spotrebiteľa a zabránenia ich dlhodobému nadmernému zadlžovaniu takisto zavedené opatrenia uľahčujúce jeho splácanie.

Poslanci prijali konečné znenie nových pravidiel. Avšak skôr než Parlament prijme nové pravidlá ako celok, žiada členské štáty, aby sa zaviazali, že budú na ich území, t.j. v celej EÚ, riadne uplatňované.

Rozhovor: "Nové pravidlá sťažia nezodpovedné poskytovanie úverov"

Lepšia ochrana a informovanosť ľudí, ktorí kupujú obytnú nehnuteľnosť na hypotéku, je cieľom smernice, o ktorej majú tento týždeň rokovať a hlasovať poslanci počas septembrového plenárneho zasadnutia. Autor správy, španielsky sociálny demokrat Antolín Sánchez Presedo vysvetlil, ako chce Parlament pomôcť obmedziť nezodpovedné poskytovanie úverov, ktoré krízu prehĺbilo.

Ak by došlo k novej hypotekárnej kríze aká nastala v Španielsku a Írsku, ako budú tieto nové opatrenia chrániť občanov?
"Tieto opatrenia sťažia nezodpovedné požičiavanie. Úverové inštitúcie budú musieť poskytnúť spotrebiteľom oveľa viac informácií a budú musieť vykonať dôkladné posúdenie úverovej spôsobilosti. Takisto zavádza vyššie nároky na ocenenie rezidenčných nehnuteľností a analýzu trhových rizík. K dispozícii bude sedemdňová lehota na rozmyslenie, ktorá by mohla byť dlhšia, ak sa tak rozhodnú členské štáty. Spotrebitelia budú môcť prehodnotiť ich rozhodnutie a majú právo na odstúpenie od zmluvy."

Ako by to mohlo pomôcť spotrebiteľom, ktorí sa ocitli v situácii, keď nedokážu splácať hypotéku a hrozí im, že prídu o svoj domov?
"Hypotéka bude po dobu svojho trvania flexibilnejšia. Pre lepšiu ochranu dlžníkov v prípade krízy a neschopnosti splácať sú tu opatrenia, vďaka ktorým by malo byť možné vyhnúť sa ukončeniu zmluvy a nútenej dražbe nehnuteľnosti. Umožňujú predať nehnuteľnosť za najlepšiu možnú cenu, čo ochráni spotrebiteľov pred nadmerným zadlžením, a splatí úver vrátením nehnuteľnosti."

Aký bude vplyv tejto reformy na ekonomiku?
"Nastavenie spoločného právneho rámca pre trh hypotekárnych úverov v EÚ prispeje k jeho rozvoju a dynamickosti a podporí rast a zamestnanosť. A takisto napomôže rodinám získať prístup k dôstojnému bývaniu za spravodlivých finančných podmienok."


Zdroj: EU


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk