3.12.2014
ID: 2703upozornenie pre užívateľov

Internetové vyhľadávače a cloudy: Poslanci EP odmietajú zneužívanie dominantného postavenia, žiadajú férovú súťaž

Európsky parlament vyzval členské štáty a Európsku komisiu na prelomenie bariér, ktoré obmedzujú rast jednotného digitálneho trhu EÚ. Poslanci zdôraznili potrebu predchádzať zneužívaniu dominantného postavenia na trhu internetových spoločností, a to najmä prostredníctvom riadnej implementácie platných predpisov EÚ v oblasti hospodárskej súťaže. Komisia by tiež podľa poslancov mala zvážiť oddelenie vyhľadávačov od iných poskytovaných služieb.

Jednotný digitálny trh by mohol v rámci ekonomiky EÚ generovať dodatočný zisk v objeme až 260 miliárd eur ročne a zároveň zvýšiť jej konkurencieschopnosť, uvádza sa v uznesení, ktoré poslanci schválili pomerom hlasov 384 (za): 174 (proti): 56 (zdržalo sa hlasovania). Text uznesenia však zároveň varuje pred fragmentáciou trhu, nedostatkom interoperability, ako aj regionálnymi a demografickými rozdielmi v prístupe k technológiám, s ktorými sa EÚ bude musieť vyrovnať, aby potenciál jednotného trhu plne využila.

Implementácia predpisov EÚ pre internetové vyhľadávače

Parlament v uznesení vyzdvihol osobitný význam trhu s internetovým vyhľadávaním pri zabezpečovaní podmienok hospodárskej súťaže na jednotnom digitálnom trhu. Poslanci preto privítali prísľub Komisie podrobnejšie preskúmať spôsoby fungovania vyhľadávačov.

Schválené uznesenie zároveň vyzýva Komisiu, aby zabránila akémukoľvek zneužívaniu zo strany prevádzkovateľov vyhľadávačov pri uvádzaní prepojených služieb na trh, zdôrazňujúc pritom potrebu zabezpečiť nediskriminačný charakter internetového vyhľadávania. Indexácia, hodnotenie, zobrazenie a klasifikácia, ktoré uskutočňujú vyhľadávače, musia byť neskreslené a transparentné, uviedli poslanci.

Vzhľadom na úlohou internetových vyhľadávačov pri komercializácii sekundárneho využívania získaných informácií a z dôvodu potreby zabezpečiť presadzovanie pravidiel hospodárskej súťaže EÚ poslanci vyzvali Komisiu, aby zvážila návrhy na oddelenie vyhľadávačov od iných obchodných služieb.

Rýchla dohoda na telekomunikačnom balíku

Internet by mal fungovať na základe princípov rovnosti bez diskriminácie, obmedzovania alebo zásahov, zdôraznili poslanci. Parlament v tejto súvislosti vyzval členské štáty na začatie rokovaní o telekomunikačnom balíku (jednotný trh s elektronickými komunikáciami), ktorý by viedol k zrušeniu poplatkov za roaming v rámci EÚ, zabezpečeniu väčšej právnej istoty, pokiaľ ide o neutralitu siete, a zlepšeniu ochrany spotrebiteľa.

Spoločné štandardy pre cloud computing

Poslanci tiež vyzvali Komisiu, aby sa postavila do čela úsilia o podporu medzinárodných noriem a špecifikácií pre cloud computing,ktoré umožnia spoľahlivé, prístupné, vysoko interoperabilné, bezpečné a energeticky efektívne cloudové služby, ktoré rešpektujú súkromie.

Zdroj: Európsky parlament

© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk