30.10.2015
ID: 3089upozornenie pre užívateľov

Koniec švajčiarskeho bankového tajomstva pre občanov EÚ

Ukrývanie hotovosti na švajčiarskych kontách s cieľom vyhnúť sa platbe daní v Európskej únii bude pre občanov EÚ zložitejšie. Európsky parlament v utorok prijal pozitívne stanovisko k dohode, ktorá od roku 2018 umožní automatickú výmenu informácií medzi EÚ a Švajčiarskom o bankových účtoch svojich občanov.

"Nebudeme tolerovať ukrývanie majetku súkromnými osobami alebo podnikmi s cieľom vyhnúť sa platbe daní. Kedykoľvek sa spácha daňový podvod, stratia sa peniaze, ktoré mohli byť využité v školstve alebo v zdravotníctve. Ukončenie bankového tajomstva je veľmi dôležitým krokom v tomto boji proti daňovým podvodom a za daňovú spravodlivosť," uviedol spravodajca parlamentného uznesenia Jeppe Kofod (S&D, DK). Európsky parlament uznesenie schválil pomerom hlasov 593 (za): 37 (proti): 58 (zdržalo sa hlasovania).

Dohodu zameranú na boj proti daňovým podvodom a daňovým únikom podpísala Európska únia a Švajčiarsko dňa 27. mája 2015. Informácie, ktoré si budú hlavné mestá členských štátov EÚ a Bern vymieňať, sa netýkajú len príjmov občanov, napríklad vo forme úrokov a dividend, ale aj zostatkov na účtoch a výnosov z predaja finančných aktív.

Švajčiarsko bude na základe dohody uplatňovať prísnejšie opatrenia týkajúce sa výmeny údajov. Tie budú odteraz v súlade s pravidlami o výmene údajov medzi členskými štátmi Únie, ktoré v EÚ platia od marca 2014. Dohoda tiež zodpovedá globálnemu štandardu OECD pre automatickú výmenu informácií o finančných účtoch z roku 2014.

Súčasťou dohody sú tiež ustanovenia, ktoré obmedzujú možnosti daňových poplatníkov vyhnúť sa nahláseniu daňovým úradom tým, že presunú majetok alebo investujú do produktov, na ktoré sa dohoda nevzťahuje.

Daňové správy v členských štátoch a vo Švajčiarsku budú môcť:

  • správne a jednoznačne identifikovať príslušných daňových poplatníkov,
  • vykonávať a presadzovať svoje daňové zákony v cezhraničných situáciách,
  • preskúmať pravdepodobnosť, že dochádza k daňovým únikom, a
  • vyhnúť sa ďalšiemu nepotrebnému vyšetrovaniu.

Čo ďalej?

Európska únia a Švajčiarsko sa dohodli na včasnom uzatvorení dohody, aby mohla nadobudnúť platnosť 1. januára 2017. Po doručení stanoviska Európskeho parlamentu musia dohodu jednomyseľne schváliť členské štáty, ratifikovať ju musí aj švajčiarsky parlament.

Postup: Konzultácia


Zdroj: TS EP


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk