21.7.2016
ID: 3408upozornenie pre užívateľov

MS SR: Navrhlo oddeliť organizačné a personálne riadenie Najvyššieho súdu

Aj Najvyšší súd (NS) SR by mal mať svoju kanceláriu. Jej zriadenie je cieľom rýchlej novely zákona o súdoch, ktorú predložilo do skráteného pripomienkového konania ministerstvo spravodlivosti.

Opatrením sleduje predovšetkým oddelenie riadenia výkonu súdnictva od správy súdov po organizačnej a personálnej stránke. "Ide nepochybne o nevyhnutný prostriedok na zabezpečenie a skvalitnenie vnútorného fungovania Najvyššieho súdu, čo v konečnom dôsledku prispeje aj ku skvalitneniu samotného výkonu súdnictva," odôvodnil rezort.

Ministerstvo sa inšpirovalo obslužnými útvarmi, akými sú Kancelária Národnej rady SR, Kancelária prezidenta SR, Kancelária verejného ochrancu práv či Kancelária Súdnej rady SR alebo Kancelária Ústavného súdu SR. V praxi bude zmena znamenať, že pôsobnosti v oblasti správy NS prejdú z predsedu na kanceláriu. Výnimkou budú personálne záležitosti sudcov.

Kancelária NS SR bude plniť úlohy spojené s odborným, organizačným, personálnym, ekonomickým, administratívnym a technickým zabezpečením činnosti súdu. Bude štátnou rozpočtovou organizáciou na čele s vedúcim. Ten sa za svoju činnosť bude zodpovedať predsedovi NS, ktorý ho bude vymenúvať, odvolávať, tiež mu bude určovať plat.

Potrebu zrýchleného pripomienkovania ministerstvo odôvodnilo tým, že je potrebné zmenu schvaľovať paralelne s legislatívnym procesom nového zákona o štátnej službe. Novelu pripravilo po tom, ako Najvyšší súd neuspel s takýmto návrhom pri jeho pripomienkovaní.

Zdroj: TASR

Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk