14.2.2019
ID: 4400upozornenie pre užívateľov

Najvyšší súd SR považuje spoluprácu s akademickým prostredím za kľúčovú

Prepojenie právnej teórie s praxou je jedným z hlavných cieľov medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislavské právnické fórum. Najvyšší súd SR preto považuje spoluprácu s akademickým prostredím za mimoriadne kľúčovú. Cieľom konferencie je upozorniť na nevyhnutnosť dodržiavania nezávislosti súdnej moci. TASR o tom informovala hovorkyňa Najvyššieho súdu SR Alexandra Važanová.

Predsedníčka Najvyššieho súdu SR Daniela Švecová pri tejto príležitosti vystúpi s príspevkom k plenárnemu zasadnutiu, ktoré je súčasťou konferencie. Jeho ústrednou témou je Nezávislosť a etický rozmer výkonu súdnej moci. "Budúcnosť súdnictva je postavená na dôvere občanov voči nemu. Prvoradou úlohou súdov je tak chrániť práva a slobody každého, čo je podľa môjho názoru možné dosiahnuť len nezávislým postavením súdnej moci. Mojou absolútnou prioritou z pozície predsedníčky Najvyššieho súdu SR je práve budovanie takejto dôvery," uviedla Švecová.
     
Hlavným cieľom konferencie je vytváranie priestoru a platformy na diskusiu medzi sudcami a ďalšími právnickými povolaniami na jednej strane a akademikmi na strane druhej. "Najvyšší súd SR a Súdna rada SR prinášajú na akademickú pôdu dôležité praktické poznatky priamo z výkonu súdnej moci. Skĺbením akademických a praktických poznatkov je tak upozornenie na nutnosť dodržiavania nezávislej súdnej moci, a tiež poukázanie na neustálu potrebu prítomnosti etickej stránky pri jej výkone," uviedla Važanová.
     
Najvyšší súd SR považuje dlhodobo spoluprácu s akademickým prostredím za mimoriadne kľúčovú. "Jednou z našich priorít je tiež budovanie spolupráce s právnickými fakultami slovenských univerzít s cieľom rozvoja právneho prostredia a povedomia na Slovensku," doplnila Švecová. V súvislosti s touto ambíciou podpísal Najvyšší súd SR Memorandum o spolupráci s právnickými fakultami Univerzity Komenského v Bratislave, Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a s právnickou fakultou Paneurópskej vysokej školy v Bratislave.
    
Bratislavské právnické fórum sa uskutoční od 14. do 15. februára na pôde Univerzity Komenského v Bratislave.


Zdroj: TASTR - 13.2.2019


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk