15.3.2023
ID: 5698upozornenie pre užívateľov

Násilie páchané na ženách a dievčatách: EÚ prijala sankcie voči deviatim osobám a trom subjektom v rámci svojho globálneho sankčného režimu v oblasti ľudských práv

Rada7.3.2023 rozhodla o uložení reštriktívnych opatreniach voči deviatim osobám a trom subjektom vzhľadom na ich úlohu pri páchaní závažného porušovania a zneužívania ľudských práv, najmä sexuálneho a rodovo motivovaného násilia. Týmto dnešným rozhodnutím sa opätovne potvrdzuje odhodlanie EÚ presadzovať a chrániť ľudské práva na celom svete.

Medzi nové osoby a subjekty na zozname patria:

  • dvaja úradujúci ministri Talibanu pre vysoké školstvo a podporu mravnosti a predchádzanie neresti, ktorí sú zodpovední za dekréty, ktorými sa ženám zakazuje prístup k vysokoškolskému vzdelávaniu, a za rodovo segregované praktiky na verejných priestranstvách
  • príslušníci moskovskej policajnej stanice zodpovední za svojvoľné zatýkanie a zadržiavanie, ako aj za mučenie a iné kruté, neľudské a ponižujúce zaobchádzanie v kontexte cenzúry a útlaku pod vedením ruských orgánov Medzi osobami zaradenými na zoznam sú aj vysokopostavení príslušníci ruských ozbrojených síl, ktorých jednotky sa v kontexte nevyprovokovanej a neodôvodnenej vojenskej agresie Ruska voči Ukrajine v marci/apríli 2022 systematicky zúčastňovali na sexuálnom a rodovo motivovanom násilí na Ukrajine
  • velitelia juhosudánskych milícií zodpovední za rozsiahle a systematické zneužívanie sexuálneho a rodovo motivovaného násilia ako vojnovej taktiky v krajine
  • námestník ministra pre vnútorné veci Mjanmarska/Barmy
  • väznica Qarčak v Iráne, Sýrska republikánska garda a Úrad veliteľa pre záležitosti vojenskej bezpečnosti v Mjanmarsku/Barme sú sankcionované vzhľadom na svoju úlohu pri závažnom sexuálnom a rodovo motivovanom porušovaní ľudských práv.

Na osoby a subjekty uvedené na zozname sa teraz bude vzťahovať zmrazenie aktív v EÚ. Okrem toho sa na osoby uvedené na zozname bude vzťahovať zákaz cestovania do EÚ. Osobám a subjektom v EÚ sa tiež zakazuje priamo alebo nepriamo sprístupňovať finančné prostriedky osobám uvedeným na zozname.

Príslušné právne akty vrátane mien osôb a názvov subjektov, na ktoré sa vzťahujú sankcie, boli uverejnené v úradnom vestníku EÚ.

Zdroj: TS EU


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk