Poslať článok e-mailom

E-mail príjemcu:*
Vaše meno:*
E-mail odosielateľa:*
*) povinné položky
26.8.2013
ID: 691upozornenie pre užívateľov

Nemusia mať ERP

Predaj tovaru alebo služby – dva príklady, kedy je podnikateľ podľa zákona povinný vydať zákazníkovi bloček z registračnej pokladne. Zákon presne stanovuje , ktorý podnikateľ musí mať registračnú pokladňu. Pri činnostiach, ktoré v zákone nie sú, pokladňu používať nemusia.

Povinnosť evidovať prijaté tržby v pokladni majú všetky subjekty, ktoré sú uvedené v zákone č. 289/2008 Z. z. príloha č. 1. Ak podnikateľ vykonáva činnosť, ktorá v tejto prílohe nie je – nemusí za prijatú hotovosť vystaviť pokladničný blok, môže použiť napríklad príjmový pokladničný doklad. Elektronickú registračnú pokladňu však môže mať dobrovoľne.

Občania na finančnú správu prostredníctvom adresy  pokladnica@financnasprava.sk poukazujú na situácie keď nedostali pokladničný doklad. V niektorých prípadoch je to v súlade so zákonom. Medzi najčastejšie príklady podnikateľskej činnosti, kedy podnikateľ nemusí mať podľa zákona pokladňu patrí:

 • ubytovacie služby - tržby prijaté v hotovosti za poskytovanie tejto služby nepodliehajú evidencii v pokladnici,
 • lekárske a zubárske služby - pri ich poskytovaní nie je potrebné používať pokladnicu. Ak by však lekár pacientom predával na základe oprávnenia na podnikanie doplnkový tovar, napr. vitamínové tabletky, zubné kefky a pod., išlo by už o predaj tovaru a pokladnicu by bol povinný používať,
 • notárske služby - činnosť notára sa v prílohe nenachádza, preto používať pokladnicu ani v tomto prípade nie je potrebné,
 • predaj vstupeniek,
 • prepravné služby - taxislužba a pod.,
 • vyšetrenia špeciálnymi prístrojmi zamerané na zdravie - ide o poskytnutie ostatnej zdravotnej starostlivosti, ktorá nie je uvedená v prílohe, preto tržby prijaté v hotovosti za poskytovanie tejto služby nepodliehajú povinnosti evidencie v pokladnici,
 • služby technickej kontroly (STK),
 • predaj remeselníckych výrobkov - tvorba autorských diel chránených autorským zákonom a ich následné rozširovanie predajom alebo inou formou prevodu práva sa nepovažuje za podnikanie a autor sa nepovažuje za podnikateľa. Ak ale predaj remeselníckych výrobkov sa realizuje na základe živnostenského oprávnenia, ide o predaj tovaru podnikateľom a vzniká povinnosť používať pokladnicu,
 • prenájom nehnuteľností - služby súvisiace s prenájmom nehnuteľností nepatria medzi služby, na ktoré sa vzťahuje povinnosť evidencie tržieb v pokladnici. Tržby prijaté v hotovosti za poskytnutie týchto služieb podnikateľ nie je povinný evidovať v pokladnici,
 • prevádzkovanie výherných hracích automatov - prevádzkovanie výherných hracích automatov nepodlieha povinnosti evidencie v pokladnici, nakoľko ide o službu, ktorá nie je v prílohe,
 • predaj tovaru a poskytovanie služieb prostredníctvom predajných automatov - predaj tovaru a poskytovanie služieb prostredníctvom predajných automatov, napr. parkovacie automaty, automaty na predaj časopisov, občerstvenia a pod. nepodlieha povinnosti evidencie v pokladnici


Zdroj: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk