17.1.2016
ID: 3178upozornenie pre užívateľov

Nové elektronické služby pre majiteľov vozidiel

Ministerstvo vnútra pre občanov i podnikateľskú verejnosť sprístupnilo tri nové elektronické služby z oblasti dopravných evidencií. Vlastníkom vozidiel sa tak rozširujú možnosti splniť si povinnosti vyplývajúce zo zákona o cestnej premávke bez potreby navštíviť dopravný inšpektorát či pristaviť vozidlo ku kontrole.

Nové služby:

nájdu používatelia na portáli Elektronické služby MV SR a tiež na Ústrednom portáli verejnej správy www.slovensko.sk.

Využiť ich môžu majitelia vozidiel osobne, štatutári právnických osôb alebo vlastníkmi splnomocnené osoby. Elektronické splnomocnenie k evidenčným úkonom, pochopiteľne, tiež možno získať pomocou e-služby, ktorá je k dispozícii už niekoľko mesiacov, pričom bola využitá vo vyše 200 prípadoch.

Podmienkou používania e-služieb je aktivovaný občiansky preukaz s čipom a so zaručeným elektronickým podpisom, ktorý dostane každý držiteľ elektronického občianskeho preukazu na požiadanie bezplatne.

Elektronické služby na úseku dopravných evidencií sprístupnilo ministerstvo vnútra v apríli 2015.  Držitelia elektronických dokladov  môžu elektronicky vozidlo prihlásiť či vykonať zmenu v evidencii, požiadať o zapísanie alebo zrušenie elektronického splnomocnenia k evidenčným úkonom s vozidlom. S použitím ďalších  informačných služieb možno získať prehľad napríklad o exekútorských, súdnych, daňových alebo colných blokáciách vozidla, o kontrole jeho originality či o časovom priebehu držby vozidla a o všetkých evidovaných udalostiach vykonaných s vozidlom. Môžete tiež získať  podrobný prehľad o povinnom zmluvnom poistení,  o technických či emisných kontrolách, o štruktúre všetkých  vlastníkov vozidla či  o technických údajoch vozidla. V prípade, že je nevyhnutná návšteva dopravného inšpektorátu, je možné elektronicky si zarezervovať presný termín vybavenia.

Okrem úspory času používatelia e-služieb usporia aj na správnych poplatkoch. U služieb, pri ktorých sa vyžaduje zaručený elektronický  podpis, je poplatok za každý úkon zlacnený o 50 %, najviac však o 70 eur.

Tri nové elektronické služby MV SR sú súčasťou projektu Národná evidencia vozidiel 2, budovaného v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti /OPIS/ spolufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Zdroj: TS MV SR


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk