Poslať článok e-mailom

E-mail príjemcu:*
Vaše meno:*
E-mail odosielateľa:*
*) povinné položky
25.2.2013
ID: 4upozornenie pre užívateľov

Novely zákonov o sociálnom a zdravotnom poistení

Prvou zo zásadných zmien je zvýšenie a zjednotenie maximálneho vymeriavacieho základu pre odvody na zdravotné a sociálne poistenie u zamestnancov. Od 1.1.2013 je stanovená hranica maximálneho vymeriavacieho základu pre odvody vo výške 3 930 EUR a tak maximálna výška odvodu pre zamestnanca sa zvyšuje na 526,62 EUR za mesiac. Od tejto skutočnosti sa taktiež odvíja i maximálna výška odvodu pre zamestnávateľa, ktorý by pri dosiahnutí maximálneho vymeriavacieho základu bol vo výške 990,36 EUR.

 
Rödl & Partner 
 
Najviac zmien bolo uskutočnených v súvislosti z dohodami o vykonávaných prácach mimo pracovného pomeru. Podľa právneho stavu účinného do 31.12.2012 dohodári sú zamestnancami len na účely úrazového a garančného poistenia, t.j. zamestnanci nie sú povinne poistení.

S účinnosťou od 1.1.2013 sa podľa schválenej novely zákona o sociálnom poistení aj fyzické osoby, pracujúce na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru stávajú poistencami na účely sociálneho poistenia.

S účinnosťou od 1.1.2013 sú podľa schválenej novely zákona o zdravotnom poistení fyzické osoby pracujúce na základe dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru, povinné platiť poistné na verejné zdravotné poistenie z príjmu z týchto dohôd.

Dohodári aj po 31.decembri 2012 zostávajú podľa rovnakých podmienok zamestnancami na účely úrazového a garančného poistenia, ale od 1. Januára 2013 sa stávajú aj zamestnancami buď na účely nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia a poistenia v nezamestnanosti, alebo zamestnancami len na účely dôchodkového poistenia ako aj zamestnancami na účely verejného zdravotného poistenia.

Odvody z príjmov na dohodu od 1.1.2013 sa budú odvíjať od toho, o aký typ dohodára pôjde:

  • Študent do 18 rokov s max. príjmom 66 EUR a študent od 18 do 26 rokov s max. príjmom 155 EUR
  • Študent pracujúci na dohodu o brigádnickej činnosti s príjmom presahujúcim vyššie uvedenú sumu
  • Poberateľ invalidného a invalidného výsluhového dôchodku
  • Poberateľ starobného a výsluhového dôchodku, ak dovŕšil dôchodkový vek
  • Osoba, ktorej bol priznaný predčasný starobný dôchodok (v tomto prípade ak bude pracovať na dohodu mu bude pozastavená výplata predčasného dôchodku)
  • Ak pôjde o inú osobu, odvody z dohody sa budú počítať v rovnakej výške ako pri pracovnom pomere (t.j. 13,4% za zamestnanca a 35,2% za zamestnávateľa).

Vzhľadom na rôznorodosť dohôd a variacií pri určovaní odvodov po 1.1.2013 navrhujeme spoločnostiam, ktoré zamestnávajú takéto osoby, aby sa obrátili na naše oddelenia s konkrétnymi otázkami kde bude možné priamo posúdiť danú zmluvu.


Ján Beleš

Ján Beleš,
účtovník, Associate Partner


Rödl & Partner Advokáti, s. r. o. 

Lazaretská 8
811 08 Bratislava 1

Tel.: +421 2 57 200 411
Fax:  +421 2 52 733 635
e-mail: bratislava@roedl.sk


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk