19.9.2013
ID: 812upozornenie pre užívateľov

Nový stavebný zákon spojí záujmy miest a občanov

Jedným z hlavných cieľov nového stavebného zákona je urobiť poriadok v územnom plánovaní, zefektívniť rozhodovanie a profesionalizovať stavebné úrady. Vďaka tomu sa budú mestá rozvíjať podľa vopred stanovených plánov a zároveň ľudia budú na úradoch tráviť menej času pri vybavovaní rôznych povolení.

Hlavné zmeny v novom zákone predstavil odbornej verejnosti na Konferencii Komunálny manažment štátny tajomník ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja František Palko.

„Našim záujmom je vytvoriť také podmienky pri plánovaní a schvaľovaní stavieb v zastavanom území, aby ľudia mali radosť z toho, v akom prostredí žijú, aby sa mestá a obce mohli rozvíjať a zároveň, aby tieto procesy nebrzdila zbytočná byrokracia," povedal F. Palko. Tomu zodpovedá aj hlavný cieľ nového stavebného zákona, ktorým je zjednodušiť občanom život na úradoch.  Výrazne sa zníži administratívna záťaž a zvýši sa kvalita služieb, čo zvýši nároky na odbornú prípravu pracovníkov stavebných úradov.

Po novom budú na zamestnancov stavebných úradov kladené prísnejšie kvalifikačné podmienky. Okrem vzdelania v odbore architektúra, stavebníctvo alebo právo budú musieť získať aj prax vo verejnej správe v oblasti výstavby, čo v súčasnosti nie je povinné. Ešte pred nastúpením do zamestnania povinne prejdú odbornou prípravou a po prijatí budú každých 10 rokov skladať skúšky.

Rovnako sa zvyšujú aj nároky na obce, ktoré si budú musieť podrobnejšie zadefinovať územie na svoj ďalší rozvoj. Po schválení nového stavebného zákona budú mať všetky obce nad 1 000 obyvateľov povinnosť mať schválený územný plán obce do konca roku 2020. Pre sídla s počtom obyvateľov od 500 do 1 000 bude táto povinnosť platiť od roku 2027 a pre malé obce s menej ako 500 obyvateľmi bude kľúčový termín rok 2034.


Zdroj: Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk