29.5.2023
ID: 5739upozornenie pre užívateľov

POZVÁNKA | Reštrukturalizácia vs. preventívna reštrukturalizácia - Posledná záchrana podnikateľa? (online - živé vysielanie) - 12.6.2023

V spolupráci so spoločnosťou Origon Recovery Solutions sme pre Vás pripravili online seminár (webinár) zaoberajúci sa problematikou reštrukturalizácie.

V uplynulom roku bol na Slovensku v rámci podpory podnikateľského prostredia prijatý balík zákonov zameraný predovšetkým na riešenie hroziacej platobnej neschopnosti. Webinár bude zameraný na možnosti riešenia úpadku podnikateľa, ako aj hrozby samotného úpadku. Bude sa tiež venovať analýze výhod a nevýhod inštitútov preventívnej reštrukturalizácie a formálnej reštrukturalizácie a ich dopadov na daňové a obchodné činnosti podnikateľov.

 

Program:

12. 6. 2023, 9:00 hod. - 12:00 hod.
ONLINE - ŽIVÉ VYSIELANIE

 

Registrovať sa ZADARMO môžete >>> TU.
Prístupové údaje Vám budú dňa 11. 6. 2023 zaslané na e-mailovú adresu, ktorú zadáte pri registrácii. Prosíme, skontrolujte aj spam.


Lektor:

Jaroslav Dolný (Origon Recovery Solutions)


doc. JUDr. Ing. Jaroslav Dolný, PhD.

Jaroslav Dolný je partnerom spoločnosti Origon Recovery Solutions. Má rozsiahle skúsenosti v oblasti konkurzov a reštrukturalizácií a je špeciálnym správcom zapísaným v oddiele špeciálnych správcov Ministerstva spravodlivosti SR.

Počas praktického výkonu správcovskej činnosti bol správcom viacerých spoločností a vypracoval reštrukturalizačné posudky, na základe ktorých bola povolená reštrukturalizácia dlžníkov, pôsobil aj ako ustanovený správca v reštrukturalizačnom konaní, taktiež ako dozorný správca po ukončení reštrukturalizácie spoločnosti.

V súčasnosti pôsobí aj ako odborný asistent na katedre obchodného a hospodárskeho práva Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a ako rozhodca na rozhodcovskom súde zriadenom pri Slovenskej živnostenskej komore.
 

 

PARTNER ONLINE KONFERENCIE - ORIGON RECOVERY SOLUTIONS

 

Registrovať sa ZADARMO môžete >>> TU.
Prístupové údaje Vám budú dňa 11. 6. 2023 zaslané na e-mailovú adresu, ktorú zadáte pri registrácii. Prosíme, skontrolujte aj spam.

 

 

Online – živý prenos:
Konferencia bude prenášaná naživo s maximálnym užívateľským komfortom. Môžete ju sledovať z akéhokoľvek zariadenia s pripojením na internet – z počítača, tabletu či mobilného telefónu. Nie je potrebné nič inštalovať, stačí ľubovoľný webový prehliadač. S prednášajúcimi môžete v reálnom čase komunikovať prostredníctvom chatovacieho nástroja. Najneskôr do 24 hodín od ukončenia vysielania Vám bude poskytnutá prezentácia prednášajúcich a záznam konferencie.


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk