13.1.2023
ID: 5632upozornenie pre užívateľov

Restoratívna justícia na Slovensku

Krajský súd v Žiline zabezpečuje oblasť restoratívnej justície prostredníctvom jednotlivých probačných a mediačných úradníkov, ktorí pôsobia na okresných súdoch v sídle kraja. Hoci vo svete je restoratívna justícia stará dobrá vec, na Slovensku ešte len začíname s takýmto iným prístupom v trestných veciach. 

Národný projekt s názvom Budovanie a posilňovanie alternatívneho riešenia súdnych sporov prostredníctvom mediácie a efektívneho využívania nástrojov restoratívnej justície v Slovenskej republike sa realizuje prostredníctvom krajského súdu v Žiline, kde boli vytvorené štyri projektové miesta špecialistov, mediátorov a k nim bol z vlastných kapacít priradený jeden probačný a mediačný úradník. Tento tím piatich mediátorov zabezpečuje aplikačnú časť restoratívnych programov na siedmich okresných súdoch v našom kraji.

V priebehu tohto projektu títo mediátori ako prví na Slovensku prešli kvalitatívnym procesom vzdelávania v oblasti restoratívnej justície a restoratívnych programov a v rámci tohto vzdelávania im bolo kontinuálne poskytovaná supervízia v 72 prípadoch. V rámci projektu sme dokázali identifikovať alebo zadefinovať  oblasť restoratívnej justície tak, aby v našich podmienkach nevznikli, ako doposiaľ to existuje, rôzne hybridné modely, ktoré nekorešpondujú s odporúčaniami Rady Európy. 

Už v tejto fáze projektu sa nám potvrdzuje jedna z viacerých hypotéz, že špecializácie probačného mediačného úradníka je správna cesta, ktorá posilňuje justičný systém na jednej strane a na druhej pomáha poškodeným a obetiam trestných činov.

Viac si môžete pozrieť vo videu z Krajského súdu v Žiline.

Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk