17.7.2020
ID: 4846upozornenie pre užívateľov

Študenti probačnej a mediačnej práce budú praxovať priamo na súdoch

​Od nového akademického roka sa nádejní probační a mediační úradníci aktívne zapoja do práce na jednotlivých súdoch. Súdy v Košickom a Prešovskom kraji pomôžu študentom spojiť teóriu s praxou v záujme lepšie ich pripraviť na budúce povolanie.

Od jesene sa študenti Prešovskej univerzity v Prešove v odbore Mediačná a probačná práca, ktorá v magisterskom odbore pripravuje študentov na prácu v oblasti civilnej mediácie, probácie a mediácie trestnej aj vo väzenstve, zapoja do praxe na súdoch, kde sa budú školiť a pripravovať pod odborným dohľadom skúsených kolegov. Dohodlo sa na tom vedenie univerzity a fakulty spolu s vedúcimi probačnými a mediačnými úradníkmi Krajského súdu v Prešove a Košiciach.

Probační a mediační úradníci dohliadajúci na výkon alternatívnych trestov, či už je to napríklad monitoring prostredníctvom elektronických náramkov alebo kontrola trestu povinnej práce, pôsobia na každom okresnom aj krajskom súde. JUDr. Samuel Burský, riaditeľ odboru probácie, mediácie a prevencie kriminality MS SR: „Aktuálne máme na súdoch 80 probačných a mediačných úradníkov, pričom v priemere každý rieši cca 170 prípadov. Títo kolegovia aktívne pomáhajú pri napĺňaní tzv. restoratívnej spravodlivosti, ku ktorej dochádza za účasti páchateľa, poškodeného a spoločnosti pri pokuse o obnovu narušených vzťahov. Hlavnú rolu medzi spomínanými aktérmi zohráva práve probačný a mediačný úradník, ktorý by mal byť na to po všetkých stránkach pripravený.“

Ministerstvo spravodlivosti má záujem naďalej pracovať na opatreniach a podnikať kroky vedúce k zvyšovaniu využívania počtu alternatívnych spôsobov trestania, ktoré sa ukazujú ako efektívne, či už z hľadiska nákladov, ale aj procesov reedukácie a resocializácie obvinených a odsúdených. Mária Kolíková, ministerka spravodlivosti SR: „Naším cieľom je probačnú a mediačnú službu viac sprofesionalizovať, dať úradníkom väčšiu podporu, aby  vznikol väčší priestor aj pre sudcov na to, aby inštitúty alternatívnych trestov využívali vo väčšej miere.“


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk