16.3.2023
ID: 5695upozornenie pre užívateľov

Súdna mapa: pokrok v stave príprav spustenia justičnej reformy

Prípravy na spustenie rozsiahlej justičnej reformy, tzv. novej súdnej mapy, pokračujú podľa plánov. Ministerstvo spravodlivosti SR preto očakáva, že k 1. júnu 2023 budú všetky súdy, vrátane novovzniknutých správnych súdov, pripravené na riadne fungovanie. Súčasťou spúšťania reformy sú aj historicky najvyššie investície do obnovy súdnych budov, ktorých cieľom je zlepšiť podmienky pre výkon súdnictva v prospech občanov. Najväčšia investícia do rekonštrukcie, v hodnote až 22 milión eur, smeruje do Košíc, kde dnes minister spravodlivosti Viliam Karas prezentoval pokrok v zabezpečovaní budúcej činnosti súdov.

Zákony o novej súdnej mape boli prijaté minulý rok, významne však meškali praktické prípravy v oblasti personálneho a materiálneho zabezpečenia nových súdov. To bol aj hlavný dôvod nevyhnutného posunutia účinnosti spustenia reformy o päť mesiacov, čo bol jeden z prvých krokov nového ministra spravodlivosti Viliama Karasa.

„Chcem úprimne poďakovať všetkým sudcom a sudkyniam, a rovnako tak aj kolegom z ministerstva, za veľké nasadenie a najmä dobrú vôľu pri dokončovaní potrebnej reformy. Robíme to pre občanov a v záujme ochrany ich práv domáhať sa spravodlivosti pred nezávislými, nestrannými a riadne fungujúcimi súdmi,“ povedal minister V. Karas.

Pohnúť veci dopredu sa podľa ministra podarilo aj vďaka dobrej spolupráci so súdnou mocou. „Čaká nás ešte viacero praktických problémov, a to aj po júnovom spustení reformy. Avšak dnes už vieme, že súdy ako celok budú riadne fungovať a riziko kolapsu už dnes nehrozí,“ dodal V. Karas.

Najväčšie riziko pri spúšťaní nových súdov bol nedostatočný záujem o prechod sudcov na nové správne súdy. Podľa údajov Súdnej rady SR sa však počty potrebných miest postupne plnia, a to či už ide o žiadosti o preloženia alebo počty úspešných uchádzačov. Najlepšia situácia je práve v Košiciach, kde už počet preložení, žiadostí o preloženie a úspešných uchádzačov takmer zodpovedá počtu určených miest. „Je to aj výsledok práce povereného predsedu Správneho súdu v Košiciach Ondreja Hvišča, za čo mu dnes úprimne ďakujem. Rovnako aj v prípade správnych súdov v Banskej Bystrici a Bratislave sa situácia zlepšila, a nové súdy budú môcť začať od júna riadne fungovať.“

Hoci základom akejkoľvek reformy sú kvalitní sudcovia a sudkyne, dôležitým impulzom pre súdnictvo sú aj investície do budov a technického zabezpečenia. Celkovo z plánu obnovy smerujú do súdnictva investície za 186 miliónov eur, v rámci ktorých budú kúpené 4 a zrekonštruovaných 21 budov okresných a krajských súdov. 

Rekonštrukcia Krajského súdu v Košiciach bola pridaná do Plánu obnovy po nástupe ministra Karasa, ktorý trval na tom, aby bolo rozdelenie čerpania finančných prostriedkov z Plánu obnovy rovnomerne a spravodlivo na celom území Slovenska. Aktuálne prebieha proces zmeny projektovej dokumentácie na rekonštrukciu budovy Mestského súdu v Košiciach.

Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk