28.9.2015
ID: 3038upozornenie pre užívateľov

Udalosti uplynulého týždňa

Notári by už od decembra nemali mať možnosť vyhnúť sa disciplinárnemu potrestaniu, ak porušia pravidlá výkonu svojho povolania. Postarať sa o to má novela zákona o notároch a notárskej činnosti, ktorú 81 hlasmi schválili poslanci NR SR.

VLÁDA

Počet študentov na vysokých školách klesá, vlani ich bolo 175.439
23. septembra (TASR) - V roku 2014 pokračoval pokles študentov na slovenských vysokých školách. Vlani ich študovalo 175.439, čo je v porovnaní s rokom 2013 pokles o 13.455 študentov. Verejné vysoké školy mali menej o 9133 študentov a súkromné vysoké školy o 4322. Vyplýva to z výročnej správy o stave vysokého školstva za rok 2014, ktorú dnes vláda vzala na vedomie.


NÁRODNÁ RADA

Nový zákon o rozvojovej spolupráci je v druhom čítaní
22. septembra (TASR) - Slovensko by už nemalo od januára budúceho roka poskytovať oficiálnu rozvojovú pomoc, ale rozvojovú spoluprácu. Nielen zmenu terminológie prináša nový zákon z dielne ministerstva zahraničných vecí (MZV), ktorý dnes poslanci Národnej rady SR posunuli do druhého čítania. Zároveň sa ním novelizuje niekoľko ďalších legislatívnych noriem.

Šéfom Štátnej komisie pre voľby je bývalý podpredseda ÚS Eduard Bárány
23. septembra (TASR) - Predsedom Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán sa stal bývalý podpredseda Ústavného súdu (ÚS) SR Eduard Bárány. V tajnej voľbe ho dnes v závere piateho rokovacieho dňa 54. schôdze podporilo 79 zo 124 poslancov prítomných na hlasovaní. Za člena komisie ho navrhla predsedníčka ÚS SR Ivetta Macejková.

Fungovanie nízkoemisných zón sa má riadiť európskymi pravidlami
23. septembra (TASR) - Nízkoemisné zóny by na Slovensku mali fungovať podľa európskych pravidiel. Ustanoviť zóny s obmedzením prevádzky mobilných zdrojov umožňuje už súčasná legislatíva, pravidlá sa však majú zmeniť na európsky štandard. Ministerstvo životného prostredia zmeny navrhlo v novele zákona o ovzduší, ktorú dnes parlament poslal do druhého čítania.

Poslanci dali zelenú povinným kvótam na hranie slovenskej hudby
23. septembra (TASR) - Rádiá dostanú povinné kvóty na hranie slovenskej hudby. Rozhodli o tom dnes poslanci NR SR, keď schválili novelu zákona o vysielaní a retransmisii z dielne ministerstva kultúry.

Pojem profesionálny umelec v slobodnom povolaní má byť v zákone
23. septembra (TASR) - Pojem profesionálny umelec v slobodnom povolaní má byť v zákone, súčasný právny poriadok ho nevymedzuje. Zmenu prináša novela zákona o Fonde na podporu umenia, ktorá prichádza s novelou zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry SR. Právnu normu dnes parlament posunul do druhého čítania.

Pravidlá používania fluórových skleníkových plynov sa majú upraviť
23. septembra (TASR) - Slovensko spresňuje svoju legislatívu, ktorej cieľom je eliminácia vplyvov spôsobujúcich globálne otepľovanie. Do zákona o fluorovaných skleníkových plynoch zapracúva zmeny vyplývajúce z najnovšieho nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ. Novelu dnes poslal parlament do druhého čítania.

Vrátenie nezákonne vyvezených kultúrnych predmetov by malo byť ľahšie
23. septembra (TASR) - Nezákonne vyvezené kultúrne predmety by sa mali vracať ľahšie a účinnejšie. Počíta s tým novela zákona o navrátení nezákonne vyvezených kultúrnych predmetov, ktorú dnes poslanci posunuli do druhého čítania.

Obce zrejme budú môcť zakázať používanie pyrotechniky na svojom území
23. septembra (TASR) - Obce zrejme budú môcť obmedziť až zakázať používanie pyrotechnických výrobkov napríklad na námestiach či sídliskách, ale aj na celom svojom území. S možnosťou regulácie počíta novela zákona o výbušninách, ktorú dnes poslanci Národnej rady SR posunuli do druhého čítania.

Pri niektorých povolaniach má byť možné získať európsky profesijný preukaz
23. septembra (TASR) – Zdravotné sestry, farmaceuti, fyzioterapeuti, horskí vodcovia a realitní agenti by mali mať možnosť od januára získať európsky profesijný preukaz. Má im pomôcť k rýchlejšiemu uznávaniu ich kvalifikácií v Európskej únii. Vyplýva to zo zákona o uznávaní dokladov o vzdelaní a uznávaní odborných kvalifikácií, ktorý dnes poslanci NR SR posunuli do druhého čítania.

Nový zákon o športe má podporu pléna
23. septembra (TASR) - Financovanie športu má byť prehľadnejšie, čo by malo priniesť do športu viac peňazí. A to nielen nárazovo, ale aj dlhodobo a systémovo. Vyplýva to z nového zákona o športe, ktorý dnes poslanci Národnej rady SR posunuli do druhého čítania. Právnu normu pripravil rezort školstva spolu so športovcami.

Pre nové civilno-procesné kódexy plénum novelizuje 178 zákonov
24. septembra (TASR) - Trojica nových kódexov civilného procesného práva si vyžiadala novelizáciu 178 zákonov. Ich zosúladenie zabezpečí zákon o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku, ktorý dnes poslanci NR SR posunuli do druhého čítania. Dohromady 178 novelizačných článkov zahŕňa najmä zmeny technického charakteru a zmeny terminológie.

Zlepšenie ochrany obetí násilia v členských štátoch EÚ je v 2. čítaní
24. septembra (TASR) – Už aj obete násilia na Slovensku by mali mať zaručenú lepšiu ochranu v ktoromkoľvek členskom štáte EÚ. Postarať sa má o to zákon o európskom ochrannom príkaze v trestných veciach, ktorý dnes poslanci NR SR posunuli do druhého čítania.

Ochranný limit na doplatky za lieky sa bude týkať všetkých dôchodcov
24. septembra (TASR) - Zdravotné poisťovne budú v rámci ochranného limitu na doplatky vracať pacientom za lieky viac peňazí ako v súčasnosti. Limit sa zníži a zároveň sa bude týkať všetkých dôchodcov aj detí do šesť rokov. Vyplýva to z novely zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov od Richarda Rašiho, Jozefa Valockého a Vladimíra Baláža (všetci Smer-SD), ktorú dnes 110 hlasmi schválili poslanci. Rozšírenie limitu je súčasťou druhého sociálneho balíčka kabinetu Roberta Fica (Smer-SD).

Informácie o spolupráci farmafiriem a lekárov sa majú dostať na web
24. septembra (TASR) – Vzťahy medzi zdravotníkmi a farmaceutickými spoločnosťami majú byť transparentnejšie. Ministerstvo zdravotníctva si to sľubuje od novely zákona o liekoch, ktorú dnes poslanci NR SR posunuli do druhého čítania. Právna norma má od januára budúceho roka zaviesť nové pravidlá zverejňovania údajov o spolupráci lekárov s výrobcami liekov.

Varovné obrázky na cigaretových škatuľkách sa dostali do 2. čítania
24. septembra (TASR) - Cigaretové škatuľky by mali od budúceho roka okrem textových varovaní pred škodlivosťou fajčenia obsahovať aj varovné obrázky. Pred následkami fajčenia majú varovať napríklad obrázok ženy vykašliavajúcej krv, mladého páru pred rakvou nenarodeného dieťaťa, mladého muža v márnici, či fotografie poškodených očí, zubov alebo končatín. Návrh, ktorý predložilo ministerstvo zdravotníctva v reakcii na európsku legislatívu, dnes poslanci NR SR posunuli do druhého čítania.

Generálny prokurátor zrejme bude mať silnejšie právomoci
25. septembra (TASR) - Generálny prokurátor by mal dostať silnejšie právomoci. Vo funkcii by mohol zostať na dobu neurčitú. Tieto a ďalšie zmeny má priniesť novela zákona o prokuratúre, ktorú dnes parlament posunul do druhého čítania.

Právna istota pri úkonoch vykonávaných pred notárom sa má zvýšiť
25. septembra (TASR) – Notári by už od decembra nemali mať možnosť vyhnúť sa disciplinárnemu potrestaniu, ak porušia pravidlá výkonu svojho povolania. Postarať sa o to má novela zákona o notároch a notárskej činnosti, ktorú dnes 81 hlasmi schválili poslanci NR SR.

SR sa pripojí k Medzinárodnej jednotke vojenskej polície v operácii ALTHEA
25. septembra (TASR) - Časť slovenských vojenských policajtov v operácii EUFOR ALTHEA v Bosne a Hercegovine bude pôsobiť v rámci Medzinárodnej jednotky vojenskej polície. Vyplýva to z Návrhu na doplnenie úloh príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky v operácii EUFOR ALTHEA, ktorý dnes 119 hlasmi odobrili poslanci Národnej rady SR.

Za spáchanie trestného činu by mali byť postihované aj firmy
25. septembra (TASR) - Za spáchanie trestného činu by mali byť trestaní nielen ľudia, ale aj právnické osoby. Majú im hroziť rôzne tresty od zrušenia firmy, cez peňažné pokuty či zákazu účasti na verejnom obstarávaní. Počíta s tým návrh zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb, ktorú dnes parlament posunul do druhého čítania.

Pomery v armáde sa zmenia, vzniknú dva nové druhy štátnej služby
25. septembra (TASR) - Pomery v slovenskej armáde sa budú od januára meniť. Poslanci Národnej rady SR dnes 109 hlasmi schválili nový zákon o štátnej službe profesionálnych vojakov, ktorý okrem iného zavádza dva nové druhy štátnej služby, a to stálu štátnu službu a krátkodobú štátnu službu. Zmeny sa prejavia aj v platoch vojakov.

Bezpečnosť Slovenska má monitorovať Situačné centrum SR
25. septembra (TASR) - Neustále monitorovanie bezpečnostnej situácie na Slovensku, ale aj vo svete, by malo mať na starosti Situačné centrum SR. To bude súčasťou Bezpečnostnej rady SR. Vyplýva to z návrhu novely zákona o fungovaní Bezpečnostnej rady SR v čase mieru, ktorú dnes poslanci Národnej rady SR posunuli do druhého čítania.

Všetci vojaci môžu od januára získať stopercentné príplatky
25. septembra (TASR) – Príplatky k platu až do výšky 100 percent budú môcť získať všetci príslušníci Ozbrojených síl (OS) SR. Vyplýva to z nového zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov, ktorý dnes schválili poslanci Národnej rady SR. Pôvodne sa počítalo s tým, že takéto príplatky budú môcť získať iba vojenskí tajní, všetkých vojakov do toho zahrnul pozmeňujúci návrh.

Riadenie obrany štátu čakajú zmeny
25. septembra (TASR) – Obrana štátu a proces plánovania by mali byť od januára kvalitnejšie. Balík opatrení pripravilo ministerstvo obrany, dôvodom sú zmeny v bezpečnostnom prostredí, situácia na Ukrajine, ale aj nové formy hrozieb. Zmeny, ktoré dnes poslanci NR SR posunuli do druhého čítania, sa týkajú zákona o obrane štátu a zákona o lesoch.

Projekt dobrovoľnej vojenskej prípravy plénum podporuje
25. septembra (TASR) – Trend ubúdania vojakov, ktorí sú v zálohách Ozbrojených síl (OS) SR, by sa mohol zastaviť. Ministerstvo obrany totiž plánuje od budúceho roka spustiť projekt dobrovoľnej vojenskej prípravy. Prinášajú ho vládne návrhy novely ústavného zákona i bezpečnosti štátu v čase vojny a nový zákon o dobrovoľnej vojenskej príprave. Právne normy dnes plénum Národnej rady SR posunulo do druhého čítania.

Pravidlá pre sprístupňovanie informácií na opakované použitie čaká změna
25. septembra (TASR) - Pravidlá pre sprístupňovanie informácií na opakované použitie sa majú upraviť. Zmeny sa dotknú aj múzeí, knižníc, archívov, galérií, divadiel či akademických knižníc, ktoré sú povinnou osobou alebo ich povinná osoba zriadila. Prináša ich novela zákona o slobodnom prístupe k informáciám, ktorú dnes poslanci Národnej rady SR posunuli do druhého čítania. Opakovaným použitím je použitie informácie na iný účel, ako bol pôvodný, s ktorým bola informácia vytvorená.

Konanie o sťažnostiach obvinených a odsúdených má byť jednoduchšie
25. septembra (TASR) – Konanie o sťažnostiach obvinených a odsúdených má byť jednoduchšie. Slovenské ústavy na výkon väzby a trestu sú totiž sťažnosťami zahltené. Ministerstvo spravodlivosti preto pripravilo osobitný postup pri vybavovaní sťažností, ktorý je súčasťou novely zákona o Zbore väzenskej a justičnej stráže (ZVJS). Dnes ju poslanci NR SR posunuli do druhého čítania.

Poslanci podporujú sprísnenie trestov za predaj a distribúciu anabolík
25. septembra (TASR) - Priekupníkov s anabolikami chce štát od budúceho roku trestať prísnejšie. Kým doteraz hrozilo väzenie iba tým, ktorí ich podávali deťom do 18 rokov alebo aktívnym športovcom, po novom tak má byť aj v prípade ich dovozu, distribúcie či predaja. Doterajšie tresty sa sprísnia tiež. Počíta s tým novelizácia Trestného zákona z dielne ministerstva spravodlivosti, ktorú dnes poslanci Národnej rady SR posunuli do druhého čítania.

Zákon o tvorbe zákonov je v druhom čítaní
25. septembra (TASR) - Zabezpečiť aj účasť verejnosti na pripomienkovom konaní k návrhom zákonov. To je cieľom novej legislatívnej normy o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov SR, ktorú dnes poslanci Národnej rady SR posunuli do druhého čítania.

Spotrebiteľské spory sa majú riešiť aj pomocou mediácie
25. septembra (TASR) - Spotrebiteľské spory by malo byť možné od budúceho januára riešiť alternatívne, pomocou mediácie. Postarať sa o to má novela zákona o mediácii, ktorú dnes poslanci NR SR posunuli do druhého čítania. Týmto sa čiastočne preberá európska smernica o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.


Pozn.:

NS SR: D. Švecová podporuje zmenu podmienok odchodu sudcov do dôchodku
21. septembra (TASR) - Predsedníčka Najvyššieho súdu (NS) SR Daniela Švecová sa pripojila k iniciatíve prezidenta SR Andreja Kisku v súvislosti so zmenou podmienok odchodu sudcov do dôchodku. NS o tom informuje na svojej webovej stránke.

Na zmenu zdravotnej poisťovne ostávajú posledné dni
21. septembra (TASR) - Ľudom ostávajú na prípadnú zmenu zdravotnej poisťovne posledné dni. Prepoistiť sa možno len raz ročne, urobiť tak treba do 30. septembra. Zmena bude platiť od januára budúceho roku. Slováci si môžu vybrať medzi troma zdravotnými poisťovňami, štátnou Všeobecnou zdravotnou poisťovňou alebo súkromnými Dôverou a Union ZP.

Ministri vnútra EÚ väčšinou hlasov prijali plán prerozdelenia utečencov
22. septembra (TASR) - Väčšina ministrov vnútra Európskej únie hlasovala dnes na mimoriadnom stretnutí v Bruseli za návrh na prerozdelenie 120.000 žiadateľov o azyl medzi jednotlivé krajiny EÚ. Luxemburské predsedníctvo európskej dvadsaťosmičky to dnes oznámilo v správe zverejnenej na sociálnej sieti Twitter.

Slovensko podá pre kvóty žalobu a dobrovoľne pôjde do infringementu
23. septembra (TASR) – Slovensko sa bude brániť proti kvótam pre prerozdelenie utečencov medzi jednotlivé členské krajiny Európskej únie. V súvislosti s utorňajším (22.9.) väčšinovým rozhodnutím Rady ministrov vnútra krajín EÚ podá žalobu na Všeobecný súd EÚ v Luxemburgu. Po zasadnutí vlády to dnes oznámil jej predseda Robert Fico.

Slovensko by malo do roka prijať 802 utečencov z Grécka a Talianska
23. septembra (TASR) - Slovensko by malo do roka prijať na základe utorkového (22.9.) rozhodnutia ministrov vnútra Európskej únie 802 utečencov. Z nich má byť 190 z Talianska a 612 z Grécka. "Tento počet ešte bude môcť byť znížený v prípade účasti Nórska a Švajčiarska. Okrem toho Írsko avizovalo, že dobrovoľne prijme 4000 žiadateľov o azyl a Dánsko ďalších 1000 utečencov. Veľká Británia bude prijímať sýrskych utečencov priamo z utečeneckých táborov na Blízkom východe," priblížil vedúci tlačového a politického oddelenia Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Andrej Králik.

Úrady budú informačne lepšie prepojené, pomôže to aj občanom a podnikom
24. septembra (TASR-OTS) - Efektívnejšie prepojenie jednotlivých úradov verejnej správy a ich lepšia komunikácia s občanmi a právnickými osobami. To je hlavný zámer projektu Informačný systém centrálnej správy referenčných údajov verejnej správy (IS CSRÚ), ktorý sa začal budovať.

EK: Premiestňovanie utečencov z Grécka a Talianska sa uskutoční v piatich fázach
27. septembra (TASR) - Relokácia utečencov z Grécka a Talianska, o ktorej v utorok (22.9.) rozhodli ministri vnútra Európskej únie, sa uskutoční v piatich fázach. Informoval o tom vedúci tlačového a politického oddelenia Zastúpenia Európskej komisie (EK) na Slovensku Andrej Králik.

Zdroj: TASR

Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk