30.11.2015
ID: 3121upozornenie pre užívateľov

Udalosti uplynulého týždňa

Polícia, prokuratúra, súdy a tajné služby získajú v boji proti terorizmu rad nových oprávnení. O ich konkrétnej podobe rozhodla vláda na svojom mimoriadnom zasadnutí. Odobrila balík antiteroristickej legislatívy, ktorého súčasťou je novelizácia Ústavy SR, trestných kódexov a 13 ďalších zákonov.

VLÁDA

Súhlasí s podrobnejšími majetkovými priznaniami verejných funkcionárov
25. novembra (TASR) – Novela ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov (o konflikte záujmov), ktorá má priniesť ich podrobnejšie majetkové priznania, je o krok bližšie k schváleniu. Súhlas s ňou dnes vyslovila vláda.

Premiér by mal v Prahe rokovať s juhokórejskou prezidentkou
25. novembra (TASR) - V Prahe sa vo štvrtok 3. decembra uskutoční prvý summit premiérov Vyšehradskej štvorky a juhokórejskej prezidentky Pak Kun-hje. Návrh účasti slovenskej delegácie dnes schválila vláda.

Odsúhlasila balík protiteroristickej legislatívy
27. novembra (TASR) – Vláda na svojom dnešnom mimoriadnom rokovaní schválila balík protiteroristickej legislatívy, ktorým Slovensko reaguje na bezpečnostnú situáciu v Európe. Obsahuje návrh novely ústavy a viacero návrhov na novelizáciu ďalších zákonov. Po rokovaní kabinetu to uviedol predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD). Ako dodal, tieto opatrenia majú posilniť bezpečnosť SR a právomoci príslušných orgánov v boji proti terorizmu.

Rozšírila kompetencie polície, prokuratúry, súdov a tajných služieb
27. novembra (TASR) – Polícia, prokuratúra, súdy a tajné služby získajú v boji proti terorizmu rad nových oprávnení. O ich konkrétnej podobe dnes rozhodla vláda na svojom mimoriadnom zasadnutí. Odobrila balík antiteroristickej legislatívy, ktorého súčasťou je novelizácia Ústavy SR, trestných kódexov a 13 ďalších zákonov.

Slovensko pomôže Francúzsku vyslaním vojenských expertov do Mali 
27. novembra (TASR) – Slovensko je pripravené zapojiť sa do vojenskej operácie Európskej únie v africkej krajine Mali. Podporí takto Francúzsko pri riešení aktuálnej zložitej bezpečnostnej situácie.


NÁRODNÁ RADA

Poslanci schválili zákaz stáčania kilometrov a používanie antiradarov
24. novembra (TASR) - Neoprávnená a úmyselná manipulácia s odometrom, teda počítadlom najazdených kilometrov v automobiloch, bude od marca v administratívno-právnej rovine zakázaná. Poslanci dnes 117 hlasmi schválili novelu zákona o podmienkach prevádzky vozidiel, ktorú predložili Anton Martvoň a Otto Brixi (obaja Smer-SD).

Poslanci schválili vyššie pokuty za závažné prekročenie rýchlosti
24. novembra (TASR) - Zmeny v tzv. objektívnej zodpovednosti držiteľa vozidla, úprava pokút za prekročenie najvyššej povolenej rýchlosti, povinné prilby pre deti prepravované na cyklosedačke a na bicykli pevne spojenom tyčou s vodiacim bicyklom, či zmena podmienok odhlásenia vozidla. Tieto novinky prináša novela zákona o cestnej premávke, ktorú dnes 82 hlasmi schválili poslanci NR SR. Právna norma upravuje aj zákon o priestupkoch.

Poslanci budú mať silnejší dohľad nad informačno-technickými prostriedkami
24. novembra (TASR) – Parlament bude mať od januára posilnený externý dohľad nad používaním informačno-technických prostriedkov (ITP), a to prostredníctvom komisie. Nové pravidlá prináša zákon o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím ITP, ktorý dnes 83 hlasmi schválili poslanci Národnej rady SR.

Plénum rozhodlo, 6. október bude pamätný deň hrdinov duklianskej operácie
24. novembra (TASR) - Budúci rok nastane v kalendári zmena. Poslanci NR SR dnes schválením novely zákona o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch ustanovili 6. október ako pamätný deň s názvom Deň hrdinov Karpatsko-duklianskej operácie. Autorom novely je poslanec Viliam Jasaň (Smer-SD), za právnu normu dnes zahlasovalo 104 členov snemovne.

Most-Híd so zmenou financovania menšinových kultúr neuspel
24. novembra (TASR) - Financovanie menšinových kultúr sa nezmení. Poslanci totiž odmietli návrh zákona, ktorým chcel opozičný Most-Híd zriadiť nový Fond na podporu kultúry národnostných menšín.

Politickým stranám bude pri nejasnostiach radiť štátna komisia
Politické strany a kandidáti budú mať v prípade nejasností svojho konania vo vzťahu k zákonu o podmienkach výkonu volebného práva možnosť obrátiť sa na štátnu komisiu pre voľby a kontrolu financovania politických strán a požiadať ju o stanovisko. Takúto možnosť im dáva novela zákona o podmienkach výkonu volebného práva, ktorú dnes 132 hlasmi schválil parlament.

Obce Gabčíkovo a Turany sa od januára stanú mestami
24. novembra (TASR) - Súčasný zoznam 138 miest sa od januára rozšíri. Novými mestami sa stanú obce Gabčíkovo a Turany. Odhlasovali to dnes poslanci NR SR na návrh vlády, podľa ktorej obe obce spĺňajú predpoklady na vyhlásenie za mestá.

Plénum zvýšilo vekovú hranicu na vstup do polície na 21 rokov
24. novembra (TASR) - Veková hranica na prijatie do služobného pomeru v Policajnom zbore SR sa od januára zvýši z doterajších 18 na 21 rokov. Rezort vnútra si od zmeny sľubuje zvýšenie kvality výkonu štátnej služby policajta. Posun vekovej hranice prináša novela zákona o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru SR, ktorú dnes 82 hlasmi schválili poslanci.

Na cigaretových škatuľkách budú varovné obrázky
25. novembra (TASR) - Cigaretové škatuľky budú okrem textových varovaní pred škodlivosťou fajčenia obsahovať aj varovné obrázky. Pred následkami fajčenia budú varovať napríklad obrázky ženy vykašliavajúcej krv, mladého páru pred rakvou nenarodeného dieťaťa, mladého muža v márnici, či fotografie poškodených očí, zubov alebo končatín. Návrh, ktorý predložilo ministerstvo zdravotníctva v reakcii na európsku legislatívu, dnes poslanci NR SR schválili.

Poslanci schválili zvýšenie platov zdravotníkov
25. novembra (TASR) - Platy zdravotníkov sa majú od januára zvyšovať. Prilepšenie má priniesť novela zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ktorú dnes 80 hlasmi schválili poslanci Národnej rady SR. Právna norma upravuje mzdy vyše 20 zdravotníckym profesiám v nemocniciach, ako sú farmaceut, sestra, zdravotnícky laborant či sanitár, s výnimkou lekárov. Stáť by to malo 55 miliónov eur.

Informácie o spolupráci farmafiriem a lekárov sa dostanú na web
25. novembra (TASR) – Vzťahy medzi zdravotníkmi a farmaceutickými spoločnosťami majú byť transparentnejšie. Ministerstvo zdravotníctva si to sľubuje od novely zákona o liekoch, ktorú dnes 83 hlasmi schválili poslanci NR SR. Právna norma od januára budúceho roka zavádza nové pravidlá zverejňovania údajov o spolupráci lekárov s výrobcami liekov.

Pri niektorých povolaniach bude možné získať európsky profesijný preukaz
25. novembra (TASR) - Zdravotné sestry, farmaceuti, fyzioterapeuti, horskí vodcovia a realitní agenti budú môcť získať európsky profesijný preukaz. Má im pomôcť k rýchlejšiemu uznávaniu ich kvalifikácií v Európskej únii. Vyplýva to zo zákona o uznávaní dokladov o vzdelaní a uznávaní odborných kvalifikácií, ktorý dnes poslanci NR SR schválili.

Financovanie športu sa zmení, poslanci schválili zákon o športe
26. novembra (TASR) - Financovanie športu sa zmení. Parlament dnes totiž 132 hlasmi schválil nový zákon o športe, ktorý má priniesť doň viac peňazí. A to nielen nárazovo, ale aj dlhodobo a systémovo. Právna norma garantuje minimálnu čiastku na šport.

Poslanci odobrili zákaz nepriamych noviel, prešla aj výnimka
26. novembra (TASR) - Legislatívna prax, keď poslanci cez zmenu zákona novelizujú aj iné nesúvisiace právne normy, čiže využívajú tzv. nepriamu novelizáciu, by mala byť od nového volebného obdobia minulosťou. Plénum NR SR dnes 80 hlasmi schválilo novelu rokovacieho poriadku Národnej rady SR, ktorá takýto postup zakazuje.

Ak nebude na konanie voči poslancovi dosť hlasov, automaticky sa zastaví
26. novembra (TASR) - Disciplinárne konanie voči poslancovi Národnej rady SR sa automaticky zastaví zo zákona, ak Mandátový a imunitný výbor NR SR nedokáže nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných poslancov schváliť trest ani zastavenie konania. S novým postupom počíta novela rokovacieho poriadku od Petra Pellegriniho, Miroslava Číža a Jany Laššákovej (všetci Smer-SD), ktorú dnes schválili poslanci NR SR.

Hmotná zodpovednosť verejných činiteľov sa zavádzať nebude
27. novembra (TASR) - Hmotná zodpovednosť verejných činiteľov sa zavádzať nebude. Plénum Národnej rady SR dnes nepodporilo návrh zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci od poslancov OĽaNO, ktorou chceli funkcionárov prinútiť nakladať so zvereným majetkom s náležitou starostlivosťou riadneho hospodára.

Nevyplatenie faktúry nebude novým trestným činom
27. novembra (TASR) - Zoznam deliktov v Trestnom zákone sa rozširovať nebude. Poslanci OĽaNO ani na druhý pokus v parlamente nepresadili novelu, ktorá mala definovať skutkovú podstatu trestného činu nevyplatenia faktúry. Obyčajní takto chceli trestať neplatičov faktúr živnostníkom za ich vykonanú prácu.

M. Fedor neuspel, prísnejšie tresty pre prevádzačov sa zavádzať nebudú
27. novembra (TASR) - Trestné sadzby za prevádzačstvo sa zvyšovať nebudú. Plénum Národnej rady SR dnes nepodporilo novelu Trestného zákona od nezaradeného poslanca Martina Fedora, ktorý chcel sadzbu za trestný čin organizovania nedovoleného prekročenia štátnej hranice zvýšiť zo súčasných jeden až päť rokov na tri až osem rokov.

Vyhodiť učiteľa pred dôchodkom nebude ťažšie ako doteraz
27. novembra (TASR) - Vyhodiť učiteľa pár rokov pred dôchodkom nebude ťažšie ako doteraz. Poslanci totiž odmietli novelu zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve z dielne KDH. Hnutie navrhovalo, aby riaditeľ, ktorý chce dať výpoveď zamestnancovi, musel to najprv prerokovať s radou školy.

Zákon, ktorý pripravuje ľudí o slovenský pas, sa meniť nebude
27. novembra (TASR) - Zákon o občianstve, na základe ktorého občania prichádzajú o slovenský pas, ak prijmú občianstvo iného štátu, sa meniť nebude. Parlament dnes totiž odmietol novelu, ktorou chcelo OĽaNO zabrániť takejto strate občianstva. Obyčajní zároveň navrhovali vrátiť slovenský pas ľuďom, ktorí oň prišli pre platný zákon. Ministerstvo vnútra vracia občianstvo od februára tohto roka na základe výnimky.

OĽaNO neuspelo s presunom voľných dní za sviatky na piatok
27. novembra (TASR) - Sviatky sa nebudú sláviť výlučne v piatok. Naďalej budú voľné dni podľa toho, na kedy sviatok pripadne. Presúvanie sviatkov na piatok navrhovalo OĽaNO v novele zákona o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch. Parlament dnes návrh odmietol.

Ombudsman možnosť zúčastňovať sa schôdzí pléna nedostal
28. novembra (TASR) - Verejný ochranca práv nedostane možnosť vystupovať v pléne parlamentu tak, ako to má prezident, generálny prokurátor či predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR. Parlament totiž odmietol návrh opozičných poslancov na čele s podpredsedníčkou parlamentu Erikou Jurinovou (OĽaNO), ktorí chceli takúto kompetenciu pre ombudsmana presadiť novelou zákona o rokovacom poriadku.


PREZIDENT

Prezident vymenoval 17 nových sudcov bez časového obmedzenia
26. novembra (TASR) – Slovenské súdy dostanú v blízkom čase personálnu posilu. Prezident SR Andrej Kiska dnes vymenoval 17 nových sudcov bez časového obmedzenia. Zaplnia uvoľnené miesta na okresných súdoch po celom Slovensku.

Väčšine ústavných činiteľov sa opäť zmrazia platy
26. novembra (TASR) - Platy väčšiny ústavných činiteľov sa ani na budúci rok zvyšovať nebudú. Vyplýva to z novely zákona o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov, ktorú podpísal prezident SR Andrej Kiska. Predpokladá sa, že štát týmto krokom usporí 3,06 milióna eur.

Obce budú môcť zakázať používanie pyrotechniky na svojom území
26. novembra (TASR) - Obce budú môcť obmedziť až zakázať používanie pyrotechnických výrobkov napríklad na námestiach či sídliskách, ale aj na celom svojom území. S možnosťou regulácie počíta novela zákona o výbušninách, ktorú podpísal prezident SR Andrej Kiska.

Andrej Kiska podpísal nové pravidlá pre dotácie v kultúre
26. novembra (TASR) - Pravidlá pre poskytovanie dotácií v kultúre sa od 1. januára 2016 zmenia. Prezident SR Andrej Kiska podpísal novelu zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti ministerstva kultúry (MK), ktorú rezort predložil v nadväznosti na vznik novej verejnoprávnej inštitúcie - Fondu na podporu umenia.

Pravidlá používania fluórovaných skleníkových plynov sa upravia
26. novembra (TASR) - Slovensko od januára spresní svoju legislatívu, ktorej cieľom je eliminácia vplyvov spôsobujúcich globálne otepľovanie. Do zákona o fluórovaných skleníkových plynoch zapracúva zmeny vyplývajúce z najnovšieho nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ. Novelu podpísal prezident SR Andrej Kiska.

Bezpečnosť Slovenska bude monitorovať Situačné centrum SR
26. novembra (TASR) - Neustále monitorovanie bezpečnostnej situácie na Slovensku, ale aj vo svete bude mať od januára na starosti Situačné centrum SR ako súčasť Bezpečnostnej rady SR. Vyplýva to z novely zákona o fungovaní Bezpečnostnej rady SR v čase mieru, ktorú podpísal prezident SR Andrej Kiska.

Fungovanie nízkoemisných zón sa bude riadiť európskymi pravidlami
26. novembra (TASR) - Nízkoemisné zóny budú na Slovensku od januára fungovať podľa európskych pravidiel. Ustanoviť zóny s obmedzením prevádzky mobilných zdrojov umožňuje už súčasná legislatíva, pravidlá sa však zmenia na európsky štandard. Ministerstvo životného prostredia zmeny navrhlo v novele zákona o ovzduší, ktorú podpísal prezident SR Andrej Kiska.

Sprístupňovanie informácií na opakované použitie sa upraví
26. novembra (TASR) - Pravidlá pre sprístupňovanie informácií na opakované použitie sa upravia. Zmeny sa dotknú aj múzeí, knižníc, archívov, galérií, divadiel či akademických knižníc, ktoré sú povinnou osobou alebo ich povinná osoba zriadila. Prináša ich novela zákona o slobodnom prístupe k informáciám, ktorú podpísal prezident SR Andrej Kiska. Opakovaným použitím je použitie informácie na iný účel, ako bol pôvodný, s ktorým bola informácia vytvorená.


Pozn.:

ÚS: Zmrazenie tohtoročných platov sudcov je v rozpore s ústavou
25. novembra (TASR) – Zmrazenie tohtoročných platov sudcov, ktoré zákonom presadil vládny Smer-SD, nie je v súlade s Ústavou SR. Vyplýva to z dnešného rozhodnutia Ústavného súdu SR.

MS SR: Na doplatky sudcom za tento rok bude potrebovať zhruba šesť miliónov eur
26. novembra (TASR) – Slovenským sudcom, ktorých platy boli tento rok zmrazené, bude potrebné doplatiť dokopy zhruba šesť miliónov eur. Takýto predbežný odhad dnes zverejnilo ministerstvo spravodlivosti.

Zdroj: TASR

Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk