1.7.2019
ID: 4520upozornenie pre užívateľov

Udalosti uplynulého týždňa

Poslanci NR SR schválili navrhované zmeny, ktoré pripravil rezort spravodlivosti. Odobrili tak návrh zákona, ktorý zastaví staré nevymožiteľné exekúcie.

Vláda
 
Minister Gajdoš rokoval s americkým veľvyslancom A. Sterlingom
24.06.2019 - Minister obrany SR Peter Gajdoš dnes na pôde rezortu obrany rokoval s americkým veľvyslancom Adamom H. Sterlingom v rámci rozlúčkového stretnutia pri príležitosti ukončenia jeho pôsobenia na pozícii veľvyslanca v Slovenskej republike.

Zhodnotiť stav našej legislatívy z pohľadu lepšej regulácie pomôže aj OECD

24.06.2019 - Ministerstvo hospodárstva SR sa ako gestor agendy lepšej regulácie na Slovensku rozhodlo požiadať OECD o spoluprácu pri zhodnotení stavu regulačnej politiky na Slovensku. Pri tejto príležitosti sa  uskutočnilo prvé stretnutie k príprave analýzy Regulatory Policy Review in the Slovak Republic, na ktoré boli pozvaní zástupcovia všetkých ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy. Analýza je súčasťou národného projektu Zlepšovanie podnikateľského prostredia na Slovensku a hodnotenie politík v kompetencii Ministerstva hospodárstva SR, financovaného z Operačného programu Efektívna verejná správa.

Slovensko historicky prvýkrát hostí európskych inšpektorov životného prostredia, témou budú emisie

25.06.2019 - Od 25. do 28. júna sa z iniciatívy Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) konala tzv. IMPEL Review Initiative (IRI). Na území Slovenska prvýkrát. IMPEL (European Union Network for the Implementation and Enforcement of Environmental Law) je medzinárodná nezisková organizácia, ktorá združuje európske orgány, zamerané na implementáciu a presadzovanie práva v oblasti životného prostredia, ktorej členom je 47 organizácii z 33 štátov. IRI zas predstavuje dobrovoľné hodnotenie environmentálnej inšpekciea umožňuje členským krajinám IMPELu poskytnúť organizácii (v tomto prípade SIŽP) nezáväzné odporúčania k možnému zlepšeniu jej výkonu.

Minister spravodlivosti sa stretol s predsedom Ústavného súdu SR

26. 6. 2019 - Minister spravodlivosti SR Gábor Gál sa v utorok 25. júna 2019 stretol s predsedom Ústavného súdu SR Ivanom Fiačanom v košickom sídle súdu. Diskutovali o rozhodovacej činnosti ústavného súdu a v rozhovore sa dotkli aj otázok týkajúcich sa voľby kandidátov na sudcov ústavného súdu.

Poslanci schválili návrh MS SR na zastavenie starých exekúcií
26. 6. 2019 - Bratislava, 26.6.2019 – Poslanci NR SR schválili navrhované zmeny, ktoré pripravil rezort spravodlivosti. Odobrili tak návrh zákona, ktorý zastaví staré nevymožiteľné exekúcie.

Ministri životného prostredia rokovali v Luxemburgu
26.06.2019 - Boj proti jednorazovým plastom, opätovné využívanie vody a klimaticky neutrálne hospodárstvo. To boli najdôležitejšie témy zasadnutia Rady ministrov EÚ pre životné prostredie. Slovenskú delegáciu na podujatí vedie podpredseda vlády a minister životného prostredia Slovenskej republiky László Sólymos.

Ministri obrany členských krajín NATO diskutovali o potenciále a rizikách nových technológií
26.06.2019 - Ministri obrany členských krajín Severoatlantickej aliancie v Bruseli diskutovali o aktuálnych bezpečnostných výzvach, pričom hlavnou témou bol najmä vývoj nových technológií, ich využiteľnosť pre spoločné obranné ciele, ale aj riziko ich zneužitia.

Traja najvyšší ústavní činitelia sa prihlásili k vyhláseniu z roku 2017

27.06.2019 - Traja najvyšší ústavní činitelia, prezidentka Zuzana Čaputová, predseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko (SNS) a premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) sa prihlásili k Spoločnému vyhláseniu ústavných činiteľov k prioritám členstva SR v EÚ a NATO z októbra 2017. Urobili tak vo štvrtok na Bratislavskom hrade podpísaním spoločnej deklarácie.

Prichádza čas šetrenia
27.06.2019 - Po makroekonomickej prognóze prichádza Ministerstvo financií SR (MF SR)  s daňovou prognózou. Aj v tomto prípade sa dá povedať, že najlepšie časy už máme za sebou. Aktuálna prognóza daní a odvodov z dielne Inštitútu finančnej politiky (IFP) totiž predpokladá v rokoch 2019 až 2022 pokles príjmov. Dôvodom je spomalenie ekonomiky a legislatívne opatrenia, najmä zrušenie odvodu z reťazcov. Na druhej strane je však potešujúca informácia o zlepšujúcej sa efektivite výberu daní.

MH SR začne už od budúceho týždňa podporovať výstavbu siete nabíjačiek pre elektromobily
27. 06. 2019 - Ministerstvo hospodárstva SR už v najbližšom týždni zverejní dlho avizovaný program na podporu výstavby nabíjacích staníc pre elektromobily. Obce, mestá a vyššie územné celky budú môcť žiadať o finančný príspevok na vybudovanie vlastnej nabíjacej stanice. MH SR tým chce prispieť k razantnejšiemu rozšíreniu elektromobility. Samospráva by však mala postupovať obozretne k rôznym špekulatívnym ponukám pred definitívnym zverejnením podmienok.

Analytici volajú po modernizácii železníc
28.06.2019 - Železnice SR (ŽSR) potrebujú zlepšiť svoje fungovanie, aby sa v  blízkej budúcnosti nedostali do červených čísel, poskytovali kvalitnejšie služby a nezvyšovali odloženú údržbu. Najdôležitejšia je prioritizácia investičných projektov založená na efektívnosti investícií, dôraz na údržbu a realizácia optimalizačných opatrení. Opatrenia na zefektívnenie až do 150 mil. eur navrhuje  projekt hodnotenia ŽSR realizovaný Útvarom hodnoty za peniaze a Implementačnou jednotkou.

V Bratislave sa konala medzinárodná konferencia o riešení volebných sporov

28. 06. 2019 - Riešenie volebných sporov bolo ústrednou témou dvojdňovej medzinárodnej expertnej konferencie, ktorá sa v dňoch 27. –28. júna 2019 konala v Bratislave.  Ide o 16. medzinárodne zasadnutie volebných orgánov.

V Bratislave sa stretli experti na energetickú efektívnosť
28. 06. 2019 - Plnenie cieľov v oblasti energetickej efektívnosti bude pre členské štáty Európskej únie veľkou výzvou, na ktorú sa musia zodpovedne pripraviť. Zhodli sa tom experti v rámci medzinárodného workshopu zameraného na podporu energetickej efektívnosti v priemysle, ktorý sa konal v Bratislave na pôde Ministerstva hospodárstva SR. Cieľom bolo podporiť proces prípravy Integrovaného národného energeticko-klimatického plánu (NECP), najmä v súvislosti s prípravou opatrení, od ktorých sa očakáva významný príspevok k plneniu energeticko-klimatických cieľov do roku 2030.

Predseda vlády SR Peter Pellegrini na mimoriadnom samite EÚ v Bruseli
30.06.2019 - V nedeľu 30. júna 2019 odcestoval predseda vlády SR Peter Pellegrini na mimoriadne zasadnutie Európskej rady v Bruseli. Témou zasadnutia rady je obsadzovanie vrcholových pozícií v inštitúciách Európskej únie. Medzi posty, na ktorých je potrebná dohoda Európskej rady, patria funkcie predsedu Európskej komisie, Vysokého predstaviteľa pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, predsedu Európskej rady a guvernéra Európskej centrálnej banky.
 
NRSR

Zvýšením príplatku pre politických väzňov vzdávame úctu ich obetám

25. 6. 2019 – Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Andrej Danko sa v utorok stretol so zástupcami Zväzu protikomunistického odboja. Zároveň od nich spolu s predsedom Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť Antonom Hrnkom dostal ocenenie.

Platy začínajúcich učiteľov sa budú zvyšovať
26. 6. 2019 - Začínajúci učitelia si majú od septembra finančne polepšiť. Zvýšenie platov prináša novela zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme z dielne SNS, ktorú v stredu schválili poslanci Národnej rady (NR) SR.

Predprimárne vzdelávanie pre päťročné deti bude povinné
27. 6. 2019 - Predprimárne vzdelávanie v materských školách pre päťročné deti bude povinné. Vyplýva to z novely zákona o výchove a vzdelávaní, známeho ako školský zákon, ktorú vo štvrtok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR. Predprimárne vzdelávanie sa však nebude zarátavať do povinnej školskej dochádzky.

Slovensko končí 28. júna ako predsedajúca krajina V4
28. 6. 2019 - Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Andrej Danko vo štvrtok na bilančnom stretnutí V4 zhodnotil pôsobenie Slovenska v rámci Vyšehradskej štvorky a zároveň odovzdal predsedníctvo Českej republike. Tá ju preberá už 1. júla.

Prezident


Myslím si, že budúcnosť Slovenska je v jednotnej a silnej EÚ
26.06.2019 - Prezidentka Čaputová v rámci svojej druhej oficiálnej cesty po nástupe do úradu navštívila v utorok Brusel. Na spoločnej tlačovej konferencii s predsedom Európskej komisie (EK) Jeanom-Claudom Junckerom pripomenula slová zo svojho inauguračného prejavu, podľa ktorých EÚ vníma ako spoločný hodnotový priestor. Prezidentka SR Zuzana Čaputová v utorok v Bruseli povedala, že jej veľmi záleží na tom, aby Slovensko bolo sebavedomým, zodpovedným a konštruktívnym členom Európskej únie.

Prezidentka vymenovala rektorov vysokých škôl

26.06.2019 - Dnes som na návrh akademických senátov menovala piatich rektorov a rektorky verejných vysokých škôl. Zaželala som im veľa odvahy, lebo od dnešného dňa majú záväzok nielen voči učiteľom, študentom či zamestnancom univerzít a fakúlt, ale majú ho aj voči obyvateľom Slovenska, a voči budúcnosti krajiny. Univerzity by mali byť miestom, kde sa bude dotvárať a zhodnocovať intelektuálny, kultúrny a umelecký potenciál krajiny.


Zdroje:

 • Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
 • Ministerstvo financií Slovenskej republiky
 • Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky,
 • Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
 • Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
 • Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
 • Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
 • Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
 • Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
 • Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
 • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
 • Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
 • Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
 • https://www.vlada.gov.sk//tlacove-spravy/
 • https://www.nrsr.sk/web/
 • https://www.prezident.sk/press-room/1/


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk