15.7.2019
ID: 4534upozornenie pre užívateľov

Udalosti uplynulého týždňa

Staré exekúcie začaté pred 1. aprílom 2017 sa ukončia. Zákon o ukončení niektorých exekučných konaní odobrila aj prezidentka SR Zuzana Čaputová. Stará exekúcia sa zo zákona zastaví, ak uplynulo päť rokov od jej začatia a nezistil sa majetok, ktorý by stačil aspoň na úhradu trov exekúcie. Gábor Gál, minister spravodlivosti: „Som veľmi rád, že sa pani prezidentka stotožnila s našou legislatívou na zastavenie starých exekúcií, ktoré dlhé roky enormne zaťažovali súdny systém.

Vláda

Dozor nad hazardom už je pod jednou strechou
08. 07. 2019 - Úrad pre reguláciu hazardných hier začína fungovať na plné obrátky. Od  1. júna 2019 naň totiž postupne prechádzajú všetky kompetencie v oblasti hazardných hier, ktoré boli doteraz v rukách Ministerstva financií SR, obcí a Finančného riaditeľstva SR. Hazard teda bude už definitívne pod jednou strechou. Týmto krokom by sa mala zefektívniť regulácia hazardných hier.

Minister Gajdoš informoval prezidentku SR Z. Čaputovú o aktuálnych úlohách rezortu obrany

08. 07. 2019 - Minister obrany SR Peter Gajdoš informoval prezidentku a zároveň hlavnú veliteľku Ozbrojených síl SR Zuzanu Čaputovú o aktuálnych úlohách, ktoré plní rezort obrany. Pri tejto príležitosti jej priblížil tiež prebiehajúce modernizačné projekty, pôsobenie  slovenských profesionálnych vojakov v rámci medzinárodného krízového manažmentu, ako aj plnenie záväzkov vyplývajúcich z členstva Slovenska v EÚ a NATO.

Slovenská republika získala v OECD podpredsednícke miesto v Pracovnej skupine pre pesticídy
08. 07. 2019 - Znižovanie negatívnych vplyvov aplikácie pesticídov na zdravie ľudí, zvierat a životné prostredie, ako aj odporúčania pre tvorbu novej legislatívy. To sú hlavné ciele pracovnej skupiny Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) pre pesticídy. Slovenská republika v nej získala podpredsednícke miesto, na ktoré bola schválená Bronislava Škarbová, odborníčka z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Predstavitelia účastníckych štátov OBSE sa neformálne stretli vo Vysokých Tatrách
09. 07. 2019 - Multilateralizmus, prevencia konfliktov, využívanie dostupných nástrojov na riešenie konfliktov a potreba dialógu. To sú podľa ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a úradujúceho predsedu Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe Miroslava Lajčáka hlavné témy neformálneho stretnutia predstaviteľov Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe.

V polčase spolupráce rezortu spravodlivosti s Európskou komisiou pre efektívne súdnictvo - pokroky v reformách slovenského súdneho systému
10. 07. 2019 - Ministerstvo spravodlivosti SR a Európska komisia pre efektívne súdnictvo (CEPEJ) hodnotili napĺňanie odporúčaní, ktoré vyplývajú zo Správy k stavu justície vypracovanou CEPEJ-om. Počas konferencie zástupcovia MS SR, CEPEJ a  súdov zhodnotili aj koučovanie súdov, v rámci ktorého boli šiestim pilotným súdom predstavené nové nástroje a metodiky. Tie majú za cieľ naučiť súdy diagnostikovať svoj vlastný stav a prijať opatrenia na jeho zlepšenie a tým zlepšiť kvalitu súdnictva posilniť nezávislosť a zodpovednosť súdov.

Prezidentka podpísala zákon o zastavení starých exekúcií
10. 07. 2019 - Bratislava, 10. júla 2019- Staré exekúcie začaté pred 1. aprílom 2017 sa ukončia. Zákon o ukončení niektorých exekučných konaní odobrila aj prezidentka SR Zuzana Čaputová. Stará exekúcia sa zo zákona zastaví, ak uplynulo päť rokov od jej začatia a nezistil sa majetok, ktorý by stačil aspoň na úhradu trov exekúcie. Gábor Gál, minister spravodlivosti: „Som veľmi rád, že sa pani prezidentka stotožnila s našou legislatívou na zastavenie starých exekúcií, ktoré dlhé roky enormne zaťažovali súdny systém.

Migračný úrad MV SR pôsobí už viac ako štvrťstoročie
11. 07. 2019 - Dňa 13. júla 1993 prijala vláda SR uznesenie č.501, ktorým bol zriadený Migračný úrad MV SR . Ten v plnom rozsahu nahradil vtedajší Sekretariát splnomocnenca vlády SR pre otázky utečencov, ktorý vykonával svoju činnosť už od roku 1991.  

Minister Gajdoš rokoval s izraelským veľvyslancom Z. A. Vapnim
11. 07. 2019  - Minister obrany SR Peter Gajdoš dnes na pôde rezortu obrany rokoval s veľvyslancom Izraela Zvi Avinerom Vapnim pri príležitosti ukončenia jeho pôsobenia na Slovensku. Počas rozlúčkového stretnutia venovali pozornosť aktuálnym otázkam bilaterálnej spolupráce medzi oboma krajinami a zhodnotili tiež jej doterajšie výsledky.

Najbližšie mesiace sú pre budúcnosť národných parkov kľúčové
11.07.2019 - Minister životného prostredia požiadal štátnych ochrancov prírody, aby znásobili svoje úsilie, kým nevstúpi do platnosti novela zákona o ochrane prírody a krajiny. Podpredseda vlády a minister životného prostredia SR László Sólymos požiadal profesionálnych aj dobrovoľných štátnych ochranárov a inšpektorov životného prostredia, aby do schválenia a vstúpenia do platnosti novely zákona o ochrane prírody znásobili svoje úsilie. Reagoval tak na zvyšujúce sa množstvo podnetov, ktoré sa týkali výrubov v najvzácnejších lokalitách Slovenska. Zároveň vyzýva verejnosť, aby sa v prípade podozrenia z ťažby v prísne chránených oblastiach neváhala obrátiť na príslušnú správu národného parku.

Vyhlásenie súťaže Stavba roka 2019
11. 07. 2019 - Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Únia miest Slovenska, Slovenská komora stavebných inžinierov, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., Vydavateľstvo EUROSTAV, s. r. o. vyhlasujú 25. ročník celoštátnej verejnej neanonymnej súťaže STAVBA ROKA 2019.

Návrhy generálneho advokáta Súdneho dvora k príspevku športového reprezentanta
12. 07. 2019 - Generálny advokát Súdneho dvora v Luxemburgu včera vo veci C-447/18 týkajúcej sa súladu slovenského zákona č. 112/2015 Z. z. o príspevku športovému reprezentantovi s právom EÚ navrhol odpovedať, že zákonná podmienka štátneho občianstva na priznanie tohto príspevku nie je v rozpore s právom EÚ. Ide o prejudiciálne konanie iniciované Najvyšším súdom SR, vládu SR v konaní zastupovala zástupkyňa SR pred súdmi EÚ p. Beatrix Ricziová z Ministerstva spravodlivosti SR.

V boji proti klimatickej zmene nezostáva Slovensko bokom
12.07.2019 - V Helsinkách sa konala dvojdňová neformálna Rada ministrov životného prostredia EÚ. Slovenskú delegáciu viedol podpredseda vlády a minister životného prostredia Slovenskej republiky László Sólymos. V rámci rokovaní sa zástupcovia európskej dvadsaťosmičky zamerali na znižovanie dôsledkov klimatickej zmeny, podporu obehového hospodárstva a diskusiu o cieľoch v ochrane biodiverzity po roku 2020.

NRSR

Na miesta poslancov NR SR zvolených do Európskeho parlamentu nastupujú náhradníci

09. 07. 2019 – Predseda Národnej rady SR svojím rozhodnutím zo dňa 8. júla vyhlásil nastúpenie náhradníkov na zaniknuté mandáty poslancov Národnej rady SR, ktorí boli zvolení a stali sa poslancami Európskeho parlamentu. Svoje miesta zaujali zvolení slovenskí europoslanci na prvej schôdzi v Európskom parlamente, ktorá sa konala v utorok 2. júla 2019 v Štrasburgu. Slovenským europoslancom, ktorí dovtedy pôsobili ako poslanci Národnej rady SR, tak mandáty poslancov podľa ústavy zanikli. Predseda parlamentu A. Danko následne vyhlásil nastúpenie ich náhradníkov podľa poradia uvedeného v zápisnici štátnej komisie o výsledku parlamentných volieb z roku 2016. Z rozhodnutia predsedu parlamentu vyplývajú nasledovné zmeny na kreslách v pléne slovenského parlamentu.

Prezident

Vojenské nákupy musia byť transparentné, zatiaľ mám otázniky
09.07.2019 - Vojenské nákupy musia spĺňať prísne kritériá transparentnosti obstarávania, pretože ide o verejné zdroje a ľudia by nemali mať pochybnosti o tom, či sú vynakladané hospodárne. Po stretnutí s ministrom obrany Petrom Gajdošom (SNS) to uviedla prezidentka Zuzana Čaputová. "Z toho, čo dnes o tom viem, mám o tom legitímne otázniky a na ďalších stretnutiach sa o tom budeme rozprávať," dodala.
 
Zuzana Čaputová prijala laureátov vojenského činu roka, sú podľa nej príkladom

09. 07. 2019 - Prezidentka SR Zuzana Čaputová si želá, aby príklad, aký svojimi činmi dávajú laureáti ocenenia Vojenský čin roka 2018, nasledovalo čo najviac príslušníkov Ozbrojených síl SR. Povedala to po stretnutí s ocenenými v priestoroch Prezidentského paláca.

Prezidentka Zuzana Čaputová prijala ministra zahraničných vecí Čínskej ľudovej republiky Wang Yia
10.07.2019 - Prezidentka Zuzana Čaputová prijala v stredu ministra zahraničných vecí Čínskej ľudovej republiky Wang Yia. Hlavnými témami rozhovoru bol rozvoj dvojstranných vzťahov v kontexte 70. výročia nadviazania diplomatických stykov, možnosti spolupráce pri riešení globálnych výziev a otázky ochrany ľudských práv.

Prezidentka SR Zuzana Čaputová na zahraničnej návšteve v Maďarsku: spolupráca v rámci V4 nesmie byť len o strážení regionálnych záujmov
11.07.2019 - Dnešná návšteva v Maďarsku je obzvlášť dôležitá. História našich dvoch národov je v mnohom prepojená. V súčasnosti nás spájajú nielen spoločné projekty, intenzívna obchodná výmena, ale aj občania SR, z ktorých sa viac ako 450 tisíc hlási k maďarským koreňom. Som presvedčená, že vo vzťahoch medzi našimi štátmi potrebujeme pokračovať v konštruktívnej a úprimnej komunikácii. Tam, kde je to potrebné, nezakrývať si oči a otvorene komunikovať o tom, čo sa nám nepáči.

Prezidentka SR vrátila novelu zákona o sudcoch a prísediacich

11.07.2019 - Z dôvodu, že schválená právna úprava sa týka takých závažných ústavných kategórií, akými sú nezávislosť súdnej moci a základné politické práva (konkrétne pasívne volebné právo a právo na prístup k voleným a iným verejným funkciám za rovnakých podmienok), považujem za svoju ústavnú povinnosť urobiť všetko pre to, aby táto právna úprava bezpochyby rešpektovala všetky ústavné limity, a aby sa tak predišlo jej prípadnému budúcemu spochybňovaniu.


Zdroje:

 • Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
 • Ministerstvo financií Slovenskej republiky
 • Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky,
 • Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
 • Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
 • Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
 • Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
 • Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
 • Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
 • Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
 • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
 • Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
 • Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
 • https://www.vlada.gov.sk//tlacove-spravy/
 • https://www.nrsr.sk/web/
 • https://www.prezident.sk/press-room/1/


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk