Poslať článok e-mailom

E-mail príjemcu:*
Vaše meno:*
E-mail odosielateľa:*
*) povinné položky
12.8.2019
ID: 4558upozornenie pre užívateľov

Udalosti uplynulého týždňa

S cieľom zabezpečiť správnosť, hodnovernosť a záväznosť stanovenej obvyklej výšky nájomného za rok 2018 a za účelom odstrániť chyby pri hromadnom spracovaní údajov okresnými úradmi, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky výnimočne pristúpilo k možnosti jednorazovej opravy zistených nesprávností v evidencii preukázateľne doručených a spracovaných sumárnych údajov za rok 2018, vstupujúcich do výpočtu obvyklej výšky nájomného.

Vláda

Minister M. Lajčák privítal na rezorte diplomacie Michaela Douglasa s manželkou Catherine Zeta-Jones
04. 08. 2019 - Aktuálne dianie vo svete, odzbrojovanie, ochrana práv detí, ale aj spoznávanie Slovenska. I to boli témy stretnutia ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslava Lajčáka s mierovým veľvyslancom Organizácie Spojených národov Michaelom Douglasom. Známy americký herec pricestoval na Slovensko na súkromnú návštevu spolu s manželkou Catherine Zeta-Jones.

Opatrovateľská služba už aj v malých obciach
06.08.2019 - Ministerstvo práce v spolupráci s Implementačnou agentúrou MPSVR SR spúšťa v poradí už štvrtý projekt na podporu opatrovateľských služieb. Tentokrát bude určený pre malé slovenské obce, ktoré majú maximálne 1000 obyvateľov. Doteraz totiž možnosť čerpania projektových peňazí na tento účel nemali.

Oznam k obvyklej výške nájomného za rok 2018
06-08-2019 - S cieľom zabezpečiť správnosť, hodnovernosť a záväznosť stanovenej obvyklej výšky nájomného za rok 2018 a za účelom odstrániť chyby pri hromadnom spracovaní údajov okresnými úradmi, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky výnimočne pristúpilo k možnosti jednorazovej opravy zistených nesprávností v evidencii preukázateľne doručených a spracovaných sumárnych údajov za rok 2018, vstupujúcich do výpočtu obvyklej výšky nájomného.

Potravinoví inšpektori vykonali v prvom polroku 30-tisíc kontrol
08. 08. 2019 - Zanedbaná hygiena, kontaminované potraviny, chyby v označovaní, ale aj produkty po dátume spotreby. Takéto boli najčastejšie pochybenia, ktoré odhalili inšpektori počas úradných kontrol potravín. V prvom polroku uskutočnila potravinová kobra 30-tisíc kontrol od prvovýroby až po pulty obchodov. Nedostatky boli zistené približne v šiestich percentách prípadov.

Verejná konzultácia EK k vyhodnoteniu smernice 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách
08.08.2019 - Európska komisia v roku 2019 vyhodnocuje dopad smernice 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách (IED) vo vzťahu k životnému prostrediu, verejnosti a priemyslu. Konzultácie prebiehajú okrem iného aj formou dotazníkového prieskumu pre odbornú (povoľujúce a kontrolné orgány, prevádzkovatelia, priemyslové zväzy, organizácie a pod.) ako aj širokú verejnosť (mimovládne organizácie, občania).

NRSR

Andrej Danko: Slovensko a Čína musia spolupracovať. Aj preto som pozval predsedu čínskeho parlamentu na Slovensko
06. 08. 2019 - Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Andrej Danko sa stretol s veľvyslancom Čínskej ľudovej republiky pánom Lin Linom. Šéf parlamentu uistil čínskeho diplomata o záujme Slovenska o rozvoj dobrých vzťahov a zároveň pozval predsedu čínskeho parlamentu na oficiálnu návštevu Slovenskej republiky.

ANDREJ DANKO: Cestovný ruch je oblasť, ktorá nutne potrebuje zriadenie vlastného ministerstva
07. 08. 2019 - Vďaka zníženiu DPH na ubytovanie a zavedeniu rekreačných poukazov sme prispeli k tomu, aby sa z cestovného ruchu na Slovensku stala dynamicky sa rozvíjajúca oblasť. Vyhlásil to predseda Národnej rady Slovenskej republiky po rokovaní so zástupcami cestovného ruchu na Slovensku.

Kancelária NR SR v spolupráci s Historickým múzeom SNM pripravuje verejnosti sprístupniť vzácne archeologické nálezy keltsko-rímskej architektúry
08. 08. 2019 - Kancelária NR SR už v súčasnej dobe pripravuje odovzdanie všetkých doterajších archeologických nálezov Historickému múzeu SNM, ktoré následne vytvorí ich príslušné expozície do finálnej prezentačnej podoby. Tieto vzácne nálezy murovanej keltsko-rímskej architektúry, ktoré sa podarilo objaviť vďaka rekonštrukcii Bratislavského hradu, tak budú už onedlho sprístupnené verejnosti, avšak zatiaľ len v prípravnej fáze prezentácie. To im však určite neuberie na ich výnimočnosti!


Zdroj:
https://www.vlada.gov.sk//tlacove-spravy/
https://www.nrsr.sk/web/

© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk