18.11.2019
ID: 4646upozornenie pre užívateľov

Udalosti uplynulého týždňa

Ministerstvo spravodlivosti SR zverejnilo výzvu na predkladanie žiadostí o dotácie na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie na rok 2020. Táto výzva je otvorená do 13. januára 2019.

Vláda

11.11.2019 - Medzinárodná konferencia Mosty a cena ministra

Pri príležitosti 19. ročníka medzinárodnej konferencie Mosty v sociálnoprávnej ochrane ocenil minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a úrady práce, sociálnych vecí a rodiny. Vyzdvihol ich prínos pri sanácii rodín a nenahraditeľnú pomoc pri riešení rodinných a sociálnych problémov.

Ministerstvo hospodárstva bude kompenzovať cenu elektriny takmer 80 energeticky náročným firmám

11.11.2019 - Finančnú kompenzáciu pre energeticky náročné podniky získa tento rok 76 spoločností. Ide o historicky prvú podporu od štátu a so zachovaním počíta aj návrh budúcoročného štátneho rozpočtu. Podniky si prerozdelia celkovo 40 miliónov eur. Výška kompenzácie pre jednotlivé podniky závisí od reálnej spotreby elektrickej energie, pričom najvyšší príspevok - vyše 12 miliónov eur - získa U. S. Steel Košice. 

Ministerstvo spravodlivosti SR zverejnilo výzvu na predkladanie žiadostí o dotácie na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd

12. 11. 2019 - Ministerstvo spravodlivosti SR zverejnilo výzvu na predkladanie žiadostí o dotácie na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie na rok 2020. Táto výzva je otvorená do 13. januára 2019. Link na výzvu a všetky potrebné dokumenty nájdu záujemcovia tu. Prípadné otázky a podnety môžu záujemcovia adresovať na e-mail dotacie@justice.sk, prípadne sa môžu obrátiť telefonicky - na číslo 02/888 91 578.

Európsky súd pre ľudské práva vyhlásil rozsudok v prípade Adamčo proti Slovenskej republike

12. 11. 2019 - Štrasburg, 12. novembra 2019 – Európsky súd pre ľudské práva vyhlásil rozsudok, ktorým rozhodol o porušení práva na spravodlivé konanie, zaručeného článkom 6 Dohovoru na ochranu ľudských práv a základných slobôd.

Smart Cities Workshop už o dva týždne, na podujatie je potrebné prihlásiť sa

12.11.2019 - Konkurencieschopnosť miest, obcí a podnikateľských subjektov v rámci agendy Smart Cities bude hlavnou témou workshopu, ktorý bude 25. novembra v Bratislave. Na podujatí s názvom Smart Cities Workshop sa stretnú domáci aj zahraniční odborníci z Francúzska, Izraela, Nórska a Veľkej Británie. Podujatie pripravuje rezort hospodárstva spolu s Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) a ďalšími partnermi. Účasť na workshope je limitovaná a záujemcovia sa môžu prihlásiť prostredníctvom web stránky http://smartcities.fsvucm.sk/ najneskôr do 21. novembra 2019 alebo do naplnenia kapacity.

Verejná konzultácia OECD - zdaňovanie digitalizovanej ekonomiky pilier II.

13.11.2019 - V nadväznosti na aktuálne prebiehajúce práce na tvorbe pravidiel pre zdaňovanie digitalizovanej ekonomiky na globálnej úrovni Ministerstvo financií SR informuje o nasledovnom: Sekretariát OECD vydal oznámenie o začatí verejnej konzultácie k tzv. Pilieru II. - Global Anti-Base Erosion Proposal („GloBE“) v rámci OECD/G20 Inkluzívneho rámca týkajúceho sa BEPS, ktorý predstavuje súčasť programových prác na adresovaní výziev digitálnej ekonomiky.

Štátny tajomník MZVEZ SR Lukáš Parízek uskutočnil medziministerské konzultácie s námestníkom ministra zahraničných vecí Kene A. Namwambom

13.11.2019 - Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Lukáš Parízek uskutočnil v stredu 13. novembra 2019 medziministerské konzultácie s námestníkom ministra zahraničných vecí Kenskej republiky Ababu Namwambom. Návšteva je súčasťou rozvoja politického dialógu SR s významnými štátmi z afrického kontinentu.
 
Rezort obrany poskytol pre pozostalých nehody vojenských psychológov

13.11.2019 - Rezort obrany poskytol pre pozostalých tragickej nehody pri obci Nitrianske Hrnčiarovce vojenských  psychológov - psychologický intervenčný tím. Vojenská polícia pomáha pri regulácii dopravy na základe požiadaviek Krajského dopravného inšpektorátu Nitra. “V prípade ďalších požiadaviek na techniku ozbrojených síl, alebo personál, sme pripravení okamžite pomôcť. Sme absolútne súčinní rezortu vnútra a zachranárskym zložkám,” povedal minister obrany SR Peter Gajdoš na mieste nehody.

Centru právnej pomoci sme pomohli navýšiť peniaze na osobné bankroty, pripravili sme aj zmeny pre nepoctivých dlžníkov

13. 11. 2019 - Po legislatívnej úprave z roku 2017 sa osobný bankrot stal oveľa dostupnejšou možnosťou, ako sa zbaviť svojich dlhov aj pre širokú verejnosť. Ministerstvo spravodlivosti požiadalo rezort financií o navýšenie rozpočtu na osobné bankroty, keďže prostriedky vo výške 5 miliónov eur určené na tento účel pre rok 2019 boli vyčerpané už v septembri. Po osobnom rokovaní oboch ministerstiev aj v tejto veci bola naša žiadosť akceptovaná.

Most v Komárne bude najvyšším na Dunaji

13. 11. 2019 - Cestný most, ktorý bude spájať slovenské Komárno a maďarský Komárom, bude najvyšším mostom na celom toku Dunaja. Dnes výstavbu osobne skontroloval minister dopravy a výstavy SR Arpád Érsek. Výstavba mosta je spoločným projektom Slovenska a Maďarska a je financovaná z eurofondov cez Nástroj na prepájanie Európy.

Zmena klímy je obrovskou celosvetovou výzvou. Ako jej dokážeme čeliť?

14.11.2019 - Zmena klímy 2019 - výzvy a riešenia je názov medzinárodnej konferencie, ktorú dnes otvoril štátny tajomník ministerstva životného prostredia Norbert Kurilla. Cieľom konferencie je zdieľanie a šírenie poznatkov a informácií v oblasti zmeny klímy, zmierňovania jej dopadov, adaptačných opatrení, ale aj v oblasti najnovších trendov, stratégií, a prijímaných opatrení na medzinárodnej, národnej aj lokálnej úrovni. Konferenciu organizuje ministerstvo životného prostredia v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia a v partnerstve s hlavným mestom SR Bratislava.

Skúmali sme, či Slováci poznajú Operačný program Efektívna verejná správa

14. 11. 2019 - V súlade s komunikačnou stratégiou operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS) bol vykonaný prieskum verejnej mienky za účelom zistenia úrovnecelkovej informovanosti (povedomia) verejnosti o podpore poskytovanej prostredníctvom tohto OP.

Minister obrany nariadil preveriť pripravenosť vojsk pomôcť občanom pri povodniach

14.11.2019 Minister obrany SR Peter Gajdoš nariadil náčelníkovi Generálneho štábu Ozbrojených síl SR preveriť pripravenosť pohotovostných jednotiek ozbrojených síl pre prípadné nasadenie pri povodniach a odstraňovaní ich následkov. “V prípade požiadaviek krízových štábov z jednotlivých regiónov tak budeme bezprostredne pripravení poskytnúť techniku, vojakov a materiál,” povedal minister obrany Peter Gajdoš. Zároveň zdôraznil, že ozbrojené sily sú tu pre občanov 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

Na 40. Generálnej konferencii UNESCO v Paríži mal svoje aktívne zastúpenie aj rezort školstva

15.11.2019 - Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová sa ako oficiálna zástupkyňa vedúcej slovenskej delegácie zúčastnila dňa 12. 11. 2019 na otvorení 40. Generálnej konferencii UNESCO a následne dňa 13. 11. 2019 predniesla prejav v rámci všeobecnej politickej debaty. V rovnaký deň vystúpila aj na konferencii ministrov školstva, ktorá bola zameraná na inklúziu a mobilitu v rámci vysokého školstva.

V prvej cyklovýzve sme zaznamenali obrovský záujem žiadateľov

15. 11. 2019 - Historicky prvá cyklovýzva Ministerstva dopravy a výstavby na podporu cyklistickej dopravy zaznamenala medzi žiadateľmi úspech. Do piatka 8. novembra 2019 prišlo 100 žiadostí o dotácie na prípravu projektovej dokumentácie, výstavbu nových cyklotrás, či dobudovanie cyklistickej infraštruktúry, ako napríklad nových cyklostojanov. Najväčší záujem prejavili samosprávy o podporu na vypracovanie projektových dokumentácií, rovnaký počet predložených projektov je už pripravený na realizáciu cyklistickej infraštruktúry a zostávajúci počet projektov je zameraných na umiestnenie odstavných zariadení pre bicykle – cyklostojany.

Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb pokračuje

15.11.2019 - Zariadenia sociálnych služieb majú opäť možnosť zapojiť sa do procesu deinštitucionalizácie, teda do prechodu z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť. Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí na zapojenie sa do národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov zverejnila Implementačná agentúra MPSVR SR.

Verejné pripomienkovanie štúdie uskutočniteľnosti „Manažérsky informačný systém MDV SR“


15. 11. 2019 - Ministerstvo dopravy a výstavby SR sprístupňuje na verejné pripomienkovanie štúdiu uskutočniteľnosti projektu Manažérsky informačný systém MDV SR, aby sa k tomuto dokumentu mohli vyjadriť všetky stavovské organizácie i ostatné subjekty, ktoré sa venujú informatizácii a digitalizácii systémov verejnej správy. Cieľom navrhovaného projektu je vybudovanie informačného systému, ktorý bude obsahovať komplexné informácie o obchodných spoločnostiach s majetkovou účasťou štátu, o štátnych podnikateľských organizáciách, prípadne aj rozpočtových organizáciách  v pôsobnosti MDV SR (ďalej len „podriadené organizácie“).

NRSR

Národná rada Slovenskej republiky si pripomenie podiel študentov na Nežnej revolúcii otvorením výstavy aj organizovanými prehliadkami

12. 11. 2019 - Bratislava 12. novembra 2019 (Kancelária NR SR) - Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky si pripomenie 30. výročie Nežnej revolúcie, rovnako ako aj Medzinárodný deň študentstva. Uskutoční sa tak už v tento piatok 15. novembra 2019. Teda v predvečer študentského pochodu ulicami Bratislavy konajúceho sa pred tromi desiatkami rokov, ktorý spustil lavínu udalostí, ktorých výsledkom bol pád komunistického režimu.

Parlament si pripomína podiel študentov na Nežnej revolúcii

15. 11. 2019 - Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Andrej Danko vyjadril úprimnú sústrasť všetkým rodinám a blízkym pozostalých, ktorých životy predčasne ukončili tragické udalosti v stredu tento týždeň. Národná rada SR zároveň na vyjadrenie štátneho smútku stiahla vlajky na pol žrde. Kancelária parlamentu však zároveň reflektuje aj spomienku na dejinné udalosti, ktoré sa udiali pred tridsiatimi rokmi.
 
Prezident

Prezidentka vzdala úctu vojnovým veteránom

11.11.2019 - Prezidentka Zuzana Čaputová v pondelok 11. novembra 2019 vzdala úctu vojnovým veteránom. V Prezidentskom paláci najskôr prijala zástupcov neziskovej organizácie Post Bellum a podporila verejnú zbierku ku Dňu vojnových veteránov. Do zbierky sa zapojili aj zamestnanci Kancelárie prezidenta SR. Neskôr sa prezidentka zúčastnila na pietnom akte na Vojenskom cintoríne v Petržalke – Kopčanoch.

Prezidentka podporila zbierku Hodina deťom

14.11.2019 - Prezidentka Zuzana Čaputová vo štvrtok 14. novembra 2019 prijala v Prezidentskom paláci zástupcov Nadácie pre deti Slovenska a podporila verejnú zbierku Hodina deťom. Ocenila prácu nádacie, ktorá je podľa nej jednou z najrenomovanejších a najstarších neziskových organizácii na Slovensku. "Som rada, že sa venujete jednej z najzraniteľnejších skupín obyvateľstva, a to sú deti."

Aj sloboda médií musí byť silno kompenzovaná zodpovednosťou

14.11.2019 - Prezidentka Zuzana Čaputová vo štvrtok 14. novemebra 2019 vystúpila s príhovorom na otvorení konferencie „Pravda, lož, a sloboda slova: 30 rokov po páde totality“, ktorú pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie zorganizovala Fakulta masmédií Paneurópskej vysokej školy a Ústav štátu a práva SAV v Bratislave. Prezidentka okrem iného povedala, že akákoľvek sloboda, aj sloboda médií, musí byť silno kompenzovaná zodpovednosťou.

Prezidentka si uctila pamiatku obetí tragickej nehody pri Nitre

15.11.2019 - Prezidentka Zuzana Čaputová si v piatok 15. novembra 2019, v deň štátneho smútku, uctila pamiatku obetí stredajšej tragickej nehody pri Nitre. Spolu s predsedom vlády SR Petrom Pellegrinim zapálili sviečku na Strednej odbornej škole techniky a služieb v Nitre a na Gymnáziu na Párovskej ulici v Nitre.


Zdroj:
https://www.vlada.gov.sk//tlacove-spravy/
https://www.nrsr.sk/web/

© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk