23.12.2019
ID: 4670upozornenie pre užívateľov

Udalosti uplynulého týždňa

Prezidentka Zuzana Čaputová podpísala zákon o štátnom rozpočte na rok 2020 a ďalších 19 zákonov, ktoré NR SR schválila na poslednej schôdzi. Podpísala aj zákon, ktorým sa zvyšuje tzv. bankový odvod.

Vláda

Aktivity Slovenska na Cypre ocenené v rozhovore štátneho tajomníka F. Ružičku s novým cyperským veľvyslancom v SR N. Nicolaou

16.12.2019 - Štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky František Ružička prijal 16. decembra 2019 nového veľvyslanca Cyperskej republiky v Slovenskej republike Nicosa Nicolaou. Partneri pozitívne zhodnotili bezproblémové dvojstranné vzťahy, ktoré sú solídnym predpokladom ďalšieho posilnenia vzájomnej spolupráce. Nad rámec diskusie o perspektívach bilaterálnej relácie, v rozhovore venovali pozornosť aj aktuálnym otázkam vývoja situácie vo východnom Stredomorí.

Minister spravodlivosti na 8. zasadnutí Konferencie zmluvných strán Dohovoru OSN proti korupcii

16. 12. 2019 - V hlavnom meste Spojených arabských emirátov Abú Dhabí sa od 16.-20. decembra 2019 s aktívnou účasťou Slovenskej republiky na expertnej úrovni aktuálne koná 8. zasadnutie Konferencie zmluvných strán Dohovoru OSN proti korupcii. SR zastupuje minister spravodlivosti Gábor Gál a odborníci z Úradu pre verejné obstarávanie.

O dotáciu na elektromobily bol enormný záujem, vyčlenená suma sa minula do 4 minút

16.12.2019 - Celá šesťmiliónová suma vyčlenená na podporu kúpy elektromobilov je v tejto chvíli rezervovaná. O 12:00 bola spustená on-line registrácia a celá suma bola rezervovaná v priebehu 3 minút a 41 sekúnd. Záujemcovia si rezervovali dotáciu na 786 ekologických áut prostredníctvom 668 žiadostí. Výrazne vyšší záujem bol o autá s čisto elektrickým pohonom, ktoré si chce kúpiť takmer 90 percent úspešných žiadateľov. Celkovo požiadali o dotáciu na 689 elektromobilov a 97 plug-in hybridov. Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA), ktorá je vykonávateľom výzvy, bude úspešným zaregistrovaným žiadateľom od 17. decembra zasielať informácie o ďalšom postupe pre oficiálne podanie skompletizovanej žiadosti.

Agrorezort poskytol včelárom rekordné podpory


16.12.2019 - MPRV SR poskytlo v roku 2019 slovenským včelárom rekordné podpory. Počty včelárov i včelstiev za posledné štyri roky stúpli. Slovensko je tak jednou z mála krajín Európy, kde ich čísla rastú. „Intenzívna komunikácia, úzka spolupráca so včelármi a ich historická podpora, ktoré sme so SNS nastavili hneď po mojom príchode, prinášajú jednoznačné výsledky. Slovensko je jednou z mála krajín Európy, kde stavy včelstiev i počty včelárov stúpajú. Dosiahli sme najvyššie počty včelárov za posledné štvrťstoročie.

Nová diaľnica pri Košiciach už slúži motoristom


16. 12. 2019 - Najvýchodnejší úsek diaľničného prepojenia Bratislavy a Košíc,  D1, Budimír – Bidovce, slávnostne uviedol do prevádzky minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek. Vyše štrnásťkilometrový úsek pri Košiciach  bude súčasťou „východného“ obchvatu mesta Košice a spolu s rýchlostnou cestou R2/R4 tvorí základný dopravný koridor mimo zastavané územie mesta Košice.

P. Žiga: Pri plyne sme pripravení na všetky scenáre


16.12.2019 - Slovensko sa zodpovedne pripravuje na scenáre, ktoré môžu nastať po 1. januári v prípade, že nedôjde k dohode medzi Ukrajinu a Ruskom o tranzite plynu.  O možnom vývoji rokoval minister hospodárstva Peter Žiga so šéfmi najdôležitejších plynárenských spoločností na Slovensku. „Sme plne pripravení na akýkoľvek scenár. Verím, že nebudeme svedkami toho, aby sme počas zimy krátili dodávky plynu pre odberateľov,“ zdôraznil minister P. Žiga. Zároveň dodal, že „v porovnaní s rokom z roku 2009, keď plyn netiekol na Slovensko dva týždne, je situácia podstatne odlišná a Slovensko je pripravené ju zvládnuť.“

Kontrolný deň na Finančnej správe SR

17.12.2019 - Projekt eKasa je funkčný, bezpečný a už teraz prináša dôležité informácie, s ktorými Finančná správa SR (FS SR) pracuje. Aj to je jeden zo záverov spoločného stretnutia ministra financií Ladislava Kamenického s prezidentkou finančnej správy Lenkou Wittenbergerovou. Minister financií v rámci kontrolného dňa diskutoval s predstaviteľmi finančnej správy SR aj o výzvach na rok 2020.

Ministerstvo vnútra pokračuje v podpore budovania kapacít v materských školách

17. 12. 2019 - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) vyhlási v najbližších dňoch ďalšiu výzvu zameranú na výstavbu a rekonštrukciu materských škôl v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít.

Ochrana vody sa za posledné štyri roky stala absolútnou prioritou ministerstva životného prostredia

17.12.2019 - Informácie o ohrozovaní vody pre 2,5 milióna obyvateľov sú len zúfalou snahou jedného poslanca byť v médiách pred voľbami. Ochrana vody sa za posledné štyri roky stala absolútnou prioritou ministerstva životného prostredia. A na stole sú reálne výsledky, modernizovaná legislatíva aj rozbehnutý proces sanácií starých environmentálnych záťaží. Ministerstvo životného prostredia presadilo a do platnosti už vstúpil Lex Žitný ostrov, ktorý chráni najvzácnejšie zásobárne pitnej vody na Slovensku. Zároveň sa rozbehla aj sanácia takzvanej Vrakunskej skládky, ktorá dlhé roky predstavovala ohrozenie podzemných vôd a ďalších desiatok záťaží po celom Slovensku.

Fond na podporu športu začal svoju činnosť

18.12.2019 - V pondelok 16. decembra 2019 ministerka školstva Martina Lubyová odovzdala menovacie dekréty členom správnej rady Fondu na podporu športu. Fond bol zriadený zákonom č. 310/2019 Z. z. s cieľom zabezpečiť efektívnu podporu a rozvoj športu mládeže, vrcholového športu, športovej reprezentácie SR, ale aj športu pre všetkých a zdravotne znevýhodnených ľudí. Fond bude mať ročný rozpočet 20 mil. EUR, čo predstavuje výrazné navýšenie prostriedkov do slovenského športu.

Nákladné vozidlá majú na Štedrý deň a Nový rok povolený dojazd


18. 12. 2019 - Polícia vyšla v ústrety vodičom nákladných vozidiel a povolila výnimku na ich dojazd na územie Slovenska.   Prezídium Policajného zboru v dňoch 24. decembra 2019 a 1. januára 2020, povoľuje všeobecnú výnimku z § 39 ods. 1, 2 zákona o cestnej premávke.

Dva rozsudky ESĽP proti Nórsku v prípadoch týkajúcich sa odobratých detí

18. 12. 2019 - ESĽP 17. decembra 2019 vyhlásil rozsudky v prípadoch A.S. proti Nórsku a Abdi Ibrahim proti Nórsku, ktoré sa týkali porušenia práva na rešpektovanie súkromného a rodinného život (článok 8 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd).

SPP nebude od nového roka zvyšovať ceny plynu pre domácnosti

18.12.2019- Domácnosti, ktoré odoberajú plyn od štátnej spoločnosti SPP, budú mať ceny plynu aj v budúcom roku na úrovni roku 2019. Vláda zaviazala ministra hospodárstva Petra Žigu, aby vydal príslušné rozhodnutie. Zákazníci SPP tak budúci rok ušetria približne 10 miliónov eur. Premiér P. Pellegrini verí, že toto rozhodnutie nastaví latku a budú ho nasledovať aj konkurenčné súkromné spoločnosti.

Slovensko bolo historicky prvýkrát zvolené za člena Komisie OSN pre budovanie mieru

19.12.2019 - Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov na svojom zasadnutí zvolilo Slovensko a Peru za dvoch nových členov Komisie pre budovanie mieru na obdobie 2020-2021. Slovenská republika tak bude od 1. januára 2020 prvýkrát jedným z 31 členov Komisie, ktorej hlavným cieľom je podporovať mierové aktivity v krajinách postihnutých konfliktmi a je kľúčovým podporným orgánom v širšej agende udržiavania mieru. Slovensko tým podčiarklo svoju dlhodobú angažovanosť v problematike budovania mieru a ďalších tém, ktoré sú s ňou úzko prepojené: mierové operácie, prevencia konfliktov a mediácia, reforma bezpečnostného sektoru (SSR), udržateľný rozvoj/Agenda 2030, právny štát, ľudské práva, a. i..

Rozhodnutie ESĽP vo veci Kapko proti Slovenskej republike

19. 12. 2019 - Európsky súd pre ľudské práva 19. decembra 2019 zverejnil svoje rozhodnutie z 26. novembra 2019 v prípade Kapko proti Slovenskej republike, v ktorom rozhodol v prospech Slovenskej republiky. Podaná sťažnosť sa týkala údajného nedostatku účinného a najmä urýchleného vyšetrovania zodpovednosti za pád veľkokapacitného stanu počas letného hudobného festivalu Pohoda v roku 2009, pri ktorom sťažovateľova dcéra utrpela zranenia, ktorým neskôr podľahla. V súvislosti s touto nehodou bolo začaté trestné konanie, ktoré doposiaľ nie je ukončené.

Slovensko má v spore s Dôverou nakročené správnym smerom

19. 12. 2019 - Generálny advokát Súdneho dvora dnes navrhol vyhovieť odvolaniam Slovenskej republiky a Európskej komisie v spore týkajúcom sa slovenského verejného zdravotného poistenia a zamietnuť žalobu zdravotnej poisťovne Dôvera. Zdravotná poisťovňa Dôvera ešte v roku 2015 napadla žalobou pred Všeobecným súdom v Luxemburgu rozhodnutie Komisie 2015/248 z 15. októbra 2014 o opatreniach SA.23008 (2013/C) (ex 2013/NN), ktoré Slovenská republika poskytla v prospech Spoločnej zdravotnej poisťovne, a. s. (SZP) a Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s. (VšZP). Všeobecný súd 5. februára 2018 vydal rozsudok vo veci T 216/15 Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s. v. Európska komisia, ktorým uvedenej žalobe vyhovel a napadnuté rozhodnutie Komisie zrušil.

V boji proti zmene klímy je zodpovedný prístup každej krajiny nevyhnutný

19.12.2019 - Dosiahnutie udržateľného a klimaticky neutrálneho hospodárstva, účinná ochrana chránených území a presadzovanie takých opatrení, ktoré zabezpečia prežitie bohatstva rastlinných a živočíšnych druhov. To sú najdôležitejšie body dnešného rokovania Rady ministrov EÚ pre životné prostredie v Bruseli. Slovenskú delegáciu na podujatí vedie podpredseda vlády a minister životného prostredia László Sólymos.

Európska komisia zrušila Slovensku infekčnú oblasť pre africký mor ošípaných

19.12.2019 - EK zrušila pre Slovensko stanovenú infekčnú oblasť afrického moru ošípaných. Vďaka zvoleným opatreniam sa podarilo situáciu s nákazou AMO na Slovensku mimoriadne rýchlo zastabilizovať. Nákaza však naďalej pretrváva u diviačej zveri a preto o ďalšom vývoji nákazy na Slovensku, bude rozhodovať zodpovedný prístup chovateľov, poľovníkov a ostatných zainteresovaných strán.

Polícia pripravuje mobilnú aplikáciu na zvýšenie bezpečnosti občanov

19. 12. 2019 - Policajný zbor je s viac ako 500 000 odberateľmi obsahu svojich 10 facebookových stránok a jedného účtu na Instagrame najsledovanejšou štátnou inštitúciou v prostredí sociálnych médií. Krok s modernými trendmi bude držať aj v roku 2020, kedy verejnosti predstaví mobilnú aplikáciu.

Nezamestnanosť klesala aj v novembri

20.12.2019 - Miera evidovanej nezamestnanosti sa v novembri znížila o 0,02 percentuálneho bodu a dosiahla úroveň 4,92 %. O niečo viac, o 0,03 percentuálneho bodu, poklesla aj celková miera, a to na 6,01 %. Aj napriek miernemu ochladeniu ekonomiky počet ľudí bez práce stále ubúda.

Občania produkujú málo odpadu a extrémne teplé počasie. Čo prezradila Správa o stave životného prostredia SR v roku 2018?

20.12.2019 - Aj tento rok vydalo Ministerstvo životného prostredia SR so Slovenskou agentúrou životného prostredia Správu o stave životného prostredia Slovenskej republiky. Prvýkrát ale vyšla publikácia v rozšírenej verzii - pribudol napríklad prehľad financovania životného prostredia z programov rôznych rezortov či inštitúcií. Dlhodobo pretrváva vysoká miera skládkovania a nízka miera recyklácie odpadov vrátane tých komunálnych. Produkcia komunálneho odpadu od roku 2005 vzrástla o 49,2 %. Na druhej strane produkujeme menej komunálneho odpadu v prepočte na obyvateľa než je priemer EÚ. Taktiež miera recyklácie a zhodnotenia odpadov z obalov je pomerne vysoká - 65,68 %. Odpadové hospodárstvo patrí i podľa Envirostratégie 2030 medzi najväčšie výzvy životného prostredia na Slovensku.


NRSR

Kancelária NR SR úspešne dokončila implementáciu twinningového projektu pre moldavský parlament

17. 12. 2019 – V období od 16. septembra 2017 do 15. decembra 2019 Kancelária NR SR po prvýkrát vo svojej histórii priamo participovala na realizácii twinningového projektu „Budovanie kapacít parlamentu Moldavskej republiky v oblasti aproximácie európskeho práva“ financovaného EÚ. Tento projekt, implementovaný v konzorciu s Kanceláriou Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky a s Kanceláriou Národného zhromaždenia Maďarska, bol zameraný na výmenu skúseností a osvedčených pracovných postupov v oblasti približovania národného právneho poriadku právu Európskej únie s cieľom posilniť inštitucionálnu kapacitu moldavského parlamentu.


Prezident

Prezidentka ocenila vlnu solidarity po tragédii v Prešove

16.12.2019 - Prezidentka Zuzana Čaputová navštívila v pondelok 16. decembra 2019 Prešov. Osobne prišla vyjadriť spoluúčasť a podporu obyvateľom mesta po nedávnej tragédii na Mukačevskej ulici. Ocenila vlnu pomoci a solidarity, podľa nej je na slovenské pomery nevídaná. „Je to veľmi dobrý symbol a znak toho, že ľudia na Slovensku sú prajní, dokážu sa zmobilizovať a byť súcitní, keď sa stane tragédia."

Prezidentka prijala demisiu ministerky zdravotníctva


17.12.2019 - Prezidentka Zuzana Čaputová prijala v utorok 17. decembra demisiu ministerky zdravotníctva Andrey Kalavskej. Riadením rezortu zdravotníctva poverila predsedu vlády SR Petra Pellegriniho. Podľa prezidentky Andrea Kalavská nechcela udržiavať v zdravotníctve iba status quo, ale pokúsila sa zmeniť jeho smerovanie. "Chcem sa jej za to poďakovať, lebo som presvedčená, že to bola správna a opodstatnená ambícia. Napokon sa však nenašla politická vôľa nielen na reformu nemocníc, ale ani tak zásadnú vec, ako je povinné očkovanie. Sklamaniu pani Kalavskej rozumiem."

Prezidentka prevzala poverovacie listiny od nových veľvyslancov


17.12.2019 - Prezidentka Zuzana Čaputová prijala v utorok 17. decembra 2019 nerezidentných veľvyslancov. Poverovacie listiny jej odovzdali veľvyslanec Pakistanskej republiky Mansoor Ahmad Khan, veľvyslanec Arménskej republiky Armen Papikyan, veľvyslanec Kirgizskej republiky Bakyt Alievič Džusupov, veľvyslanec Etiópskej federatívnej republiky Mulu Solomon Bezuneh, veľvyslankyňa Srílanskej demokratickej socialistickej republiky Saroja Sirisena, veľvyslankyňa Čadskej republiky Marian Ali MOUSSA a veľvyslanec Bahrajnského kráľovstva Abdulla Abdullatif ABDULLA.

Prezidentka víta rozhodnutie Ústavného súdu SR týkajúce sa moratória


18.12.2019 - Ústavný súd SR v stredu vyhovel návrhu prezidentky Zuzany Čaputovej a pozastavil účinnosť zákazu zverejňovať volebné prieskumy 50 dní pred voľbami. Prezidentka predĺženie moratória zo 14 na 50 dní napadla 5. decembra 2019. "Som rada, že Ústavný súd SR vyhovel žiadosti o pozastavenie účinnosti 50 dňového predvolebného moratória. O protiústavnosti prijatého zákona som bola presvedčená a dnešné rozhodnutie Ústavného súdu SR vnímam ako pozitívny krok v prospech práva občanov na informácie a rovnako aj v prospech férovosti prebiehajúcej predvolebnej kampane." Plénum Ústavného súdu SR zároveň prijalo návrh prezidentky na ďalšie konanie. Prezidentka žiada posúdiť ústavnosť právnej normy.      

Prezidentka podpísala zákon o štátnom rozpočte a ďalšie zákony

18.12.2019 - Prezidentka Zuzana Čaputová podpísala zákon o štátnom rozpočte na rok 2020 a ďalších 19 zákonov, ktoré NR SR schválila na poslednej schôdzi. Podpísala aj zákon, ktorým sa zvyšuje tzv. bankový odvod. Prezidentka pritom vníma obavy NBS a ECB, podľa ktorých časovo neobmedzený bankový odvod predstavuje významné riziko pre bankový sektor a môže oslabiť celkovú ekonomickú kondíciu Slovenska. Na druhej strane vníma tiež to, že s príjmami z tohto odvodu počíta schválený štátny rozpočet na rok 2020. Podľa prezidentky môže novozvolený parlament riziká vyplývajúce z tejto právnej úpravy kedykoľvek v priebehu budúceho roka odstrániť v podobe novely zákona.


Zdroj:
https://www.vlada.gov.sk//tlacove-spravy/
https://www.nrsr.sk/web/

© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk