Poslať článok e-mailom

E-mail príjemcu:*
Vaše meno:*
E-mail odosielateľa:*
*) povinné položky
13.1.2020
ID: 4682upozornenie pre užívateľov

Udalosti uplynulého týždňa

Od nového roku 2020 došlo k zmene právnych noriem, ktoré upravujú oblasť lekárenskej pohotovostnej služby. Ako pohotovostné lekárne fungujú po novom? Slovenská lekárnická komora sa dohodne s lekárňami na pohotovostných službách podľa potrieb daného regiónu. Je na dohode Slovenskej lekárnickej komory, samosprávneho kraja a lekárne do akej hodiny a na akom mieste bude lekáreň otvorená.

Vláda

Ministerstvo prijíma návrhy na udelenie Ceny ministra kultúry SR za rok 2019

07.01.2020 - Ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková v záujme verejného spoločenského uznania výsledkov umeleckej tvorby a podielu na rozvoji umenia môže každoročne udeliť Ceny ministra kultúry Slovenskej republiky v oblastiach profesionálneho umenia v ôsmich kategóriách.
 
Stanovisko Ministerstva obrany SR k medializovanému presunu slovenských vojakov z Iraku

07.01.2020 - Ministerstvo obrany SR je o celej aktivite informované a celú situáciu monitoruje. Slovenskí vojaci sú aktuálne v poriadku a plnia úlohy v súlade s rozhodnutím velenia misie. Rezort je v pravidelnom kontakte s veliteľom slovenských vojakov. Z bezpečnostných dôvodov nie je možné poskytnúť bližšie informácie.

Vyhlásenie MZVEZ SR k obvineniam o údajnom neinformovaní o možnosti voliť zo zahraničia

07.01.2020 - Predseda politickej strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík a následne predseda Občianskeho združenia Srdcom doma sa v uplynulých dňoch obrátili na Zastupiteľské úrady Slovenskej republiky v zahraničí s výzvou, aby zverejnili informáciu o možnosti voliť zo zahraničia v rámci parlamentných volieb, ktoré sa budú konať 29. februára 2020. R. Sulík zároveň obvinil rezort zahraničia, že túto iniciatívu sabotuje a do médií dal aj niektoré nekorektné a skreslené informácie.

Plánované protesty dopravcov sú neopodstatnené, o výhodnejšom výbere mýta spolu rokujeme

07. 01. 2020 - Rezort dopravy pravidelne rokuje s autodopravcami a je ich partnerom pri riešení ich požiadaviek. Rovnako dopravcov informuje aj  o svojich  zámeroch v mýtnom systéme. Na tému mýto rokoval so zástupcami Únie dopravcov Slovenska osobne minister dopravy Arpád Érsek ako aj najvyššie vedenie Národnej diaľničnej spoločnosti. Na stretnutí dopravcom detailne vysvetlili situáciu a možnosti efektívnejšieho výberu mýta. Výsledkom stretnutia bola aj dohoda na spolupráci pri plnení konkrétnych úloh. UNAS má doručiť podklad o bezpečnosti ciest a NDS má vykonať analýzu optimalizácie ciest spoplatnených nulovou sadzbou mýta. Radikálny krok, akým je štrajk, nie je preto konštruktívnym riešením potrieb dopravcov.

Zmeny v lekárenských službách od januára 2020

08.01.2020 - ​Od nového roku 2020 došlo k zmene  právnych noriem, ktoré upravujú oblasť lekárenskej pohotovostnej služby. Ako pohotovostné lekárne fungujú po novom? Slovenská lekárnická komora sa dohodne s lekárňami na pohotovostných službách podľa potrieb daného regiónu. Je na dohode Slovenskej lekárnickej komory, samosprávneho kraja a lekárne do akej hodiny a na akom mieste bude lekáreň otvorená. Ak by k dohode nedošlo, do procesu vstupujú vyššie územné celky a lekárňam nariadia pohotovostné služby tak, aby sa reflektovali potreby občanov. Ministerstvo zdravotníctva SR odporúča, aby si pacienti v prípade potreby skontrolovali otváracie hodiny konkrétnej lekárne. Všetky potrebné informácie k pohotovostným lekárenským službám nájdu  na webovej stránke konkrétneho samosprávneho kraja.

Slovensko-Japonské vzťahy sú založené na spoločných tradičných hodnotách

08.01.2020 - Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Lukáš Parízek dnes (8. januára 2020) prijal veľvyslanca Japonska v Slovenskej republike Juna Shimmiho pri príležitosti ukončenia jeho diplomatickej misie v Bratislave. Partneri potvrdili záujem svojich krajín o ďalší rozvoj vzájomných vzťahov založených na spoločných hodnotách s dôrazom na hospodársku spoluprácu. V roku 2020 si pripomenieme 100. výročie nadviazania vzťahov medzi Slovenskou republikou a Japonskom. „Počas Vášho pôsobenia sa zvýšila dynamika a intenzita slovensko-japonských vzťahov nie len v politickej a ekonomickej rovine, ale aj v oblasti medziľudských vzťahov,“ vyzdvihol pôsobenie veľvyslanca J. Shimmiho L. Parízek.

Slovenská polícia patrí medzi najsledovanejšie v online priestore Európy

08. 01. 2020 - Policajný zbor v roku 2019 potvrdil svoju pozíciu ako jednu z najsledovanejších štátnych inštitúcií na sociálnych sieťach v Európe. Prostredníctvom modernej komunikácie zároveň zabezpečoval pomoc občanom Slovenskej republiky. V roku 2019 polícia tiež postupne spustila  samostatné stránky na Facebooku pre všetkých osem Krajských riaditeľstiev Policajného zboru s cieľom poskytovania väčšieho počtu informácií významných pre daný región, nadviazania užšieho vzťahu s občanmi a poskytovania pomoci.
 
Podpora práce s mládežou v roku 2020

 
08.01.2020 - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo na svojej webovej stránke výzvy na predkladanie žiadostí o dotáciu na rok 2020 v rámci dotačnej schémy Programy pre mládež na roky 2014 – 2020, ktorú implementuje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. Výzvy sú zamerané na širokú škálu aktivít pre mládež a sú otvorené v rámci programov HLAS mladých, KOMUNITA mladých, PRIORITY mládežníckej politiky, SLUŽBY pre mladých a PODPORA mládežníckych organizácií.
 
Reakcia ministerstva školstva na klamlivé vyhlásenie strán PS a Spolu
 
08.01.2020 - Páni Šucha a Hipš účelovo klamú, že SNS a ministerka Lubyová minuli 37 mil. eur netransparentne a nehospodárne. Pravdou je, že v projekte sa neminul ešte ani jeden cent, ide len o budúce čerpanie. Ministerstvo školstva ich nikdy míňať nebude, nie je predkladateľom ani prijímateľom projektu, je ním Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI).

Chudobou je ohrozených až 85 % domácností z marginalizovaných rómskych komunít, ukazuje nový výskum EU SILC MRK

09. 01. 2020 - Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity zverejnil databázu údajov a prvé výsledky ďalšieho výskumu, realizovaného v rámci monitorovania integračného úsilia. Ide o špeciálne zisťovanie EU SILC MRK, ktoré bolo pripravené v spolupráci so Štatistickým úradom SR.

Výzva pre záujemcov o pozíciu predsedu ÚDZS


09.01.2020 - Predseda Vlády SR poverený riadením Ministerstva zdravotníctva SR Peter Pellegrini v súlade so svojou zákonnou pôsobnosťou vyplývajúcou z § 22 ods. 2 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) má záujem navrhnúť Vláde SR kandidáta na predsedu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Niektorým lekárom špecialistom sa skráti štúdium


09.01.2020 - ​Ministerstvo zdravotníctva SR sa tak ako mnoho krajín Európskej únie systematicky snaží riešiť nedostatok lekárov – špecialistov. Jedným z dôležitých krokov je aj skrátenie dĺžky štúdia o jeden rok. Táto zmena nedegraduje úroveň vzdelania lekára a prináša konkrétne riešenia. Odborné štúdium lekárov v niektorých oblastiach sa tak skráti, dôvodom je ich rýchlejší nástup do praxe k pacientovi.

Senát amerického Kongresu schválil rezolúciu pripomínajúcu významné výročia v modernej histórii Slovenska a Českej republiky

09.01.2020 - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky víta prijatie rezolúcie Senátom Kongresu Spojených štátov, ktorý si ňou pripomína 30. výročie Nežnej revolúcie v bývalom Československu, ako aj výročia vzniku Československa v roku 1918 a nezávislej Slovenskej republiky v roku 1993. Rezolúciu predložila podpredsedníčka senátneho podvýboru pre Európu senátorka Jeanne Shaheen spolu s predsedom podvýboru senátorom Ronom Johnsonom.

Výsledky Testovania 5 si už môžu rodičia pozrieť v internetovej žiackej knižke

09.01.2020 - Od 19. decembra 2019 využívajú základné školy na sprístupnenie výsledkov celoslovenského Testovania 5 2019 novú službu v internetovej žiackej knižke. Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) v spolupráci s poskytovateľmi školských informačných systémov umožňuje školám odosielať výsledky testov z matematiky a vyučovacieho jazyka rodičom piatakov po prvýkrát prostredníctvom internetových žiackych knižiek.

Minister Gajdoš rokoval s pakistanským veľvyslancom M. A. Khanom

09.01.2020 - Minister obrany SR Peter Gajdoš v priestoroch rezortu obrany rokoval s veľvyslancom Pakistanu Mansoorom Ahmadom Khanom. V rámci ich prvého spoločného stretnutia venovali pozornosť bilaterálnej spolupráci oboch krajín v oblasti bezpečnosti a obrany, ako aj možnostiam spoločného vzdelávania a výcviku príslušníkov ozbrojených síl.

Minister Gajdoš rokoval s izraelským veľvyslancom Boazom Modaiom


09.01.2020 - Minister obrany SR Peter Gajdoš na pôde rezortu obrany prijal nového izraelského veľvyslanca na Slovensku Boaza Modaia. Počas stretnutia diskutovali o aktuálnych otázkach v oblasti obrany a bezpečnosti a venovali sa tiež ďalším možnostiam rozvoja bilaterálnej spolupráce medzi Slovenkou republikou a Izraelom.

Stanovisko Ministerstva financií SR k autodopravcom

09.01.2020 - Ministerstvo financií sa nedá vydierať združením UNAS. Pýtame sa, kde boli v lete minulého roka keď sa zostavoval rozpočet? Ich požiadavka na 50% né zníženie dane z motorových vozidiel je pre ministerstvo neakceptovateľná a pár týždňov pred voľbami ju vnímame ako čisté politikárčenie. Svedčí o tom aj snaha viacerých opozičných politikov zviditeľniť sa v predvolebnej kampani svojou prítomnosťou na štrajku. Štát nemôže fungovať tak, že ktokoľvek sa postaví na ulicu, bude štrajkovať a povie, že chce polovičné dane a pokiaľ sa to neplní bude znepríjemňovať život ostatným. 

MH SR zostáva poskytovateľom eurofondov aj po zlúčení operačných programov

10. 01. 2020 - Operačný program Výskum a inovácie (OPVaI) sa zlúčil s Operačným programom Integrovaná infraštruktúra (OPII). Ministerstvo hospodárstva SR, ktoré svoju pôsobnosť vykonáva aj prostredníctvom Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA), bude aj po tejto zmene voči prijímateľom a žiadateľom naďalej vystupovať ako poskytovateľ eurofondov .

Na Slovensku sa objavila vtáčia chrípka

10.01.2020 - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky potvrdzuje výskyt vtáčej chrípky na Slovensku a vyzýva chovateľov k obozretnosti. Nákaza bola diagnostikovaná v drobnochove hydiny v obci Zbehy, okres Nitra. Chovatelia musia byť obozretný a podozrivé prípady okamžite hlásiť veterinárnej správe.

Na slovenských cestách zomrelo vlani 245 ľudí

10. 01. 2020 - Je to viac  viac ako v roku 2018. Samotných dopravných nehôd bolo však menej. Nehodovosť chcú policajti riešiť aj využívaním objektívnej zodpovednosti. Na tlačovej konferencii vo štvrtok 9. januára 2020 o tom informoval viceprezident Policajného zboru Róbert Bozalka.

NRSR

Do programu januárovej schôdze zaradia vetovaný zákon i uznesenie k Iraku


5. 1. 2020 - Predseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko (SNS) zvolá ďalšiu schôdzu NR SR na 21. januára. Oznámil to hovorca šéfa parlamentu Tomáš Kostelník. Potvrdil to, čo Danko avizoval ešte pred Vianocami, že do programu schôdze zaradí zákon o pozemkových úpravách vetovaný prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou, takisto všetky body, ktoré boli presunuté z predchádzajúcej riadnej schôdze a pre ktoré opozícia na začiatku decembra minulého roka iniciovala aj mimoriadnu schôdzu. "Zaradím tam všetky, aj opozičné zákony. To je moja povinnosť," vysvetlil Danko.

Prezident

Stanovisko prezidentky k situácii na Blízkom východe


08.01.2020 - "Usmrtenie iránskeho generála americkou armádou, ako aj počínanie Iránu v regióne dokazuje, ako každé použitie sily iba ďalej eskaluje napätie a môže mať zásadný dopad nielen na stabilitu a bezpečnosť daného regiónu, ale aj situáciu ďaleko za jeho hranicami. Slovensko v Severoatlantickej aliancii požiadalo USA, spoločne s ďalšími spojencami, o poskytnutie informácií o skutočnostiach a okolnostiach, ktoré viedli k ich rozhodnutiu. V prípade, že predmetný útok nebol vykonaný v reakcii na bezprostredne hroziace nebezpečenstvo, budú na mieste otázky o jeho opodstatnenosti a legálnosti.

Zdroj:
https://www.vlada.gov.sk//tlacove-spravy/
https://www.nrsr.sk/web/

© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk