20.1.2020
ID: 4694upozornenie pre užívateľov

Udalosti uplynulého týždňa

Päť firiem preinvestuje na Slovensku 47 miliónov eur a vytvorí 450 nových pracovných miest. Štát im poskytne investičnú pomoc. Na návrh ministerstva hospodárstva o tom rozhodla vláda. „Štyri z investícií smerujú do najmenej rozvinutých okresov. Jeden zámer prináša inovatívne know-how v oblasti informačných technológií, čo je v súlade so snahou podporovať rast inovatívnych investícií a pridanej hodnoty,“ vysvetlil minister hospodárstva Peter Žiga.

Vláda

Revidovaný Národný lesohospodársky plán započítavania Slovenskej republiky a vysvetlenie technických úprav

13.01.2020 - V súlade s čl. 8 ods. 6) a ods. 7) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2018/841 o začlenení emisií a odstraňovania skleníkových plynov z využívania pôdy, zo zmien vo využívaní pôdy a z lesného hospodárstva do rámca politík v oblasti klímy a energetiky na rok 2030, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 525/2013 a rozhodnutie č. 529/2013/EÚ, uverejňujeme revíziu Národného lesohospodárskeho plánu započítavania Slovenskej republiky a vysvetlenie uskutočnených technických úprav.

Vtáčia chrípka je po troch rokoch opäť na Slovensku

13.01.2020 - Na území Slovenskej republiky sme v chove hydiny, po takmer troch rokoch, diagnostikovali vtáčiu chrípku. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyzýva chovateľov k obozretnosti a upozorňuje ich na zavedenie preventívnych opatrení. Nákaza bola diagnostikovaná v drobnochove hydiny v obci Zbehy, okres Nitra. Chovu, v ktorom sa vtáčia chrípka vyskytne, budú nariadené veterinárne opatrenia na usmrtenie a zneškodnenie všetkej hydiny.

Slovenská PPA je najefektívnejšou platobnou agentúrou v EÚ

13.01.2020 - Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) dosiahla v roku 2019 najlepšie výsledky v celej svojej histórii. Celkovo 74 995 žiadateľom vyplatila 839,4 milióna eur. Ide pritom o najvyšší počet žiadateľov aj najvyššiu sumu od vzniku agentúry. To všetko PPA zvládla s najnižším podielom prevádzkových nákladov spomedzi platobných agentúr v celej Európskej únii.

V boji proti organizovanému zločinu budeme využívať aj skúsenosti čínských odborníkov

14. 01. 2020 - Štátny tajomník ministerstva vnútra SR Rudolf Urbanovič a štátny tajomník verejnej bezpečnosti Čínskej ľudovej republiky Xu Ganlu sa 13. januára 2020 stretli na ministerstve vnútra. Účelom bilaterálneho rokovania bol podpis memoranda, v ktorom sa obe strany zhodli v otázke dôležitosti pokračovania vo výmene skúseností medzi špecialistami v boji proti organizovanému zločinu, spolupráci na realizácii spoločných projektov s cieľom zaistiť bezpečné pomery pre občanov oboch krajín a ďalších bezpečnostných otázkach vrátane potláčania medzinárodného terorizmu.

Restoratívna justícia v praxi. Sudcovia nasadzujú stále viac elektronických náramkov.


15. 1. 2020 - Sudca pre prípravné konanie Okresného súdu Michalovce JUDr. Slavomír Harmóci dnes nahradil 2 väzby obvinených dohľadom probačného a mediačného úradníka a elektronickými monitorovacími náramkami. Namiesto väzenia tak obvinení budú nosiť náramky, ktoré šetria financie štátu a zároveň nezahŕňajú negatívne stránky trestu odňatia slobody, ako napríklad negatívny dosah na rodinu alebo narušenie citových väzieb.

V najmenej rozvinutých okresoch vzniknú stovky nových pracovných miest

15. 01. 2020 - Päť firiem preinvestuje na Slovensku 47 miliónov eur a vytvorí 450 nových pracovných miest. Štát im poskytne investičnú pomoc. Na návrh ministerstva hospodárstva o tom rozhodla vláda. „Štyri z investícií smerujú do najmenej rozvinutých okresov. Jeden zámer prináša inovatívne know-how v oblasti informačných technológií, čo je v súlade so snahou podporovať rast inovatívnych investícií a pridanej hodnoty,“ vysvetlil minister hospodárstva Peter Žiga.

Až polovica peňazí, ktoré Slováci minú na potraviny, končí v kontajneri

16. 01. 2020 - Problém plytvania potravinami a množstvo vyprodukovaného potravinového odpadu predstavuje závažný globálny problém, ktorý sa týka aj Slovenska. Viac ako polovicu z celkového množstva potravinového odpadu vyprodukujú domácnosti. Na skládkach tak končí polovica peňazí, ktoré Slováci dajú na potraviny.

L. Parízek prijal nigérijskú veľvyslankyňu na MZVEZ SR pri príležitosti ukončenia jej diplomatickej misie

16.1.202 - Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Lukáš Parízek prijal 16. januára 2020 veľvyslankyňu Nigérie v SR so sídlom vo Viedni Vivien Nwunakuk Rose Okeke pri príležitosti ukončenia jej diplomatickej misie.

Minister spravodlivosti podal návrh na dočasné pozastavenie funkcie ďalších 2 sudkýň

16. 1. 2020 - Ministerstvo spravodlivosti SR vníma pozitívne každý krok, ktorý napomáha navráteniu dôvery verejnosti v justíciu. Gábor Gál, minister spravodlivosti SR: „Informácie o zadržaní bývalého generálneho prokurátora považujem za ďalší dôkaz, že dochádza k očistnému procesu nielen v rámci súdnictva, ale v rámci každej oblasti, pri ktorej vznikli pochybnosti o jej fungovaní.

Iniciatívu ministerky Laššákovej schválila vláda – Slovenská národná galéria bude mať financie na dokončenie

16.01.2020 - Ministerka kultúry Ľubica Laššáková sa usiluje o to, aby sa rekonštrukčné práce objektov vysokej kultúrnej a spoločenskej hodnoty dokončili čo najskôr. Vláda SR na dnešnom rokovaní schválila ministerkin Návrh na rozšírenie a aktualizáciu Investičnej akcie – Rekonštrukcia, modernizácia a dostavba areálu SNG v Bratislave. Stavebné práce v hodnote 26 800 000 eur budú ukončené koncom roka 2021.

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu sa zaradila medzi najvýznamnejšie rozvojové agentúry EÚ

17.1.2020 - Európska komisia (EK) po viac ako ročnom dôkladnom audite (tzv. Pillar Assessment EU) Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) oznámila, že slovenská rozvojová agentúra získala oprávnenie realizovať delegovanú spoluprácu Európskej únie (EÚ). EK tak môže zveriť úlohy spojené s čerpaním rozpočtu určeného na rozvojovú spoluprácu SAMRS. Audit potvrdil, že SAMRS dokáže zabezpečiť pri čerpaní zdrojov EÚ ochranu jej finančných záujmov. Slovenská rozvojová agentúra získala pozitívne hodnotenie vo všetkých štyroch posudzovaných oblastiach - granty, systém internej kontroly, systém účtovníctva a nezávislý externý audit.

Slovenská lesnícko-drevárska inšpekcia odhalila porušenia zákona v 38 percentách kontrol

17.01.2020 - Slovenská lesnícko-drevárska inšpekcia (SLDI) zriadená koncom roku 2018 aktuálnym vedením agrorezortu na potieranie ilegálnej činnosti pri ťažbe dreva, jeho uvádzaní na trh a pri uvádzaní výrobkov z dreva na trh, odhalila porušenie zákona o dreve v 38 % kontrol.
 
Podpora koordinačných a implementačných kapacít regionálneho rozvoja v úrovni miestnej územnej samosprávy


17. 01. 2020 - Podpora administratívnych kapacít miest a obcí vykonávajúcich manažérske činnosti v oblasti regionálneho rozvoja a miestneho územného rozvoja zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu – aj túto možnosť prinesú projekty, ktoré budú implementované z Operačného programu Efektívna verejná správa.

Informačný deň k Európskemu hlavnému mestu kultúry splnil svoj význam

17.01.2020 - V Dvorane Ministerstva kultúry SR sa dnes konal Informačný deň k projektu Európske hlavné mesto kultúry – Slovenská republika 2026 (EHMK – SR 2026). Mestá a obce s ambíciou uchádzať sa o tento prestížny titul sa na podujatí dozvedeli dôležité informácie o kritériách výberového procesu EHMK 2026, ako aj o možnostiach štátnej a európskej podpory víťazného projektu.

Prezident

Bez samosprávy by podľa prezidentky nebola demokracia u nás úplná

14.01.2020 - Prezidentka Zuzana Čaputová prijala v utorok 14. januára 2020 v Prezidentskom paláci predstaviteľov Združenia miest a obcí Slovenska, Únie miest Slovenska a Združenia samosprávnych krajov SK8. Prítomným starostom, primátorom a predsedom samosprávnych krajov, ako aj obyvateľom obcí a miest, zaželala úspešný a šťastný nový rok. Prezidentka vyzdvihla úlohu a význam samospráv:

Prezidentka ocenila prácu policajtov, hasičov a záchranárov

14.01.2020 - Prezidentka Zuzana Čaputová prijala v utorok 14. januára 2020 v Prezidentskom paláci predstaviteľov Policajného zboru SR, Hasičského a záchranného zboru a Horskej záchrannej služby. Ocenila ich prácu a nasadenie a do nového roku im zaželala veľa zdravia a šťastia.

Prezidentka veľvyslancom: Tento rok by mal byť rokom dialógu a empatie

15.01.2020 - Prezidentka Zuzana Čaputová prijala v stredu 15. januára 2020 v Prezidentskom paláci vedúcich diplomatických misií akreditovaných v SR, spolu 79 veľvyslancov a chargé d´affaires a dvoch predstaviteľov medzinárodných organizácií. V príhovore vyjadrila nádej, že rok 2020 bude rokom dialógu a empatie.

Prezidentka povýšila a vymenovala nových generálov

15.01.2020 - Prezidentka Zuzana Čaputová v stredu 15. januára 2020 vymenovala a povýšila troch generálov. Generálmajora Josefa Pokorného, zástupcu náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky, prezidentka povýšila do vyššej vojenskej generálskej hodnosti generálporučíka. V minulosti bol dvakrát vyslaný na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky, pôsobil ako náčelník odboru Najvyššieho veliteľstva spojeneckých síl v Európe v Belgicku, neskôr ako vedúci úradu národného vojenského predstaviteľa pri Najvyššom veliteľstve spojeneckých síl v Európe.

Prezidentka navštívila Trenčiansky kraj


16.01.2020 - Prezidentka Zuzana Čaputová navštívila vo štvrtok 16. januára 2020 Trenčín a Trenčiansky kraj. Stretla sa s predsedom samosprávneho kraja Jaroslavom Baškom aj primátorom mesta Richardom Rybníčkom.
Prezidentka navštívila aj Veliteľstvo pozemných síl ozbrojených síl SR aj Centrum výnimočnosti NATO pre likvidáciu nevybuchnutej munície.

Prezidentka pozvala bývalých prezidentov na novoročný obed


17.01. 2020 - Prezidentka Zuzana Čaputová sa v piatok 17. januára stretla so svojimi predchodcami na tradičnom spoločnom novoročnom obede v Prezidentskom paláci. Pozvanie prezidentky prijali Rudolf Schuster, Ivan Gašparovič aj Andrej Kiska. Rozprávali sa nielen o aktuálnom dianí na Slovensku, ale aj o zahraničnej politike. Exprezidenti sa s prezidentkou podelili o svoje skúsenosti z pôsobenia vo funkcii.

Prezidentka prijala rektorov a predstaviteľov SAV

17.01.2020 - Prezidentka Zuzana Čaputová prijala v piatok 17. januára 2020 v Prezidentskom paláci členov Slovenskej rektorskej konferencie a predstaviteľov Slovenskej akadémie vied. Prítomným sa poďakovala za obrovské množstvo práce, ktorú vysoké školy a akadémia vied v uplynulom období vykonali pre našu spoločnosť, pre rozvoj vedeckého potenciálu republiky a celkový rozvoj vzdelanosti a kultúrnosti nášho obyvateľstva.


Zdroj:
https://www.vlada.gov.sk//tlacove-spravy/
https://www.nrsr.sk/web/

© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk