3.5.2021
ID: 5081upozornenie pre užívateľov

Udalosti uplynulého týždňa

f7665963512e4955e20b93519e5f6780/imagePreview.jpg
Zdroj: shutterstock.com

Mestá a obce môžu od 1. mája 2021 sankcionovať držiteľov vozidiel za porušenie zákazu zastavenia a státia. Budú môcť zasielať rozkazy s pokutou priamo na adresu držiteľa vozidla bez nutnosti prejednávať toto porušenie osobne s vodičom. Túto možnosť mal doteraz len Policajný zbor.

Vláda

Šéfom PPA ostáva Jaroslav Jánoš

26.04.2021 - Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) Ján Mičovský rozhodol. Vo funkcii generálneho riaditeľa Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) naďalej ostáva Jaroslav Jánoš. Víťaz minulotýždňového výberového rozhovoru Marián Bulla nastúpi v priebehu mája na pozíciu výkonného riaditeľa.
Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský rozhodol, že generálnym riaditeľom agentúry naďalej ostáva Jaroslav Jánoš.

Závery videokonferencie ministrov Agrifish

26.04.2021 - Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský sa spolu so štátnym tajomníkom Andrejom Gajdošom zúčastnili na online videokonferencii Rady ministrov EÚ pre poľnohospodárstvo a rybárstvo (AGRIFISH). Hlavnými témami rokovania boli súčasná situácia na poľnohospodárskych trhoch a otázky súvisiace s obchodom, ako aj výmena názorov na aktuálny stav reformy spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP).

Minister Ján Budaj pri príležitosti Černobyľskej havárie: V jadrovej energetike nesmie dochádzať k zatajovaniu informácií

27.04.2021 - Svet si dnes pripomína 35. výročie Černobyľskej havárie. Nehoda zvýšila obavy o bezpečnosť jadrového priemyslu, spomalila na mnoho rokov jeho expanziu a zároveň nútila sovietsku vládu prehodnotiť mieru utajovania informácií.

Ochrana zdravia a bezpečnosť pri práci je kľúčová

28.04.2021 - V minulom roku klesol počet pracovných úrazov na Slovensku. Inšpektoráty práce zistili aj menej porušení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. V porovnaní s rokom 2019 ide o pokles 18,7 %. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR si dnes, 28. apríla, pripomína Svetový deň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP). Témou aktuálneho roka je „Predvídajte, pripravujte sa a reagujte na krízy – investujte teraz do systémov BOZP“.

Nový Akčný plán rovnosti žien a mužov zvýši kvalitu života žien

28.04.2021 - Vláda Slovenskej republiky dnes schválila strategické materiály z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR) – Celoštátnu stratégiu rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí a k nej príslušný Akčný plán a Národnú stratégiu deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti.

Ochrana životného prostredia pilierom Plánu obnovy

28.04.2021 - Vládny kabinet schválil kľúčový dokument – Plán obnovy a odolnosti SR, vďaka ktorému bude reštart Slovenska skutočne zelený. Reformy a investície za vyše 6 miliárd eur smerujú do piatich prioritných oblastí.

Schválené investičné zámery regionálnej pomoci môžu získať podporu aj z eurofondov

28. 04. 2021 - Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo výzvu v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra zameranú na synergickú podporu podnikom, ktorým bola poskytnutá regionálna investičná pomoc zo štátneho rozpočtu na ich investičné zámery. Na výzvu sú vyčlenené prostriedky z Európskej únie v celkovej výške 30 miliónov eur. Podporené budú investície do podnikov v oblasti priemyselnej výroby, vývoja a inovácií technicky vyspelých výrobkov, technológií alebo výrobných procesov s cieľom ich použitia vo výrobe alebo zvýšenia pridanej hodnoty. Nenávratný finančný príspevok z výzvy budú môcť podniky použiť ako ďalší zdroj financovania investičných zámerov na obstaranie strojov, prístrojov, zariadení a dlhodobého nehmotného majetku, ako sú priemyselné práva, licencie, know-how a pod.

Ministerka Remišová: Pri tvorbe plánu, podľa ktorého sa budú rozdeľovať eurofondy, zohrávajú samosprávy kľúčovú úlohu

29.04.2021 – Rozvoj regiónov bude prioritným cieľom podpory z eurofondov v novom programovom období. Vicepremiérka Veronika Remišová spolu so štátnym tajomníkom Dušanom Veličom rokovali online so Združením miest a obcí Slovenska. Ministerka investícií a regionálneho rozvoja tiež diskutovala s predsedami samosprávnych krajov zo zoskupenia SK8. Predstavila návrh Partnerskej dohody, podľa ktorej bude Slovensko v nasledujúcom desaťročí čerpať z eurofondov takmer 13 miliárd eur.

Veľký deň pre energetiku

29.04.2021 - Minister financií SR Igor Matovič sa zúčastnil slávnostnej ceremónie, počas ktorej bolo symbolicky uvedené do prevádzky nové diaľkové elektrické vedenie medzi Slovenskom a Maďarskom. Ide o mimoriadne dôležité prepojenie, ktoré znamená stabilitu, bezpečnosť a jednotu pri distribúcii elektrickej energie.

Minister Mičovský: Nekončím! Svoju úlohu dokončím

29.04.2021 - Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský nekončí. Plán obnovy a odolnosti nepodporil a bude bojovať ďalej. Pôdohospodárstvo ma pred sebou ďalšie výzvy, ktoré minister plánuje naplniť. „Nespokojnosť poľnohospodárov je aj mojou nespokojnosťou. Plán obnovy sme však nevzdali, bojovali sme do konca a urobili sme maximum, čo bolo v našich silách. S premiérom som sa stretol a dohodol som sa s ním, že za slovenské pôdohospodárstvo budem bojovať ďalej. Máme pred sebou ešte dosť zásadných úloh, ktoré musím dokončiť. Uvedomujem si svoje slová. Útek z boja by bolo však to najjednoduchšie. Väčšou výzvou však bude dokázať opak,“ uviedol šéf agrorezortu Ján Mičovský.

Košickému pracovisku Nemocnice Sv. Michala pribudlo oddelenie pre dlhodobo chorých

29. 04. 2021 - Priestory, ktoré prešli rozsiahlou rekonštrukciou, poskytnú miesto pre viac ako 50 pacientov. Oddelenie vo štvrtok 29. apríla 2021 slávnostne otvorili minister vnútra Roman Mikulec s ministrom zdravotníctva Vladimírom Lengvarský a s generálnym riaditeľom nemocnice Branislavom Delejom.

Kabinet sa oboznámil so správou o trestnej činnosti príslušníkov bezpečnostných zložiek

29. 04. 2021 - Každoročnú Správu o trestnej činnosti príslušníkov Policajného zboru, Zboru väzenskej a justičnej stráže a finančnej správy za obdobie roka 2020 predložil na rokovanie vlády minister vnútra Roman Mikulec v stredu 28. apríla 2021. Od 1. januára 2020 sa pôsobnosť Úradu inšpekčnej služby rozšírila aj o vyšetrovanie a skrátené vyšetrovanie trestných činov colníkov, ktorých na Slovensku pôsobí takmer 8200.

Minister J. Naď opäť vycestoval za vojakmi, navštívil muničný sklad a hovoril aj o novinkách v objednávaní výstroja

29.04.2021 - Minister obrany SR Jaroslav Naď dnes spolu so štátnym tajomníkom Marianom Majerom a náčelníkom Generálneho štábu OS SR gen. Danielom Zmekom navštívili muničný sklad, ako aj zásobovacie a výcvikové základne. Osobnou návštevou jednotlivých útvarov OS SR postupne po celom Slovensku chce vedenie rezortu podrobne spoznať ich reálny stav a priority priamo od vojakov a tiež zistiť, čo sa podarilo urobiť za uplynulé obdobie v rámci investícií do infraštruktúry.

Ján Budaj a Anna Remiášová si dnes pripomenuli 25 rokov od tragickej smrti Róberta Remiáša

29.04.2021 - 29. apríla 2021, uplynulo štvrťstoročie od tragickej smrti 25-ročného Róberta Remiáša, ktorý bol blízkym priateľom Oskara Fegyveresa, korunného svedka únosu Michala Kováča mladšieho. Remiáš robil Fegyveresovi spojku s domovom.

Reakcia ministerstva životného prostredia na stanovisko ministerstva pôdohospodárstva, ktorým napadlo vyhlášku o celoročnej ochrane vlka dravého.

29.04.2021 - Ministerstvo životného prostredia SR je prekvapené tónom aj neodbornosťou stanoviska Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, (v ďalšom stanovisko) ktoré tvrdí, že prijatím vyhlášky k zákonu o ochrane prírody a krajiny (v ďalšom vyhláška) sa ministerstvo životného prostredia snaží poškodiť chovateľov, alebo dokonca ohroziť vidiecky život. Toto stanovisko ministerstva pôdohospodárstva vnímame ako pozostatok názorov prežívajúcich z mečiarovskej a ficovskej éry, v ktorej bolo umelo živené nepriateľstvo pôdohospodárov voči ochrancom životného prostredia.

Slovenskí vedci sa zapojili do spoločného prieskumu Dunaja

29.04.2021 - V rámci medzinárodnej spolupráce dunajských krajín sa slovenskí špecialisti v oblasti vôd zúčastnili na spoločnom prieskume Dunaja – Joint Danube Survey. Jedná sa o najkomplexnejší výskum v oblasti monitorovania povrchových vôd na svete, ktorý sa koná raz za šesť rokov.

Prví štyria slovenskí piloti vo výcviku v USA už riadia stíhacie lietadlá F-16

29.04.2021 - Prvým slovenským pilotom, ktorý pod dohľadom inštruktora v uplynulých dňoch riadil stíhacie lietadlo F-16, je nadporučík Lukáš Kúdela. V riadení sa postupne vystriedali všetci štyria piloti Vzdušných síl OS SR, ktorí sú aktuálne v procese výcviku na základni v americkej Arizone. Akvizíciu 14 ks stíhacích lietadiel F-16 dohodlo ešte bývalé vedenie rezortu obrany, súčasné muselo v súvislosti s prípravou na dodanie lietadiel rozbehnúť komplexnú rekonštrukciu letiska Sliač s dôrazom na zachovanie civilnej časti letiska.

Nový právny rámec pre podnikateľov vo finančných ťažkostiach

30. 4. 2021 - Súčasná doba, ktorá je výrazne spätá s pandémiou ochorenia COVID-19, si vyžaduje aj efektívne riešenia na problémy podnikateľov. Medzi ne možno nepochybne zahrnúť aj včasnú implementáciu Smernice o reštrukturalizácii a insolvencii, ktorá si kladie za cieľ komplexné riešenie insolvencie a s tým súvisiacich problémov. Z ekonomických štatistík vyplýva, že až 65% podnikateľov, ktorí sa dostali do úpadku, sa nachádzali v problémovej zóne už tri roky pred vstupom do konkurzu. Hoci to môže byť prekvapivé, mnohí podnikatelia takúto zlú finančnú či obchodnú situáciu ignorujú. Zásadné problémy vo svojich podnikoch pokladajú za prechodné a dlhodobo neprijímajú žiadne riešenia na ich odstránenie.

Ochrana jedného z najcennejších zdrojov pitnej vody v strednej Európe je realitou

30.04.2021 - Vodárenský zdroj Šamorín by mohol zásobovať pitnou vodou 2,5 milióna obyvateľov Slovenska. Verejná vyhláška, ktorú zverejnil Okresný úrad Bratislava na úradnej tabuli, určila nové ochranné pásma vodárenského zdroja. Zvýšená ochrana jedného z najvýznamnejších zdrojov pitnej vody sa stala realitou aj vďaka aktivite ministerstva životného prostredia (MŽP), mnohých odborníkov a občianskych aktivistov. Médiá o tom dnes na pôde parlamentu informoval minister životného prostredia Ján Budaj.

Pracovnoprávnych sporov počas pandémie pribudlo

30. 4. 2021 - Vývoj na trhu práce zasiahnutom pandémiou koronavírusu mohol významne ovplyvniť aj nápad vecí na súdy v pracovnoprávnej agende. Podľa štatistík Analytického centra Ministerstva spravodlivosti SR vzrástol v roku 2020 medziročne (2019-2020) počet podaní v tejto agende o 28,3 %. Takýto vývoj je nezvyčajný, ide o výraznú zmenu a nemožno vylúčiť príčinnú súvislosť medzi pandémiou, rastom miery nezamestnanosti a nápadu pracovnoprávnych sporov.

Samosprávy už môžu posielať pokuty za nesprávne parkovanie

30. 04. 2021 - Mestá a obce môžu od 1. mája 2021  sankcionovať držiteľov vozidiel za porušenie zákazu zastavenia a státia. Budú môcť zasielať rozkazy s pokutou priamo na adresu držiteľa vozidla bez nutnosti prejednávať toto porušenie osobne s vodičom. Túto možnosť mal doteraz len Policajný zbor.
 

NRSR

Držať psa na reťazi mimo verejných priestranstiev by sa mohlo zakázať

27. 4. 2021 - Držať psa na reťazi mimo verejných priestranstiev by sa mohlo zakázať. Uviazať psa by bolo možné len počas jeho kŕmenia, čistenia chovného priestoru či počas ošetrovania psa. Vyplýva to z návrhu legislatívy novelizujúcej niektoré zákony v súvislosti s chovom a držaním psov, ktorú do parlamentu predložili koaliční poslanci. Chcú tiež začleniť pastierskeho psa do kategórie zvláštny pes.

Najvyšší ústavní činitelia podpísali sprievodný list k plánu obnovy

28. 4. 2021 - Prezidentka Zuzana Čaputová, predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina) a premiér Eduard Heger (OĽANO) podpísali sprievodný list k Plánu obnovy a odolnosti SR adresovaný predsedníčke Európskej komisie Ursule von der Leyenovej. Slávnostný podpis listu sa uskutočnil krátko po schválení plánu obnovy vládou. Dokument prináša reformy a investície v hodnote 6,6 miliardy eur, ktoré bude Slovensko čerpať z EÚ. Najobjemnejší balík spomedzi piatich hlavných oblastí má ísť na zelenú ekonomiku, za ňou nasleduje oblasť zdravia. Ďalšími oblasťami, s ktorými dokument počíta, sú efektívna verejná správa a digitalizácia, vzdelávanie, veda, výskum a inovácie. Plán je treba oficiálne predložiť Európskej komisii (EK) do 30. apríla tohto roka.

Predseda NR SR Boris Kollár si uctil pamiatku obetí genocídy Arménov

29. 4. 2021 - Predseda NR SR Boris Kollár prijal vo štvrtok, 29. apríla v Zelenom salóne mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Arménskej republiky na Slovensku, J.E. pána Armena Papikyana. Na spoločnom stretnutí rokovali o bilaterálnych vzťahoch, ktorých významnou dimenziou je samozrejme aj medziparlamentná spolupráca. O tom, že Slovensko má záujem rozvíjať vzájomné Slovensko-arménske vzťahy svedčí aj zriadenie Veľvyslanectva SR v Jerevane. Stretnutie šéfa parlamentu s veľvyslancom Arménska pokračovalo pri Pamätníku obetiam genocídy Arménov, kde si pri príležitosti nedávneho 106. výročia pripomenuli toto tragické obdobie svetovej histórie. Pietnym aktom položenia vencov k pamätníku si predseda parlamentu i arménsky veľvyslanec uctili 1,5 milióna Arménov, ktorí počas genocídy prišli o život.

Korčok navrhol pravidelné stretnutia s prezidentkou, šéfom NRSR a premiérom

30. 4. 2021 - Traja najvyšší ústavní činitelia v piatok diskutovali na pôde Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR so šéfom rezortu Ivanom Korčokom (nominant SaS). Navrhol, aby sa stretnutia v tomto formáte k otázkam zahraničnej a európskej politiky konali pravidelne. TASR o tom informoval komunikačný odbor MZVEZ SR.

M. Laurenčík sa vráti do funkcie podpredsedu parlamentu, plénum ho zvolilo

30. 4. 2021 - Milan Laurenčík (SaS) sa vrátil do funkcie podpredsedu Národnej rady (NR) SR. Rozhodli o tom poslanci v piatkovej voľbe. V tajnej voľbe získal 77 hlasov, proti jeho zvoleniu bolo 11 poslancov, 37 sa zdržali. Laurenčík bol podpredsedom snemovne aj pred vládnou krízou a rekonštrukciou vlády. Keďže bol ale náhradníkom za Branislava Gröhlinga (SaS), ktorý počas krízy odišiel z funkcie ministra hospodárstva, Laurenčík mu musel v pléne uvoľniť miesto. Po rekonštrukcii vlády sa do parlamentu vrátil.

J. Hlinka sa vrátil do parlamentu, zložil poslanecký sľub

30. 4. 2021 - Jozef Hlinka (Sme rodina) sa vrátil do Národnej rady (NR) SR. V úvode mimoriadnej schôdze zložil opätovne poslanecký sľub. "Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Slovenskej republike. Svoje povinnosti budem plniť v záujme jej občanov. Budem dodržiavať ústavu a ostatné zákony a pracovať tak, aby sa uvádzali do života," znie sľub. Poslanec ho potvrdzuje slovom "sľubujem" a podpisom. Do pléna sa vracia po rekonštrukcii vlády a návrate Milana Krajniaka (Sme rodina) do funkcie ministra práce. Hlinka je totiž jeho náhradník a po Krajniakovej demisii počas vládnej krízy mu na chvíľu prenechal miesto v poslaneckých laviciach.

Prezident

Ombudsmanka predstavila prezidentke správu o svojej činnosti za rok 2020

28.04.2021 - Prezidentka Zuzana Čaputová prijala v stredu 28. apríla 2021 v Prezidentskom paláci verejnú ochrankyňu práv Máriu Patakyovú, ktorá jej prišla predstaviť správu o svojej činnosti za rok 2020. Jej hodnotenie uplynulého roka poukazuje na nedostatky pri hľadaní vyváženosti medzi povinnosťou chrániť životy a zdravie a inými ľudskými právami, či už v kontexte štátnej karantény, karantény marginalizovaných skupín alebo vzdelávania. "Myslím si, že je veľmi potrebné venovať pozornosť jej analýze a návrhom na zmeny, aby sme krízové časy zvládli bez obetovania iných dôležitých hodnôt."

Vražda Róberta Remiáša nesmie byť podľa prezidentky nikdy premlčaná

29.04.2021 - Prezidentka Zuzana Čaputová v deň 25. výročia vraždy Róberta Remiáša pripomína, že ide o udalosť, na ktorú by sme nikdy nemali zabudnúť a ktorá je doteraz traumatizujúcou ranou pre celé Slovensko. "Róbert Remiáš sa stal obeťou úkladnej vraždy. Prišiel o život, keď pomáhal svojmu priateľovi, svedkovi, ktorý vypovedal o účasti štátneho orgánu a jeho predstaviteľov na únose a zavlečení syna prezidenta Michala Kováča. Smrť Róberta Remiáša mala zastrašiť všetkých, ktorí sa nechceli zmieriť s tým, že orgány štátu sa priamo podieľajú na zločine, a tých ktorí nechceli, aby na Slovensku svojvôľa ľudí pri moci stála nad zákonom. Nezľakli sa."

Úlohou profesorov je vychovávať mysliacich ľudí s pevnými hodnotami

29.04.2021 - Prezidentka Zuzana Čaputová vymenovala vo štvrtok 29. apríla 2021 nových profesorov vysokých škôl predovšetkým z oblasti spoločenských a humanitných vied. V príhovore prezidentka uviedla, že spoločenskovedné a humanitné odbory by sa nemali chápať iba ako príprava zamestnancov pre určité konkrétne pracovné pozície. "Ako učitelia spoločenskovedných a humanitných disciplín najlepšie viete, že vašou úlohu je vychovávať mysliacich ľudí s pevným hodnotovým zázemím, ktorí si vedia vytvoriť na veci vlastný názor, vedia ho aj podložiť argumentmi a majú morálnu silu, aby ho obhájili v názorovej konfrontácii s inými postojmi. Takíto ľudia sa dokážu uplatniť nielen v oblasti, v ktorej získali vzdelanie a titul, ale aj všade tam, kde je potrebné aktívne hľadať informácie, tvorivo ich spracovať a použiť v praxi."

Prezidentka zaslala sústrastný telegram izraelskému prezidentovi

30.04.2021 - Prezidentka Zuzana Čaputová zaslala sústrastný telegram izraelskému prezidentovi Reuvenovi Rivlinovi v súvislosti s obeťami počas náboženského zhromaždenia na hore Meron. V mene občanov Slovenskej republiky prezidentka v telegrame vyjadrila úprimnú sústrasť rodinám a blízkym obetí a zraneným zaželala rýchle uzdravenie.

Prezidentka vymenovala nového člena Regulačnej rady

30.04.2021 - Prezidentka Zuzana Čaputová vymenovala na návrh vlády SR s účinnosťou od 1. mája 2021 Andreja Ochotnického za člena Regulačnej rady.   

Zdroj:
https://www.vlada.gov.sk//tlacove-spravy/
https://www.nrsr.sk/web/


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk