10.5.2021
ID: 5088upozornenie pre užívateľov

Udalosti uplynulého týždňa

Parlament definitívne schválil posilnenie práv obetí trestných činov a ich ochranu. Novela predložená ministerkou spravodlivosti Máriou Kolíkovou sa zameriava na posilnenie práv obetí a ich ochranu pred ďalšou viktimizáciou vo viacerých oblastiach, ako napríklad zjednodušenie prístupu k odškodneniu, či vytvorenie siete tzv. intervenčných centier zabezpečujúcich komplexnú pomoc a ochranu pre obete.

Vláda

Projekty Seal of Excellence sa môžu uchádzať o podporu z eurofondov

04. 05. 2021 - Výnimočné projekty, ktoré získali európsku známku excelentnosti za kvalitu Seal of Excellence, sa môžu uchádzať o podporu z eurofondov. Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra dve výzvy zamerané na podporu týchto výskumno-vývojových projektov. Známku excelentnosti má v súčasnosti 18 projektov zo Slovenska. Na obe výzvy sú vyčlenené prostriedky z Európskej únie v celkovej výške takmer 25,9 mil. eur, žiadatelia môžu získať príspevok maximálne 2,5 mil. eur. 

Reťaz je prežitok!

05.05.2021 - Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský dnes spolu s poslancom Národnej rady SR Tomášom Šudíkom prevzal petíciu občianskeho združenia Sloboda zvierat s názvom „Nie reťaziam!“. Agrorezort podporuje petíciu a zákaz držania psov akýmkoľvek prostriedkom na uväzovanie považuje za nevhodný prežitok, ktorý sa musí z tejto spoločnosti vytratiť.

Aktuálne výsledky policajných kontrol dodržiavania protiepidemiologických opatrení

05. 05. 2021 - Na základe vyhláseného núdzového stavu a aktuálnej epidemiologickej situácie na území Slovenskej republiky v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 polícia permanentne vykonáva kontroly, rovnako sa  zameriava na odhaľovanie nedodržiavania opatrení. Polícia úzko spolupracuje s regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva a na  požiadanie im poskytuje  potrebnú súčinnosť pri kontrolnej činnosti dodržiavania nariadených opatrení. Do služby s policajti sú velení aj príslušníci Ozbrojených síl Slovenskej republiky. 

​I. Brocková: Silná EÚ je spoločnou prioritou Slovenska a Slovinska

04.05.2021 - Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky I. Brocková absolvovala rokovanie (formou videokonferencie) so svojim slovinským partnerom Stanislavom Raščanom.

Stanovisko ministerky spravodlivosti pre CCJE o justičných reformách

04. 05. 2021 - Predsedníctvo Poradnej rady európskych sudcov (CCJE) vydalo v decembri 2020 na návrh slovenského reprezentanta stanovisko, v ktorom sa zaoberalo pripravovanými justičnými novelami. Po prečítaní stanoviska byra CCJE k reforme súdnictva na Slovensku sme ostali, žiaľ, prekvapení a znepokojení výskytom viacerých nepresných tvrdení o reforme justície uskutočnených a uskutočňovaných v ostatných mesiacoch v našom ústavnom poriadku. Sme presvedčení, že včasným oslovením rezortu spravodlivosti sme mohli spoločne  predísť opísanej situácii. Pri rokovaniach o reformných zákonoch sa totiž ministerstvo spravodlivosti snaží o transparentnosť a otvorenú diskusiu so všetkými dotknutými subjektmi.

Spolupráca rezortu vnútra a finančnej správy na hraniciach sa zintenzívni

04. 05. 2021 - Kontrola a synchronizácia výkonu hraničných a colných kontrol na priechodoch na schengenskej hranici s Ukrajinou a dohoda o vyššej úrovni spolupráce medzi Prezídiom PZ a Finančnou správou SR boli cieľom pracovnej cesty v Sobranciach v utorok 4. mája 2021, ktorej sa zúčastnili minister vnútra SR Roman Mikulec, prezident PZ Peter Kovařík, prezident Finančnej správy SR Jiří Žežulka a riaditeľ Úradu hraničnej a cudzineckej polície PPZ Robert Gucký. 

Rakúsky náčelník generálneho štábu gen. Robert Brieger pricestoval na Slovensko

05.05.2021 - Na pozvanie náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl SR generála Daniela Zmeka dnes pricestoval na dvojdňovú návštevu Slovenskej republiky rakúsky náčelník generálneho štábu generál Robert Brieger. V rámci rokovaní s ministrom obrany SR Jaroslavom Naďom a náčelníkom Generálneho štábu OS SR gen. Danielom Zmekom venovali pozornosť najmä aktuálnym témam v oblasti obrany a bezpečnosti, ako aj budovaniu obrannej a bezpečnostnej spolupráce v rámci Európskej únie.

Ingrid Brocková: Ochrana ľudských práv a postavenie národnostných menšín a etnických skupín sú úzko späté

05.05.2021 - Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a členka Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť Ingrid Brocková prijala dnes (5. mája 2021) predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Milana Jána Pilipa, člena Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny Petra Medviďa a Petra Štefaňáka, predsedu Okrúhleho stola Rusínov Slovenska. 

Minister Budaj odmieta kriminalizovanie členov zásahového tímu MEDVEĎ

05.05.2021 - Minister životného prostredia Ján Budaj stojí na strane zásahového tímu MEDVEĎ. Jeho členov v týchto dňoch vyšetrujú orgány činné v trestnom konaní pre podozrenie z porušenia zákona o poľovníctve pri eutanázii synantropných medveďov v Tatrách. 

Ministerstvo životného prostredia v roku 2020 monitorovalo 23 lokalít zosuvov a svahových deformácií

05.05.2021 - V dôsledku klimatických zmien, najmä dlhotrvajúcich a extrémnych zrážok, narastá počet mimoriadnych udalostí, ktoré ohrozujú životy, zdravie a majetok obyvateľov. Najväčšiu hrozbu predstavujú opakujúce sa havarijné zosuvy. 

Múzeum SNP prejde pod správu rezortu obrany a stane sa súčasťou Vojenského historického ústavu

05.05.2021 - Ministerka kultúry SR Natália Milanová a minister obrany SR Jaroslav Naď dnes podpísali memorandum, predmetom ktorého je zmena zriaďovateľa Múzea Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici a jeho zlúčenie s Vojenským historickým ústavom. Účinnosť sa po zmene zákona predpokladá od začiatku roka 2022. Cieľom je vytvoriť priaznivé podmienky pre ešte kvalitnejšie zhromažďovanie, vedecké zhodnocovanie, ochranu, odborné spracovanie, využívanie a následné sprístupňovanie zbierkových predmetov, dokumentárnych a archívnych materiálov.

Ministri obrany EÚ rokovali v Bruseli o európskej obrannej spolupráci v rámci rôznych formátov, témou bol najmä Strategický kompas EÚ

06.05.2021 - Minister obrany SR sa dnes v Bruseli zúčastnil na viacerých rokovaniach k aktuálnym témam v oblasti obrany a bezpečnosti. Spolu s ministrami obrany členských štátov Európskej únie rokovali v rámci Rady pre zahraničné veci, Riadiaceho výboru Európskej obrannej agentúry (EDA) a tiež Satelitného strediska EÚ (SatCen).

Minister Roman Mikulec hovoril s veľvyslancom Cyperskej republiky o migrácii a azyle

06. 05. 2021 - Minister vnútra SR Roman Mikulec vo štvrtok 6. mája 2021 prijal veľvyslanca  Cyperskej republiky na Slovensku  Nicosa Nicolaou. Témou rokovania bola najmä migrácia a nový pakt o migrácii a azyle, rovnako ako opatrenia v rámci pandémie Covid 19.

Skončila 4. zbraňová amnestia, Slováci dali preskúmať vyše 1600 strelných zbraní

06. 05. 2021 - Občania odovzdali počas zbraňovej amnestie od novembra 2020 do konca apríla 2021 na útvaroch Policajného zboru 1 615 nelegálne držaných strelných zbraní a 53 025 kusov streliva. Po šesťročnej prestávke to bolo na Slovensku už štvrté kolo zbraňovej amnestie,  počas ktorej mohli naši občania odovzdať nelegálne držané zbrane beztrestne. 

Spoločne o budúcnosti ošípaných na Slovensku

06.05.2021 - Sektor ošípaných je v ohrození. Nákaza afrického moru ošípaných (AMO) má výrazne negatívny dopad na toto dôležité odvetvie živočíšnej výroby. Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský sa dnes preto stretol s chovateľmi ošípaných. Cieľom pracovného stretnutia bolo hľadanie možností pre zachovanie a ochranu chovov ošípaných na Slovensku.

Minister Ján Budaj: Predstavitelia totalitného režimu prídu o štedré dôchodky

06.05.2021 - Predstaviteľom bývalého komunistického režimu a niekdajších bezpečnostných zložiek sa majú znížiť dôchodky. Vyplýva to z návrhu nového zákona o odobratí nezaslúžených benefitov predstaviteľom komunistického režimu, o ktorom majú rokovať poslanci Národnej rady SR.

Ingrid Brocková s prezidentkou Slovensko-rakúskej obchodnej komory: Rakúsko nie je len naším susedom, ale aj strategickým hospodárskym partnerom

06.05.2021 - „Rakúsko je naším tretím najväčším zahraničným investorom a siedmym najdôležitejším obchodným partnerom, je čas sústrediť sa na pridanú hodnotu a rozvoj spolupráce v perspektívnych odvetviach environmentálnych technológií, digitalizácie priemyslu a informačno-komunikačných technológií,“ zdôraznila štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková počas dnešného (6. mája 2021)  rozhovoru s prezidentkou Slovensko – rakúskej obchodnej komory Máriou Berithovou.

Poslanci schválili novelu upomínacieho konania, ktorá zlepšuje prístup spotrebiteľov k spravodlivosti

06. 05. 2021 - Prístup k spravodlivosti pre spotrebiteľov sa zlepší. Poslanci parlamentu definitívne odobrili novelu upomínacieho konania, ktorú predložila ministerka spravodlivosti M. Kolíková. Schválená právna úprava zefektívňuje pravidlá, ktoré sa zameriavajú na kontrolu neprijateľnosti zmluvných podmienok. Cieľom je zjednotiť rozhodovaciu prax súdov a tiež zabrániť rozdielnemu posudzovaniu  neprijateľnosti podmienok.

Nový zákon o eurofondoch, ktorý predložila vicepremiérka Remišová, prešiel v parlamente

06.05.2021 - Nový zákon o Európskych štrukturálnych a investičných fondoch je schválený. Národná rada Slovenskej republiky prijala novelu zákona o eurofondoch, ktorú predložila vicepremiérka Veronika Remišová.  

„Tento nový zákon prináša rad opatrení, ktoré zásadným spôsobom zjednodušia poskytovanie podpory z eurofondov, znížia byrokraciu aj pre prijímateľov aj pre poskytovateľov podpory a zároveň zvýši transparentnosť celého procesu,“ zhrnula vicepremiérka a ministerka investícií Veronika Remišová.

Ministerka Remišová otvorila 10. ročník IT FITNESS TESTU

06.05.2021 - Zistite, ako sa vyznáte v digitálnom svete! Ministerka informatizácie Veronika Remišová otvorila podujatie IT FITNESS TEST, ktoré prináša ľuďom jedinečnú príležitosť otestovať si svoju digitálnu gramotnosť. Celorepublikové testovanie organizuje IT Asociácia Slovenska.

Podpora žiakov aj škôl. Ministerstvo pošle na rozvojové projekty ďalšie štyri milióny eur

07.05.2021 - Vyučovanie žiakov, ktorí chcú dobehnúť zameškané učivo z obdobia dištančnej výučby môže pokračovať aj v prázdninových mesiacoch. Ministerstvo školstva už druhý rok po sebe pošle školám peniaze na program letných škôl – 422 500 eur. Navyše, rezort školstva uvoľňuje 3,5 milióna eur na modernejšie školy.

Poslanci definitívne schválili zlepšenie pomoci pre obete trestných činov

07. 05. 2021 - Parlament definitívne schválil posilnenie práv obetí trestných činov a ich ochranu. Novela predložená ministerkou spravodlivosti Máriou Kolíkovou sa zameriava na posilnenie práv obetí a ich ochranu pred ďalšou viktimizáciou vo viacerých oblastiach, ako napríklad zjednodušenie prístupu k odškodneniu, či vytvorenie siete tzv. intervenčných centier zabezpečujúcich komplexnú pomoc a ochranu pre obete. Cieľom novely je zlepšiť prístup k spravodlivosti pre snáď najzraniteľnejšiu skupinu ľudí, akou sú obete trestných činov.

Podpora žiakov aj škôl. Ministerstvo pošle na rozvojové projekty ďalšie štyri milióny eur

07.05.2021 - Vyučovanie žiakov, ktorí chcú dobehnúť zameškané učivo z obdobia dištančnej výučby môže pokračovať aj v prázdninových mesiacoch. Ministerstvo školstva už druhý rok po sebe pošle školám peniaze na program letných škôl – 422 500 eur. Navyše, rezort školstva uvoľňuje 3,5 milióna eur na modernejšie školy.

Silnejší hlas slovenskej vedy v Európe. Pomáha priama komunikácia a odhodlanie

07.05.2021 - Naši vedci a inovátori dokazujú, že byť aktívnou súčasťou európskej vedy a výskumu je možné. Vďaka svojim projektom úspešne predstavujú slovenský inovačný potenciál a podieľajú sa na pokroku toho európskeho. Ten v súčasnosti najviac reprezentuje rámcový program pre výskum a inovácie – Horizont Európa. Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) prostredníctvom Národnej kancelárie Horizontu aktívne pomáha vedcom a inštitúciám zlepšiť účasť Slovenska v programe Horizont Európa.

Vicepremiérka Remišová: Na záchranu kaštieľa Draškovičovcov v Čachticiach ide 800 000 €

07.05.2021 - Nový impulz pre legendárne Čachtice. Obec, ktorú preslávila najmä „krvavá grófka“ Alžbeta Bátoriová, má okrem známeho hradu aj ďalšie vzácne pamiatky. Vďaka grantom Európskeho hospodárskeho priestoru sa živým miestom histórie, kultúry a vzdelávania v obci stane Draškovičovský kaštieľ zo 17. storočia.

NRSR

Odstúpenie J. Šeligu bolo krokom v záujme jeho politickej budúcnosti

05. 05. 2021 - Ak chce Juraj Šeliga (Za ľudí) naplniť v budúcnosti svoj politický potenciál, vzdanie sa funkcie podpredsedu Národnej rady (NR) SR bolo jediným riešením. Uviedol to predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina). "Myslím si, že Juraj Šeliga má veľký politický potenciál a keď ho chce naplniť, tak to bol jediný krok, ako môže byť v budúcnosti úspešný v politike," reagoval na odstúpenie Šeligu Kollár. Šeliga končí vo funkcii podpredsedu Národnej rady (NR) SR a Jana Žitňanská (Za ľudí) končí ako šéfka parlamentného výboru pre sociálne veci. Oznámili to na stredajšej tlačovej konferencii.

Hodinovú mzdu pohotovostnej služby by mohli mať zakotvenú i zubní lekári

05. 05. 2021 - Zubní lekári by mali mať zákonom stanovenú minimálnu hodinovú mzdu vo výške 12 eur za výkon zubno-lekárskej pohotovostnej služby. Vyplýva to z novely zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve z dielne poslancov z OĽANO, Za ľudí a Sme rodina, ktorú plénum Národnej rady (NR) SR v stredu posunulo do druhého čítania. Novelou chcú predkladatelia zabezpečiť rovnaké podmienky, keďže legislatíva upravovala doteraz len hodinovú mzdu lekárov v pohotovostnej službe.

Sprístupňovanie zdravotnej dokumentácie pacienta sa má upraviť

06. 05. 2021 - Zdravotná dokumentácia pacientov, ktorí sú napríklad v kóme, by sa mala sprístupniť najbližšej rodine aj bez ich predchádzajúceho súhlasu. Má to byť len krajnou možnosťou pre prípady, keď neexistuje písomné splnomocnenie alebo súhlas. Vyplýva to z návrhu novely zákona o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktorú vo štvrtok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR. Zaviesť by sa mala i možnosť zákazu prístupu k zdravotnej dokumentácii určitej osobe.

Do 2. čítania prešla novela upravujúca pôsobenie asistentov poslancov

06. 05. 2021 - Asistenti poslancov Národnej rady (NR) SR by mohli byť aj fyzické osoby, ktoré si založili jednoosobovú spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.). A to za predpokladu, že sú zároveň aj jediným spoločníkom a konateľom v nich. Vyplýva to z novely zákona o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov, ktorú poslanci vo štvrtok posunuli do druhého čítania.

Predstaviteľom bývalého komunistického režimu by sa mohli znížiť dôchodky

06. 05. 2021 - Predstaviteľom bývalého komunistického režimu a niekdajších bezpečnostných zložiek by sa mohli znížiť dôchodky. Vyplýva to z návrhu zákona o odobratí nezaslúžených benefitov predstaviteľom komunistického režimu, ktorý vo štvrtok posunuli poslanci Národnej rady (NR) SR do druhého čítania. Zákon predložili koaliční poslanci. Argumentujú zabezpečením spravodlivosti. Dôchodky týchto predstaviteľov sú podľa nich aj dnes vysoko nadpriemerné, zatiaľ čo dôchodkové zabezpečenie osôb, ktoré komunistická moc prenasledovala, je veľmi nízke.

Obete trestných činov by mohli byť odškodňované už počas trestného konania

07. 05. 2021 - Zavedenie možnosti odškodnenia obetí násilného trestného činu už po začatí trestného konania je jednou z priorít novely zákona o obetiach trestných činov, ktorú v piatok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR. Novou legislatívou sa zároveň mení aj zákon o Policajnom zbore. Zriadiť by sa mali aj intervenčné centrá na pomoc obetiam domáceho násilia v každom samosprávnom kraji. Bremeno odškodnenia obetí násilných trestných činov sa má podľa novej legislatívy už po začatí trestného konania preniesť na štát. Náhradu od páchateľa má štát vymáhať až po ukončení trestného konania. V novom procese odškodňovania má stanoviť sumu, ktorá je primeraná pre každú obeť. "V prípade, ak bola trestným činom spôsobená smrť, zákon o obetiach priamo ustanovuje, že obeť násilného trestného činu má nárok na vyplatenie sumy vo výške 25-násobku minimálnej mzdy," píše sa v dôvodovej správe.

Prezident

Vedúci KP SR prevzal petičné hárky za vyhlásenie referenda

03.05.2021 - Vedúci KP SR Metod Špaček prevzal v pondelok 3. mája 2021 od zástupcov petičného výboru petičné hárky za vyhlásenie referenda o skrátení funkčného obdobia parlamentu. Petičný výbor deklaroval 585 816 vyzbieraných podpisov. Prezidentka Zuzana Čaputová si ctí petičné právo ako najvyšší prejav vôle občanov a k petícii bude pristupovať maximálne zodpovedne. Lehoty, ktoré jej z ústavy od dnes začínajú plynúť, nebude nijakým spôsobom naťahovať. Viac ako 50 zamestnancov Kancelárie prezidenta SR začalo bezprostredne s overovaním podpisov. K ďalšiemu postupu sa prezidentka vyjadrí, keď bude overených minimálne 350-tisíc právoplatných podpisov. Stane sa tak zrejme skôr, ako uplynie stanovená lehota.

Prezidentka podpísala ratifikačné listiny k dvom medzinárodným dohodám

03.05.2021 - Prezidentka Zuzana Čaputová 30. apríla 2021 podpísala ratifikačnú listinu k medzinárodnej dohode, ktorou sa zriaďuje Európsky mechanizmus pre stabilitu a ratifikačnú listinu k medzinárodnej dohode o prevode a mutualizácii príspevkov do jednotného fondu na riešenie krízových situácií

Prezidentka udelila medaily vojačkám a vojakom za zásluhy počas pandémie

05.05.2021 - Prezidentka Zuzana Čaputová v utorok 5. mája 2021 počas ceremónie na prednom nádvorí Prezidentského paláca odovzdala medaily vojačkám a vojakom za ich pomoc a zásluhy v boji s pandémiou. Prezidentka vo svojom príhovore spomenula, že v ťažkých dňoch pandémie ostali mnohí z nás odkázaní na pomoc, ktorá sa k nám dostávala vďaka obetavosti zdravotníkov a zdravotníčok, policajtov, policajtiek, hasičov, vďaka ľuďom vo verejnej službe. Pomáhali nám aj ženy a muži vo vojenských rovnošatách. "Som hrdá na to, ako príkladne si v uplynulých mesiacoch naši vojaci a vojačky plnili svoje povinnosti. Mimoriadnym spôsobom pomohli krajine v mimoriadnej situácii. Ôsmim z nich som dnes udelila medaily."

Novým šéfom Slovenskej informačnej služby je Michal Aláč

06.05.2021 - Prezidentka Zuzana Čaputová vymenovala vo štvrtok 6. mája 2021 do funkcie riaditeľa Slovenskej informačnej služby Michala Aláča. Vzhľadom na všeobecne známe skutočnosti je podľa prezidentky zrejmé, čo bude jednou z najdôležitejších úlohou nového riaditeľa SIS: posilniť dôveru širokej verejnosti vo vedenie služby, posilniť dôveru zahraničných partnerov a spojencov, že SIS koná ako informačná služba právneho a demokratického štátu. Prezidentka verí, že riaditeľ, že v snahe posilniť túto dôveru, využijete všetky ústavné a zákonné možnosti, ktoré má k dispozícii. Pripomenula, že do funkcie nastupuje s renomé profesionála a so skúsenosťami priamo s informačnej služby.

 

Zdroj:
https://www.vlada.gov.sk//tlacove-spravy/
https://www.nrsr.sk/web/


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk