16.8.2021
ID: 5177upozornenie pre užívateľov

Udalosti uplynulého týždňa

Od 1. augusta 2021 nadobudol účinnosť nový zákon, ktorým sa jednorazový príspevok pri zverení do náhradnej starostlivosti zvýšil z 550,60 eura na 829,86 eura. Na ošatenie, obuv či nábytok deti dostanú od štátu viac peňazí. Dieťa, o ktoré sa jeho rodičia nechcú alebo nemôžu starať, môže súd zveriť do náhradnej starostlivosti.


Vláda

Minister I. Korčok: „Považujem za kľúčové, aby sa pokračovalo v hľadaní diplomatického riešenia rusko-gruzínskeho konfliktu prostredníctvom dialógu a v súlade s medzinárodným právom.”

07.08.2021 - Dnes si pripomíname 13 rokov od začiatku konfliktu medzi Ruskou federáciou a Gruzínskom. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR opätovne zdôrazňuje, že Slovenská republika plne podporuje suverenitu a územnú celistvosť Gruzínska v rámci medzinárodne uznaných hraníc krajiny a neuznáva tzv. „nezávislosť“ Abcházska a Južného Osetska. „Považujem za kľúčové, aby sa v hľadaní diplomatického riešenia konfliktu a jeho následkov pokračovalo prostredníctvom dialógu a v súlade s medzinárodným právom, vrátane zapojenia Európskej únie a jej monitorovacej misie,” vyjadril sa v súvislosti s výročím minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok.

Vymenili prázdninové leňošenie za školy – dnes sa spúšťajú Letné školy

09.08.2021 - Letné školy sa budú konať počas nasledujúcich troch augustových týždňov – od 9. augusta do 27. augusta 2021. Aj v tomto roku je cieľom projektu pomôcť vyrovnať rozdiely vo vedomostiach a zručnostiach žiakov, ktoré vznikli, alebo sa prehĺbili v dôsledku pandémie, pripraviť ich na nachádzajúci školský rok a ponúknuť deťom zmysluplné voľnočasové a výchovno-vzdelávacie aktivity. Veľký dôraz bude kladený najmä na upevňovanie vedomostí a zručností.

Vyšší jednorazový príspevok pri zverení do náhradnej starostlivosti

09.08.2021 - Od 1. augusta 2021 nadobudol účinnosť nový zákon, ktorým sa jednorazový príspevok pri zverení do náhradnej starostlivosti zvýšil z 550,60 eura na 829,86 eura. Na ošatenie, obuv či nábytok deti dostanú od štátu viac peňazí. Dieťa, o ktoré sa jeho rodičia nechcú alebo nemôžu starať, môže súd zveriť do náhradnej starostlivosti. Neputuje tak do centra pre deti a rodinu, ale do (vlastnej či náhradnej) rodiny, kde je pre jeho vývoj lepšie prostredie. Štát podporuje náhradnú starostlivosť a deťom poskytuje rôzne príspevky. Jeden z nich, jednorazový príspevok pri zverení do náhradnej starostlivosti, sa od 1. augusta 2021 zvýšil z 5,53-násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa (t. j. 550,60 eur) na sumu 829,86 eur. Tento príspevok slúži na zabezpečenie základného vybavenia pre dieťa, najmä na nákup oblečenia, obuvi, hygienických potrieb či nábytku.

Rezort navrhuje 16 zmien, ktorými osobám s ŤZP zvýši príspevky a zjednoduší ich poskytnutie

09.08.2021 - Poskytnutie príspevku na úpravu auta pred jeho vlastníctvom či poskytnutie peňažného príspevku vo vyššej sume pre ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) s najnižšími príjmami. Aj tieto zmeny prináša Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR) v návrhu novely zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Návrh zmien môžu odborníci aj verejnosť pripomienkovať v medzirezortnom pripomienkovom konaní do 18. augusta 2021. Návrhom zmien v zákone ministerstvo zjednodušuje čerpanie finančných príspevkov pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorým zo skúsenosti z praxe vychádza v ústrety a pomáha zlepšiť kvalitu ich života. Po vyhodnotení podnetov z medzirezortného pripomienkového konania bude o návrhu zákona rokovať vláda, následne ho bude schvaľovať parlament. MPSVR SR navrhuje, aby bol zákon v novom znení účinný od 1. januára 2022.

Slovenskí hasiči sú v plnom nasadení na gréckom ostrove Evia

10. 08. 2021 - Od žiadosti o pomoc z Grécka sužovaného katastrofálnymi požiarmi neuplynuli ešte ani tri dni a slovenskí hasiči už niekoľko hodín zasahujú v teréne. Na grécky ostrov Evia, ktorý je najviac zasiahnutý požiarmi v severnej časti, dorazili v utorok 10. augusta 2021  o jednej ráno miestneho času. Ihneď po vylodení boli gréckymi kolegami nasmerovaní na plochu pre rozloženie tábora. Toto stanovisko však nebolo zdravotne bezpečné vzhľadom k silnému zadymeniu a lietajúcemu popolu. Preto si hľadali iné zázemie, ktoré im bolo poskytnuté v miestnej telocvični – približne 10 km od najbližších požiarov. Podľa ich slov im tieto priestory poskytujú dostatočné bezpečie a sú schopní v nich zotrvať počas celej doby svojho nasadenia. V súvislosti so stravou a PHM stále zostávajú úplne sebestační.

Všetok biologický odpad z operácie Spoločná zodpovednosť už bol bezpečne zlikvidovaný

10.08.2021 - Ústredná vojenská nemocnica SNP – FN Ružomberok v priebehu uplynulého týždňa oficiálne ukončila proces likvidácie odpadu, ktorý vznikol pri testovaní obyvateľov na ochorenie COVID-19 v rámci operácie Spoločná zodpovednosť. Celkovo išlo o 183,7 ton biologického odpadu. Odpadový materiál bol plne v súlade s požiadavkami na zhromažďovanie nebezpečného odpadu, tak, ako ich definuje vyhláška Ministerstva životného prostredia SR, uskladnený v priestoroch vojenského objektu Mokraď – Jamník v okrese Liptovský Mikuláš. „Po celý čas - až do jeho kompletnej likvidácie bol tento materiál uskladnený s maximálnym dôrazom na bezpečnosť a dodržanie všetkých požiadaviek na zhromažďovanie nebezpečného odpadu spôsobom, ktorý nijako neohrozoval obyvateľov ani životné prostredie v okolí miesta jeho skladovania,“ ubezpečil minister obrany SR Jaroslav Naď.

Vicepremiérka Remišová: Slovensko dostalo prvé zálohové platby vo výške takmer 76 miliónov eur z protikrízového balíka REACT-EU

10. 08. 2021 - Slovensko už dostalo prvú časť peňazí z Európskej únie, ktoré sú určené na zmiernenie dopadov koronakrízy. Z balíka REACT-EU prišli prvé zálohové platby vo výške takmer 76 miliónov eur. Celkovo by sme z európskeho protikrízového nástroja mali dostať až 780 miliónov eur.  „Je to dobrá správa pre Slovensko. Vďaka financiám z nástroja REACT-EU môžeme navýšiť jednotlivé operačné programy a tieto peniaze použijeme najmä na podporu zdravotníctva, školstva, zamestnanosti a rozvoja regiónov. Práve tieto oblasti boli totiž pandémiou najviac zasiahnuté,“ vyhlásila vicepremiérka Veronika Remišová, ktorej ministerstvo v spolupráci s ostatnými rezortmi  pripravilo plán prerozdelenia prostriedkov z REACT-EU. Prvé zálohové platby sú vo výške takmer 76 miliónov eur.

Na poľsko-slovenskej hranici prepojili plynárenské systémy oboch krajín

10. 08. 2021 - Plynárenská prepravná sieť medzi Slovenskom a Poľskom je po prvýkrát v histórii prepojená. Stalo sa tak na poľsko-slovenskej hranici, pri symbolickom „zlatom zvare“ sa stretli zástupcovia oboch krajín ako aj spoločností budujúcich plynovod - Eustream a Gaz-System. Nový plynovod bude tvoriť dôležitú časť európskeho prioritného koridoru severojužných plynárenských prepojení.

Vojaci zo Serede budujú dočasnú mostovku v obci Valaská Belá, ktorá bola zasiahnutá povodňami

11.08.2021 - Príslušníci Ozbrojených síl SR zo Ženijného práporu Sereď dnes budujú v obci Valaská Belá v okrese Prievidza mostovku na vodnom toku, ktorá nahradí poškodený most. Prepravu zabezpečili OS SR v spolupráci s Vojenskými lesmi a majetkami SR, š. p. „Som veľmi rád, že naši vojaci opäť potvrdzujú, že sa na nich občania môžu pri vzniku rôznych krízových situácií spoľahnúť. Ich nasadenie a pomoc v rámci domáceho krízového manažmentu je neodmysliteľnou súčasťou pracovných úloh a verím, že tak ako vždy, aj tentokrát to ocenia občania, ktorým bude premostenie slúžiť,“ povedal minister obrany SR Jaroslav Naď, ktorý zároveň upozornil, že pomoc občanom sa dá zodpovedne vykonávať iba za predpokladu vyškoleného personálu ale rovnako tak adekvátnej, modernej a spoľahlivej techniky.

Oživenie rieky Hron pod drobnohľadom envirorezortu

11.08.2021 - Hron je druhá najdlhšia rieka, ktorá pramení aj ústí na území Slovenska. Kedysi bola najlepšou slovenskou riekou na splavovanie. Umelé prehradenia, ale aj bioplynové stanice v blízkosti vodného toku však zmenili ekosystém rieky a vytvorili riziká pre životné prostredie. Počas ekologických katastrof dochádza k environmentálnym škodám. Poslednou bol toxický únik z bioplynovej stanice, ktorého dôsledkom došlo k najväčšiemu úhynu rýb na Slovensku. O pripravovaných opatreniach, ktoré majú zabrániť ďalšej devastácii a vrátiť rieke život, informoval minister životného prostredia Ján Budaj spoločne s poslancom Národnej rady Slovenskej republiky Vladimírom Zajačikom, zástupcami zo Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Slovenského rybárskeho zväzu a Združenia Slatinka.

Polícia dostala do výbavy najmodernejšie motocykle

11. 08. 2021 - Do autoparku Policajného zboru pribudne  52  motocyklov značky BMW, ktoré ministerstvo vnútra obstaralo v rámci plánovanej obnovy flotily do roku 2025. Dvadsaťdva motocyklov v stredu 11. augusta 2021 minister vnútra Roman Mikulec oficiálne odovzdal príslušníkom Úradu pre ochranu  ústavných  činiteľov a diplomatických misií MV SR. Na vojenskej  Leteckej základni v Malackách ochrankári pri tejto príležitosti predviedli svoje jazdecké zručnosti.

Svetlana Síthová: Otvorené školy znamenajú vyššiu pohodu v oblasti duševného zdravie

12.08.2021 - V rámci kampane ministerstva školstva „Za otvorené školy“ spojili sily aj asociácie, združenia a organizácie pôsobiace v oblasti duševného zdravia a inkluzívneho vzdelávania. Na spoločnom tlačovom brífingu MŠVVaŠ upozornili na mimoriadnu potrebu chrániť zdravie v celom kontexte v prepojení aj na psychické zdravie. „O chvíľu sa začína nový školský rok a výsledok, ako ho zvládneme, si píšeme spoločne. Správanie každého jednotlivca ovplyvní fungovanie ostatných, vrátane miery zaočkovania. Fungovanie škôl potrebujeme udržať v najväčšej možnej miere v prezenčnom vzdelávaní, a to aj s ohľadom na zachovanie duševného zdravia,“ uviedla štátna tajomníčka rezortu školstva pre inklúziu, národnostné školstvo a celoživotné vzdelávanie Svetlana Síthová. Za podporu a potrebu zabezpečiť psychickú pohodu všetkých aktérov v školách sa postavili aj predstavitelia Nadácie pre deti Slovenska, Asociácia súkromných poradenských zariadení, Združenie odborných učilíšť, špeciálnych škôl a špeciálnych výchovných zariadení Slovenska, Združenie zamestnancov CPPPaP, Asociácia školských psychológov, IPčko, združenie Rodič Ľavou Zadnou, Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, Asociácia špeciálnych pedagógov škôl a poradní a Spoločnosť Downovho syndrómu na Slovensku.

Hľadajú sa mladí ekologicky zmýšľajúci kreatívci

12.08.2021 - Organizácia Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) si každoročne 16. októbra pripomína Svetový deň potravín. Tento deň predstavuje príležitosť pre zvýšenie úsilia o dosiahnutie potravinovej bezpečnosti a správnej výživy pre všetkých. Mottom tohtoročného Svetového dňa potravín je: „Naše činy tvoria našu budúcnosť. Lepšia produkcia, lepšia výživa, lepšie životné prostredie a lepší život.“ Pri príležitosti Svetového dňa potravín bola organizáciou FAO vyhlásená výtvarná súťaž pre deti a mládež vo veku od 5-19 rokov. Deti majú možnosť využiť svoju predstavivosť a vytvoriť plagát, ktorý odzrkadľuje ich predstavu o procese výroby potravín od ich pestovania až po konečnú spotrebu. Uzávierka súťaže je 5. novembra 2021.

V Banskej Štiavnici úspešne zaviedli triedenie kuchynského odpadu

12.08.2021 - Mesto Banská Štiavnica si uvedomilo, že ak zásadne nezvýši množstvo vytriedeného komunálneho odpadu, v nasledujúcich rokoch ho čaká výrazné navýšenie výdavkov za ukladanie odpadu. Kým v roku 2018 miera vytriedeného odpadu v meste dosiahla 23,67%, v roku 2020 sa zvýšila na 46,5%. O dobre nastavenom odpadovom hospodárstve a o skúsenostiach so zberom kuchynského odpadu dnes minister životného prostredia Ján Budaj diskutoval s primátorkou mesta.

Ministerka Remišová: Inovačnej spolupráci v regiónoch pomôže dotácia vyše 1 milión eur

13.08.2021 - Podporujeme investície a inovácie v regiónoch. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlásilo výzvu v hodnote 1,1 milióna eur na podporu rozvoja investičného prostredia v Slovenskej republike, implementácie Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj a na prepájanie domácich aj zahraničných partnerov. Žiadosť o poskytnutie dotácie je možné predložiť do 12. októbra 2021. „Ak chceme pomôcť ekonomike v regiónoch, aby v nich ľudia mali zodpovedajúce príležitosti realizovať sa, a aby si mohli nájsť dobrú prácu, musíme viac investovať do inovačného potenciálu regiónov. Cieľom tejto výzvy je podporiť domácu aj zahraničnú spoluprácu v oblasti verejného, akademického a súkromného sektora, ktorej výsledkom bude vznik inovatívnych riešení pre regióny,“ povedala ministerka investícií a regionálneho rozvoja Veronika Remišová.

Informácia o blížiacom sa konci uzavretia I. hodnotiaceho kola výzvy na kybernetickú bezpečnosť štátnych inštitúcií, VÚC a miest

13.08.2021 - V rámci vyhlásenej dopytovo-orientovanej výzvy z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra s názvom „Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v podsektore VS“ v celkovej alokácii 5 miliónov eur je možné v I. hodnotiacom kole výzvy predložiť žiadosť na zvýšenie kvality kybernetickej a informačnej bezpečnosti inštitúcií štátnej a verejnej správy, ako aj vyšších územných celkov a miest mimo bratislavského kraja.
Výzva je otvorená, v indikatívnej výške finančných prostriedkov 5 miliónov eur a aktuálne prebieha I. hodnotiace kolo výzvy, ktoré má uzávierku 6. septembra 2021.

MŽP podporuje ambiciózne klimatické ciele

13.08.2021 - Zverejnená správa o klíme podčiarkuje dôležitosť prijímania nevyhnutných opatrení, ktoré zmiernia dôsledky klimatickej zmeny. Správa, pod ktorou sú podpísaní renomovaní svetoví klimatológovia alebo fyzici podčiarkuje nevyhnutnosť zvyšovať tlak na globálne ekonomiky a štáty, aby prijali ambicióznejšie klimatické ciele. Ministerstvo životného prostredia (MŽP) sa stotožňuje s publikovanými vedeckými poznatkami o nespochybniteľnom vplyve človeka na globálne otepľovanie.

Furmanstvo patrí do národných parkov

13.08.2021 - Slovenský raj je príkladom národného parku, kde sa aktívne využívajú tradičné formy hospodárenia v lesoch. Práca furmanov s koňmi v lesoch patrí medzi zamestnania, ktoré živili mnohé rodiny po stáročia. S náročnou prácou furmanov sa oboznámil štátny tajomník ministerstva životného prostredia (MŽP) Michal Kiča spoločne s riaditeľom správy Národného parku Slovenský raj Tomášom Dražilom.

Slovenská republika dnes vypravila ďalšiu materiálnu humanitárnu pomoc pre Litvu

13.08.2021 - Slovenská republika vypravila z Logistickej základne pre krízové situácie Ministerstva vnútra SR v Bratislave ďalšiu materiálnu humanitárnu pomoc pre Litvu na zvládnutie exponenciálneho nárastu ilegálnej migrácie na hranici s Bieloruskom. O materiálnu podporu požiadala Litva oficiálne prostredníctvom Koordinačného centra pre reakciu na núdzové situácie EÚ. Humanitárny materiál s objemom približne 4 tony a v hodnote vyše 38-tisíc eur tvoria spacie vaky, skladacie postele s matracom, skladacie stoličky a stoly, osvetľovacie súpravy, karimatky a stany. Materiál bol vyčlenený zo skladov Ministerstva vnútra SR.

SIEA v septembri mimoriadne uvoľní ďalších 5,2 milióna € na nové poukážky v projekte Zelená domácnostiam II

13. 08. 2021 - Slovenská inovačná a energetická agentúra uvoľní ešte v tomto roku ďalšie zdroje na poukážky z projektu Zelená domácnostiam II, ktorý sa blíži do záverečnej fázy. K dispozícii bude 5,2 milióna €. Domácnosti budú môcť požiadať o podporu na zariadenia na využívanie obnoviteľných zdrojov energie už začiatkom septembra. „Reagujeme na pretrvávajúci veľký záujem zo strany domácností, ale aj zhotoviteľov. Všetky prostriedky, ktoré sme vyčlenili začiatkom tohto roka, sú už rezervované, a tak už pár mesiacov nebolo možné nové žiadosti podávať. Rozhodli sme sa preto navýšiť sumu určenú pre domácnosti. Na poukážky presúvame aj ušetrené financie pôvodne určené na technickú podporu projektu. Spolu so sumou, ktorá zostala  z nevyužitých poukážok, bude k dispozícii 5,2 milióna €,“ uviedol generálny riaditeľ SIEA Peter Blaškovitš.

Zdroj:
https://www.vlada.gov.sk//tlacove-spravy/
https://www.nrsr.sk/web/


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk