Poslať článok e-mailom

E-mail príjemcu:*
Vaše meno:*
E-mail odosielateľa:*
*) povinné položky
11.10.2021
ID: 5230upozornenie pre užívateľov

Udalosti uplynulého týždňa

Do registra adries by malo byť povinné zapisovať čísla bytov. Názov budovy by sa mal zadávať dobrovoľne. Zlepšiť by sa mala aj povinnosť stavebníka pri zameraní geografickej osi ulice. Vyplýva to z novely zákona č. 125/2015 Z. z. o registri adries a novely zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení, ktorý vo štvrtok 7. októbra 2021 schválila vláda na na návrh ministra vnútra Romana Mikulca.

Vláda

MŽP k emisným kvótam a Environmentálnemu fondu

02.10.2021Energetické a priemyselné podniky, letecké spoločnosti a tiež prevádzky, ktoré sú účastníkmi európskeho systému obchodovania s emisnými kvótami – EU ETS, si musia nakupovať emisné kvóty na trhu v prípade, ak ich emisie prekročia výšku bezplatne pridelených kvót. Cena emisných kvót však v poslednom období výrazne rastie, čo znečisťovateľom spôsobuje zvýšené náklady. Envirofond časť peňazí posiela aj znečisťovateľom. Na financovanie schémy štátnej pomoci na podporu oprávnených prevádzok, v prípade ktorých sa predpokladá značné riziko úniku uhlíka v súvislosti s premietnutím nákladov kvót do cien elektrickej energie, tzv. kompenzácie nepriamych nákladov, vyplatil Environmentálny fond v roku 2020 celkovo 4 mil. eur. Kompenzácia bola vyplatená 10-tim oprávneným príjemcom, pričom najvyššia vyplatená suma bola vo výške 1,8 mil. eur.

V Komárne sa konalo cvičenie protiteroristických policajných útvarov z 19 krajín Európy

03. 10. 2021 - V dňoch 27. septembra až 1. októbra 2021 sa v meste Komárno a pod vedením slovenského útvaru osobitného určenia Prezídia Policajného zboru -známeho aj pod názvom Lynx Commando - už po piatykrát uskutočnilo protiteroristické cvičenie špeciálnych protiteroristických jednotiek.

Subjekty poskytujúce pomoc obetiam trestných činov môžu žiadať o zápis označenia „intervenčné centrum“

04. 10. 2021 - Požiadať o zápis označenia „intervenčné centrum“ môže podľa §28a zákona o obetiach subjekt, ktorý získal akreditáciu ministerstva na poskytovanie špecializovanej odbornej pomoci obetiam trestného činu domáceho násilia v príslušnom samosprávnom kraji/okresoch príslušného samosprávneho kraja a ktorý preukázateľne poskytuje odbornú pomoc obetiam domáceho násilia po dobu minimálne 5 rokov.

Slovensko bude domovom pre Európsky orgán práce

04.10.2021 - Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak a výkonný riaditeľ Európskeho orgánu práce (ELA) Cosmin Boiangiu dnes podpísali medzinárodnú zmluvu o sídle ELA. Zavŕšili sa tak dlhodobé a intenzívne expertné rokovania o usídlení prvej európskej decentralizovanej inštitúcie na Slovensku v celej našej doterajšej histórii. Na sídlo ELA kandidovali v roku 2019 spoločne so Slovenskou republikou aj Lotyšsko, Cyprus a Bulharsko. V tajnom hlasovaní vyhralo Slovensko hneď v prvom kole s počtom hlasov 15, čím sa potvrdilo, že sme úspešne splnili prísne kritériá stanovené Európskou komisiou.

Martin Klus: Bezpečnosť, stabilita a prosperita Slovenska dnes nemajú inú alternatívu ako naše členstvo v EÚ a NATO

05.10.2021 - „Netreba obsiahlejšie vysvetľovať, ako zásadne sa za posledné roky zmenil svet, bezpečnostné hrozby aj výzvy, ktorým čelí Slovensko spolu so svojimi spojencami z Európskej únie (EÚ) a Severoatlantickej aliancie (NATO). Je preto dôležité, aby bola naša bezpečnosť, stabilita a prosperita aj naďalej ukotvená v euroatlantickom spoločenstve hodnôt. Verím, že dve kľúčové inštitúcie tohto spoločenstva – EÚ a NATO – budú nielen naďalej existovať, ale budú naďalej funkčné, efektívne, prínosné a relevantné, a to v očiach členských štátov, ako aj z globálneho hľadiska.“ Vyhlásil to štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republike (MZVEZ SR) Martin Klus v pondelok, 4. októbra 2021 v Bratislave, počas 15. ročníka Slovenského bezpečnostného fóra.
 
Delegácia MŽP SR skúmala udržateľný vodný manažment v praxi

05.10.2021Minister životného prostredia SR spolu so slovenskou delegáciou mali možnosť nahliadnuť v Dubaji do areálu Medzinárodného centra pre biosalinové poľnohospodárstvo (ICBA).

Krajiny V4 spolu so Slovinskom a Rakúskom v Budapešti riešili spoločný postup pri migračných vlnách

05. 10. 2021 -  Hraničné kontroly a migrácia v súvislosti s aktuálnou situáciou na schengenskej hranici s Bieloruskom, v Afganistane a na západobalkánskej migračnej trase boli hlavnými témami konferencie zástupcov krajín V4 vrátane Slovinska a Rakúska 5. októbra 2021 v v Budapešti. Stretnutie zorganizovalo Maďarsko, ktoré Vyšehradskej skupine v súčasnosti predsedá. Počas rokovaní sa potvrdilo, že členské štáty EÚ sa zhodujú na väčšine otázok týkajúcich sa riadenia kríz. Zastávajú aj  predtým nepodporovaný postoj V4, teda  zastaviť nelegálnu migráciu mimo EÚ.

Štátna tajomníčka Ingrid Brocková: OECD sa za 60 rokov svojej existencie stala symbolom profesionálnej kvality a relevancie

06.10.2021 - Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ingrid Brocková sa 5. októbra 2021 v Paríži zúčastnila na v poradí už druhom, jesennom zasadnutí Rady Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj na ministerskej úrovni (ďalej OECD MCM). Ingrid Brocková ako vedúca slovenskej delegácie vystúpila v prvý deň podujatia v rámci diskusie venovanej zdieľaným hodnotám organizácie.

Vodný plán Slovenska na roky 2022- 2027 - online workshop

06.10.2021Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v súvislosti s prípravou aktualizácie Vodného plánu Slovenska usporiada dňa 12. októbra 2021, o 13.00 – 15.00 hod online workshop Vodný plán Slovenska na roky 2022 - 2027.

Európska komisia podporuje reformné úsilie Slovenska v oblasti ochrany prírody

06.10.2021Najaktuálnejšou témou v ochrane prírody na Slovensku je reforma národných parkov, ktorej cieľom je zabrániť strate biodiverzity a podporiť ekosystémové služby v 9-tich najvzácnejších územiach Slovenska. O pripravovaných reformných opatreniach, ktoré pomôžu ochrane životného prostredia, diskutoval v Luxemburgu štátny tajomník ministerstva životného prostredia Michal Kiča s európskym komisárom pre životné prostredie Virginijusom Sinkevičiusom. Európska komisia podporuje reformné úsilie Slovenska v oblasti ochrany prírody, vníma ho ako dôležité opatrenie v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR a príležitosť pre splnenie svojich záväzkov vo vzťahu k životnému prostrediu.

Slovenský pavilón na Expo Dubaj púta pozornosť návštevníkov

06. 10. 2021 - Slovenský pavilón na Expo Dubaj púta od svojho otvorenia pozornosť návštevníkov z celého sveta. Veľký ohlas vzbudila svetová premiéra unikátneho vodíkového auta MH2, ktoré odhalil minister hospodárstva Richard Sulík. Podľa ministra sa slovenský pavilón môže porovnávať aj s expozíciami veľkých krajín, a to napriek tomu, že s prípravou sme po vynútenej odmlke museli začať neskôr. Slovensko sa v Dubaji predstavilo vo veľkom štýle. Atraktívny dizajn a unikátna technológia vodíkového automobilu sa radí k vrcholom prvého týždňa na Expo Dubaj.   

Inštitúcie štátnej a verejnej správy môžu čerpať eurofondy na zlepšenie svojich elektronických služieb.

06. 10. 2021 - Dopytová výzva v hodnote 40 miliónov eur je stále otvorená Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky vyhlásilo dopytovo-orientovanú výzvu „Malé zlepšenia eGOV služieb“ z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Určená je pre inštitúcie štátnej a verejnej správy, aby zlepšili a sprehľadnili svoje elektronické služby a zvýšili tak komfort občanov a podnikateľov pri kontakte so štátom. Výzva je otvorená, v indikatívnej výške 40 miliónov eur a aktuálne prebieha I. hodnotiace kolo výzvy, ktoré má uzávierku 29. októbra 2021. Podporené budú inštitúcie štátnej a verejnej správy, aby modernizovali svoje služby, webové portály, agendové informačné systémy a zlepšili využívanie dát pre podporu rozhodovania. Výsledkom by mali byť logickejšie, prehľadnejšie a intuitívnejšie elektronické služby, zvýšenie počtu využívaných e-služieb, zrozumiteľná navigácia k jednotlivým službám a najmä ich vizuálne zjednocovanie.

Motoristi budú mať k dispozícii ďalšie desiatky nových nabíjacích staníc

06. 10. 2021 - Sieť elektronabíjacích staníc sa na Slovensku opäť výrazne rozšíri. Ministerstvo hospodárstvo SR schválilo 75 žiadostí od obcí, VÚC a nimi zriadených organizácií ako aj podnikateľov a novú nabíjaciu infraštruktúru podporí sumou 647-tisíc eur. Vďaka tomu pribudne do pol roka na Slovensku 198 štandardných AC staníc a 43 tzv. rýchlonabíjacích DC bodov. Rezort hospodárstva podporuje alternatívne druhy dopravy. Pre ich rozvoj je nevyhnutná dostatočná infraštrukúra. Okrem elektronabíjacích staníc by mali na Slovensku ešte v tomto roku pribudnúť aj prvé vodíkové nabíjacie stanice. Ide o druhú podporu na budovanie nabíjacích staníc zo strany MH SR. Prvá výzva bola vyhlásená v roku 2019  a sumu 350-tisíc eur získali vtedy na vybudovanie nabíjacích staníc v 70 mestách a obciach po celom Slovensko. Kompletný zoznam úspešných žiadateľov z druhej výzvy je zverejnený na webe MH SR. V súčasnosti je na Slovensku vyše 200 tzv. rýchlonabíjačiek typu DC a približne 600 štandardných staníc typu AC.  

Rada ministrov EÚ pre životné prostredie: klimatická reforma nesmie viesť k energetickej chudobe

07.10.2021 - V Luxemburgu sa uskutočnilo zasadnutie Rady ministrov Európskej únie (EÚ) pre životné prostredie k zelenej transformácii, prvé počas slovinského predsedníctva. Ministri členských štátov EÚ podrobne diskutovali o reforme klimaticko-energetických právnych predpisoch (Fit for 55), znižovaní emisií skleníkových plynov a tiež o zvyšovaní odolnosti lesov a ochrane biodiverzity. Slovenskú republiku na stretnutí zastupoval štátny tajomník ministerstva životného prostredia Michal Kiča.

V OECD sme sa postavili za zelenú budúcnosť

07.10.2021 - Po mesiacoch bez osobného kontaktu sa ministri, štátni tajomníci a veľvyslanci zúčastnili Ministerského zasadnutia Rady OECD v sídle organizácie v Paríži. Samozrejme, nechýbali ani predstavitelia Ministerstva financií SR. Svet totiž čelí viacerým globálnym význam, akými sú postpandemická obnova, klimatická kríza aj digitalizácia. Jednou z hlavných tém diskusií bola zelená a udržateľná ekonomika. Aj víziou Ministerstva financií je budovať ekologickú a inkluzívnu budúcnosť, a využiť na to všetko dobré, čo v OECD máme. Dáta, informácie, expertízu.

Štátna tajomníčka Ingrid Brocková prijala veľvyslanca Gruzínska Revaza Bešidzeho: Vzťahy medzi našimi krajinami sú výborné. Slovensko pokračuje v konkrétnej podpore Gruzínska.

07.10.2021 - Štátna tajomníčka rezortu diplomacie SR I. Brocková prijala vo štvrtok 7. októbra veľvyslanca Gruzínska R. Bešidzeho. Stretnutie sa sústredilo predovšetkým na hodnotenie aktuálneho stavu bilaterálnych vzťahov v kontexte nadchádzajúcich návštev ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivana Korčoka a štátnej tajomníčky I. Brockovej v Gruzínsku, ako aj na možnosti ďalšieho prehĺbenia spolupráce medzi oboma krajinami. Štátna tajomníčka zopakovala pozíciu SR k územnej celistvosti Gruzínska aj ohľadom smerovania krajiny k Európskej únii a k NATO. Diskutovalo sa aj o aktuálnych témach, vrátane pandémie Covid-19, ako aj o vnútropolitickej situácii v Gruzínsku po miestnych voľbách, ktoré sa uskutočnili 2. októbra.  

Vláda schválila návrh novely zákona o registri adries

07. 10. 2021 - Do registra adries by malo byť povinné zapisovať čísla bytov. Názov budovy by sa mal zadávať dobrovoľne. Zlepšiť by sa mala aj povinnosť stavebníka pri zameraní geografickej osi ulice. Vyplýva to z novely zákona č. 125/2015 Z. z. o registri adries a novely zákona č. 369/1990  o obecnom zriadení, ktorý vo štvrtok 7. októbra 2021 schválila vláda na na návrh ministra vnútra Romana Mikulca. Cieľom predkladaného návrhu zákona je zefektívnenie práce s registrom adries na základe poznatkov z aplikačnej praxe. Obciam by sa podľa návrhu malo umožniť umiestniť označenie ulice a iného verejného priestranstva a inú stavbu, ako je napríklad oplotenie či stĺp. Dôvodom je zabezpečenie lepšej viditeľnosti označenia ulice.

Vicepremiérka Remišová: Štát nesmie byť v IT sektore rukojemníkom dodávateľov

07. 10. 2021 - Vláda SR odobrila postup krokov pri urýchlení  riešenia stavu vendor lock-in informačných systémov verejnej správy. Kabinet ďalej poveril Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR prípravou systémového riešenia. Vláda zároveň zaviazala štátne orgány, aby rezortu Veroniky Remišovej poskytli súčinnosť pri plnení úlohy.

Vicepremiérka Remišová: Zlepšujeme dopravnú situáciu v regiónoch – na obnovu ciest ide 54 miliónov eur a na moderné riešenia pre verejnú dopravu 8,6 milióna eur

07. 10. 2021 - Dobrá správa pre regióny. Rozsiahle úseky ciest II. a III. triedy čaká obnova za takmer 54 miliónov eur z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). Ďalších 8,6 milióna eur ide na modernizáciu verejnej osobnej dopravy. Obidve výzvy vyhlásilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a investícií SR. „Kvalitné a bezpečné cesty sú základným predpokladom pre ďalší rozvoj regiónov. Bez nich nemôžeme hovoriť o dobrej dostupnosti vzdelania, zamestnania, služieb, o podpore miestnej ekonomiky či turizmu. Žiaľ, dnes máme ešte tisícky kilometrov regionálnych ciest v katastrofálnom stave, v minulosti boli zanedbávané a do ich obnovy sa dostatočne neinvestovalo. Preto prichádzame s novou výzvou v sume 54 miliónov eur, ktoré sú určené práve na rekonštrukcie a výstavbu ciest II. a III. triedy,“ vyhlásila ministerka investícií Veronika Remišová, ktorej rezort spravuje regionálny program IROP.

Štátny tajomník Ján Hargaš: Potenciál digitálnej transformácie dokážeme naplno využiť len vtedy, ak ju budeme realizovať naprieč všetkými politikami

07. 10. 2021 - Hlavnou témou jesenného zasadnutia Rady OECD na ministerskej úrovni bola v stredu 6. októbra 2021 téma zdieľaných hodnôt pre budovanie zelenej a inkluzívnej budúcnosti. Ministri zodpovední za digitalizáciu sa počas diskusií zamerali na podporu inkluzívnej digitálnej transformácie do roku 2030. Členské krajiny sa zhodli na potrebe odstraňovania digitálnej priepasti, vytváraní rovnakých príležitostí pre všetkých v oblasti vzdelávania, digitálnych zručností, na odstraňovaní medzigeneračných rozdielov, ale aj na podpore a využívaní výhod inovatívnych digitálnych technológií a inovácií.

Parlament schválil novely zákonov upravujúcich štátnu službu

07. 10. 2021 - Právomoci generálneho tajomníka služobného úradu vo vzťahu k vedúcim zamestnancom sa posilnia. Poslanci Národnej rady SR vo štvrtok 7. októbra 2021 schválili novelu zákona č. 55/2017 Z. z.  o štátnej službe. Zároveň sa posilnia aj právomoci ministra vnútra vo vzťahu k policajtom, ktorí sú ustanovení na funkciu nadriadeného. Pozmeňujúcim návrhom totiž poslanci zmenili aj zákon č. 73/1998 o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže SR a Železničnej polície. Po novom teda bude môcť generálny tajomník odvolať z funkcie vedúceho zamestnanca, ktorého priamo riadi, a to aj bez uvedenia dôvodu, so súhlasom štatutárneho orgánu, ak to osobitný predpis neustanovuje inak. Z funkcie bude môcť obdobne odvolať aj vedúceho zamestnanca, ktorého priamo riadi štatutárny orgán. Podobne bude môcť postupovať aj pri zamestnancovi vo funkcii vedúceho, ktorého priamo riadi štátny zamestnanec vo verejnej funkcii.

Minister J. Naď: Rokovanie s francúzskou ministerkou armád F. Parly dodalo nový impulz vzájomnej politicko-vojenskej spolupráci Slovenska a Francúzska

07.10.2021 - Diskusia s ministerkou armád Francúzskej republiky Florence Parly dodala slovensko-francúzskej politicko-vojenskej spolupráci nový impulz. Po dnešnom prijatí na francúzskom ministerstve obrany v Paríži takto zhodnotil rokovanie minister obrany SR Jaroslav Naď. „Francúzsko vnímame ako dôležitého európskeho partnera, čo podčiarkuje aj fakt, že sem smerovala moja prvá návšteva z krajín Európskej únie mimo krajín Vyšehradskej skupiny. Cieľom cesty bolo identifikovať strategický rámec obrannej spolupráce našich krajín, čo sa do veľkej miery podarilo,“ ocenil šéf slovenského rezortu obrany.

Fórum inklúzie v športe je prvým krokom na otvorenie diskusie o riešeniach pre zdravotne znevýhodnených

08.10.2021 - Diskusia o systematických zlepšeniach štátnej podpory športovcov so zdravotným znevýhodnením a parašportu na Slovensku. To je cieľom medzinárodného Fóra inklúzia v športe, ktoré slúži na výmenu názorov a skúsenosti slovenských i zahraničných expertov, športových organizácií, samotných športovcov so zdravotným znevýhodnením ako aj ich rodičov. Vznik podujatia iniciovalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Národným športovým centrom (NŠC).

SZRB vyplatila cestovným kanceláriám prvé milióny

08.10.2021 - Za prvé tri týždne od zverejnenia výzvy na podávanie žiadostí o návratnú finančnú pomoc pre cestovné kancelárie prijala Slovenská záručná a rozvojová banka (SZRB) už 23 žiadostí v celkovej výške takmer 23 milión eur. Prvé peniaze boli na účty cestovných kancelárií poslané už v piatok 1. 10. 2021 a dodnes sme vyplatili už viac ako 20 miliónov eur. SZRB je naďalej pripravená urýchlene spracovať všetky nové žiadosti, pričom tieto musia byť podané najneskôr do konca októbra 2021. Elektronický formulár žiadosti, ako aj všetky bližšie informácie sú zverejnené na stránke Slovenskej záručnej a rozvojovej banky.

NRSR

Vzala na vedomie správu generálneho prokurátora o činnosti prokuratúry

05. 10. 2021 - Poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok vzali na vedomie správu generálneho prokurátora Maroša Žilinku o činnosti prokuratúry za rok 2020. Správa konštatuje, že v minulom roku sa výrazne zvýšilo násilie v rodinách. V prípade zločinu týrania blízkej osoby bol zaznamenaný 18-percentný nárast trestných stíhaní. "K nárastu násilia voči zvereným osobám prišlo v celej Európe," zdôraznil generálny prokurátor. Táto skutočnosť podľa jeho správy súvisí s pandémiou nového koronavírusu a tým, že sa ľudia dlhodobejšie zdržiavali v domácnostiach. Prokuratúra venovala podľa správy v roku 2020 rovnako osobitnú pozornosť odhaľovaniu a vyšetrovaniu daňových trestných činov, ako aj problematike finančného vyšetrovania.

Oblasť ochrany osobných údajov zosnulých sa upraví

05. 10. 2021 - Oblasť ochrany osobných údajov zosnulých osôb sa upraví. Poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok schválili novelu zákona o ochrane osobných údajov. Autormi návrhu sú koaliční poslanci, ktorí hovoria o bariérach napríklad pri budovaní pietnych pamätníkov i pri vedení virtuálnych cintorínov, archívov či dokumentácie vojnových zločinov. Novela preto upravuje rozsah pôsobnosti zákona. Predkladatelia hovoria aj o zosúladení s právnymi aktmi Európskej únie.

V roku 2020 zaznamenal ÚŠP nárast osôb stíhaných za organizovaný zločin

05. 10. 2021 - V roku 2020 zaznamenal Úrad špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) výrazný nárast trestne stíhaných osôb za trestné činy spáchané organizovaným zločinom. V správe o činnosti ÚŠP a o poznatkoch úradu o stave zákonnosti za rok 2020 to skonštatoval špeciálny prokurátor Daniel Lipšic. Správu vzali na vedomie poslanci Národnej rady (NR) SR v utorkovom hlasovaní. Správu odobrila NR SR až popoludní, keďže dopoludnia nebolo pri hlasovaní v pléne opakovane dostatok poslancov. "Nárast počtu stíhaných osôb v súvislosti s organizovaným zločinom súvisí aj s mediálne známymi kauzami pod názvami Božie mlyny, Očistec, Judáš, v rámci ktorých bolo obvinených viacero osôb, ktoré boli na čele Policajného zboru, vrátane bývalého špeciálneho prokurátora," skonštatoval Lipšic v správe.

Súdy dostali v prvom polroku 2021 927 žiadostí o použitie odposluchov

05. 10. 2021 - Súdy dostali v prvom polroku 2021 927 žiadostí o vydanie súhlasu na využitie odposluchov v súvislosti so zákonom o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov (ITP). Súdy vyhoveli 912 žiadostiam a pätnásť žiadostí zamietli. Vyplýva to zo správ jednotlivých parlamentných výborov, ktoré mapujú použitie odposluchov za prvý polrok 2021. Správy odobrili poslanci Národnej rady (NR) SR v utorkovom hlasovaní. Správa z výboru na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby (SIS) hovorí, že tajná služba v prvom polroku 20201 podala 267 žiadostí o použitie ITP, z toho zákonný sudca odmietol päť. Vojenské spravodajstvo podľa správy príslušného výboru na kontrolu jeho činnosti podalo v sledovanom období celkovo 27 žiadostí o využitie odposluchov. Všetky súdy odobrili.

Zakázať sa má dovoz rádioaktívneho odpadu na účely spaľovania

06. 10. 2021 - Na Slovensku sa má zakázať dovoz rádioaktívneho odpadu na účely spaľovania, ktorý sa nevyprodukoval na našom území. Vyplýva to z novely zákona o životnom prostredí, ktorou sa mení aj zákon o radiačnej ochrane. Poslanci Národnej rady (NR) SR novú legislatívu schválili v stredajšom hlasovaní. "Primárnym cieľom právnej úpravy je ochrana obyvateľstva a životného prostredia pred zvýšením radiačnej záťaže z dôvodu spaľovania rádioaktívneho odpadu, ktorý nebol vyprodukovaný na území SR," skonštatovali poslanci v pozmeňujúcom návrhu k novele. Novela špecifikuje spôsob nakladania so zahraničným rádioaktívnym odpadom, ktorý má byť zakázaný, pričom reflektuje na ustanovenia atómového zákona. Nová legislatíva má byť účinná od 1. januára 2022.

Štátne lesné pozemky sa budú môcť využívať aj na účel obnovy hradov

06. 10. 2021 - Lesné pozemky vo vlastníctve štátu by sa mohli využívať aj na verejnoprospešné účely spočívajúce v obnove hradu alebo torzálnej architektúry. Vyplýva to z novely zákona o ochrane pamiatkového fondu, ktorou sa mení aj zákon o lesoch. Novelu v stredu poslanci Národnej rady (NR) SR schválili. Novelizáciou zákona sa umožní rozšírenie právnej úpravy využitia lesných pozemkov vo vlastníctve štátu a pozemkov tvoriacich ostatný majetok vo vlastníctve štátu na verejnoprospešný účel, ktorým bude obnova hradu alebo torzálnej architektúry. Novela určuje aj postupy osôb, ktoré budú zabezpečovať záchranu, rekonštrukciu alebo udržiavacie práce na stavbách hradov alebo ich torzálnej architektúre, ako aj na objektoch vyhlásených za národné kultúrne pamiatky, pamiatkové rezervácie alebo pamiatkové zóny nachádzajúce sa na pozemkoch v správe štátnych organizácií lesného hospodárstva.

Posilnia sa kompetencie GTSÚ i ministra vnútra vo vzťahu k policajtom

07. 10. 2021 - Právomoci generálneho tajomníka služobného úradu (GTSÚ) vo vzťahu k vedúcim zamestnancom sa posilnia. Poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtok schválili novelu zákona o štátnej službe. Zároveň sa posilnia aj právomoci ministra vnútra vo vzťahu k policajtom, ktorí sú ustanovení na funkciu nadriadeného. Pozmeňujúcim návrhom totiž poslanci zmenili aj zákon o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže SR a Železničnej polície. Po novom teda bude môcť generálny tajomník odvolať z funkcie vedúceho zamestnanca, ktorého priamo riadi, a to aj bez uvedenia dôvodu, so súhlasom štatutárneho orgánu, ak to osobitný predpis neustanovuje inak. Z funkcie bude môcť obdobne odvolať aj vedúceho zamestnanca, ktorého priamo riadi štatutárny orgán. Podobne bude môcť postupovať aj pri zamestnancovi vo funkcii vedúceho, ktorého priamo riadi štátny zamestnanec vo verejnej funkcii.

Plénum v úvode rokovacieho dňa diskutuje o verejnom obstarávaní

07. 10. 2021 - Diskusia o verejnom obstarávaní odštartovala 13. rokovací deň 40. schôdze Národnej rady (NR) SR. Novelu zákona vo štvrtok predstavil plénu podpredseda vlády pre legislatívu Štefan Holý (Sme rodina). Poslancom do ukončenia aktuálnej schôdze zostáva prerokovať už len zopár bodov. Novela zákona o verejnom obstarávaní hovorí o tom, že finančný limit pre tzv. zákazky malého rozsahu, ktoré nespadajú do pôsobnosti zákona, by sa mal zvýšiť zo súčasných 5000 eur na 10.000 eur. Cieľom novely je okrem iného v prípade dotovaných subjektov odstrániť pri nadlimitnom verejnom obstarávaní národný goldplating. Novela by tiež mala skrátiť verejné obstarávanie, a to tak, že sa vráti k minulému modelu jednoinštančného administratívneho konania na úrade, spojeného s možnosťou súdneho preskúmania zákonnosti vydaných rozhodnutí.

Maloletí pacienti a ženy rodičky nezískajú právo na sprevádzajúcu osobu

07. 10. 2021 - Maloletí pacienti ani ženy rodičky nateraz nezískajú právo na sprevádzajúcu osobu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtok odmietli novelu, ktorá to mala zaviesť. Novelu zákona o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti navrhli koaliční poslanci. Pod návrh sa pôvodne podpísali koaliční poslanci, no poslankyne Lucia Drábiková a Jarmila Vaňová (obe OĽANO) napokon svoj podpis stiahli. OĽANO so zámerom návrhu súhlasí, no na základe analýzy a odporúčania rezortu zdravotníctva ho považuje v predloženom znení za v praxi nevykonateľný. Jedna z predkladateliek Vladimíra Marcinková (SaS) argumentovala, že hoci sa aj v súčasnosti umožňuje rodičovi byť pri dieťati v nemocnici, nie je to zakotvené v legislatíve.

Prezident

Prezidentka podpísala 5 zákonov

05.10.2021 - Prezidentka Zuzana Čaputová v utorok 5. októbra podpísala 5 zákonov vrátane zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov, o civilnom letectve, o sociálnom poistení a zákona o Národnom inštitúte pre hodnotu a technológie v zdravotníctve.

K 77. výročiu Karpatsko-duklianskej operácie

06.10.2021 - Prezidentka Zuzana Čaputová pri príležitosti 77. výročia Karpatsko-duklianskej operácie vyzdvihla odhodlanie a neskutočné nasadenie tých, ktorí sa ocitli v ťažkom boji. "Všetci Slováci, Česi, Rusíni a príslušníci ďalších národností, ktorí v septembri a októbri roku 1944 bojovali po boku sovietskej armády v priesmyku na Dukle, sa na tomto mieste neocitli náhodne. Počas veľmi dôležitej vojenskej operácie priniesli pre našu vlasť obeť, ktorá z nich navždy spravila hrdinov. Nikdy na ich odhodlanie nezabudneme, práve vďaka týmto mužom a ženám mohla byť oslobodená a obnovená predvojnová republika."

Dobrovoľní hasiči stelesňujú ľudskosť a spolupatričnosť

06.10.2021 - Prezidentka Zuzana Čaputová prijala v stredu 6. októbra 2021 v Prezidentskom paláci predstaviteľov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky. Dobrovoľní hasiči podľa prezidentky stelesňujú ľudskosť a spolupatričnosť. V príhovore zdôraznila, že vo svojom voľnom čase slúžia svojim blížnym a podieľajú sa na záchrane ich zdravia, životov či majetku a spájajú našu spoločnosť bez ohľadu na politickú či národnostnú príslušnosť.

Prezidentke záleží na tom, aby sa aj nepočujúcim žilo na Slovensku lepšie

06.10.2021 - Prezidentka Zuzana Čaputová prijala v stredu 6. októbra 2021 predstaviteľov Asociácie nepočujúcich Slovenska. Medzinárodný týždeň nepočujúcich, ktorý sme si nedávno pripomenuli podľa prezidentky upriamuje pozornosť na bariéry, ktoré sú pre väčšinu ľudí neviditeľné. "Ďakujem za Vašu dôležitú prácu, ktorá nielen pomáha odbúravať tieto bariéry, aby  nepočujúci mohli žiť rovnocenne, ale aj scitlivuje našu spoločnosť k  tomu, aby v každom bez rozdielu videla predovšetkým človeka, ktorý má právo na dôstojný život." Empatia k situáciám ľudí, ktorí sú od nás odlišní je podľa prezidentky základom solidarity, ktorá nás ako spoločenstvo robí silnejším.

S gréckou prezidentkou o úlohe politických líderiek

07.10.2021 - Prezidentka Zuzana Čaputová telefonovala vo štvrtok 7. októbra 2021 s gréckou prezidentkou Katerinou Sakellaropuluovou.
Témami ich rozhovoru bolo okrem prehlbovania bilaterálnych vzťahov medzi Slovenskom a Gréckom aj úloha politických líderiek pri riešení klimatickej krízy a potrebe ochrany práv žien a dievčat v Afganistane.

 

Zdroj:
https://www.vlada.gov.sk//tlacove-spravy/
https://www.nrsr.sk/web/

 

 

 


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk