Poslať článok e-mailom

E-mail príjemcu:*
Vaše meno:*
E-mail odosielateľa:*
*) povinné položky
10.1.2022
ID: 5317upozornenie pre užívateľov

Udalosti uplynulého týždňa

Vytvoriť systém dozoru nad výkonom v sociálnej oblasti je cieľom novej právnej úpravy, ktorú pripravilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Nový zákon o inšpekcii v sociálnych veciach má zvýšiť kvalitu a zabezpečiť férové zaobchádzanie a ochranu najzraniteľnejších skupín obyvateľov odkázaných na pomoc iných.


Vláda

Zálohový systém na plastové fľaše a plechovky bol úspešne spustený

03.01.2022 - Zálohový systém na nápojové plastové fľaše a plechovky v prvý pracovný deň nového roka symbolicky odštartoval minister životného prostredia Ján Budaj, v spolupráci so zástupcami Správcu zálohového systému. Slovensko sa tak ako prvé v regióne úspešne zaradí k európskym krajinám ktoré motivujú k zodpovednejšiemu správaniu a efektívne riešia problém s voľne pohodeným odpadom.

Rok 2021 je rokom zlomu v postoji voči ochrane životného prostredia

03.01.2022 - Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP) dosiahlo takú podporu verejnosti a odborných aj spoločenských autorít, že sa v roku 2021 podarilo presadiť aj to, čo bolo desaťročia považované za tzv. nepresaditeľné.

Bilancia štátneho rozpočtu

03.01.2022 - Štátny rozpočet dosiahol ku koncu decembra 2021 schodok vo výške 7 014,1 mil. eur. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka boli príjmy štátneho rozpočtu vyššie o 1 446,7 mil. eur (+9,2 %). Výdavky štátneho rozpočtu boli pri medziročnom porovnaní tiež vyššie, a to o 702,4 mil. eur (+3,0 %). Uvedené znamenalo medziročné zlepšenie hospodárenia štátneho rozpočtu o 744,3 mil. eur (-9,6 %). Medziročný rast daňových príjmov predstavoval 1 673,9 mil. eur (+14,1 %). Pozitívny vývoj bol zaznamenaný pri dani z pridanej hodnoty vo výške 969,2 mil. eur, pri dani z príjmov právnických osôb vo výške 511,8 mil. eur, pri spotrebných daniach vo výške 105,2 mil. eur, pri dani vyberanej zrážkou vo výške 54,6 mil. eur, pri dani z príjmov fyzických osôb vo výške 43,9 mil. eur a pri iných daniach na tovary a služby vo výške 2,1 mil. eur. Uvedené kompenzovalo výpadok pri daniach z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti vo výške 24,1 mil. eur. Pri daniach z medzinárodného obchodu a transakcií, vrátane sankcií, došlo k medziročnému nárastu o 11,2 mil. eur.

Vicepremiérka Remišová: Vďaka Grantom EHP a Nórska chránime pamiatky, pomáhame kultúre a rozvíjame občiansku spoločnosť

04. 01. 2022 - Prinášame riešenia pre lepší život ľudí v regiónoch. Jedným a dlhoročne osvedčeným nástrojom sú granty Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a Nórskeho finančného mechanizmu, ktoré spravuje Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR). Granty sa využívajú na obnovu pamiatok, rozvoj kultúry v regiónoch aj na podporu občianskych aktivít.

Od pondelka 10. januára už nebude platiť nočný zákaz vychádzania

04. 01. 2022 - V platnosti však ostávajú všetky doterajšie opatrenia, ktoré sa týkajú obchodov, prevádzok služieb, hotelových zariadení, lyžiarskych stredísk či cestovania v diaľkových linkách. Núdzový stav a zákaz zhromažďovania nad šesť osôb v platnosti zostávajú.

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na rok 2022 v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky Slovenskej republiky

04.1.2022 - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na rok 2022 v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky Slovenskej republiky.
 
B. Gröhling: Žiaci sa vrátia do škôl v plánovanom termíne 10. januára

04.01.2022 - Po predĺžených zimných prázdninách sa začne prezenčné vyučovanie v plánovanom termíne. V pondelok 10. januára sa budú prezenčne vzdelávať materské, základné aj stredné školy. Od tohto termínu sa zároveň školy budú opäť riadiť takzvaným Školským semaforom. Žiaci sa zároveň budú môcť pretestovať, na tento účel rezort školstva distribuoval viac než 3 milióny testov.

Spúšťame infolinku 60

Neviete, či máte nárok na finančnú pomoc pre seniorov 60+ za očkovanie? Od dnešného dňa Ministerstvo financií SR v spolupráci s Finančnou správou spúšťa call-centrum pomoci pre všetkých, ktorí majú otázky k finančnej pomoci pre seniorov 60+.Ako nás môžete kontaktovať? Prostredníctvom infolinky: 048/43 17 222

Agrorezort podporil vyše 94 % chovov ošípaných historicky najvyššou sumou

05.01. 2022 - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) trvá na tom, že celý proces pri nedávno realizovanej mimoriadnej dotácii v sektore ošípaných bol správne nastavený. Nedošlo k žiadnemu zásahu, ktorý by spochybňoval objektívnosť celého postupu. Vedenie agrorezortu sa preto na základe faktov, ktoré kontrola priniesla, zásadne ohradzuje voči niektorým z kontextu vytrhnutým informáciám, ktoré boli publikované v posledných dňoch. Ministerstvo pod vedením Samuela Vlčana podporilo ošípané v roku 2021 prostredníctvom dvoch samostatných dotácií pre sektor ošípaných najvyššou sumou za ostatných 5 rokov, a to v celkovej výške až 3,5 milióna EUR.

B. Gröhling: Školy sa môžu hlásiť do 4 výziev na doučovanie, digitálnych koordinátorov, pomocných vychovávateľov a preplatenie ŠKD

05.01.2022 - Materské, základné a stredné školy majú k dispozícii 4 výzvy rezortu školstva, do ktorých sa môžu prihlásiť. Môžu žiadať o preplatenie doučovania či školských klubov detí, ako aj o financie na pracovné pozície školských digitálnych koordinátorov alebo pomocných vychovávateľov.

Štátny tajomník MPRV SR Milan Kyseľ ponúkol ministrovi svoju funkciu

05.01. 2022 - Štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) Milan Kyseľ ponúkol ministrovi svoju funkciu v reakcii na mediálny lynč posledných dní.  Svoje rozhodnutie predkladá po dôkladnom zvážení všetkých okolností k danej situácii. Je to jeho osobné rozhodnutie, ako reakcia na bezprecedentné útoky, ktorým čelí on a jeho rodina. ,,Rozhodnutie štátneho tajomníka Milana Kyseľa vnímam ako prejav vysokej politickej kultúry. Naša kontrola síce nezistila žiadne rozpory a pochybenie v procesoch, na ministerstvo sa však zniesla tvrdá kritika. Celá situácia sa navyše stala predmetom politického osočovania zo strany opozície a rôznych záujmových skupín, či jednotlivcov, ktorým nevyhovuje, že sa zo všetkých síl snažíme rezort očistiť od nánosov korupcie a netransparentnosti. Preto Milana chápem a ďakujem mu za prácu, ktorú na ministerstve odviedol. Želám mu veľa síl do ďalšieho boja za malých a stredných farmárov, ktorí sa aj vďaka nemu po rokoch diskriminácie môžu nadýchnuť," uviedol minister Samuel Vlčan.   

Tabuľky s evidenčným číslom vozidla bude ministerstvo vnútra nakupovať oveľa lacnejšie

05. 01. 2022 - Namiesto sumy 7,17 eura za kus bez DPH zaplatí za jednu 3,95 eura, čo predstavuje 45-percentnú úsporu. Novým dodávateľom bude česká spoločnosť SPM -  Security Paper Mill a. s., s ktorou ministerstvo podpísalo rámcovú dohodu  koncom decembra. V stredu 5. januára 2022  o tom informovali minister vnútra Roman Mikulec  a štátny tajomník MV SR Ján Lazar. Naznačili, že v budúcnosti by si tabuľky mohol štát zabezpečovať sám.

Kto má nárok na finančnú pomoc seniorom 60+ za očkovanie

05.01.2022 - Všetky lehoty na očkovanie, ktoré boli do 31.12.2021, sa tak presúvajú o dva týždne na 15.1.2022. Možnosť registrácie na očkovanie cez stránku korona.gov.sk na splnenie podmienok sa presúva z 31.12.2021 na 15.1.2022 s podmienkou, že senior po registrácii absolvuje pridelené očkovanie najneskôr do 31.1.2022. Potreba preočkovania jednodávkovej vakcíny Janssen sa presúva z 1.3.2022 na 15.3.2022. Toto opatrenie má na jednej strane zmierniť nápor na očkovacie centrá bez registrácie ku koncu roka a zároveň vychádza v ústrety samosprávam aj zariadeniam sociálnej starostlivosti, ktoré majú termíny pre výjazdové tímy už dlhodobo naplánované. Veľká časť seniorov sa totiž dostane k potrebnému očkovaniu až v januári, čím by stratili nárok na finančnú odmenu.

Nastavíme nový efektívny dozor v sociálnych veciach

07.01.2022 - Vytvoriť systém dozoru nad výkonom v sociálnej oblasti je cieľom novej právnej úpravy, ktorú pripravilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Nový zákon o inšpekcii v sociálnych veciach má zvýšiť kvalitu a zabezpečiť férové zaobchádzanie a ochranu najzraniteľnejších skupín obyvateľov odkázaných na pomoc iných. Rovnako má zabezpečiť vyvodzovanie zodpovednosti za porušovanie stanovených povinností v tejto oblasti. Ak navrhované znenie zákona uspeje v legislatívnom procese, jeho účinnosť sa predpokladá od júla 2022. Návrh zákona o inšpekcii v sociálnych veciach je možné pripomienkovať do 19. januára 2022.

Vicepremiérka Remišová: Zatepľovanie bytových domov bude jednoduchšie vďaka 48 miliónom eur z eurofondov

07.01.2022 - Ministerstvu investícií sa podarilo s Európskou komisiou vyrokovať miernejšie podmienky na poskytnutie zvýhodneného úveru. Dobrá správa pre regióny. Vďaka navýšeniu Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) z protikrízového balíka REACT-EU bude viac peňazí na znižovanie energetickej náročnosti bytových domov. Vicepremiérka a ministerka investícií Veronika Remišová, ktorej rezort program IROP riadi, zároveň informovala, že pre majiteľov bytov a nebytových priestorov bude oveľa jednoduchšie získať úver na rekonštrukciu zo Štátneho fondu rozvoja bývania.

Zdroj:

https://www.vlada.gov.sk//tlacove-spravy/
https://www.nrsr.sk/web/

 


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk