14.3.2022
ID: 5375upozornenie pre užívateľov

Udalosti uplynulého týždňa

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR urobilo ďalší ústretový krok smerom k občanom Ukrajiny, ktorí prichádzajú na Slovensko. K dispozícii už majú dvojjazyčnú slovensko-ukrajinskú verziu tlačiva so žiadosťou o pomoc v hmotnej núdzi, ktorá je zároveň výrazne zjednodušená.

Vláda

Požiadať o dočasné útočisko možno aj vo veľkokapacitných centrách v Humennom, Michalovciach a v Bratislave

06. 03. 2022 - Osoby prichádzajúce z Ukrajiny môžu požiadať o dočasné útočisko vo veľkokapacitných centrách v Bratislave, Humennom a Michalovciach. Veľkokapacitné centrá na východnom Slovensku sa nachádzajú v mestských športových halách. Žiadatelia o dočasné útočisko tu vybavia všetky dokumenty na jednom mieste, a to cca do 30 min.

Vicepremiérka Remišová: Bezpečný domov, právne poradenstvo aj terapie pre obete domáceho násilia podporíme sumou 3,2 milióna eur

07.3.2022 - Z nórskych grantov a rozpočtu získalo v druhej výzve podporu 6 projektov. Pomáhame obetiam domáceho násilia. Jedným z negatívnych dopadov koronakrízy je nárast prípadov násilia, ku ktorému dochádza v rodinách. V rámci podpory služieb pre obete sa rozdelí takmer 3,2 milióna eur z Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu SR. V druhej výzve programu Domáce a rodovo podmienené násilie, ktorý spravuje Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR), uspelo s projektmi pomoci šesť mimovládnych organizácii.

Ingrid Brocková na zasadnutí ministrov členských krajín EU pre rozvoj: Slovensko sa podieľa na spoločnom úsilí EÚ. Poskytovanie pomoci Ukrajine a najviac postihnutým krajinám si vyžaduje efektívnejšiu koordináciu

07.03.2022 - Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ingrid Brocková sa 6. a 7. marca 2022 zúčastnila na neformálnom zasadnutí rozvojového segmentu Rady EÚ pre zahraničné veci vo francúzskom meste Montpellier. Zasadnutie bolo zorganizované Európskou službou pre vonkajšiu činnosť spoločne s francúzskym predsedníctvom v Rade Európskej únie.

Aj vy môžete ovplyvniť rozvoj svojho okresu. Prihláste sa do výziev na členstvo v Riadiacich výboroch

07.03.2022 - Proces nominácie členov do Riadiacich výborov je spustený. Okresné úrady najmenej rozvinutých okresov (NRO) vyhlásili výzvy na nominácie členov za obce a mestá a za sociálno-ekonomických partnerov. Je to ďalší krok k transparentnému nakladaniu s regionálnym príspevkom. „Našim cieľom je zapájať do riešenia problémov najmenej rozvinutých okresov všetkých kľúčových aktérov. Tieto veci sa nedajú robiť iba od stola v Bratislave.

Ministerstvo investícií vyhlásilo súťaž nápadov na využívanie blockchainu v digitálnych službách štátu

08.03.2022 - Zozbierať čo najväčší počet návrhov a nápadov, ako čo najlepšie využiť možnosti blockchainu pri používaní digitálnej identity občana v digitálnych službách štátu je cieľom súťaže nápadov, ktorú vyhlásilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Organizácie aj jednotlivci môžu svoje návrhy posielať do 31. marca 2022 prostredníctvom stránky www.challenge.gov.sk. Na základe súťaže návrhov bude následne z Plánu obnovy a odolnosti vyhlásená výzva priamo na financovanie najzaujímavejších projektov.

B. Gröhling: Rezort školstva realizuje kroky k čo najlepšiemu začleneniu žiakov z Ukrajiny

08.03.2022 - Ministerstvo školstva na svojom webovom sídle v záložke „Situácia na Ukrajine“ zverejnilo všetky postupy a odporúčania, ktoré majú školy dodržiavať pri zaraďovaní žiakov z Ukrajiny do tried. Pre rodičov z Ukrajiny sú dostupné informačné letáky v slovenčine aj ukrajinčine spolu s kontaktmi na poradenstvo v ukrajinskom jazyku. Metodickú prípravu škôl a učiteľov realizujú priamo riadené organizácie ministerstva ako MPC, VúDPaP, ŠPÚ či IUVENTA prostredníctvom webinárov a seminárov.

Minister Ján Budaj telefonoval s Ruslanom Striletsom, ukrajinským ministrom pre ochranu životného prostredia a prírodných zdrojov Ukrajiny

08.03.2022 - Minister životného prostredia Ján Budaj vníma hrôzy vojny na Ukrajine, a preto sa 7. marca 2022 skontaktoval s RuslanomStriletsom, ministrom pre ochranu životného prostredia a prírodných zdrojov Ukrajiny. 

Humanitárna pomoc agrorezortu odchádza na východ

08.03.2022 - Trvanlivé potraviny, voda, deky, vankúše či hygienické potreby, ktoré zabezpečili zamestnanci ministerstva a jeho podriadených organizácií, odchádzajú na východnú hranicu do obce Ubľa. Časť humanitárnej pomoci smeruje priamo na Ukrajinu pre ľudí, ktorí čakajú v dlhých radoch pred hraničnými kontrolami pri vstupe na Slovensko. ,,Ďakujem všetkým zamestnancom, ktorí sa zapojili a priniesli materiálnu pomoc, prispeli finančne do zbierky, či venovali svoj čas a energiu na zhromaždenie a zabalenie všetkých vecí. Verím, že aspoň trochu prispejú k zmierneniu utrpenia ľudí utekajúcich pred vojnou na Ukrajine. Žiaľ, vyzerá to tak, že konflikt sa rýchlo neskončí a ľudí na úteku pred vojnou bude pribúdať. Preto v našej snahe pomáhať nesmieme poľaviť,“ uviedol minister Samuel Vlčan.

Pri žiadosti o dočasné útočisko možno využiť elektronický registračný formulár

09. 03. 2022 - iadatelia o dočasné útočisko sa môžu registrovať  aj elektronickou formou. Ak si cudzinci takto vopred vyplnia svoje údaje, podstatne tým urýchlia administratívne procesy priamo na pracovisku cudzineckej polície. Po vyplnení elektronického formulára registrácia dočasného útočiska je potrebné ísť na oddelenie cudzineckej polície alebo do veľkokapacitného registračného centra. Formulár je k dispozícii v ukrajinčine, slovenčine a angličtine.

Na sankčnom zozname USA je aj firma pôsobiaca na Slovensku

09.03.2022 - Americké ministerstvo obchodu dnes v reakcii na ruskú inváziu na Ukrajine zverejnilo sankčný zoznam 91 subjektov, ktoré podporujú ruské vojenské aktivity. Figuruje na ňom aj spoločnosť INCOFF AEROSPACE s.r.o., ktorá sídli v bratislavskej Dúbravke. Sankcie sú podľa odôvodnenia odpoveďou na zapojenie, príspevky alebo inú podporu ruských bezpečnostných služieb, vojenského a obranného sektora a vojenského a/alebo obranného výskumu a vývoja. Bezpečnostné zložky našich spojencov týmito krokmi chránia spoločné záujmy a eliminujú možné hrozby. Vďaka spoločnému úsiliu boli identifikované siete krycích spoločností a spriaznených entít, ktoré skryto získavajú technológie pre ruské tajné služby a ruské bezpečnostné zložky. Aj tieto technológie sú následne využité pri budovaní spôsobilostí ruských ozbrojených síl, ktorými Ruská federácia útočí na Ukrajinu.

Ochrana záujmov maloletých detí

09. 03. 2022 - S riešením rodinnoprávnej agendy na súdoch to myslíme úprimne, vážne a považujeme to za veľmi dôležité. Do medzirezortného pripomienkového konania sme najnovšie predložili návrh novely Civilného mimosporového poriadku s viacerými zmenami, ktoré prispejú k zlepšeniu ochrany záujmov maloletých detí v situáciách, keď sa ich rodičia rozvádzajú. Návrh je ďalším záväzkom z Programového vyhlásenia vlády SR, ktorý plníme.

Výzva pre odvážnych inovátorov: Európska komisia spustila ďalšie kolo výziev na podporu digitalizácie v objeme takmer 300 miliónov eur

09. 03. 2022 - Podľa ministerky investícií Veroniky Remišovej vďaka týmto prostriedkom dostanú ľudia na Slovensku viac príležitostí a lepšie platenú prácu. Európska komisia zverejnila druhé kolo výziev z priamo riadeného programu Digitálna Európa pre roky 2021- 2027. Ten je v nadchádzajúcich siedmich rokoch jedným z ťahúňov Únie na podporu zavádzania digitálnych riešení vo firmách aj inštitúciách. Slovenským podnikom, ale aj verejným inštitúciám, či samosprávam sa otvorila veľká šanca na financovanie inovatívnych projektov. V druhom kole výziev smeruje podpora vo výške takmer 300 miliónov eur napríklad na rozvoj pokročilých digitálnych zručností, do umelej inteligencie, na podporu blockchainových služieb, či digitálny rozvoj kultúrneho dedičstva.

Ingrid Brocková na zasadnutí vedúcich diplomatických misií v SR: Slovensko plne podporuje územnú integritu a suverenitu Ukrajiny a je pripravené pomôcť zmierňovať humanitárne dopady vojny na Ukrajine

09.03.2022 - Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ingrid Brocková sa 9. marca 2022 zúčastnila na online zasadnutí vedúcich diplomatických misií členských krajín EÚ pod vedením súčasného predsedníctva Francúzska v Rade EÚ spoločne so zástupcami USA, Spojeného kráľovstva, Kanady a Nového Zélandu s cieľom prediskutovať aktuálnu situáciu na Ukrajine a na Slovensku z politického a humanitárneho hľadiska.

Ingrid Brocková s veľvyslancom Gruzínska: Slovenská republika podporuje Gruzínsko v jeho európskom smerovaní

09.03.2022 - Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ingrid Brocková dnes (9. marca 2022) prijala veľvyslanca Gruzínska Revaza Bešidzeho. Partneri diskutovali predovšetkým o spolupráci Gruzínska s EÚ. Veľvyslanec informoval o žiadosti o členstvo v Európskej únii, ktorú gruzínska strana odovzdala 3. marca 2022 Francúzsku, ktoré aktuálne predsedá Rade EÚ. Vyzdvihol nemenné politické postoje SR, ako aj praktickú pomoc pri napĺňaní gruzínskych európskych integračných ambícií.

Zelená linka pomáha zvieratám na slovensko-ukrajinských hraniciach

09.03.2022 - Pred vojnou na Ukrajine prechádza cez slovenské hranice mnoho utečencov so spoločenskými zvieratami. Niektoré zvieratá sa na hraniciach ocitnú aj bez majiteľov. Situáciu pomáhajú zvládnuť predovšetkým dobrovoľníci a mimovládne organizácie, ktoré registrujú zvieratá a v spolupráci s veterinármi zabezpečujú veterinárne ošetrenie. Zelená linka Ministerstva životného prostredia SR (MŽP) na hraničnom priechode vo Vyšnom Nemeckom koordinuje tím dobrovoľníkov, ktorí pomáhajú priamo na mieste.

Podpora reforiem na Slovensku

09.03.2022 - Európska komisia (EK) sa pre rok 2022 rozhodla z Nástroja technickej pomoci (TSI) podporiť 10 projektov a prideliť im celkové financovanie vo výške takmer 6,9 milióna eur. EK v septembri minulého roku vyhlásila výzvu na predkladanie projektov v rámci TSI, ktorý je pokračovateľom úspešného Programu na podporu štrukturálnych reforiem (SRSP). Slovensko sa do TSI v októbri zapojilo s 18 projektami v kumulatívnej hodnote 6 924 320 eur, z ktorých EK po zlúčení niektorých úspešných žiadostí vybrala 10 najlepších v celkovej výške 6,9 milióna eur.

Štátny tajomník Ľ. Paulis: Na konferencii v Marseille sa odsúdili kroky Ruska a Bieloruska, ministri školstva sa zhodli aj na podpore európskych hodnôt vo vysokom školstve

10.03.2022 - Prinášanie inovatívnych riešení a prístupov k spoločenským otázkam, posilnenie medzinárodnej spolupráce členských štátov v oblasti vedy, výskumu a vysokoškolského vzdelávania a posilnenie synergií medzi výskumom a vzdelávaním. To bolo cieľom konferencie o globálnom prístupe k výskumu, inováciám a vyššiemu vzdelávaniu, ktorej sa v Marseille za ministerstvo školstva zúčastnil štátny tajomník pre vedu, výskum a vysoké školstvo Ľudovít Paulis.

Úhrada neodkladnej zdravotnej starostlivosti pre utečencov z Ukrajiny

10.03.2022 - Ministerstvo zdravotníctva SR pripravilo novelu zákona č. 580/2004 Z. z. podľa ktorej utečenci z Ukrajiny budú mať prvých 30 dní po vstupe na územie SR nárok na poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti. Táto neodkladná zdravotná starostlivosť bude poskytovateľom zdravotnej starostlivosti uhrádzaná cez VšZP, a. s. Po uplynutí 30 dní od vstupu, ak požiadajú na území Slovenskej republiky o poskytnutie dočasného útočiska, im bude neodkladná zdravotná starostlivosť uhrádzaná aj naďalej. Vzhľadom na aktuálnu situáciu je už v súčasnosti možné poskytovanie takejto neodkladnej zdravotnej starostlivosti u zmluvných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti VšZP, a. s.,  ako aj  jej uhrádzanie.“

Rezort zdravotníctva vydal metodický pokyn pre uľahčenie zúčtovania jednorazových finančných príspevkov vyplatených zdravotníkom

10.03.2022 - V januári 2022 si zdravotnícki pracovníci vo svojich výplatách za mesiac december 2021 našli jednorazovú odmenu za ich prácu. Keďže tieto prostriedky boli vyplatené zo štátneho rozpočtu, podliehajú podľa zákona o rozpočtových pravidlách finančnému zúčtovaniu. V aktuálnom metodickom pokyne nájdu zamestnávatelia presný postup, ako majú toto finančné zúčtovanie zrealizovať.

Súčasťou metodického pokynu je aj elektronický formulár vo webovej aplikácii ISZI, ktorý je potrebné vyplniť a zaslať NCZI do 28. marca 2022 do 16.tej hodiny. Rezort zdravotníctva v tejto súvislosti upozorňuje, že ak neboli vyplatené všetky finančné prostriedky, tak v prípade zostatku je potrebné vrátiť financie  do štátneho rozpočtu do 3 dní od elektronického zaslania formulára, nakoľko boli štátom poskytnuté iba na jeden účel, a to na vyplatenie jednorazového príspevku zdravotníckym pracovníkom v zmysle decembrovej výzvy. Celý postup vrátenia finančných prostriedkov je definovaný metodickým pokynom.

Slovensko-maďarská zmiešaná komisia rokovala o aktuálnych otázkach spolupráce v oblasti obrany

10.03.2022 - Slovensko-maďarská zmiešaná komisia pre vojenské a iné bezpečnostno-politické otázky rokovala vo štvrtok v Budapešti o bilaterálnej spolupráci v oblasti obrany, ako aj o aktuálnych bezpečnostných témach – najmä v kontexte nevyprovokovanej ruskej agresie voči Ukrajine a s tým súvisiacej utečeneckej krízy. Slovenský rezort obrany zastupoval na tomto stretnutí štátny tajomník Marian Majer. Náprotivkom mu bol štátny tajomník maďarského ministerstva obrany István Szabó.

Zamestnávanie odídencov z Ukrajiny je pre zamestnávateľov jednoduchšie

10.03.2022 - Zamestnávatelia môžu poskytnúť prácu odídencom z Ukrajiny zjednodušeným procesom vďaka statusu dočasného útočiska. Svoje pracovné ponuky môžu uverejňovať na portáli voľných pracovných miest sluzbyzamestnanosti.gov.sk. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny zabezpečuje ich preklad do ukrajinského jazyka. Pre odídencov z Ukrajiny vytvárame také prostredie, aby sa čo najrýchlejšie dostali k relevantným informáciám a vhodným pracovným ponukám podľa ich odborných vedomostí a spôsobilostí.

Štátny tajomník MZVEZ SR Martin Klus rokoval v Izraeli a Palestíne o posilnení bilaterálnych vzťahov aj ďalšom rozvoji vzájomnej spolupráce

10.03.2022 - „Pre Slovensko je Izrael kľúčovým politickým a ekonomickým partnerom v regióne Blízkeho východu, s ktorým chceme ďalej rozvíjať perspektívnu spoluprácu. Záleží nám na prehlbovaní vzťahov, a preto som izraelským partnerom pripomenul nedávne zriadenie Slovenského inštitútu v Jeruzaleme. Verím, že inštitút prispeje k rozvoju vzájomnej spolupráce v oblasti kultúry a umenia, vedy, výskumu či cestovného ruchu. Počas rokovaní v Ramalláhu som však zároveň informoval palestínsku partnerku, že pozícia Slovenskej republiky k dvojštátnemu riešeniu v rámci blízkovýchodného mierového procesu zostáva nemenná a sídlom Veľvyslanectva SR v Izraeli je aj naďalej Tel Aviv. Dobré a priateľské vzťahy medzi Slovenskom a Palestínou sú tým najlepším prostriedkom na budovanie ďalšej spolupráce vo všetkých sférach spoločenského a politického života, vrátane ekonomickej spolupráce, školstva či rozvojových projektov.“

Pre občanov Ukrajiny sme zjednodušili tlačivá žiadostí o pomoc v hmotnej núdzi

10.03.2022 - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR urobilo ďalší ústretový krok smerom k občanom Ukrajiny, ktorí prichádzajú na Slovensko. K dispozícii už majú dvojjazyčnú slovensko-ukrajinskú verziu tlačiva so žiadosťou o pomoc v hmotnej núdzi, ktorá je zároveň výrazne zjednodušená. Rezort okrem toho pripomína, že podľa zákona majú deti z Ukrajiny nárok aj na dotáciu na stravu.

Ingrid Brocková na ministerskom stretnutí Koalície pre Sahel: Medzinárodné spoločenstvo má nezastupiteľnú úlohu pri posilňovaní bezpečnosti v Saheli a jeho širšom regióne

10.03.2022 - Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ingrid Brocková sa 9. marca 2022 zúčastnila na videokonferencii ministerského stretnutia Koalície pre Sahel, ktorej súčasťou je aj Slovenská republika. Vo svojom vystúpení podčiarkla dôležitosť mieru a bezpečnosti v Afrike a zároveň upozornila na zmeny globálneho bezpečnostného prostredia v dôsledku agresie Ruska voči Ukrajine. „Medzinárodná spolupráca a koordinácia EÚ, Africkej únie a OSN pri posilňovaní bezpečnosti v Saheli a širšom regióne, ako aj spolupráca s regionálnymi partnermi, najmä s Ekonomickým spoločenstvom krajín západnej Afriky (ECOWAS) majú nezastupiteľnú úlohu pri riešení problémov regiónu,“ zdôraznila štátna tajomníčka Ingrid Brocková. Nesmie sa pri tom opomínať naliehavosť otázok ochrany civilistov, dodržiavania medzinárodného humanitárneho práva a osobitne ochrany zraniteľných skupín, žien a detí.

Stanovisko k medializovaným informáciám v prípade úmrtia J. Chovanca

10. 03. 2022 - Informácia o vypracovaní záverečnej znaleckej správy v prípade smrti nášho občana Jozefa Chovanca, ktorá je prezentovaná ako definitívna a ktorú včera zverejnili belgické médiá a následne ju prebrali aj niektoré slovenské médiá, nie je pravdivá.  Vyšetrovanie prípadu tragického úmrtia p. J. Chovanca nie je ukončené a naďalej pokračuje. Belgický spravodajský server RTL.be uverejnil dňa 09.03.2022 informáciu o vypracovaní záverečnej znaleckej správy kolégia expertov v prípade úmrtia slovenského občana Jozefa Chovanca na belgickom letisku Charleroi vo februári 2018. Podľa medializovanej správy si mal smrť privodiť pán Chovanec údermi hlavy o stenu, ktoré následne spôsobili opuch mozgu a mozgovú smrť, avšak zástavu srdca spôsobila injekcia neuroleptika, ktorá mu bola podaná privolanou záchrannou službou. Uvedenú informáciu následne prevzali aj niektoré slovenské médiá.

ÚVN patrí z hľadiska spokojnosti pacientov medzi najlepšie na Slovensku

10.03.2022 - Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - FN obsadila v najnovšom hodnotení pacientov poisťovne Dôvera v kategórii fakultných nemocníc druhé miesto. Opäť tak potvrdila, že patrí medzi najlepšie zdravotnícke zariadenia na Slovensku. „Umiestnenie ÚVN SNP Ružomberok v hodnotení samotných pacientov iba podčiarkuje skutočnosť, že tamojší personál dlhodobo poskytuje tú najkvalitnejšiu starostlivosť. Aj pre mňa je určitým pocitom zadosťučinenia, keď viem, že o ľudí je v našej vojenskej nemocnici vždy nadštandardne postarané, čo reflektuje aj táto ich pozitívna odozva,“ uviedol minister obrany SR Jaroslav Naď.

Novým splnomocnencom vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti sa stal Filip Vagač

10. 03. 2022 - Na návrh ministra vnútra Romana Mikulca o tom rozhodla vláda v stredu 9. marca 2022. Vláda zároveň odvolala doterajšieho splnomocnenca Martina Giertla. Minister Roman Mikulec vo štvrtok 10. marca 2022 Filipovi Vagačovi odovzdal menovací dekrét. Témou stretnutia boli okrem úloh vyplývajúcich z programového vyhlásenia vlády aj viaceré potrebné zmeny týkajúce sa zlepšenia informovanosti a hlavne zefektívnenia koordinácie štátnych orgánov a organizácií, samosprávy a občianskeho sektora pri zvládaní terajšej humanitárnej krízy na našich východných hraniciach. 

Plnenie daňových povinností daňovými subjektami z Ukrajiny

10.03.2022 - Ministerstvo financií si uvedomuje zložitosť a vážnosť aktuálnej situácie a s ohľadom na skutočnosť, že riadnemu plneniu daňových povinností môže v súčasnosti niektorým daňovníkom brániť plnenie si povinností mimo nášho územia, dovoľuje si upriamiť pozornosť na možnosť využiť existujúce opatrenia, ktoré ponúka platná daňová legislatíva. 

Prezident

Prezidentka by uvítala aj ďalšie snahy o zjemnenie zákona o štátnom občianstve

07.03.2022 - Prezidentka Zuzana Čaputová podpísala v pondelok 7. marca 2022 štyri zákony, medzi nimi aj novelu zákona o štátnom občianstve Slovenskej republiky. Prezidentka po dôslednom posúdení novely nenašla jej protiústavnosť. V súvislosti s výhradami voči novele je potrebné dôsledne rozlišovať medzi zmenou zákona o štátnom občianstve Slovenskej republiky z roku 2010 a súčasnou novelou tohto zákona.Aktuálna novela zákona zjemňuje nepriaznivé dopady zmeny z roku 2010, keď bol kontroverzným spôsobom v skrátenom legislativnom konaní zavedený nový spôsob zániku štátneho občianstva, teda automatická strata štátneho občianstva z dôvodu nadobudnutia občianstva iného štátu, a rozširuje okruh výnimiek, v ktorých nedochádza k strate slovenského občianstva.Prezidentka by však v rámci riadneho legislatívneho procesu uvítala aj ďalšie snahy o zjemnenie tohto zákona, resp. o zmenu mechanizmu straty štátneho občianstva.

Prezidentka podpísala dva zákony

08.03.2022 - Prezidentka Zuzana Čaputová v utorok 8. marca 2022 podpísala zákon o verejnom obstarávaní a zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve.

V čase krízy nemôže mať nikto pocit, že sa na neho zabudlo

10.03.2022 - Prezidentka Zuzana Čaputová sa vo štvrtok 10. marca 2022 stretla so seniormi a rodičmi samoživiteľmi. Diskutovala s nimi o zhoršujúcej sa sociálnej a ekonomickej situácii a jej dopade na ich každodenný život. Prezidentka pripomenula, že každá tretia rodina samoživiteliek a samostatne žijúcich dôchodcov žije v riziku v chudoby a mnohí už teraz riešia, či zaplatia nájomné, stravu alebo lekára. Mamy a otcovia samoživitelia sa podľa prezidentky obávajú, ako to bude ďalej, pretože to, čo im zostáva po zaplatení bývania, im už teraz zďaleka nestačí. Popri starostlivosti o deti, na ktoré sú sami, však často nedokážu robiť na plný úväzok. Seniori, ktorí žijú sami a majú najnižšie dôchodky, sa už nemajú ako uskromniť. 

Prezident Zelenský opakovane poďakoval za pomoc Slovensku

10.03.2022 - Prezidentka Zuzana Čaputová telefonovala vo štvrtok 10. marca 2022 s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Opakovane ďakoval za pomoc, ktorej sa jeho krajine dostáva. Od pomoci smerujúcej priamo na Ukrajinu, cez prejavy solidarity s ukrajinskými rodinami hľadajúcimi bezpečie u nás na Slovensku. Slovensko považuje sa dôležitého a spoľahlivého priateľa.

Prezidentka zablahoželala k zvoleniu novej prezidentke Maďarska

10.03.2022 - Prezidentka Zuzana Čaputová zaslala vo štvrtok 10. marca 2022 blahoprajný list Katalin Novákovej k zvoleniu do funkcie prezidentky Maďarska. Podľa prezidentky sú vzťahy medzi Slovenskom a Maďarskom výnimočné, pretože nás spája nielen nesmierne bohatá a inšpiratívna história, na ktorú sme spoločne hrdí, ale aj obrovské množstvo úzkych a cenných kultúrnych, občianskych, ale najmä pozitívnych medziľudských vzťahov. Prezidentka v liste zdôraznila, že práve v tomto mimoriadne náročnom období, keď svet čelí stále trvajúcej pandémii a Európu sužuje vojnový konflikt, sú dobré susedské a priateľské vzťahy osobitne cennou hodnotou.

Zdroj:

https://www.vlada.gov.sk//tlacove-spravy/
https://www.nrsr.sk/web/


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk