15.8.2022
ID: 5510upozornenie pre užívateľov

Udalosti uplynulého týždňa

V Zbierke zákonov dňa 6.8. vyšlo opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktoré navyšuje stravné príspevky pre zamestnancov. Minimálna hodnota stravného lístka sa v reakcii na zvýšenie stravného počas pracovnej cesty od 1. septembra 2022 zvýši na 4,80 eura. Znamená to aj zvýšený príspevok na stravu pre zamestnancov, keďže 55 % z tejto sumy uhrádza zamestnávateľ.

Vláda

Slovensko má dostatok dreva, nemusí si zničiť chránené územia

06.08.2022 - MŽP je sklamané z návrhov Národného lesníckeho centra (NLC). V súčasnej situácii by mali byť práve NLC tým, kto rozanalyzuje dôvody nedostatku dreva a navrhne optimálne riešenia. Namiesto toho NLC navrhuje ťažiť a predávať kalamitné drevo z národných parkov a chránených území s najvyšším 5. stupňom ochrany. Tento návrh je nezmyselný, pretože toto hnijúce, roky sa rozkladajúce drevo nie je drevom, aké budú občania potrebovať v zime 2022/23 na vykurovanie svojich domácností. MŽP konštatuje, že Národné lesnícke centrum zneužíva strach ľudí zo súčasnej energetickej krízy, aby presadzovalo ťažbu kalamitného dreva z chránených území. MŽP. Pripomína, že postupy nahrávajúce záujmom veľkých odberateľov dreva na úkor ochrany prírody tu už za vlád Roberta Fica boli a viedli ku súdnemu sporu EÚ voči SR.

Cenovo dostupné drevo pre vykurovanie domácností by malo byť našou spoločnou úlohou, ktorou odpovieme na vyhrážky zastavenia dodávok ruského plynu

06.08.2022 - Súčasná energetická kríza spojená s ruskou agresiou na Ukrajine zvyšuje v celej Európe tlak na cenu dreva. Dôsledkom môže dôjsť ku nadmerným vývozom dreva do zahraničia a tiež ku nelegálnym ťažbám. Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP) navrhlo konkrétne riešenie – uprednostňovanie dreva pre domácnosti, pred vývozom dreva do zahraničia. Toto opatrenie ale nemôže byť jediným.

Suma stravného aj cestovných náhrad sa od 1. septembra opäť zvýši

06.08.2022 - V Zbierke zákonov dnes, dňa 6.8., vyšlo opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktoré navyšuje stravné príspevky pre zamestnancov. Minimálna hodnota stravného lístka sa v reakcii na zvýšenie stravného počas pracovnej cesty od 1. septembra 2022 zvýši na 4,80 eura. Znamená to aj zvýšený príspevok na stravu pre zamestnancov, keďže 55 % z tejto sumy uhrádza zamestnávateľ.

Slovenská republika sa stala pridruženým členom Európskej vesmírnej agentúry

08.08.2022 - Vláda Slovenskej republiky schválila návrh na uzavretie Zmluvy o pridružení medzi Slovenskou republikou a ESA. Pridružené členstvo v ESA je intenzívnejšou formou spolupráce, vďaka ktorej sa výrazne rozšíria možnosti pre slovenský vesmírny sektor a Slovensko bude môcť participovať na významných európskych projektoch, podieľať sa na budovaní nových európskych satelitov alebo participovať na výskumných misiách. Podpísaná Zmluva o pridružení bude následne predložená Národnej rade SR na vyslovenie súhlasu a do platnosti vstúpi po ratifikácii prezidentkou SR.

Agrorezort spúšťa monitoring škôd spôsobených zverou poľnohospodárom

08.08.2022 - Poľnohospodári už môžu nahlasovať škody, ktoré im každoročne spôsobuje zver. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) spustilo elektronický dotazník a získané údaje budú základom pre vypracovanie Strategického plánu, ktorý bude komplexne riešiť túto problematiku.

V nižnoslanskej bani začali čerpať banské vody

09.08.2022 - V sideritovej bani Nižná Slaná sa začalo čerpanie nekontaminovaných vôd do Kobeliarskeho potoka. Špeciálne technické opatrenie má znížiť hladinu banských vôd a znížiť dotovanie vodou tej časti bane, z ktorej vytekajú silne mineralizované vody do rieky Slaná. Súbežne s tým pokračuje hydrogeologický prieskum, čím sa zintenzívňuje monitorovanie kvality povrchových a podzemných vôd. Vyplýva to z dnešného zasadnutia Medzirezortného krízového štábu, ktorý vznikol z iniciatívy ministra životného prostredia Jána Budaja.

Počet volaní eCall stúpa

09. 08. 2022 - Ministerstvo vnútra SR ako gestor krízového riadenia štátu, integrovaného záchranného systému, civilnej ochrany a  európskeho čísla tiesňového volania 112 eviduje pravidelne aj počty automaticky či manuálne vyslaných žiadostí/hovorov na tiesňové volanie systému eCall -  jednotného celoeurópskeho systému tiesňového volania z vozidiel.

Keďže z roka na rok sa zvyšuje podiel automobilov, ktoré sú vybavené týmto systémom, prirodzene stúpa aj počet volaní.

09.08.2022- Systém skrátenej práce zamestnávateľom efektívne kompenzuje výpadky vo výrobe. Zákon o podpore v čase skrátenej práce nadobudol účinnosť 1. marca 2022. Ako trvalý nástroj na ochranu pracovných miest plynule nahradil dočasnú finančnú pomoc zamestnávateľom cez projekt Prvá pomoc. Prostredníctvom systému skrátenej práce už zamestnávatelia načerpali sumu viac ako 14 miliónov eur na viac ako 55 tisíc zamestnancov. Zo systému skrátenej práce môže čerpať podporu ten zamestnávateľ, ktorý v dôsledku nepriaznivej situácie nemôže svojim zamestnancom dočasne prideľovať prácu. Vďaka štátnej podpore sa zamestnávateľovi výrazne znižujú mzdové náklady, a preto nemusí zamestnancov prepúšťať. Zamestnancom sa skráti pracovný čas, avšak dostávajú väčšinu príjmu.

Spustili sme Rodinnú kalkulačku

09.08.2022 - Inštitút finančnej politiky (IFP) Ministerstva financií SR pripravil prehľadnú kalkulačku štátnej rodinnej pomoci. Kalkulačka prináša informatívny výpočet, na základe ktorého ľudia získajú lepší prehľad o novej výške ich prídavkov na dieťa, daňového bonusu a príspevku Služby deťom po schválení rodinného balíčka. Rodičom navyše umožňuje aj porovnanie nových zmien s tým, koľko by dostali, ak by sa systém nezmenil.

Žiadosti z cyklovýzvy je možné predkladať do konca septembra

10. 08 2022 - Lehota na predkladanie žiadostí v rámci cyklovýzvy z Plánu obnovy a odolnosti je predĺžená do 30. septembra 2022. Pôvodný termín bol do 15. augusta 2022. Z financií z plánu obnovy podporí ministerstvo dopravy výstavbu cyklotrás, prístreškov či stojanov. V rámci prvej výzvy je k dispozícii 36,5 milióna eur s DPH. 

Netradičné žiadosti občanov smerované rezortu vnútra

10. 08. 2022 - Túžba nafotiť Bratislavu zo strechy historickej budovy Ministerstva vnútra SR, pripomienka potreby vyprať štátne zástavy visiace pred budovou ministerstva, či túžba malého chlapca povoziť sa vo výťahu paternoster. To sú niektoré z netradičných žiadostí občanov, ktoré sa dostávajú do rúk kolegom z oddelenia vzťahu s verejnosťou Tlačového odboru kancelárie ministra vnútra SR.

Leto, čas brigád a sezónnych prác

10.08.2022 - Niektorí ľudia využijú leto namiesto oddychu ako príležitosť privyrobiť si peniaze či získať pracovné skúsenosti. O brigády majú okrem študentov záujem aj rodičia na materskej či rodičovskej dovolenke, nezamestnaní alebo dôchodcovia. S letnými mesiacmi sú spojené aj sezónne práce, najčastejšie v poľnohospodárstve či cestovnom ruchu. Ak uvažujete o brigádnickej či sezónnej práci, poradíme Vám ako na to. Brigáda je označenie pre krátkodobé práce. Môže ísť o práce ako dokladanie tovaru, pomocné práce v gastro priemysle, či administratívne práce. Vykonávajú sa buď v pracovnom pomere na kratší pracovný čas, v pracovnom pomere na dobu určitú (napríklad 3 mesiace) alebo na základe dohôd o prácach vykonaných mimo pracovného pomeru. Ponuky práce vrátane tých brigádnických sú zverejnené aj na stránke www.sluzbyzamestnanosti.gov.sk.

Poľnohospodári a potravinári majú posledný deň na nahlásenie zásob komodít

10.08.2022 - Dnes uplynie termín na nahlásenie skladových zásob základných komodít. V aktuálnych podmienkach mimoriadnej situácie si majú poľnohospodári a potravinári plniť túto oznamovaciu povinnosť vždy k 10. dňu kalendárneho mesiaca. Stav skladových zásob komodít nahlasujú prostredníctvom elektronického formulára na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR): https://forms.office.com/r/tvM5Tmjwra. Na základe nahlásených objemov bude mať agrorezort prehľad o tom, aké množstvá základných obilnín a olejnín sa v skladoch na Slovensku nachádzajú. V prípade, že by došlo k situácii vedúcej k potenciálnemu ohrozeniu potravinovej bezpečnosti, MPRV SR bude môcť na základe zozbieraných dát podniknúť ďalšie kroky, napr. iniciovať výkup komodít pre Správu štátnych hmotných rezerv SR.

Voľby budú pre občana flexibilnejšie

11. 08. 2022 - Ministerstvo vnútra pracuje na legislatívnych krokoch, ktorých cieľom je zjednodušenie procesu volieb pre občanov v praxi. Rezort plánuje umožniť voľbu poštou prezidenta SR, rovnako tak plánuje zefektívniť voľby do Európskeho parlamentu spojením s voľbami hlavu štátu v jednom termíne. Ministerstvo vnútra súhlasí aj s hlasovaním poštou aj vo voľbách do Európskeho parlamentu, avšak až po precízne nastavenom procese tak, aby nevzniklo riziko zneužitia štatútu a duplicitného hlasovania. „Požadujeme preto umožniť členským štátom dlhšie časové obdobie na zavedenie hlasovania poštou," vysvetlila riaditeľka odboru volieb, referenda a politických strán Eva Chmelová. Pre zavedenie možnosti hlasovať poštou je potrebné ustanoviť celý nový volebný proces hlasovania poštou a upraviť s tým súvisiace inštitúty. „Ako napríklad vydávanie hlasovacích preukazov, výmenu informácií o voličoch, a čo je najdôležitejšie - prijať nevyhnutné opatrenia na zabránenie dvojitého hlasovania," doplnila Eva Chmelová.

Experti envirorezortu spolu so slovenskými hasičmi preskúmajú preventívne opatrenia pred lesnými požiarmi

11.08.2022 - Odborníci envirorezortu sa zúčastnili výjazdu do Národného parku České Švajčiarsko a za prítomnosti riaditeľa správy národného parku Pavla Bendu si prezreli zasiahnutú plochu parku, kde hasiči bojujú s ohňom od 24. júla 2022. Minister vnútra Roman Mikulec ponúkol ministrovi životného prostredia Jánovi Budajovi možnosť účasti expertov envirorezortu, aby si vymenili skúseností s hasením požiarov v ťažko dostupnom lesnom teréne.

Ukrajinský minister obrany O. Reznikov posiela Slovensku odkaz: "V mene všetkých Ukrajincov Vám ďakujem za to, čo pre nás robíte"

11.08.2022 - Slovensko je podľa šéfa ukrajinského rezortu obrany Olexija Reznikova správnym susedom a Ukrajina si pomoc SR veľmi váži. Ukrajinský minister obrany to uviedol počas dnešnej konferencie darcov pre Ukrajinu v Kodani, ktorá sa konala aj za účasti ministra obrany SR Jaroslava Naďa. "Obraciam sa na slovenský národ a srdečne Vám chcem v mene všetkých Ukrajincov poďakovať za to, čo pre nás robíte. Vážime si Vašu podporu ako správneho suseda, pri ktorom sa - na rozdiel od nášho severného suseda - nemusíme báť o spoločnú hranicu. Verím, že Ukrajina s pomocou slovenského národa a ďalších partnerov a spojencov porazí svojho nepriateľa. Pravda zvíťazí, spoločne k víťazstvu!" uviedol Reznikov v krátkom videu adresovanom slovenským občanom.

Minister práce Milan Krajniak ocenil Babičku roka 2022

11.08.2022 - Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak dnes okrem pracovných povinností „zobral do svojich rúk“ aj milú povinnosť – ocenil Babičku roka 2022. Víťazkou celoslovenskej súťaže v Sabinove sa stala Eva Henteková z Banskobystrického kraja. Porota ju vyberala spomedzi šiestich kandidátok zo všetkých kútov Slovenska. Okrem toho si publikum zvolilo aj najsympatickejšiu súťažiacu, Máriu Valigurskú z Prešovského kraja, ktorá dostala titul „Babička sympatia“. Organizátorom celoslovenskej súťaže Babička roka je Jednota dôchodcov

Slovenska a mesto Sabinov

11.08.2022 - Poskytovatelia sociálnych služieb a samosprávy sú povinní evidovať údaje do IS SoS do konca augusta 2022. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR) naďalej zbiera dáta evidované respondentmi v Informačnom systéme sociálnych služieb (IS SoS). Ten na základe zákona o sociálnych službách prináša komplexné informácie aj rozšírené možnosti vyhľadávania o všetkých sociálnych službách na Slovensku na jednom mieste. Všetci poskytovatelia sociálnych služieb, obce, mestá a vyššie územné celky sú povinné viesť evidencie podľa zákona priamo v IS SoS. Po novom budú tiež prostredníctvom neho podávať žiadosti o finančný príspevok na poskytovanie sociálnych služieb na rok 2023 z rozpočtu rezortu práce.

Minister Naď na Kodaňskej konferencii o pomoci Ukrajine: "V snahe ďalej pomáhať našim východným susedom sme pripravení vyvinúť maximálne úsilie"

11.08.2022 - Minister obrany SR Jaroslav Naď sa v Kodani zúčastnil na konferencii k témam Ukrajiny, na ktorej spoločne so svojimi rezortnými kolegami z ďalších 25 krajín diskutovali o možnostiach dodatočnej podpory ukrajinských ozbrojených síl v oblastiach poskytovania materiálnej pomoci, výcviku a financovania. Na konferencii, ktorej iniciátormi sú Ukrajina, Spojené kráľovstvo a Dánsko, vystúpil aj prezident Volodymyr Zelenskyj a ukrajinský minister obrany Olexij Reznikov. Tí zhodnotili situáciu na fronte a poďakovali spojencom za prejavenú solidaritu a podporu.

B. Gröhling: Školy budú fungovať bez zásadných covidových obmedzení

12.08.2022 - V novom školskom roku budú školy fungovať ako v čase pred pandémiou. Do lavíc žiaci zasadnú bez nutnosti nosenia rúšok, izolácia bude len pre pozitívnu osobu. Riaditeľ školy v prípade zlej pandemickej situácie bude mať možnosť zatvoriť triedu na 5 dní, či vyhlásiť chrípkové prázdniny. Pokračovať bude aj možnosť ospravedlnenia žiaka na 5 dní. Odbremenia sa aj školy, ktoré už nebudú musieť vypĺňať covidový formulár.

Okresné úrady dostávajú do užívania nové služobné vozidlá

12. 08. 2022 - Ministerstvo vnútra  v rámci pilotného projektu výpožičky vozidiel v zmysle schváleného Koncepčného plánu obnovy osobných vozidiel MV SR na roky 2022 – 2031 (PDF, 2 MB) odovzdáva okresným úradom naprieč celým Slovenskom do užívania spolu 73 osobných motorových vozidiel. „Postupná obnova vozového parku bola dôležitá a som rád, že sa podarila. Verím, že ešte viac zefektívni prácu okresných úradov," povedal minister vnútra SR Roman Mikulec. Na základe tohto projektu je model obnovy vozového parku formou dlhodobého prenájmu vozidiel realizovaný v spolupráci s Automobilovými opravovňami Ministerstva vnútra SR, a.s. Súčasťou prenájmu sú komplexné služby ako poistenie PZP, poistenie KASKO, komplexný servis, či zimné pneumatiky.   

Vicepremiérka Remišová: Veľký úspech antibyrokratickej revolúcie – občanov sme odbremenili už od 500 000 výpisov, ktoré nemuseli predkladať na úradoch

12.08.2022 - Občania aj podnikatelia cítia reálny prínos zákona proti byrokracii, ktorý presadila vicepremiérka a ministerka informatizácie Veronika Remišová. Za osem mesiacov štát od nich nežiadal už 500 000 výpisov a potvrdení. Vďaka veľkej antibyrokratickej revolúcii, ktorú Ministerstvo investícií regionálneho rozvoja a informatizácie SR odštartovalo v januári tohto roka, občania už nemusia na úradoch predkladať 13 typov potvrdení. Celkovo sa v rámci antibyrokratickej reformy zruší až 21 výpisov! „Úlohou štátu je pomáhať občanom, vychádzať im v ústrety a poskytovať užitočné služby na profesionálnej úrovni. V tomto duchu sme pripravovali najväčšiu antibyrokratickú reformu v histórii Slovenska, ktorá sa stala realitou v januári tohto roka. Namiesto toho, aby si ľudia komplikovane zháňali a predkladali na úradoch výpisy osobne, vymieňajú si ich úrady medzi sebou elektronicky. V rámci tejto veľkej reformy postupne rušíme až 21 výpisov a potvrdení a už dnes nemusia občania predkladať na úradoch 13 z nich, vrátane kópií rodného či sobášneho listu. Vďaka tomu už ľudia takto nemuseli od začiatku roka predložiť viac ako 500 000 výpisov, čím sme im na poplatkoch, doprave a čase pomohli ušetriť 5 miliónov eur,” zhrnula vicepremiérka Remišová doterajšie výsledky antibyrokratickej reformy.

Zdroj:
https://www.vlada.gov.sk//tlacove-spravy/
https://www.nrsr.sk/web/


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk