15.5.2023
ID: 5751upozornenie pre užívateľov

Udalosti uplynulého týždňa

Na Slovensku sa zavedie právny nárok na prijatie do materskej školy od troch rokov od septembra 2025. Naplniť sa má úmysel uľahčiť sprístupnenie nároku najmä deťom z marginalizovaných rómskych komunít a zo sociálne znevýhodneného prostredia. Vyplýva to z novely školského zákona, ktorú v utorok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR. Nová legislatíva tiež obsahuje definíciu segregácie.

Vláda

Poslanecké pozmeňujúce návrhy, ktoré sa majú schváliť v utorok, zrušia verejnú kontrolu nad stavebným konaním a ochranu životného prostredia podradia záujmom investorov

06.05.2023 - Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) odmieta poslanecké pozmeňujúce návrhy hnutí Sme rodina a OĽANO. Tieto pozmeňujúce návrhy výrazne oslabujú verejnú kontrolu nad stavebným konaním a záujmy životného prostredia podriaďujú záujmom výstavby. Proces posudzovania vplyvov stavieb na životné prostredie by vykonával výlučne Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR.

Medzirezortná pracovná skupina pre strategické investície zasadala v Košiciach

06. 05. 2023 - Príchod každej strategickej investície má komplexný charakter, vyžaduje si na jednej strane sledovanie záväzkov štátu, ich plnenie v časovom predstihu a koordináciu dotknutých rezortov, a zároveň spoločnú rýchlu reakciu pri hľadaní konkrétnych riešení spojených s prípravou priemyselných parkov, infraštruktúry, či štartom výstavby výrobných a administratívnych kapacít novej investície.

Minister J. Naď si uctil pamiatku obetí najkrvavejšieho konfliktu v dejinách ľudstva

08.05.2023 - Predstavitelia rezortu obrany na čele s ministrom obrany SR Jaroslavom Naďom si dnes pri Hrobe neznámeho vojaka na Rázusovom nábreží v Bratislave pripomenuli 78. výročie ukončenia druhej svetovej vojny v Európe - Deň víťazstva nad fašizmom. Tichým položením venca si minister zároveň uctil pamiatku obetí doposiaľ najkrvavejšieho konfliktu v dejinách ľudstva.

Rastislav Káčer: Boj proti totalitarizmu a agresii sa neskončil, musíme byť ostražití a pozorne sledovať akékoľvek pokusy o narušenie medzinárodného poriadku

09.05.2023 - Víťazstvo nad fašizmom bolo nevyhnutným predpokladom demokratického rozvoja Európy. Bez neho by nebolo možné vystavať našu budúcnosť na princípoch ľudských práv, slobody jednotlivca či spravodlivosti. Dňom víťazstva nad fašizmom si Slovensko, spolu s ďalšími krajinami západných spojencov, pripomína koniec druhej svetovej vojny v Európe a porážku nacistického Nemecka.

Informačné kancelárie pre obete trestných činov pomáhajú v každom kraji na Slovensku

09. 05. 2023 - Ministerstvo vnútra štartuje komunikačnú kampaň na osvetu existencie rezortom zriadených informačných kancelárii. Informačné kancelárie (IK) pre obete trestných činov fungujú v ôsmich krajských a ôsmich okresných mestách na Slovensku, pričom poskytujú občanom podporu už štvrtý rok. V najbližších týždňoch na sociálnych sieťach rezortu vnútra nájdete  praktické informácie o pomoci, ktorú vám môžu poskytnúť. Začíname s komplexnými informáciámi o IK s prihliadnutím na skúsenosti informačnej kancelárie v Bratislavskom kraji.

Slovenský a grécky rezort obrany podpísali Memorandum o spolupráci v oblasti obrany

09.05.2023 - Štátny tajomník Ministerstva obrany SR Marian Majer dnes spoločne s predstaviteľmi slovenského obranného priemyslu navštívil obranný veľtrh DEFEA 2023 (Defence Exhibition Athens) v Aténach, počas ktorého sa stretol s tamojším štátnym tajomníkom rezortu obrany Nikolaosom Hardaliasom. Cieľom diskusie bolo prerokovať bilaterálnu spoluprácu v oblasti obrany, ako aj situáciu na Ukrajine či aktuálne otázky spolupráce v rámci EÚ a NATO.

Zasadnutie expertov OECD na lesný reprodukčný materiál v Bratislave

09.05.2023 - V Bratislave 25.-27.4.2023 zasadali experti OECD a EÚ na problematiku lesného reprodukčného materiálu. Zasadnutie organizovali Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR spoločne s Národným lesníckym centrom vo Zvolene a štátnym podnikom Lesy SR. Zasadnutie Technickej pracovnej skupiny Schémy OECD pre lesný reprodukčný materiál (skrátene Lesnícka schéma) sa konalo v Bratislave. Rokovania expertov boli zamerané na oblasti, akými sú napríklad digitalizácia alebo usmernenie o certifikácii lesného reprodukčného materiálu v núdzových situáciách. V úvode zasadnutia zástupcovia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a NLC predstavili lesné hospodárstvo SR.

V uplynulom týždni požiadalo o dočasné útočisko v SR 551 osôb

09. 05. 2023 - Ministerstvo vnútra na dennej báze sleduje a vyhodnocuje udalosti súvisiace s napadnutím Ukrajiny a jeho dopady na Slovensko.
Hraničnými priechodmi  prešlo v uplynulom týždni (1. - 7. máj 2023) na vstupe do Slovenskej republiky 16 667  osôb. O dočasné útočisko požiadalo 551 žiadateľov. Naopak, na výstupe zo Slovenska na Ukrajinu prešlo hraničnými priechodmi v uplynulých dňoch 17 613 osôb.

Audit ZSSK priniesol odporúčania na zlepšenie železničnej dopravy

09.05.2023 - 130 miliónov eur. To je suma, ktorú by mohla Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) usporiť alebo využiť efektívnejšie na svoj ďalší rozvoj. Vyplýva to zo záverov Vládneho auditu ZSSK, na ktorom sa spolupodieľal Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) Ministerstva financií SR. Ich obsahom sú aj odporúčania, ktoré by mohli osobnú železničnú dopravu ešte viac zefektívniť.  ZSSK závery auditu víta a upozorňuje na nevyhnutnosť záväzných dlhodobých stratégií rozvoja slovenskej železničnej dopravy v reáliách európskej infraštruktúry a jej odporúčaní.

Vicepremiérka Remišová: Do parlamentu sme predložili novely zákonov, ktorými rušíme nezmyselné poplatky, posilňujeme kybernetickú bezpečnosť a robíme poriadok vo financovaní regionálnych projektov

09.05.2023 - Zlepšujeme elektronické služby štátu pre občanov a podnikateľov. Vicepremiérka a ministerka informatizácie Veronika Remišová do parlamentu predložila návrh novely zákona o informačných technológiách vo verejnej správe (ITVS), ktorá ruší poplatok za navýšenie kapacity elektronickej schránky, znižuje byrokratickú záťaž a posilňuje kybernetickú bezpečnosť informačných technológií. Poslanci Národnej rady SR posunuli návrh novely zákona do druhého čítania, hlasovalo za to 97 zo 142 prítomných poslancov. Parlament tiež rokoval o novele zákona o podpore regionálneho rozvoja z dielne Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

Schválenie návrhu stavebnej legislatívy z dielne Sme rodina môže znamenať koniec ochrany prírody na Slovensku

09.05.2023 - Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) dôrazne apeluje na poslancov Národnej rady SR, aby pri hlasovaní nepodporili návrhy zmien stavebnej legislatívy z dielne hnutia Sme rodina. Tie obsahujú zásadné zmeny vo fungovaní povoľovacích procesov veľkých stavieb. Návrhy úpravy stavebnej legislatívy pritom neprešli žiadnou odbornou ani verejnou diskusiou a ich schválenie by mohlo mať fatálne následky na ochranu prírody na Slovensku. Návrhy navyše počítajú s vytvorením Úradu pre územné plánovanie a výstavbu, ktorý by na seba preberal kompetencie rovno niekoľkých ministerstiev, a zároveň by mal k dispozícii veľké zdroje príjmov zo správnych poplatkov. Úrad by tak predstavoval veľké riziko vytvorenia živnej pôdy pre korupciu.

Deň Európy: Sieť ECC-Net pomohla získať späť spotrebiteľom 10 miliónov eur

09. 05. 2023 - Ako získam späť svoje peniaze, ak francúzska letecká spoločnosť zruší let? Čo ak mi bude odopretý vstup na koncert v Prahe? Alebo ak hotel v Dánsku nakoniec stojí viac, ako bolo pôvodne dohodnuté? V týchto prípadoch vám môže pomôcť sieť európskych spotrebiteľských centier ECC-Net. V minulom roku pomohla spotrebiteľom v Európe získať späť takmer 10 miliónov eur.

Novým vojenským ombudsmanom je Roman Rybák

10.05.2023 - Novým vojenským ombudsmanom sa stal Roman Rybák, ktorý do svojej funkcie nastúpil k 1. máju 2023. Úlohou ombudsmana je poskytovať ochranu základných práv a slobôd profesionálnych vojakov počas trvania ich služobného pomeru.

Slovenská republika prehlbuje spoluprácu s Gréckom v oblasti obrany a obranného priemyslu na medzinárodnom veľtrhu DEFEA 2023

10.05.2023 - Štátny tajomník Ministerstva obrany Slovenskej republiky Marian Majer spolu s delegáciou podnikateľov absolvoval v utorok 9. mája 2023 pracovnú návštevu Grécka. V rámci programu sa zúčastnil na oficiálnom otvorení Medzinárodného veľtrhu obrannej a bezpečnostnej techniky DEFEA 2023 v Aténach, ktorý je jedným z najväčších a najdôležitejších v regióne juhovýchodnej Európy.

Riadenie vonkajších hraníc EÚ je jednou z nosných tém schengenskej agendy

10. 05. 2023 - Pretrvávajúce bezpečnostné výzvy v susedstve krajín EÚ, s tým súvisiace hrozby v oblasti vnútornej bezpečnosti, boj proti cezhraničnej trestnej činnosti,  migrácia a návraty utečencov, diskusia o európskej stratégii integrovaného riadenia hraníc, finančné aspekty a otázka rozšírenia fóra o ďalšie  členské štáty boli témami  online Ministerského fóra členských štátov Schengenského priestoru s vonkajšími pozemnými hranicami v utorok 9. mája 2023, na ktorom Slovenskú republiku zastupoval štátny tajomník Tomáš Oparty.

Vicepremiérka Remišová: Nové eurofondy sú veľkou príležitosťou pre regióny, dôležité je, aby využili aj končiace eurofondy

11.05.2023 - Podporujeme zmysluplné trávenie voľného času v každom meste a obci Slovenska. Na budovanie alebo obnovu priestorov na rôzne voľnočasové aktivity a šport sme z regionálnych dotácii práve vyhlásili novú výzvu vo výške 9 miliónov eur. Vďaka tejto podpore môžu obce, mestá, mimovládne organizácie a občianske združenia po celom Slovensku na svoje voľnočasové a športové objekty získať štátnu dotáciu od 100 000 až do 450 000 eur. Vyhlásenie výzvy Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) oznámila vicepremiérka a ministerka pre regionálny rozvoj Veronika Remišová na úvod dnešnej konferencie Tvoríme lepšie Slovensko v Trnave.

Vicepremiérka Remišová: Navýšenie podpory pre mestá a obce z regionálnych dotácií – 9 miliónov na zelenšie verejné priestranstvá, športoviská a služby

11.05.2023 - Dobrá správa pre mestá a obce. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) vyhlásilo novú výzvu za 9 miliónov eur, ktorá je určená pre obce, mestá a mimovládne organizácie. Z dotácie regionálneho rozvoja si budú môcť obce a mestá vybudovať nové verejné priestranstvá, športoviská či turistické miesta.

Tretí balík inflačnej pomoci je pripravený pre 50 000 ľudí

11.05.2023 - Od začiatku mája môžu občania podávať žiadosti o inflačnú pomoc na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny. V poradí už tretí balík inflačnej pomoci je určený domácnostiam v náročnej sociálnej situácii, ktoré nedostali inflačnú pomoc v rámci predošlých 2 balíkov v minulom roku. O inflačnú pomoc v podobe jednorazovej dávky vo výške 100 eur je potrebné požiadať na úrade práce v mieste bydliska domácnosti. Prvé dávky sa k ľuďom dostanú už v júni.

Elektronický rezervačný systém ministerstva vnútra je upravený proti zneužívaniu

11. 05. 2023 - Ministerstvo vnútra na základe skúseností používateľov a analýze situácie pristúpilo k výraznej úprave pravidiel používania elektronického rezervačného systému, pomocou ktorého si možno dohodnúť termín na oddelení dokladov, evidencie vozidiel, katastri či pracovisku cudzineckej polície.
Rezervačný systém je po novom  odolnejší voči zneužívaniu zo strany subjektov, ktoré využívaním voľne prístupných metadát obsadzovali väčšinu termínov, vo veľkej miere aj fiktívnymi osobami, čo v praxi znamenalo, že na zarezervovaný termín sa na pracovisko nik nedostavil.

Minister vnútra Roman Mikulec na stretnutí s veľvyslancami poďakoval za spoluprácu a pomoc Slovensku

11. 05. 2023 - „Ruská agresia voči Ukrajine je testom súdržnosti, odolnosti a solidarity demokratickej časti sveta s naším najväčším susedom.  Neospravedlniteľný krok Ruska nám pomohol otvoriť oči a uvedomiť si, kto sú naši skutoční priatelia a spojenci," povedal minister vnútra Roman Mikulec na rozlúčkovom stretnutí s veľvyslancami vo štvrtok 11. mája 2023.
Dodal, že posledné tri roky žijeme v období bezprecedentných kríz. Svet zachvátila pandémia koronavírusu, vystriedal ju vojenský konflikt v susednej krajine. Zároveň sa Slovenská republika musela vysporiadať s nelegálnou migráciou, kontrolami na vnútorných hraniciach, čelíme dezinformačnej vojne. „Naša vláda zrealizovala napriek extrémnej situácii, akú naši predchodcovia nezažili,  mnoho dobrého,“  povedal Roman Mikulec s tým, že problémy sa darí riešiť aj vďaka spolupráci a komunikácii s ambasádami.

NRSR

Poslanci začali utorkové rokovanie návrhom na zlepšenie bezpečnosti ITVS

09. 05. 2023 - Poslanci Národnej rady (NR) SR začali 5. rokovací deň aktuálnej schôdze sériou návrhov z dielne dočasne poverenej ministerky investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Veroniky Remišovej (Za ľudí). Prvým z nich je návrh novely zákona o informačných technológiách vo verejnej správe (ITVS). Kybernetická a informačná bezpečnosť verejného sektora by sa ním mala zlepšiť.

Schválila novelu školského zákona, prináša nárok na prijatie do škôlky

09. 05. 2023 - Na Slovensku sa zavedie právny nárok na prijatie do materskej školy od troch rokov od septembra 2025. Naplniť sa má úmysel uľahčiť sprístupnenie nároku najmä deťom z marginalizovaných rómskych komunít a zo sociálne znevýhodneného prostredia. Vyplýva to z novely školského zákona, ktorú v utorok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR. Nová legislatíva tiež obsahuje definíciu segregácie.

Za znečistenie ovzdušia majú platiť len významní znečisťovatelia

10. 05. 2023 - Poplatky za znečistenie ovzdušia majú platiť len významní znečisťovatelia. Poplatok vzrastie z doterajších 34 eur na 500 eur za rok. Vyplýva to zo zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, ktorý v stredu schválili poslanci Národnej rady (NR) SR. "Navrhovanou právnou úpravou sa dosiahne posilnenie princípu 'znečisťovateľ platí', zníženie administratívnej záťaže jednak pre prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, ale aj pre úradníkov v obciach sa dosiahne významné zjednodušenie platenia poplatkov a žiadaný environmentálny prínos," uviedlo Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR, ktoré materiál predložilo.

Posudzovanie vplyvov na ŽP bude súčasťou integrovaného povoľovania stavieb

10. 05. 2023 - Poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu definitívne schválili novelizáciu viacerých zákonov v oblasti ochrany životného prostredia v súvislosti s reformou stavebnej legislatívy. Majú sa tak odstrániť prekážky fungovania novej stavebnej legislatívy, novela reflektuje na zmeny v procesoch územného konania a výstavby. Súčasťou integrovaného povoľovania stavieb bude aj konanie o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Poslanci začínajú stredajšie rokovanie návrhmi Š. Holého

10. 05. 2023 - Poslanci Národnej rady (NR) SR začínajú 6. rokovací deň aktuálnej schôdze sériou návrhov z dielne dočasne povereného podpredsedu vlády Štefana Holého (Sme rodina). Na programe je napríklad vládna novela zákona o technickej normalizácii či nový zákon o štátnych hmotných rezervách. Z návrhu novely vyplýva, že Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo (ÚNMS) SR by mal mať vytvorené podmienky na poverenie inej právnickej osoby vykonávaním činností slovenského národného normalizačného orgánu. V ostatných členských štátoch Európskej únie (EÚ) je podľa úradu štandardom, že technická normalizácia je oddelená od orgánu štátnej správy.

Poslanci pokračujú v riadnej schôdzi, debatujú o paragrafe 363

11. 05. 2023 - Poslanci Národnej rady (NR) SR pokračujú vo štvrtok dopoludnia v riadnej 90. schôdzi. Na stole majú novelu Trestného poriadku z dielne poslanca Tomáša Tarabu (nezaradený). Ešte predtým sa parlament pokúšal otvoriť mimoriadnu schôdzu iniciovanú Smerom-SD k vláde odborníkov a skoršiemu termínu predčasných volieb. Poslanci napokon o týchto témach nerokovali, neboli uznášaniaschopní.

Prezident

Prezidentka vymenuje vládu odborníkov

07.05.2023 - Prezidentka Zuzana Čaputová v nedeľu 7. mája 2023 oznámila, že vymenuje vládu odborníkov.  Prezidentka tak urobila po stretnutiach s predsedom NR SR Borisom Kollárom a poverým premiérom Eduardom Hegerom v Prezidentskom paláci.

Prezidentka si uctila Deň víťazstva nad fašizmom

08.05.2023 - Prezidentka Zuzana Čaputová si v pondelok 8. mája 2023 uctila 78. výročie ukončenia 2. svetovej vojny - Deň víťazstva nad fašizmom pietnym aktom položenia venca pri Hrobe neznámeho vojaka na Rázusovom nábreží v Bratislave.

Prezidentka sa stretla s lídrami politických strán

10.05.2023 - Prezidentka Zuzana Čaputová sa v stredu 10. mája 2023 v Prezidentskom paláci stretla s lídrami politických strán Borisom Kollárom (SME RODINA), Eduardom Hegerom (DEMOKRATI), Petrom Pellegrinim (HLAS - SD), Richardom Sulíkom (SaS) a s Igorom Matovičom (OĽaNO), aby ich informovala o pripravovanej vláde odborníkov.

Zdroj:
https://www.vlada.gov.sk//tlacove-spravy/
https://www.nrsr.sk/web/

 


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk