26.6.2023
ID: 5788upozornenie pre užívateľov

Udalosti uplynulého týždňa

Poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok prelomili veto prezidentky Zuzany Čaputovej a opätovne schválili novelu zákona o štátnej podpore nájomného bývania poslanca Miloša Svrčeka (Sme rodina). Hlava štátu upozornila, že obsahom pôvodného návrhu bol jeden novelizačný bod, ale v rámci druhého čítania bol predložený a schválený pozmeňujúci návrh, ktorý zákon doplnil o 23 nesúvisiacich bodov


Vláda

Nové povinnosti pri preprave tuhých druhotných palív na územie SR

19.06.2023 - V súvislosti so zmenou právnej úpravy v oblasti ochrany ovzdušia a odpadového hospodárstva upozorňujeme, že od 1. júla 2023 je možná cezhraničná preprava/dovozTUHÝCH DRUHOTNÝCH PALÍV [2 písm. s) zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a § 84 ods. 7 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch] na územie Slovenskej republiky iba so súhlasným písomným stanoviskom alebo písomným súhlasom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky [podľa čl. 28 alebo čl. 9 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 1013/2006 o preprave odpadu].

Rokovanie ministrov pre energetiku v Luxemburgu, Slovensko zastupoval Peter Dovhun

19. 06. 2023 - V pondelok 19. júna 2023 zasadala v Luxemburgu Rada ministrov pre dopravu, telekomunikácie a energetiku - tzv. #TTE. Slovensko zastupoval minister hospodárstva Peter Dovhun. Hlavnými bodmi stretnutia ministrov boli smernice a nariadenia v súvislosti s redizajnom trhu s elektrinou v kontexte na energetickú krízu a taktiež tzv. REMIT - zmeny nariadenia Európskej únie o transparentnosti veľkoobchodného trhu s elektrinou. Schváliť sa podarilo uvedenú úpravu nariadenia a taktiež smernicu týkajúcu sa zmeny dizajnu trhu. Naďalej sa očakáva schválenie nariadenia pre redizajn trhu, ktoré sa pripravuje v nadväznosti na minuloročnú energetickú krízu. Uvedené nariadenei si vyžiadalo dopracovanie a stretnutie energetických exportov. Rokovania sa k redizajnu trhu sa preto vracajú na úroveň veľvyslancov CRP1 s cieľom dosiahnuť širokú podporu členských štátov.

Blokovanie prístupu k hraničným priechodom z centrálneho Srbska do Kosova

20.06.2023 - Styčný úrad Slovenskej republiky v Prištine upozorňuje občanov SR cestujúcich z centrálneho Srbska do Kosova, že príjazdové cesty k hraničným priechodom Merdare, Jarinje a Brnjak sú od neskorého večera 19. júna 2023 z dôvodu prebiehajúcich protestov na území Srbska neprejazdné pre kamiónovú a autobusovú dopravu a čiastočne aj pre prejazd osobných áut.

Prvá výzva z Programu Slovensko je vyhlásená: Viac ako 46 miliónov eur pôjde na podporu odborného vzdelávania v transformujúcich sa regiónech

20.06.2023 - Nové eurofondy sú spustené. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) dnes vyhlásilo prvú výzvu z nového programového obdobia, konkrétne z Fondu na spravodlivú transformáciu, ktorý je súčasťou Programu Slovensko. Viac ako 46 miliónov eur z tejto prvej výzvy ide na podporu odborného vzdelávania na hornej Nitre (Trenčiansky samosprávny kraj), v Košickom a Banskobystrickom kraji.

Zmiešaná komisia pre hospodársku a obchodnú spoluprácu medzi Slovenskom a Indiou zasadala v Bratislave

20.06.2023 - V dňoch 14. – 15. júna 2023 sa v Bratislave konalo 11. zasadnutie Zmiešanej komisie pre hospodársku a obchodnú spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Indickou republikou. Rokovania potvrdili obojstranný záujem o  intenzifikáciu vzájomných vzťahov v oblasti obchodu, investícií, obranného, automobilového a strojárskeho priemyslu a zadefinovali kroky pre ďalší rozvoj spolupráce v oblasti vedy a technológií, poľnohospodárstva a zavlažovania, štandardizácie a metrológie. Zároveň bol podpísaný protokol o vzájomnej spolupráci na nasledovné obdobie.

Technologické firmy sa môžu prihlasovať do programu NATO pre podporu inovácií v obrannom sektore

20.06.2023 - Severoatlantická aliancia spúšťa pilotnú fázu svojho programu pre financovanie výskumu a vývoja startupov a malých firiem, ktorý môže výrazne pomôcť inovačnému potenciálu nových technológií. Vďaka tzv. projektu DIANA (Defence Innovation Accelerator for The North Atlantic) bude možné podporiť vývoj v oblasti umelej inteligencie, autonómnych systémov, prenosu dát, výskumu vesmíru, kvantových technológií, biotechnológií či nadzvukových systémov.

Minister obrany M. Sklenár: Odsun sovietskych vojsk znamenal koniec okupácie a možnosť kráčať vlastnou slobodnou cestou

21.06.2023 - Minister obrany SR Martin Sklenár si dnes v meste Sliač pripomenul 32. výročie odsunu okupačných vojsk sovietskej armády z Československa. Práve 21. júna 1991 odišiel z nášho územia posledný z viac ako 900 transportov. Zároveň pripomenul, že okrem straty suverenity, obmedzenia slobôd a ekologických škôd spôsobila sovietska okupácia stratu aj toho najcennejšieho - ľudských životov. Na Slovensku zahynulo v období od 21. augusta do 31. decembra 1968 v dôsledku cudzích vojsk podľa doterajších poznatkov celkovo 38 osôb, v celom Československu 108.

Investičné príležitosti na Ukrajine

21.06.2023 - UkraineInvest je kancelária na podporu investícií zriadená ukrajinskou vládou, ktorá vznikla v roku 2016 s cieľom pritiahnuť priame zahraničné investície a pomôcť existujúcim investorom rozšíriť ich podnikanie na Ukrajine. Webstránka kancelárie poskytuje na jednom mieste všetky informácie určené pre potenciálnych investorov na Ukrajine. Poskytuje informácie o investičnom profile Ukrajiny, finančných stimuloch, aktuálnych formách štátnej podpory, obchodných príležitostiach, ako aj analytické údaje z rôznych odvetví. Informácie sú pravidelne aktualizované v súlade s prijímanými príslušnými zákonnými predpismi v jednotlivých oblastiach.
 
Analýza ISP: Absolventi vysokých škôl si dokážu nájsť svoje pracovné uplatnenie

21.06.2023 - Inštitút sociálnej politiky (ISP) Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci s Inštitútom vzdelávacej politiky Ministerstva školstva, vedy a výskumu SR zverejnili údaje o pracovnom uplatnení absolventov vysokých škôl z roku 2020. V analýze pilotne hodnotili takmer 34-tisíc absolventov – vysokoškolákov, rovnako ich úspešnosť uplatnenia z pohľadu jednotlivých škôl, fakúlt a odborov vysokých škôl na trhu práce na Slovensku.

Viac ako 77-tisíc poberateľom zvýšime príspevok na opatrovanie a osobnú asistenciu

21.06.2023 - Od júla 2023 dostanú vyšší peňažný príspevok na opatrovanie všetci opatrovatelia, ktorí sa doma starajú o svojich blízkych. Vláda SR schválila nariadenie z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktoré upravuje hodinovú sadzbu osobnej asistencie a výšku peňažného príspevku na opatrovanie. Po novom je tento príspevok vo výške čistej minimálnej mzdy pre rok 2023 t.j. 569 eur mesačne. Hodinová sadzba osobnej asistencie sa zvyšuje zo sumy 5,20 eura na 5,52 eur t.j. o 0,32 eura viac. Zároveň, od 1. júla 2023 sa prvý krát nebude krátiť opatrovateľský príspevok pre tých opatrovateľov, ktorí poberajú niektorú z dôchodkových dávok a zároveň nimi opatrovaná osoba využíva ambulantnú formu sociálnej služby.

Štátna pomoc má smerovať tam, kde to občania najviac potrebujú. Zastarané hodnotenie rozvoja regiónov ideme modernizovať

21.06.2023 - Pre najmenej rozvinuté okresy (NRO), ktoré majú nárok na mimoriadnu podporu od štátu, musia platiť jasné a najmä objektívne pravidlá. Aktuálny zákon pozerá na úroveň rozvoja slovenských regiónov výhradne cez optiku evidovanej nezamestnanosti. „Tento jediný ukazovateľ nám však neposkytuje dostatočne reálny obraz, či sa niekde skutočne žije ľahšie,“ zdôraznil minister investícií a regionálneho rozvoja Peter Balík počas pracovného výjazdu v okrese Veľký Krtíš. Práve tento okres pre pokles evidovanej nezamestnanosti pred 2 rokmi stratil nárok na dotácie, pretože vypadol zo zoznamu NRO. MIRRI SR vypracovalo nový, modernejší a objektívnejší systém indexu regionálneho rozvoja, ktorý presnejšie zohľadňuje skutočný stav v jednotlivých regiónoch.

Vláda SR schválila investičnú pomoc pre spoločnosť CITY STONE DESIGN, ktorá posilní ekonomickú perspektívu celého regiónu

21. 06. 2023 - Na návrh Ministerstva hospodárstva SR odsúhlasila vláda SR na svojom rokovaní v stredu 21. júna investičnú pomoc pre spoločnosť CITY STONE DESIGN s. r. o. Predmetom investičného zámeru je rozšírenie výroby existujúcej prevádzkarne závodu na výrobu betónových výrobkov. Spoločnosť získa investičnú pomoc výlučne vo forme úľavy na dani z príjmov vo výške viac než 2,2 mil. eur. Realizáciou investičného zámeru vznikne do roku 2025 v Geči v okrese Košice-okolie 19 nových pracovných miest. Vďaka danému sa posilní celkový ekonomický výhľad nielen v Geči a samotnom okrese Košice-okolie, ktorý dlhodobo patrí medzi najmenej rozvinuté okresy a je oprávnený i na podporu z Fondu na spravodlivú transformáciu, ale tiež v susedných okresoch Gelnica, Rožňava, Trebišov a Vranov nad Topľou.

Slovenskí policajti budú aj toto leto k dispozícii turistom v Chorvátsku

21. 06. 2023 - Úspešné pôsobenie slovenských policajtov v Chorvátsku sa potvrdzuje každý rok, preto Prezídium Policajného zboru tam aj v letnej sezóne 2023 vyšle postupne ôsmich policajtov.
V tomto roku budú slovenskí policajti pomáhať turistom v Chorvátsku od 1. júla do 31. augusta 2023.

Ministerstvo hospodárstva SR pripravilo jubilejný 30. ročník najväčšej výstavy stredoškolského vzdelávania na Slovensku
21. 06. 2023 - Ministerstvo hospodárstva SR organizuje jubilejný 30. ročník celoslovenskej prezentačnej výstavy stredných odborných škôl Mladý tvorca. Brány najväčšej výstavy stredoškolského vzdelávania na Slovensku, na ktorej predstavia školy nielen svoju činnosť, ale aj širokú škálu vyučovaných študijných odborov a programov, sa otvorili 21. júna 2023 na výstavisku Agrokomplex Nitra. Prezentovať svoje odborné zručnosti a prednosti prišlo takmer 90 stredných škôl z celého Slovenska.

Pred 32 rokmi opustili sovietske vojská územie bývalého Československa

22. 06. 2023 - K definitívnemu odsunu sovietskych vojsk došlo 21. júna 1991. Pri pamätníku v meste Sliač, kde boli sovietské vojská umiestnené, v stredu 21. júna 2023 si túto kľúčovú udalosť našich novodobých dejín pripomenuli minister vnútra SR Ivan Šimko, minister obrany SR Martin Sklenár, Michal Kocáb, bývalý predseda parlamentnej komisie pre dohľad na odsun sovietskych vojsk gen. Svetozár Naďovič, predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa Jerguš Sivoš a ďalší vážení hostia.  

Do pilotnej osvetovej kampane o znečistení ovzdušia z dopravy v okolí škôl sa zapojilo 42 základných škôl a gymnázií

22.06.2023 - Projekt LIFE-IP – Zlepšenie kvality ovzdušia vyhlásil v novembri 2022 svoju prvú výzvu pre základné školy a osemročné gymnáziá. Výzva bola zameraná na informatívne meranie hladiny oxidu dusičitého v okolí škôl. Rodičia vezúci deti čo najbližšie ku škole majú významný podiel na individuálnej automobilovej doprave v okolí škôl. Práve tam sa znečistenie z dopravy kumuluje. Cieľom kampane bolo upozorniť na znečistenie ovzdušia v blízkosti škôl vplyvom dopravy. Do prvej výzvy sa zaregistrovalo celkovo 65 škôl, z nich odborná porota vybrala 42 škôl, ktoré sa zúčastnili osvetovej kampane.

MIRRI SR: Aj Banskobystrickému kraju pomôžu nové eurofondy, z Programu Slovensko rozhodne o 339 miliónoch eur

22.06.2023 - Veľké príležitosti na rozvoj pre všetky regióny Slovenska aj pre Banskobystrický kraj prinášajú nové eurofondy. Ich súčasťou je v rámci Programu Slovensko totiž samostatná, vyše 2-miliardová obálka, o ktorej rozhodnú priamo samosprávy. Na konferencii Tvoríme lepšie Slovensko v Banskej Bystrici to zdôraznil minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Peter Balík. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) organizuje tieto konferencie od apríla v každom krajskom meste a jeho odborníci na nich zástupcom krajov, miest a obcí predstavujú novinky, ktoré prináša Program Slovensko. Séria odborných stretnutí sa uzavrela dnešnou banskobystrickou konferenciou.

Lekári z urgentných príjmov varujú: pád z kolobežky často končí vážnym zranením

22.06.2023 - Ministerstvo zdravotníctva SR a Národný ústav detských chorôb upozorňujú na vážne úrazy, ktoré hrozia pri páde z elektrickej kolobežky. Nerešpektovanie pravidiel, riskantná jazda a preceňovanie schopností často končia zranením. Lekári na urgentných príjmoch nemocníc tak čoraz častejšie riešia zlomeniny či otrasy mozgu. S obľúbenosťou kolobežiek rastie aj počet úrazov na tomto čoraz populárnejšom  dopravnom prostriedku. „V tomto roku bolo na urgentnom príjme Národného ústavu detských chorôb od začiatku mája do polovice júna celkovo v súvislosti s pádom z kolobežky ošetrených 65 detí. V prípade 18 pacientov si ich zdravotný stav vyžiadal aj hospitalizáciu,“ upozornil primár Oddelenia urgentného príjmu Národného ústavu detských chorôb v Bratislave Marcel Brenner.

Minister obrany M. Sklenár rokoval s predsedom Vojenského výboru NATO o prioritách posilňovania kolektívnej obrany

22.06.2023 - Minister obrany SR Martin Sklenár dnes prijal v priestoroch rezortu obrany predsedu Vojenského výboru NATO, admirála Roba Bauera. Za účasti náčelníka Generálneho štábu OS SR gen. Daniela Zmeka prediskutovali najzásadnejšie otázky pred blížiacim sa summitom NATO vo Vilniuse, najmä pokiaľ ide o posilnenie predsunutej obrany NATO na ochranu východného krídla, ako aj tému aktualizácie obranných plánov Aliancie.

Voľby 2023: Minister vnútra rokoval so zástupcami Štatistického úradu, zúčastnil sa aj na zasadnutí štátnej komisie

22. 06. 2023 - Férové a transparentné voľby sú pre ministerstvo vnútra samozrejmosťou a zároveň jednou z hlavných priorít. Minister vnútra SR Ivan Šimko sa vo štvrtok 22. júna 2023 spolu so svojím tímom stretol s predsedom Štatistického úradu Petrom Peťkom, kde diskutovali o aktuálnych témach v súvislosti s blížiacimi sa parlamentnými voľbami. Šéf rezortu vnútra dnes tiež otvoril zasadnutie Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán, ktorá dnes rokuje v priestoroch ministerstva vnútra.

Otvorená výzva - 5th ASEF Young Leaders Summit (ASEFYLS5) Kultúrna diplomacia  ASEF  

22.06.2023 - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informuje študentov a mladých profesionálov vo veku od 18 do 30 rokov o možnosti zapojenia sa do vzdelávacieho programu Nadácie Ázia-Európa na tému „líderstvo v spoločnosti“ – Leadership in Society 5.0

Kontrolné chemické laboratória civilnej ochrany v súvislosti s požiarom v obci Rovinka vykonali merania v 13-tich lokalitách

22. 06. 2023 - Kontrolné chemické laboratória po vypuknutí požiaru vo štvrtok 22. júna 2023  na základe meraní zistili zvýšené koncentrácie oxidu uhoľnatého, oxidov dusíka a ďalšieho množstva zlúčenín, ktoré sú pri podobných požiaroch typické a nevymykajú sa rozmedziu hodnôt, ktoré by mali negatívne ovplyvniť občanov žijúcich v okolí. Merania boli zamerané aj na zistenie prítomnosti prachových častíc. V obci Rovinka vďaka "komínovému efektu" a ani v ďalších 11-tich lokalitách v okruhu 10 km, napríklad v Podunajských Biskupiciach či v Petržalke, ich nezaznamenali.

Minister Wlachovský v Londýne: Je v našom záujme, aby bola Ukrajina ekonomicky silná, odolná a prosperujúca, a preto sme pripravení aktívne pomáhať pri jej obnove

23.06.2023 - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Wlachovský vystúpil 21. júna 2023 v Londýne na medzinárodnej Konferencii o obnove Ukrajiny (Ukraine Recovery Conference 2023). Pri tejto príležitosti oznámil ďalšiu podporu Slovenska pre Ukrajinu vo výške takmer 1,2 milióna eur. Ide o poskytnutie finančnej pomoci pre vybrané agentúry OSN, ktoré pôsobia na Ukrajine, ako aj príspevok pre Štátnu agentúru Ukrajiny pre obnovu a rozvoj infraštruktúry s cieľom zmierniť dôsledky útoku na priehradu Kachovka v zasiahnutých oblastiach.

Peter Mišík v Štokholme: Rozširovanie EÚ bude výzvou pre členské krajiny, ale tiež veľkou príležitosťou na zaistenie stability, bezpečnosti a demokracie v Európe

23.06.2023 - Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Peter Mišík sa 21. – 22. júna 2023 zúčastnil na neformálnom zasadnutí Rady pre všeobecné záležitosti v Štokholme. Švédske predsedníctvo Rady Európskej únie (EÚ) zameralo diskusiu na výmenu názorov ohľadne zmien, ktoré bude potrebné uskutočniť v sektorálnych politikách, inštitucionálnom nastavení či rozpočte EÚ, aby sa rozšírená Únia stala fungujúcou realitou.

Rozšírením príspevku na bývanie a skoršou valorizáciou súm pomoci v hmotnej núdzi adresne pomôžeme najodkázanejším

23.06.2023 - Navýšením a rozšírením príspevku na bývanie pre ďalšie skupiny podľa počtu osôb v domácnosti zmiernime nepriaznivú situáciu tých ľudí, ktorí sú na pomoc v hmotnej núdzi odkázaní. Poslanecký návrh novely zákona o pomoci v hmotnej núdzi z dielne ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny prináša adresnejšiu pomoc pre väčší počet domácností v hmotnej núdzi, ktoré majú nárok na príspevok na bývanie. Rozšírený príspevok na bývanie nadobudne účinnosť 15. júla 2023. Súčasťou schváleného návrhu je aj predsunutá mimoriadna valorizácia súm pomoci v hmotnej núdzi, a to z pôvodne stanoveného 1. januára 2024 na 1. október 2023.

NRSR

Poslanci opätovne schválili zmeny v štátnej podpore nájomného bývania

20. 06. 2023 - Poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok prelomili veto prezidentky Zuzany Čaputovej a opätovne schválili novelu zákona o štátnej podpore nájomného bývania poslanca Miloša Svrčeka (Sme rodina). Hlava štátu upozornila, že obsahom pôvodného návrhu bol jeden novelizačný bod, ale v rámci druhého čítania bol predložený a schválený pozmeňujúci návrh, ktorý zákon doplnil o 23 nesúvisiacich bodov. Tieto zmeny sa týkali úpravy fungovania Agentúry štátom podporovaného nájomného bývania. Z povahy a obsahu týchto doplnených novelizačných bodov je zrejmé, že práve tieto sú vecne najzávažnejšie, upozornila prezidentka. Nesúhlasila s tým a odporučila preto neprijať zákon ako celok.

Poslanci vzali na vedomie informáciu ministra vnútra o stave migrácie

20. 06. 2023 - Poslanci Národnej rady (NR) SR vzali na vedomie informáciu ministra vnútra Ivana Šimka o stave ochrany štátnych hraníc, počte nelegálnych imigrantov, spôsobe ich kontroly a identifikácie a opatreniach na predchádzanie nelegálnej imigrácie. Minister informoval poslancov o aktuálnej situácii v tejto oblasti po tom, ako ho k tomu poslanci zaviazali na návrh Milana Mazureka (nezaradený). Ten tvrdil, že juhozápadnú hranicu Slovenska denne prekračuje množstvo nelegálnych migrantov. Polícia už skôr informovala, že eviduje nárast v prihraničnej oblasti Nitrianskeho kraja, nezaznamenala však zo strany cudzincov žiadne protiprávne konanie. Napriek tomu prijala viacero opatrení.

RTVS bude dostávať štátny príspevok vo výške 0,17 percenta HDP

20. 06. 2023 - RTVS bude dostávať štátny príspevok vo výške 0,17 percenta z hrubého domáceho produktu (HDP). Vyplýva to z novely zákona o RTVS, ktorú v utorok schválili poslanci Národnej rady (NR). Nový model financovania súvisí so zrušením koncesionárskych poplatkov, ktoré sa rušia od júla. Doteraz boli hlavným zdrojom príjmu RTVS. Pôvodný návrh financovania telerozhlasu rátal s 0,15 percenta HDP, poslanci odobrili zvýšenie príspevku cez pozmeňujúci návrh, ktorý vzišiel z rokovania parlamentného výboru. "Navrhuje sa zvýšenie nárokovateľného príspevku z 0,15 % HDP na 0,17 % HDP, keďže na udržateľné financovanie RTVS je potrebné poskytnúť jej zo štátneho rozpočtu nárokovateľný príspevok minimálne v sume 180 miliónov eur ročne (0,17 % HDP), v optimálnom variante až 200 miliónov eur ročne (0,19 % HDP)," uviedli poslanci v odôvodnení.

Štát od augusta odpustí potravinárom polročné odvody za pracovníkov

22. 06. 2023 - Štát odpustí potravinárom a niektorým poľnohospodárom poistné odvody za ich pracovníkov za polročné obdobie od augusta do januára. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení poslancov Smeru-SD, ktorú Národná rada (NR) SR definitívne schválila. Poslanci schválili pozmeňujúci návrh Jána Richtera (Smer-SD), ktorý mierne znížil celkové percento odpustených odvodov. Zároveň však rozšíril okruh zamestnávateľov, na ktorých sa vzťahuje, aj na tých v poľnohospodárskej prvovýrobe.

MF bude analyzovať cenový vývoj základných potravín a predkladať opatrenia

22. 06. 2023 - Ministerstvo financií (MF) SR bude musieť vykonať analýzu cenového vývoja na trhu so základnými potravinami a v prípade potreby navrhnúť vláde dočasné opatrenia. Vyplýva to z novely zákona o cenách poslancov opozičného Smeru-SD, ktorú Národná rada (NR) SR vo štvrtok definitívne schválila. Poslanci pri hlasovaní upravili pôvodný návrh, keď súhlasili s pozmeňujúcim návrhom Richarda Takáča (Smer-SD). Predkladatelia pôvodne navrhovali automatickú povinnosť cenového orgánu vykonať cenovú reguláciu. Rezort financií bude po novom povinný do 30 dní od účinnosti novely vykonať analýzu cenového vývoja základných druhov potravín. Ak sa preukáže pretrvávanie mimoriadnej trhovej situácie s priamym vplyvom na ceny základných potravín, ohrozujúcim cenovú stabilitu alebo dostupnosť potravín, navrhne vhodné opatrenia na obdobie šiestich mesiacov a bezodkladne ich predloží vláde na schválenie.

Návšteva delegácie Stáleho výboru pre zahraničné vzťahy Národného zhromaždenia Arménskej republiky

22. 06. 2023 - V dňoch 20. - 23. júna 2023 sa na pozvanie predsedu Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky pána Mariána Kéryho uskutočnila návšteva členov Stáleho výboru pre zahraničné vzťahy Národného zhromaždenia Arménskej republiky vedená jeho predsedom pánom Sargisom Khadanyanom.
Marián Kéry arménsku delegáciu privítal na pôde zahraničného výboru, kde jej poďakoval za prijatie na najvyššej úrovni počas svojej oficiálnej návštevy Arménska v apríli tohto roka.

Prezident

Prezidentka oznámila, že už nebude kandidovať

20.06.2023 - Prezidentka Zuzana Čaputová v utorok 20. júna 2023 v Prezidentskom paláci oznámila, že v ďalších voľbách sa už nebude uchádzať o post hlavy štátu.

Prezidentka nepodpísala zákon o štátnej podpore nájomného bývania

22.06.2023 - Prezidentka Zuzana Čaputová sa vo štvrtok 22. júna 2023 rozhodla nepodpísať zákon o štátnej podpore nájomného bývania.

Zdroj:
https://www.vlada.gov.sk//tlacove-spravy/
https://www.nrsr.sk/web/


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk