2.10.2023
ID: 5886upozornenie pre užívateľov

Udalosti uplynulého týždňa

Vláda SR schválila na návrh Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR nariadenie, ktoré umožňuje udeľovanie národných víz pre cudzincov z tretích krajín, a to v zamestnaniach v oblasti priemyslu. Ide o selektívne otvorenie trhu práce v povolaniach s dlhodobým nedostatkom pracovnej sily. Národné víza sú určené pre zamestnávanie štátnych príslušníkov vybraných tretích krajín a je možné ich udeliť najviac na jeden rok.

Vláda

Európska komisia prijala 34. výročnú správu o ochrane finančných záujmov EÚ – boj proti podvodom za rok 2022

24. 08. 2023 - Európska komisia dňa 27. júla 2023 prijala 34. výročnú správu o ochrane finančných záujmov Európskej únie a boji proti podvodom za rok 2022 (tzv. „PIF správa“). PIF správa býva každoročne vypracovaná v spolupráci s členskými štátmi v súlade s článkom 325 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a sú v nej uvedené opatrenia zamerané na posilnenie ochrany finančných záujmov Únie na úrovni EÚ a na vnútroštátnej úrovni.

Vojenská polícia nasadí na boj s environmentálnou kriminalitou nové vybavenie

25.09.2023 - Vojenská polícia bude pri predchádzaní a odhaľovaní environmentálnej kriminality vo svojej pôsobnosti používať nové materiálno – technické vybavenie, na ktoré jej bola schválená dotácia z Environmentálneho fondu. Aktuálne má z týchto zdrojov k dispozícii už tri nové štvorkolky vrátane vybavenia (napr. prilby, štíty, atď.) a štyri drony v celkovej hodnote približne 150 000 eur. Ako upresnil riaditeľ Vojenskej polície plk. Valentín Cebo, obstarané prostriedky výrazne zvýšia mobilitu a operabilitu vojenských policajtov pri výkone hliadkovej služby a pri predchádzaní a odhaľovaní environmentálnej protiprávnej činnosti najmä vo vojenských obvodoch a výcvikových priestoroch Záhorie, Lešť a Valaškovce.

Plníme digitálne míľniky a aj vďaka tomu môže Slovensko žiadať 3. platbu z Plánu obnovy a odolnosti

25.09.2023 - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) úspešne splnilo všetky míľniky Plánu obnovy a odolnosti naviazané na 3. žiadosť o platbu z Európskej komisie. Vďaka tomu, ale aj splneniu míľnikov rezortov hospodárstva, životného prostredia a školstva, podá Slovenská republika 3. žiadosť o platbu vo výške 815 miliónov eur. Slovensko získa tieto prostriedky na podporu výskumu a digitalizácie, reformu ochrany prírody a mnoho ďalších cieľov.

Slovenská republika presadila na zasadnutí Rady pre konkurencieschopnosť v Bruseli kompromis k nariadeniu o emisnej norme EURO 7

25. 09. 2023 - V Bruseli sa 25. septembra 2023 na zasadnutí Rady pre konkurencieschopnosť – časť vnútorný trh a priemysel podarilo schváliť spoločnú pozíciu k nariadeniu o emisnej norme EURO7. Slovensku sa pritom podarilo spolu s ďalšími 7 štátmi – s Českom, Bulharskom, Francúzskom, Maďarskom, Poľskom a Rumunskom vyjednať kompromis a znížiť limity pre osobné či nákladné vozidlá. Slovenskú republiku na zasadnutí v Bruseli zastupoval štátny tajomník ministerstva hospodárstva Peter Švec: „Automobilový priemysel tvorí významnú časť nášho HDP a takmer 50 % nášho exportu. Našu pozíciu sme preto konzultovali s dôležitými hráčmi automobilového priemyslu.“ Výsledkom je návrh akceptovateľný pre slovenský automobilový priemysel, avšak naďalej ohľaduplný ku kvalite ovzdušia. Ako ďalej dodal: „Na začiatku rokovaní malo Slovensko skôr skeptický postoj. Počas rokovaní sme ale vďaka spoločnému postupu v skupine 8 členských štátov pod vedením Českej republiky dosiahli naozaj veľa.“

Na Slovensku je prvé zo 76 bojových obrnených vozidiel 8x8

26.09.2023 - V rezorte obrany bolo dnes predstavené prvé zo 76 bojových obrnených vozidiel Patria AMVXP 8x8, ktoré bolo na Slovensko dopravené na finalizáciu slovenskými spoločnosťami. Prezentácia sa uskutočnila za prítomnosti ministra obrany SR Martina Sklenára, štátneho tajomníka rezortu Mariana Majera a náčelníka Generálneho štábu OS SR gen. Daniela Zmeka, ako aj ďalších predstaviteľov rezortu obrany a Ozbrojených síl SR. Na prezentácii vozidla, v modifikácii pre zdravotnícke účely, bol prítomný aj veľvyslanec Fínska Pasi Tuominen a tiež zástupcovia výrobcu vozidiel - spoločnosti Patria Land Oy a tiež hlavného subkontraktora projektu, slovenskej štátnej akciovej spoločnosti KONŠTRUKTA-Defence.

Posilňujeme ekonomické vzťahy s Novým Zélandom

26.09.2023 - Minister financií SR Michal Horváth dnes podpísal Zmluvu medzi Slovenskou republikou a Novým Zélandom o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovým únikom a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam. Za Nový Zéland zmluvu podpísala Chargé d´Affaires, veľvyslankyňa, Dell Higgie. Pre obe krajiny je to významný krok a výsledok niekoľkomesačných prípravných prác a vzájomných rokovaní. Podpísanie zmluvy otvára nový priestor na rozvíjanie ekonomických vzťahov medzi Slovenskom a Novým Zélandom.

Podpora zvýšenia zamestnanosti znevýhodnených osôb najmä z marginalizovaných komunít témou zasadnutia vlády. Materiál MH SR reaguje na nedostatok pracovnej sily a nepriaznivý demografický trend v SR.

27. 09. 2023 - Témou na stredajšom (27. septembra 2023) rokovaní vlády SR bol i podstatný materiál z dielne Ministerstva hospodárstva (MH) SR, ktorý sa venuje návrhom opatrení na podporu zvýšenia zamestnanosti znevýhodnených osôb, najmä s dôrazom na osoby z prostredia marginalizovaných rómskych komunít (MRK). Ide o dôležitý súbor opatrení, ktorý rezort hospodárstva pripravil spolu s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, so splnomocnencom vlády SR pre rómske komunity Jánom Herom a bývalým splnomocnencom vlády SR pre rómske komunity Petrom Pollákom. Podnetom pre opatrenia je najmä nepriaznivá situácia na trhu práce, hlavne v priemyselnej výrobe a stavebníctve. Zámerom materiálu je zvrátiť negatívny trend spojený s vývojom populácie na Slovensku. „Nedostatok pracovných síl v rozličných sektoroch slovenskej ekonomiky je stále viac evidentný a urgentný. Skúsenosti niektorých slovenských firiem, ktoré sa úspešne pustili do zamestnávania Rómov, boli pre nás silnou inšpiráciou v partnerskej spolupráci s rezortmi práce a školstva a Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity vyvinúť iniciatívu ako ich zamestnávanie podporiť aj systémovo.“

Popradské letisko zostane medzinárodné. Akcionári chcú, aby bolo maximálne ziskové

27. 09. 2023 - Ministerstvo dopravy SR, mesto Poprad a mesto Vysoké Tatry sa zhodujú, že letisko Poprad – Tatry má mať aj naďalej štatút medzinárodného letiska a odmietajú akékoľvek konšpirácie o tom, že by sa malo zrušiť alebo by sa mala jeho prevádzka obmedziť. Budúcnosť letiska v Poprade sa v posledných dňoch stala predvolebnou témou, ku ktorej sa vyjadrujú politici naprieč celým spektrom. Akcionári letiska, teda Ministerstvo dopravy SR a mestá Poprad a Vysoké Tatry preto spoločne všetkých uisťujú, že žiadne z avizovaných scenárov nie sú reálne.

Štátny tajomník MH SR Peter Švec: V Jeruzaleme sa konalo prvé zasadnutie za Okrúhlym stolom, témou slovensko-izraelská ekonomická a inovačná spolupráca.

27. 09. 2023 - Spolupráca v energetike, zvyšovanie klimatickej odolnosti krajiny a pripravenosť na extrémy počasia, vodné hospodárstvo, uhlíkové poľnohospodárstvo, výmeny vedcov, budovanie inovačného ekosystému, ale aj možnosti otvorenia priamej leteckej linky medzi Košicami a Tel Avivom boli témami prvého Okrúhleho stola slovensko-izraelskej ekonomickej a inovačnej spolupráce, ktorý prebehol v stredu 20. septembra 2023 na pôde izraelského Ministerstva zahraničných vecí v Jeruzaleme. Rezorty pôdohospodárstva oboch štátov v krátkej dobe dokončia text Memoranda o porozumení a v nasledujúcich týždňoch bude zriadená pracovná skupinu pre zastrešenie problematiky.

Vláda schválila komplexný plán na odstránenie PCB látok v Chemko Strážske

27. 09. 2023 - Ministerstvá vnútra a životného prostredia predložili na rokovanie vlády materiál, ktorý predstavuje reálny krok na odstránenie sudov s PCB látkami z areálu Chemka Strážske. Do konca roku 2025 bude postupne odstránených zhruba 5-tisíc sudov s nebezpečnými odpadmi. Zároveň začiatkom roka bude pokračovať geologický prieskum, ktorého výsledky umožnia nastaviť komplexný sanačný projekt celej lokality.

Kabinet schválil Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2024 – 2026

27. 09. 2023 - Predseda vlády Ľudovít Ódor poverený riadením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky SR predložil v stredu 27. septembra 2023 Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2024 – 2026(známy aj ako Akčný plán OGP 2024 – 2026). Cieľom Akčného plánu OGP 2024 – 2026 je nadviazať na doterajšie úspechy SR v oblasti otvoreného vládnutia po desiatich rokoch členstva SR v medzinárodnej Iniciatíve pre otvorené vládnutie a posilnenie kolektívneho vstupu obyvateľov do tvorby verejných politík či vzájomné neformálne hodnotové vzdelávanie medzi štátnou správou, verejnou správou a tretím sektorom.

Koniec volebnej kampane a začiatok volebného moratória

27. 09. 2023 - Volebná kampaň pred voľbami do Národnej rady sa skončí 48 hodín predo dňom konania volieb, teda v stredu 27. septembra o 23:59 h. Od štvrtka 28. septembra 00:00 h začína plynúť volebné moratórium, ktoré trvá až do skončenia hlasovania v deň volieb. Voľby sa uskutočnia v sobotu 30. septembra od 7:00 do 22:00 h. Počas moratória nemôžu kandidujúce politické subjekty viesť volebnú kampaň. Zakázané je zverejňovať výsledky prieskumov verejnej mienky a výsledky volebných ankiet.

Minister Wlachovský v Ríme: Giorgio Napolitano bol príkladom veľkého európskeho štátnika, ktorý ako prezident Talianska slúžil občanom s pokorou a rešpektom

27.09.2023 - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Wlachovský sa v utorok 26. septembra 2023 v Ríme zúčastnil na štátnom pohrebe Giorgia Napolitana. Bývalý prezident Talianskej republiky zomrel 22. septembra 2023 vo veku 98 rokov. Súčasne pripomenul, že G. Napolitano v roku 2011 ako taliansky prezident navštívil Slovensko. Rok predtým sa zároveň zúčastnil na slávnostnom odhalení busty Alexandra Dubčeka na Bratislavskom námestí v Ríme.

Nový web Inštitútu finančnej politiky

27.09.2023 - Aktuálne informácie z ekonomiky, analýzy, prognózy a množstvo dôležitých čísel na jednom mieste. Inštitút finančnej politiky (IFP) Ministerstva financií SR dnes spustil svoj nový webový portál www.ifp.sk, kde bude pravidelne zverejňovať všetko podstatné čo súvisí s číslami a prácou IFP. Nový web spustili analytici MF SR pri príležitosti 20. výročia od založenia Inštitútu finančnej politiky. Návštevníci webu nájdu na jednom mieste všetky analýzy aktuálneho ekonomického diania, publikácie, prognózy, štatistiky, kalkulačky a navyše aj mediálne výstupy IFP. Tvorcovia do novej stránky zapracovali obsah doterajších výstupov od roku 2022.  

Vláda schválila komplexný plán na odstránenie PCB látok v Chemko Strážske

27.09.2023 - Ministerstvá vnútra a životného prostredia predložili na rokovanie vlády materiál, ktorý predstavuje prvý reálny krok na odstránenie sudov s PCB látkami z areálu Chemka Strážske. Do konca roku 2025 bude postupne odstránených zhruba 5-tisíc sudov s nebezpečnými odpadmi. Zároveň začiatkom roka bude pokračovať geologický prieskum, ktorého výsledky umožnia nastaviť komplexný sanačný projekt celej lokality.

Minister Peter Balík: Skvelá správa – pre Slovensko sme z eurofondov zachránili 700 miliónov eur

27.09.2023 - Podarilo sa skoro nemožné. Vďaka systémovým opatreniam úradníckej vlády sa čerpanie eurofondov výrazne zdynamizovalo a podarilo sa tak odvrátiť hrozbu prepadnutia stoviek miliónov eur z dobiehajúceho programového obdobia. Dnes o tom informoval minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Peter Balík.

Uľahčujeme proces zamestnávania cudzincov v priemysle

27.09.2023 - Vláda SR schválila na návrh Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR nariadenie, ktoré umožňuje udeľovanie národných víz pre cudzincov z tretích krajín, a to v zamestnaniach v oblasti priemyslu. Ide o selektívne otvorenie trhu práce v povolaniach s dlhodobým nedostatkom pracovnej sily. Národné víza sú určené pre zamestnávanie štátnych príslušníkov vybraných tretích krajín a je možné ich udeliť najviac na jeden rok. Rezort práce tak v spolupráci s ministerstvom zahraničných vecí a ministerstvom vnútra flexibilne reaguje na aktuálne potreby trhu práce a tiež požiadavky zamestnávateľov.

Do boja proti rakovine MZ SR a partneri s kampaňou ONKOKONTROLA

28.09.2023 - Rakovina je závažným ochorením a hlavnou príčinou úmrtia v Európe. Odhaduje sa, že v roku 2020 bola v Únii diagnostikovaná rakovina u 2,7 milióna ľudí. Na základe týchto údajov sa odhaduje, že na rakovinu počas svojho života ochorie každý druhý občan únie, čo dlhodobo ovplyvní kvalitu jeho života, pričom len polovica všetkých pacientov s rakovinou prežije. Na znižovanie výskytu a úmrtnosti na onkologické ochorenia teda EK odporúča organizované skríningové programy – práve  skríningy umožňujú odhaliť rakovinu v ranom štádiu, prípadne ešte skôr, ako sa stane invazívnou, to znamená, že pacienti majú väčšiu šancu na vyliečenie.

Zahraniční pracovníci môžu doplniť dlhodobo chýbajúcu pracovnú silu na našom trhu

28.09.2023 - Slovensko dlhodobo eviduje množstvo profesií s nedostatočným dopytom zo strany domáceho obyvateľstva. Viac ako 80-tisíc pracovných pozícií zostáva neobsadených. Najvyššiu mieru voľných pracovných miest vykazujú profesie v strojárstve, automobilovom priemysle, doprave, zdravotníctve, aj IT sektore. Obsadiť dlhodobo neobsadené pracovné pozície, o ktoré domáce obyvateľstvo nemá záujem, je dôležité pre udržanie rastu slovenskej ekonomiky. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR preto prijíma opatrenia v oblasti regulovanej pracovnej mobility cudzincov na slovenský trh práce s cieľom kompenzovať nedostatok disponibilnej pracovnej sily.

MF SR zverejnilo najnovšiu makroekonomickú a daňovú prognózu

28.09.2023 - Konsolidovať sa dá so zachovaním ekonomického rastu, vyrovnaný rozpočet by viedol k recesii. Slovenská ekonomika v dôsledku invázie Ruska do Ukrajiny zvoľní a HDP v roku 2023 stúpne o 1,3 %. Trh práce však zostane odolný a spolu s poklesom inflácie a dočerpaním EÚ fondov v druhej polovici roku 2023 už reálne mzdy zamestnancom stúpnu. Aj to sú niektoré závery najnovšej makroekonomickej prognózy, ktorú zverejnilo Ministerstvo financií SR. Septembrová makroprognóza MF SR obsahuje simuláciu ďalšieho vývoja ekonomiky. V prípade postupnej (inteligentnej) konsolidácie, ktorú navrhuje súčasná vláda, by HDP v roku 2024 posilnilo o 0,5 % a v ďalších rokoch by sa ekonomický rast pohyboval medzi jedným a dvomi percentami. Reálne mzdy by boli pod tlakom len vo verejnom sektore, kým v súkromnom sektore by sa ďalej zvyšovali. Miera nezamestnanosti by stúpla len mierne.

Migrácia bola hlavná téma rokovania Rady ministrov vnútra EÚ v Bruseli

28. 09. 2023 - Na rokovaní Rady ministrov pre vnútorné záležitosti členských štátov EÚ vo štvrtok 28. septembra 2023 boli hlavnými témami rokovaní samotné predchádzanie migrácie a podpora krajín pôvodu, dôsledky ruskej agresie na Ukrajine a predĺženie dočasného útočiska, spolupráca s krajinami Latinskej Ameriky v boji proti s organizovaným zločinom. Slovensko v Bruseli zastupoval štátny tajomník Ministerstva vnútra SR Martin Královič. Problém migrácie sa týka všetkých členských štátov, pričom k zhoršeniu situácie, najmä v Taliansku na Lampeduse, prispeli okrem politickej a bezpečnostnej situácie v krajinách pôvodu aj nedávne prírodné katastrofy. Práve pomoc tretím krajinám, v ktorých sa migrácia začína, by mohla byť efektívnym riešením stabilizujúcim situáciu v Európe. Dôležitým podporným aspektom by malo byť aj dôsledné riadenie hraníc.

Projekt LIFE IP bude aj tento rok súčasťou celoeurópskeho festivalu o vede a výskume

28.09.2023 - Manažéri kvality ovzdušia v rámci projektu LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia (Populair) budú spoločne s expertami zo Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) v piatok 29. septembra 2023 reprezentovať Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP), Slovenskú agentúru životného prostredia (SAŽP) a svoje úrady vyšších územných celkov na podujatí s názvom Európska noc výskumníkov 2023. Tohtoročný 17. ročník festivalu sa bude konať v hlavnom meste Bratislava v Starej tržnici a na Námestí Nežnej revolúcie. Pútavý program je rovnako pripravený aj v Žiline, Banskej Bystrici, Košiciach a v Poprade. Hlavnými témami tohto ročníka sú „VODA“ a „UMELÁ INTELIGENCIA“.

Obmedzenie prevádzky stránkových pracovísk oddelení cudzineckej polície Policajného zboru

28. 09. 2023 - Úrad hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru predlžuje obmedzenie prevádzky všetkých stránkových pracovísk oddelení cudzineckej polície Policajného zboru do 8. októbra 2023 z dôvodu pretrvávajúcej nutnosti plnenia úloh súvisiacich s enormným nárastom nelegálnej migrácie na území Slovenskej republiky.

MZVEZ SR si pre vyjadrenia ministra P. Szijjártóa na Slovensku predvolalo maďarského veľvyslanca

28.09.2023 - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (MZVEZ SR) si v stredu 27. septembra 2023 predvolalo veľvyslanca Maďarska na Slovensku Csabu Balogha. Rezort diplomacie si veľvyslanca predvolal v súvislosti s vyjadreniami maďarského ministra zahraničného obchodu a zahraničných vecí Pétera Szijjártóa, ktoré odzneli 26. a 27. septembra 2023 počas zhromaždení v obciach v južnej časti Slovenska.

Prvé dve výzvy envirorezortu z Programu Slovensko budú venované ochrane vôd

29.09.2023 - Ministerstvo životného prostredia SR dnes vyhlásilo výzvy na čerpanie finančných prostriedkov v rámci nového programového obdobia pre roky 2021 - 2027. Úvodná dvojica výziev z Programu Slovensko bude venovaná vodohospodárskej infraštruktúre. Prvé dve výzvy s celkovou alokáciou vo výške takmer 160 miliónov eur podporia výstavbu kanalizačnej siete, čistiarní odpadových vôd a vodovodov. Oprávnenými žiadateľmi v rámci výziev budú obce, vodárenské spoločnosti alebo ich združenia.

Posilňujeme regióny a eurofondovú obálku im navyšujeme o viac ako 200 miliónov eur

29.09.2023 - Záleží nám na silných a úspešných regiónoch, preto sme pre ne z nových eurofondov vyčlenili viac peňazí. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) presunulo celú svoju alokáciu priamo na regióny. K pôvodnej sume 2,13 miliardy eur určenej na integrované územné investície tak pridalo ďalších viac ako 213 miliónov eur.

V sídle Tímu pre integráciu síl NATO na Slovensku v bratislavských Vajnoroch slávnostne vztýčili španielsku vlajku

29.09.2023 - K Styčnému tímu pre integráciu síl NATO (NFIU) na Slovensku v bratislavských Vajnoroch sa 1. septembra tohto roka pripojil španielsky podplukovník Adolfo Leña Pajares. Pri tejto príležitosti štátny tajomník Ministerstva obrany SR Marian Majer vo štvrtok spolu s veliteľom NFIU plk. Mariánom Kurillom, španielskou veľvyslankyňou na Slovensku Loreou Arribalzagou Ceballos, predstaviteľmi diplomatických zborov na Slovensku, ako aj profesionálnymi vojakmi a ostatnými hosťami v priestoroch NFIU vztýčili španielsku vlajku.

Minister Wlachovský vo Viedni: Kandidátske krajiny na členstvo v EÚ chceme naďalej podporovať v eurointegračnom procese a oceniť ich doterajšie úspěchy

29.09.2023 - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Wlachovský sa 27. septembra 2023 zúčastnil v Rakúsku na stretnutí šéfov diplomacií krajín skupiny Central 5 (C5). Neformálnu regionálnu platformu tvoria okrem Slovenska a Rakúska aj Česko, Maďarsko a Slovinsko. Ministri zahraničných vecí diskutovali o aktuálnej zahraničnopolitickej a bezpečnostnej situácii, pričom stretnutiu dominovala pokračujúca ruská agresia proti Ukrajine. Minister Wlachovský v tejto súvislosti uviedol, že teraz nie je čas na únavu z pomoci Ukrajine.

Prezident

Mimoriade vystúpenie k voľbám do NR SR v RTVS

27.09.2023 - Prezidentka Zuzana Čaputová vystúpila v stredu 27. septembra 2023 s mimoriadnym príhovorom k parlamentným voľbám v RTVS.

Zdroj:
https://www.vlada.gov.sk//tlacove-spravy/
https://www.nrsr.sk/web/


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk