25.3.2024
ID: 6038upozornenie pre užívateľov

Udalosti uplynulého týždňa

6846b9b3a7210e4152da1a7e7579602c/imagePreview.jpg
Zdroj: shutterstock.com

Ministerstvo hospodárstva (MH) SR pripravilo rozsiahlu novelizáciu štyroch základných energetických zákonov, ktoré zohľadňujú najmä skúsenosti z aplikačnej praxe. Novela zákonov prináša najmä sprehľadnenie faktúr pre spotrebiteľov, rozšírenie právomocí a nové kontrolné kompetencie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), čím dochádza k posilneniu jeho postavenia.

Vláda

Chybou predošlej vlády môžu prísť Slováci o vyše 200 miliónov eur

18. 03. 2024 - Slovensko s vysokou pravdepodobnosťou príde o desiatky miliónov eur z Plánu obnovy a odolnosti (ďalej len „POO“) na rekonštrukciu súdov. Súdnu reformu na Slovensku, ktorá mala byť financovaná z prostriedkov POO, sa po fatálnych manažérskych zlyhaniach bývalých vlád nepodarí zrealizovať. Na justíciu máme v Pláne obnovy vyčlenených vyše 286 miliónov eur, z toho viac ako 223 miliónov eur na modernizáciu súdnych budov. Pôvodný plán na jej dokončenie bol do konca roku 2025, no po zisteniach, v akom stave sa nachádzajú jednotlivé projekty, je takmer nemožné ich do plánovaného termínu zrealizovať.

Generálny tajomník OECD na Slovensku

18.03.2024 - Minister financií SR Ladislav Kamenický dnes rokoval s generálnym tajomníkom OECD Mathiasom Cormannom, ktorý prišiel na oficiálnu pracovnú návštevu Slovenskej republiky. Najskôr sa rokovanie uskutočnilo na Úrade vlády SR za účasti predsedu vlády Slovenskej republiky Roberta Fica a neskôr sa generálny tajomník OECD stretol s vedením ministerstva financií na spoločnom pracovnom obede. Rokovali spolu prioritne o ekonomických témach, ktoré súvisia s pravidelnou hodnotiacou správou pre Slovenskú republiku, ktorú OECD zverejnila práve dnes. Z nej vyplýva, že rast slovenskej ekonomiky sa v najbližších dvoch rokoch zrýchli. V roku 2024 OECD očakáva rast 2,1 % a v roku 2025 by sa mal dostať na úroveň 2,6 %. Postupne by mala klesať aj inflácia z minuloročných 11 % na 3,4 % v tomto roku a 2,7 % v roku 2025.

Oficiálna návšteva náčelníka generálneho štábu Ozbrojených síl SR v Madride

19.03.2024 - Hlavnou témou rozhovorov generála Daniela Zmeka so španielskymi partnermi bola čoraz intenzívnejšia spolupráca medzi ozbrojenými silami oboch krajín. Generál D. Zmeko do Španielska pricestoval na pozvanie náčelníka generálneho štábu španielskej armády generála admirála Teodora Esteban López Calderóna, ktorý Slovensko navštívil minulý rok.

Minister Juraj Blanár: Slovensko je znepokojené, že dostane menej financií

19.03.2024 - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Juraj Blanár sa 18. marca 2024 zúčastnil v Bruseli na otvorení Európskeho humanitárneho fóra a následne na marcovom zasadnutí Rady EÚ pre zahraničné veci. Hlavnými témami rokovania šéfov diplomacie členských krajín EÚ boli pokračujúca pomoc Ukrajine, situácia na Blízkom východe a v Bielorusku.

Štátny tajomník Ján Hrinko rokoval so Združením odborných učilíšť, špeciálnych škôl a špeciálnych výchovných zariadení o dôležitých témach

19.03.2024 - Stará lesná hostila zasadnutie Združenia odborných učilíšť, špeciálnych škôl a špeciálnych výchovných zariadení, ktorého sa zúčastnili aj zástupcovia rezortu školstva, na čele so štátnym tajomníkom Jánom Hrinkom. Zasadnutie sa konalo 13.3. – 14.3. 2024 a prinieslo rokovanie zástupcov Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR, riaditeľov regionálnych úradov školskej správy na Slovensku aj so zástupcom Odborových zväzov pracovníkov školstva a vedy na Slovensku.

Od nového školského roku začne fungovať všetkých 40 regionálnych centier podpory učiteľov

19.03.2024 - Projekt Učitelia pre 21. storočie je súčasťou zmien vo vzdelávaní, jeho zámerom je vybudovať celoslovenskú sieť regionálnych centier podpory učiteľov. Od septembra 2023 už funguje 32 centier. Na základe 3. kola výzvy z Plánu obnovy a odolnosti SR vybral rezort školstva zriaďovateľov posledných 8 centier, ktoré začnú fungovať od nasledujúceho školského roka. Podporu budú poskytovať prioritne školám, ktoré sa rozhodli učiť podľa nového vzdelávacieho programu.

Voľby prezidenta: posledný deň na vybavenie hlasovacieho preukazu je piatok 22. marca, volebná kampaň sa končí o polnoci zo stredy na štvrtok

19. 03. 2024 - Hlasovací preukaz pred prvým kolom voľby prezidenta si môžu voliči vybaviť najneskôr v piatok 22. marca. Požiadať oň môžu obec trvalého pobytu počas jej úradných hodín, a to osobne alebo prostredníctvom splnomocnenej osoby. V prípade druhého kola volieb uplynie termín 5. apríla.

Úrady práce sociálnych vecí a rodiny podporia rozvoj zručností

19.03.2024 - Nový národný projekt Zručnosti pre trh práce prinesie už od 8.apríla možnosť bezplatne získať finančnú podporu na vzdelávanie či rekvalifikáciu. Je to prvý projekt svojho druhu, ktorý je určený pre ľudí bez práce, ale aj pre zamestnaných.

Postupy pri výstavbe priemyselných parkov preverí Najvyšší kontrolný úrad SR

19. 03. 2024 - Ministerstvo hospodárstva SR bude poskytovať súčinnosť Najvyššiemu kontrolnému úradu (NKÚ) SR, ktorý začal s preverovaním procesov pri príprave a výstavbe strategických priemyselných parkov v Rimavskej Sobote a vo Valalikoch pri Košiciach. V oboch priemyselných parkoch sa aktuálne pripravujú na svoju výrobu strategickí investori. „Po mojom nástupe na ministerstvo hospodárstva som bola informovaná o viacerých problémoch, okrem iného aj o sťažnosti jedného investora, že štát si neplní svoje sľuby pri výstavbe priemyselných parkov a hrozia nám pokuty. Preto rezort hospodárstva robí všetko preto, aby sme sa tomuto procesu vyhli a aj piatkové odovzdanie pripraveného územia v Rimavskej Sobote investorovi je dôkazom, že sa nám darí,“ uviedla podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva SR Denisa Saková.

Ministerstvo kultúry vyhodnocuje pripomienky k návrhu Zákona o Slovenskej televízie a rozhlase, vo štvrtok sa uskutočnia prvé rozporové konania

20. 03. 2024 - Ministerstvo kultúry SR vyhodnocuje pripomienky k návrhu Zákona o Slovenskej televízii a rozhlase. Vo štvrtok 21. marca 2024 sa uskutočnia na pôde rezortu prvé rozporové konania k hromadným pripomienkam. Celkovo bolo k návrhu zaslaných 327 pripomienok, z toho 42 hromadných. V zmysle predloženého návrhu zákona zostanú Slovenská televízia a rozhlas verejnoprávnou inštitúciou. Jej Radu by mali po novom menovať dva orgány, konkrétne vláda prostredníctvom Ministerstva kultúry SR a Národná rada SR. Vzniknúť by mala aj nová Programová rada. Návrhom zákona by sa mala v stredu 27. marca 2024 zaoberať vláda SR.

Jadrová energia má zásadným spôsobom prispieť k zabezpečeniu dostatku energie aj k dekarbonizácii

20. 03. 2024 - Na historicky prvom Jadrovom samite (Nuclear Energy Summit) v Bruseli až 36 krajín, vrátane Číny, Indie a USA, hovorilo o nenahraditeľnom význame jadrovej energie pri zabezpečení dostatku zdrojov pre bežnú spotrebu aj priemysel. Diskutujúci zároveň zdôraznili nezastupiteľnú úlohu jadrovej energie pri prechode od fosílnych palív. Jednou z tém na samite boli aj formy financovania výstavby nových zdrojov i prípadné predlžovanie životnosti existujúcich reaktorov. Francúzsko v tejto veci vyvíja iniciatívu, aby sa do financovania týchto projektov vo väčšej miere zapojili multilaterálne inštitúcie, ako sú Svetová banka, Európska banka pre obnovu a rozvoj, alebo ich ekvivalenty z Ázie či Ameriky.

Zlepšujeme systém PZP a zvyšujeme ochranu poškodených osob

20.03.2024 - Vláda Slovenskej republiky dnes na svojom rokovaní schválila Novelu zákona o povinnom zmluvnom poistení (PZP), ktorú predložilo Ministerstvo financií SR. Novela okrem transpozície smernice EÚ prináša aj viacero zmien, ktoré pozitívne privítajú najmä klienti poisťovní a ktoré zabezpečia vyššiu ochranu poškodených osôb. Novela napríklad zvyšuje limity poistného krytia a teda PZP bude automaticky kryť vyššie škody. Kým napríklad doteraz systém kryl škody na zdraví do maximálnej výšky 5,24 mil. eur, po novom bude tento limit až na úrovni 6,45 mil. eur. Rovnako sa zvyšuje aj maximálna hranica napríklad škody na majetku. Kým doteraz PZP pokrývalo maximálnu sumu 1,05 mil. eur, novela hranicu zvyšuje na 1,3 mil. eur.

Vláda schválila zmeny v poskytovaní príspevku za ubytovanie odídencov z Ukrajiny

20. 03. 2024 - Na rokovaní vlády v stredu 20. marca 2024 predložil minister vnútra Matúš Šutaj Eštok návrh na úpravu nariadenia vlády o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídenca. Ide o príspevok poskytovaný na základe zákona o azyle. Vláda predĺžila poskytovanie príspevku za ubytovanie odídenca najdlhšie do 30. júna 2024, s tým že zjednotila výšku príspevku na 6 eur za jednu noc ubytovania odídenca bez ohľadu na vek odídenca.

Kontrolné chemické laboratóriá civilnej ochrany dostali nové terénne vozidlá

20. 03. 2024 - Kontrolné chemické  laboratória civilnej ochrany  v Nitre, Jasove a v Slovenskej Ľupči pôsobia v rámci sekcie krízového riadenia MV SR. Odborníci na chemické a radiačné analýzy majú k dispozícii tri nové terénne vozidlá typu pick -up TOYOTA Hilux. Do užívania ich v stredu 20. marca 2024 odovzdali štátny tajomník MV SR Patrik Krauspe a generálny riaditeľ sekcie krízového riadenia MV SR Ervin Erdélyi. Terénne vozidlá umožnia kontrolným chemickým laboratóriám civilnej ochrany prístup aj do ťažšie dostupného terénu a čo najbližšie k miestu udalosti tak, aby mohli aj s technikou zasiahnúť čo najefektívnejšie.

Minister Takáč o Slovenskom pozemkovom fonde: Procesy musia byť a budú stopercentne transparentné

20.03.2024 - Od vymenovania nového vedenia 1. decembra 2023 pracuje Slovenský pozemkový fond (SPF) efektívnejšie a najmä transparentnejšie. Na utorkovej tlačovej konferencii o tom informoval minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč spolu s generálnym riaditeľom SPF Richardom Šmídom a námestníkom generálneho riaditeľa SPF Rastislavom Juhárom.

Novela energetických zákonov prináša posilnenie práva a ochranu spotrebiteľov v energetike a prechod právomocí v oblasti štátneho dozoru na ÚRSO

20. 03. 2024 - Ministerstvo hospodárstva (MH) SR pripravilo rozsiahlu novelizáciu štyroch základných energetických zákonov, ktoré zohľadňujú najmä skúsenosti z aplikačnej praxe. Novela zákonov prináša najmä sprehľadnenie faktúr pre spotrebiteľov, rozšírenie právomocí a nové kontrolné kompetencie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), čím dochádza k posilneniu jeho postavenia. Na ÚRSO rovnako prechádzajú právomoci v oblasti štátneho dozoru zo Slovenskej obchodnej inšpekcie (SOI), upravuje sa spôsob výkonu cenovej regulácie, či ustanovenia týkajúce sa ukladania povinností vo všeobecnom hospodárskom záujme. Novela zároveň  umožní ľahšie pripájanie obnoviteľných zdrojov. Účinnosť zmien, ktoré ešte musí schváliť Národná rada SR v energozákonoch sa navrhuje od 1. júla 2024.

Cesta k digitálnej excelentnosti: Inovácie a spolupráca v centre pozornosti stretnutí v Prahe

20. 03. 2024 - Diskusia o víziách digitálneho rozvoja pre moderné eGovernment služby a výmena skúseností v tejto oblasti bola cieľom návštevy štátneho tajomníka Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) Ivana Ivančina s delegáciou v českej metropole Prahe. Na pondelkovom bilaterálnom stretnutí s podpredsedom vlády ČR a vicepremiérom pre digitalizáciu Ivanom Bartošom a námestníkom Ondřejom Profantom diskutovali o mnohých témach, kľúčovou bola agenda  legislatívy v oblasti digitalizácie, ale aj umelá inteligencia.

Programová vyhláška na rok 2024 je v platnosti

20. 03. 2024 - Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR, ktorá definuje sumy výdavkov na jednotlivé typy zdravotnej starostlivosti v rozpočte pre jednotlivé zdravotné poisťovne na rok 2024 (tzv. programová vyhláška), bola dnes zverejnená v Zbierke zákonov. Kompletný prehľad súm nájdete na nasledujúcom linku: (https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2024/55/20240320).  Do verejného zdravotného poistenia smeruje v roku 2024 približne o 900 mil. EUR viac, ako tomu bolo v roku 2023. Na poskytovanie zdravotnej starostlivosti poputuje 7,682 mld. Eur. Pre ústavnú zdravotnú starostlivosť je to nárast o 19,30 % oproti očakávanej skutočnosti z decembra 2023, na všeobecnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť poputuje o 7,43% viac a na špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť o 11,36% viac. Minimálna celková suma určená na zdravotnícke pomôcky je o 12,44 % viac. 

Rezort školstva poskytne štipendium 16 500 eur tým študentom, ktorí sa rozhodnú študovať v odboroch, ktoré trh práce výrazne potřebuje

20.03.2024 - Študentky a študenti môžu na štúdium na vysokej škole získať až 16 500 eur na 3 roky. Dôležité je, aby sa v akademickom roku 2024/2025 rozhodli nastúpiť na štúdium takého študijného odboru, ktorý pripravuje na vybrané nedostatkové povolania. Ide o jedno z opatrení rezortu školstva, ktorým chce motivovať maturantov pre výber povolaní, ktoré sú na trhu práce potrebné. Ide najmä o odbory akými sú učiteľstvo, ošetrovateľstvo, verejné zdravotníctvo, všeobecné lekárstvo či odbory z oblasti jadra.

V 19 okresoch vyhlásia mimoriadnu situáciu kvôli problémovým medveďom

20.03.2024 - Ochrana ľudí, ich obydlí a majetku má pre Ministerstvo životného prostredia SR najvyššiu prioritu. Vládny kabinet preto dnes schválil uznesenie k vyhláseniu mimoriadnej situácie spôsobenej výskytom synantropných jedincov medveďa hnedého v zastavaných územiach miest a obcí a ich bezprostrednom okolí. Okresné úrady v 19-tich rizikových oblastiach, v ktorých najčastejšie dochádza k pravidelnému prieniku problémových medveďov do intravilánov a blízkosti ľudských domovov bezodkladne zvolajú krízový štáb a vyhlásia mimoriadnu situáciu.

Otvorenie prístupových rokovaní s Bosnou a Hercegovinou o vstupe do EÚ

21.03.2024 - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Juraj Blanár víta rozhodnutie lídrov členských štátov Európskej únie o otvorení prístupových rokovaní s Bosnou a Hercegovinou o vstupe do EÚ. Zdôraznil, že ide o významný krok pre posilnenie stability, ekonomickej prosperity a európskej perspektívy pre krajiny západného Balkánu. Rozšírenie Únie o Bosnu a Hercegovinu je rovnako v záujme Slovenska a SR sa dlhodobo zasadzuje o jej integráciu do EÚ.

Odstránenie bariér a rovnaké príležitosti pre zdravotne znevýhodnených v celej EÚ

21.03.2024 - Zjednodušená mobilita a rovnaké podmienky pre osoby so zdravotným postihnutím (ŤZP) v rámci celej Európskej únie zabezpečí nová Smernica o Európskom preukaze a európskom parkovacom preukaze pre osoby so zdravotným postihnutím. Jej zavedenie do praxe prinesie jednotné pravidlá pre zdravotne znevýhodnených občanov v rámci všetkých členských štátov EÚ, pomôže ich efektívnej integrácii do spoločnosti a zvýši ich mobilitu aj prístup ku každodenným aktivitám. Proces vydávania nových európskych preukazov pre zdravotne znevýhodnených občanov chce Slovensko spustiť už v budúcom roku.

Eurofondy pomáhajú obnovovať kultúrne inštitúcie: Zrekonštruovaná pobočka Verejnej knižnice Mikuláša Kováča už slúži ľuďom

21. 03. 2024 - Marec – mesiac knihy je v plnom prúde. Sme hrdí, že i vďaka podpore z eurofondov sa darí mnohé knižnice na Slovensku obnovovať, aby priniesli návštevníkom ešte väčší komfort. Jednou z nich je Verejná knižnica Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici. Jej pobočka na sídlisku Sásová po rekonštrukcii už slúži čitateľom.

Ministerka zdravotníctva na otvorení novej JIS na Neurologickej klinike FNsP Nové Zámky

21. 03. 2024 - Neurologická klinika Fakultnej nemocnice s poliklinikou (FNsP) Nové Zámky dnes za prítomnosti ministerky zdravotníctva Zuzany Dolinkovej slávnostne otvorila novovybudovanú Jednotku intenzívnej starostlivosti (JIS). Táto moderná jednotka je určená na ošetrenie pacientov s akútnymi neurologickými ochoreniami a predstavuje významný krok vpred v poskytovaní zdravotnej starostlivosti v regióne.

Na Ministerstvo spravodlivosti SR nastupuje nový štátny tajomník

21. 03. 2024 - Rezort spravodlivosti má od dnešného dňa nového štátneho tajomníka Michala Sedliaka. V stredu o tom rozhodla vláda SR na svojom rokovaní. Michal Sedliak absolvoval Pedagogickú fakultu na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Od roku 1999  až doteraz pôsobil v Zbore väzenskej a justičnej stráže. Do roku 2002 bol vychovávateľom v Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Banskej Bystrici a do roku 2006 pôsobil ako pedagóg a vychovávateľ v Ústave na výkon trestu a odňatia slobody pre mladistvých v Sučanoch. Bol takisto vedúcim oddelenia výkonu väzby a výkonu trestu v Ústave na výkon väzby v Nitre, kde pracoval aj ako lektor Inštitútu vzdelávania. Od roku 2012 bolo jeho pôsobiskom Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže v Bratislave. Od novembra 2022 bol poverený vedením ZVJS.

Štátny tajomník M. Eštok na zasadnutí v Bruseli: Slovensko podporuje otvorenie prístupových rokovaní s Bosnou a Hercegovinou

21.03.2024 - Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Marek Eštok sa 19. marca 2024 v Bruseli zúčastnil na zasadnutí Rady pre všeobecné záležitosti Európskej únie (GAC). Hlavnou témou rokovania bola príprava marcového zasadnutia Európskej rady, ktorá začne v Bruseli už tento štvrtok a bude mať bohatú zahraničnopolitickú agendu.

Envirorezort si pripomína Svetový deň vody

22.03.2024 - Tohtoročnou témou Svetového dňa vody je Voda pre mier. Cieľom je zamerať pozornosť na zásadnú úlohu, ktorú voda zohráva v stabilite a prosperite sveta. Obmedzený alebo žiadny prístup k vode, ako aj jej znečistenie môže stupňovať napätie medzi krajinami a stať sa tak spúšťačom konfliktov vo svete. Pri príležitosti Svetového dňa vody pripravili rezortné organizácie ministerstva pre verejnosť viacero podujatí.

Prezident

Prezidentka navštívila Prahu, stretla sa s Petrom Pavlom aj Petrom Fialom

18.03.2024 - Prezidentka Zuzana Čaputová navštívila v pondelok 18. marca 2024 Prahu na pozvanie Knižnice Václava Havla. Večer sa spoločne s prezidentom ČR Petrom Pavlom zúčastnila na slávnostnej premiére filmu „Tady Havel, slyšíte mě?“. Prezidentka sa počas pracovnej cesty neformálne stretla aj s premiérom ČR Petrom Fialom. Bezprostredne po príchode do Prahy si uctila pamiatku obetí decembrovej streľby na Filozofickej fakulte UK.

Prezidentka vystúpila na hodnotiacej konferencii zahraničnej politiky

20.03.2024 - Prezidentka Zuzana Čaputová vystúpila v utorok 19. marca 2023 s príhovorom na 22. ročníku Hodnotiacej konferencie zahraničnej a európskej politiky SR, ktorú organizuje Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku (SFPA). Prezidentka začala svoje vystúpenie poďakovaním všetkým zahranično-politickým expertom a expertkám, diplomatom a diplomatkám, a tiež zástupcom médií, ktorí majú stále záujem o poctivú a na faktoch založenú diskusiu a o hodnotenie slovenskej zahraničnej politiky. Zdôraznila, že dialóg je nevyhnutnou podmienkou dobrého fungovania našej zahraničnej politiky, ale aj demokracie samotnej. 

Zdroj:
https://www.vlada.gov.sk//tlacove-spravy/
https://www.nrsr.sk/web/

 


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk