Poslať článok e-mailom

E-mail príjemcu:*
Vaše meno:*
E-mail odosielateľa:*
*) povinné položky
8.4.2024
ID: 6048upozornenie pre užívateľov

Udalosti uplynulého týždňa

Rezort školstva navrhol zákaz používania mobilných telefónov na základných školách. Reaguje tým na alarmujúce informácie a dáta o nepriaznivom vplyve mobilov na výsledky a dušenú pohodu žiakov a žiačok. Cieľom zákazu nie je odstránenie digitálnych technológií zo škôl, ale ich premyslené a rozumné využívanie. Podľa výskumov OECD neregulované používanie mobilných telefónov zhoršuje sústredenie na vyučovanie a má negatívny vplyv na dosahované výsledky.

Vláda

Zverejnenie úspešných slovenských projektov z Nástroja technickej podpory

02.04.2024 - Nástroj technickej podpory (TSI) Európskej komisie (EK) vznikol v roku 2017 na pomoc členským krajinám EÚ realizovať štrukturálne reformy podporujúce rast hospodárstva. O podporu tak každoročne môžu žiadať tak inštitúcie štátnej správy ako aj samosprávy s cieľom posilniť konkurencieschopnosť, zvýšiť rast produktivity, udržateľný hospodársky rast, vytvárať pracovné miesta a podporovať investície.

Je tu ďalší ročník kampane Do práce na bicykli

02. 04 2024 - V pondelok 1. apríla sa začala registrácia samospráv, ktoré sa chcú zúčastniť na kampani Do práce na bicykli. Následne sa začne registrácia dvoj až štvorčlenných tímov. Ide v poradí už o 11. ročník tejto kampane, ktorej cieľom je motivovať ľudí, aby nechali auto doma a  na cestu do práce využili bicykel, chôdzu či verejnú dopravu. Kampaň Do práce na bicykli podporuje udržateľné formy dopravy na Slovensku a motivuje  zamestnávateľov, aby vytvárali kvalitné zázemie pre cyklistov v podobe spŕch a odkladacích priestorov na bicykle, a tiež primátorov a starostov miest a obcí k zvýšenému úsiliu o výstavbu bezpečnej cyklistickej infraštruktúry.

PPA intenzívne vypláca dotácie pre poľnohospodárov

02.04.2024 - Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) denne vypláca priame platby za kampaň 2023. Vďaka zavedeniu nových procesov, intenzívnemu úsiliu a spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV) sa finančná podpora dostáva k slovenským poľnohospodárom.

Global Industrie 2024 - miesto stretnutia pre celý priemyselný ekosystém so slovenskou účasťou

02.04.2024 - Global Industrie je jedným z najväčších európskych priemyselných veľtrhov a jediným podujatím vo Francúzsku, ktoré prepája celý priemyselný sektor. Veľtrh, ktorý sa konal 25. - 28. marca 2024 v Paríži, sa zameriava na prezentáciu nových produktov, technológií a služieb z oblasti výroby, a taktiež poskytuje platformu na výmenu skúseností a nadväzovanie kontaktov medzi zástupcami firiem, výrobcami, dodávateľmi a odborníkmi z rôznych oblastí priemyslu.

Štrnásta výzva envirorezortu z Programu Slovensko dofinancuje druhú fázu projektov zameraných na odkanalizovanie aglomerácií v Nitrianskom a Trnavskom kraji

02.04.2024 - Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky dnes vyhlásilo ďalšiu výzvu na čerpanie finančných prostriedkov v rámci nového programového obdobia pre roky 2021 – 2027. V poradí štrnásta výzva envirorezortu z Programu Slovensko je zameraná na podporu druhej fázy projektov vo vybraných aglomeráciách nad 2000 ekvivalentných obyvateľov. Na tento účel je vo výzve alokovaných vyše 46 miliónov eur.

Vyhlásenie 21. ročníka Národnej ceny za dizajn 2024 – komunikačný dizajn

02.04.2024 - Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky a Slovenské centrum dizajnu vyhlasujú 21. ročník ocenenia Národná cena za dizajn, ktorý sa tento rok zameria na najlepší komunikačný dizajn. Národná cena za dizajn (NCD) oslávila v roku 2023 výročie – 30 rokov svojej existencie a zároveň 20. jubilejný ročník, v roku 2024 vstupuje do svojej štvrtej dekády.

Zmeny pri starostlivosti o osoby s transsexualizmom

02.04.2024 - Ministerstvo zdravotníctva SR s účinnosťou od 3. apríla 2024 ruší Štandardný postup pre diagnostiku a komplexný manažment zdravotnej starostlivosti o dospelú osobu s transsexualizmom. Dôvody vyplývajú z aplikačnej a procesnej praxe, a to v štádiu po vykonaní všetkých medicínskych intervencií, ktoré jednoznačne potvrdia diagnózu transsexualizmus a stotožnenie pacienta so želaným pohlavím.

Veľvyslanec T. Felix odovzdal kabinetný list predsedovi Komisie ECOWAS

02.04.2024 - V utorok 26. marca 2024 odovzdal veľvyslanec Slovenskej republiky Tomáš Felix v Abuji kabinetný list predsedovi Komisie ECOWAS Omarovi Alieu Tourayovi, ktorým oficiálne potvrdil akreditáciu pri najvýznamnejšej regionálnej organizácii v západnej Afrike ECOWAS (Economic Community of West African States - Hospodárske spoločenstvo západoafrických štátov).

Zahájenie III. verejnej výzvy na predkladanie projektových žiadostí Interreg Europe

02. 04. 2024 - Ministerstvo hospodárstva (MH) SR dáva do pozornosti možnosť zapojiť sa do III. verejnej výzvy na predkladanie projektových žiadostí programu Interreg Europe v programovom období 2021 – 2027. Slovenskí projektoví partneri majú opäť možnosť zaslať svoj projektový zámer v období od 20. marca do 7. júna 2024 prostredníctvom webovej stránky Interreg Europe.

Róbert Zsembera: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici je jedným z najvýznamnejších regionálnych aktérov v oblasti vzdelávania, vedy či kultury

03.04.2024 - Univerzita sa v roku 2020 umiestnila na 4. mieste medzi slovenskými univerzitami a vysokými školami v hodnotení medzinárodného portálu UniRank. Je prvou slovenskou univerzitou, ktorá získala značku „HR Excellence in Research“. Univerzita bola prednedávnom úspešná aj v dvoch výzvach rezortu školstva. Ide o projekt konzorcia s Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre, prostredníctvom ktorého chce s nitrianskou univerzitou zosúladiť vnútorné systémy kvality, vytvoriť spoločné študijné programy, integrovať výskumnú, vývojovú a inú tvorivú činnosť, či integrovať knižničné, publikačné a IT systémy. Projekt konzorcia bol schválený v plnej výške – obe univerzity budú mať k dispozícii tak viac ako 24 miliónov eur. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici bola zároveň úspešná aj vo výzve na podporu internacionalizácie v akademickom prostredí.

Finančná pomoc Slovenska pre Arménov z Náhorného Karabachu

03.04.2024 - Misia zástupcov Slovenskej katolíckej charity, SlovakAid a Ministerstva zahraničných a európskych záležitostí Slovenskej republiky  navštívili v dňoch 25.-28. marca 2024 Arménsko. Jej cieľom bolo monitorovanie použitia finančného príspevku vo výške 100 000 eur, ktorý Slovenská republika poskytla Arménsku na účel zabezpečenia komplexnej humanitárnej pomoci vysídleným ľuďom v núdzi z Náhorného Karabachu. Pomoc sa realizuje prostredníctvom projektu Slovenskej katolíckej charity v spolupráci s Caritas Armenia. Slovenská delegácia navštívila región Gegharkunik, kde sa na mieste stretla s príjemcami pomoci, predstaviteľmi miestnej správy a Caritas Armenia.

Nominujte vaše živé dedičstvo do konca apríla 2024

03.04.2024 - Ministerstvo kultúry Slovenskej vyhlásilo výzvu na predkladanie návrhov na zápis do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska a do Zoznamu najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovensku. Celý proces súvisiaci s tvorbou  obidvoch zoznamov koordinuje Slovenský ľudový umelecký kolektív a jeho pracovisko Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru.

Slovenská národná knižnica v Martine má nové dočasné vedenie, predchádzajúce nezvládlo digitalizáciu

04.04.2024 - Novou dočasne poverenou generálnou riaditeľkou Slovenskej národnej knižnice v Martine je Ivana Kostrabová. Funkciu bude vykonávať do riadneho výberového konania, ktoré  sa uskutoční do šiestich mesiacov. Bývalé vedenie Slovenskej národnej knižnice v Martine nezvládlo proces digitalizácie kultúrneho dedičstva vo svojej správe. Navyše, napriek rozpočtu cca 79 miliónov eur na roky 2012 – 2024 určených na tento účel nedokázala bývalá generálna riaditeľka Katarína Krištofová zabezpečiť ani pripravenosť inštitúcie voči kybernetickým útokom.

Projekt budovania prioritných životných situácií ožíva: Odborníci na workshope riešili jeho efektívny reštart

04.04.2024 - V hlavnom meste sa dnes konal workshop Transformácia životných situácií, ktorý organizoval štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Ivan Ivančin. Cieľom podujatia bolo predstaviť kľúčové zmeny, ktoré by pomohli naštartovať projekt prioritných životných situácií a zefektívniť tak verejnú správu smerom k občanom.

Z nových eurofondov prídu ďalšie milióny aj do Bratislavského kraja: Mestá a obce sa môžu zapojiť do viacerých výziev

04.04.2024 - Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richard Raši a štátny tajomník Michal Kaliňák sa dnes v Rohožníku stretli s komunálnymi lídrami z okresov Malacky a Pezinok. Rezortné regionálne dni sú súčasťou záväzku nového vedenia rezortu zapájať mestá, obce a kraje do diskusie o investíciách a načúvať ich hlasom.

Ministerstvo navrhlo zákaz používania mobilov na základných školách

04.04.2024 - Rezort školstva navrhol zákaz používania mobilných telefónov na základných školách. Reaguje tým na alarmujúce informácie a dáta o nepriaznivom vplyve mobilov na výsledky a dušenú pohodu žiakov a žiačok. Cieľom zákazu nie je odstránenie digitálnych technológií zo škôl, ale ich premyslené a rozumné využívanie. Podľa výskumov OECD neregulované používanie mobilných telefónov zhoršuje sústredenie na vyučovanie a má negatívny vplyv na dosahované výsledky. „Deti trpia zvýšenou nervozitou, čo môže mať vplyv na ich schopnosť učiť sa,“ povedal minister školstva Tomáš Drucker.

Medzirezortná pracovná skupina pre ochranu mäkkých cieľov odsúhlasila ďalšie postupy

04. 04. 2024 - Na pôde rezortu vnútra vo štvrtok 4. apríla 2024 pod záštitou prvej štátnej tajomníčky MV SR Lucie Kurilovskej  zasadala medzirezortná pracovná skupina pre ochranu mäkkých cieľov, zriadená pri Rade vlády SR pre prevenciu kriminality. Na rokovaní sa zúčastnili zástupcovia rezortov školstva, práce a sociálnych vecí, investícií a regionálneho rozvoja, ako aj predstavitelia Združenia náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenska,  Samosprávnych krajov Slovenska - SK8, taktiež pozvaní hostia zo Žilinskej univerzity, Slovenskej rektorskej konferencie a Asociácie stredných odborných škôl Slovenska.

Voľby prezidenta: posledný deň na vybavenie hlasovacieho preukazu pre druhé kolo je piatok 5. apríla

04. 04. 2024 - Hlasovací preukaz pred druhým kolom voľby prezidenta SR si môžu voliči vybaviť najneskôr v piatok 5. apríla 2024. Požiadať oň môžu obec trvalého pobytu počas jej úradných hodín, a to osobne alebo prostredníctvom splnomocnenej osoby. S hlasovacím preukazom možno voliť v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

Štátny tajomník Rastislav Chovanec: Turecko patrí medzi päť najperspektívnejších krajín pre našich podnikateľov

04.04.2024 - Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Rastislav Chovanec dnes (4. apríla 2024) prijal nového mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Tureckej republiky na Slovensku Erkana Özorala na jeho nástupnej návšteve. Stretnutie potvrdilo záujem oboch štátov pokračovať v rozvoji spolupráce s cieľom posilniť obchodno-investičné príležitosti na Slovensku aj v Turecku a nadviazalo na návštevu šéfa slovenskej diplomacie Juraja Blanára, ktorý rokoval začiatkom marca na Diplomatickom fóre v Antalyi s tureckým ministrom zahraničných vecí Hakanom Fidanom. 

V zahraničných misiách pomáhalo takmer 500 zástupcov SR

04.04.2024 - Slovenská republika sa vlani zúčastnila 16 zahraničných misií, operácií a ďalších aktivít medzinárodného krízového manažmentu, v rámci ktorých pôsobilo 460 príslušníkov Ozbrojených síl SR (OS SR), Policajného zboru SR a civilných expertov. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR o tom informovalo v Správe o pôsobení Slovenskej republiky v aktivitách medzinárodného krízového manažmentu za rok 2023, ktorú dnes (3. apríla 2024) vzala na vedomie vláda SR počas jej 26. rokovania.

Minister Juraj Blanár rokoval v Bruseli so šéfmi diplomacií členských štátov NATO

04.04.2024 - Ministri zahraničných vecí členských štátov Severoatlantickej aliancie rokovali 3. a 4. apríla 2024 v bruselskej centrále NATO o prípravách júlového samitu Aliancie vo Washingtone, posilňovaní kolektívnej obrany, pomoci pre Ukrajinu a prehĺbení spolupráce s partnermi z indo-pacifického regiónu. Slovenskú delegáciu viedol minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár.​ V rámci prvého dňa šéf slovenskej diplomacie zdôraznil, že NATO sa nesmie stať priamym účastníkom vojnového konfliktu Ruska a Ukrajiny.

Predseda vlády SR Robert Fico ocenil kroky rezortu spravodlivosti

04. 04. 2024 - Predseda vlády SR Robert Fico absolvoval vo štvrtok 4. apríla 2024 kontrolný deň na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky. Premiér sa bude počas kontrolných dní zaujímať o to, ako sú jednotlivé rezorty pripravené plniť programové vyhlásenie vlády do konca tohto roka.

Minister Juraj Blanár rokoval s britským ministrom Davidom Cameronom

05.04.2024 - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Juraj Blanár rokoval dnes (3. apríla 2024) v rámci prvého dňa zasadnutia šéfov diplomacií členských štátov Severoatlantickej aliancie v Bruseli s britským ministrom zahraničných vecí Davidom Cameronom. Partneri hovorili o prípravách na washingtonský samit NATO v kontexte prebiehajúceho konfliktu na Ukrajine a zároveň otvorili tému posilnenia vzájomnej spolupráce v ekonomickej oblasti.

PMÚ začal správne konanie vo veci posúdenia koncentrácie podnikateľov pôsobiacich v oblasti energetiky

05. 04 2024 - Tretie strany môžu predložiť PMÚ pripomienky, námietky a informácie k oznámenej koncentrácii. Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (PMÚ) dňa 2. 4. 2024 začal správne konanie vo veci posúdenia koncentrácie spočívajúcej v nadobudnutí výlučnej kontroly podnikateľa UNICAPITAL ENERGY s.r.o. (Praha, Česká republika) nad spoločnosťou GGE a. s. (Bratislava) a prostredníctvom nej nad slovenskou časťou podnikateľskej skupiny GGE.

NRSR

Predseda NR SR Peter Pellegrini si pripomenul 79. výročie oslobodenia Bratislavy

04. 04. 2024 - Predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini si dnes pripomenul 79. výročie oslobodenia Bratislavy od nacistických vojsk v rámci Bratislavsko-brnianskej operácie. Položením venca k vojnovému pamätníku Slavín v Bratislave si šéf parlamentu uctil pamiatku 742 sovietskych a rumunských vojakov, ktorí zahynuli počas oslobodzovania nášho hlavného mesta. „Dnes som si uctil padlých hrdinov, ktorí položili svoje životy za oslobodenie Bratislavy. V týchto chvíľach si ešte intenzívnejšie uvedomujem význam mieru. A vždy sa budem k tejto myšlienke vracať a apelovať na ukončenie konfliktov všade tam, kde umierajú nevinní ľudia,“ uviedol P. Pellegrini.

Ústavnoprávny výbor vypočuje kandidátov na sudcu ÚS v utorok a stredu

04. 04. 2024 - Kandidátov na sudcu Ústavného súdu (ÚS) SR bude parlamentný ústavnoprávny výbor vypočúvať v utorok 9. apríla a v stredu 10. apríla v priestoroch Zimnej jazdiarne Bratislavského hradu. Informoval o tom odbor komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie Národnej rady (NR) SR. O post ústavného sudcu zabojuje päť kandidátov.

Zdroj:
https://www.vlada.gov.sk//tlacove-spravy/
https://www.nrsr.sk/web/


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk