29.4.2024
ID: 6069upozornenie pre užívateľov

Udalosti uplynulého týždňa

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) by mal mať vyššie kompetencie a právomoci. Vyplýva to z návrhu novely zákona o regulácii v sieťových odvetviach, ktorý poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu posunuli do druhého čítania. Súčasťou návrhu sú aj zmeny zákonov o tepelnej energetike, o podpore obnoviteľných zdrojov energie, ale aj zákona o energetike. Novela by mala v prípade schválenia parlamentom platiť od začiatku júla.

Vláda

Nová Rada vlády pre regionálny rozvoj a politiku súdržnosti EÚ: Pomôže zabudnutým okresom a zlepší čerpanie eurofondov

22. 04. 2024 - V historickej budove Národnej rady SR sa pod vedením ministra investícií Richarda Rašiho uskutočnilo prvé zasadnutie Rady vlády pre regionálny rozvoj a politiku súdržnosti Európskej únie. Táto platforma vznikla na základe požiadavky komunálnych lídrov posilniť podporu regiónov, miest a obcí, a to aj prostredníctvom efektívnejšieho využívania eurofondov.

Okresné úrady dostali nové počítače a techniku na zber a lokalizáciu priestorových dát

22. 04. 2024 - Pracovníci okresných úradov na úsekoch katastra, starostlivosti o životné prostredie, reštitúcií, pozemkov a lesov v týchto dňoch preberajú novú techniku v podobe kompletných počítačových zostáv a notebookov v celkovom počte 3109 kusov v hodnote 2 401 795 €. Počítače obstaralo ministerstvo vnútra z finančných prostriedkov EÚ v súvislosti s implementáciou národného projektu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa.

Ministerstvo životného prostredia vykúpilo ďalšie pozemky pod envirozáťažou Vrakuňa

23. 04. 2024 - Podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba sa dohodol s majiteľmi pozemkov v bezprostrednej blízkosti skládky v bratislavskej Vrakuni na ich odkúpení. Envirorezort tak po intenzívnych rokovaniach s vlastníkmi pozemkov uzavrel kúpne zmluvy na odkúpenie takmer 7 300 štvorcových metrov pozemkov do vlastníctva štátu s dvomi spoločnosťami za vyše 113-tisíc eur.

Odborníci envirorezortu pripravili medzinárodné fórum zamerané na spoluprácu pri ekologických haváriách

23. 04. 2024 - Vyše 150 medzinárodných expertov z Európy a strednej Ázie si dnes v Bratislave vymieňa poznatky a praktické príklady pri zlepšovaní prevencie priemyselných havárií a znečistenia vôd z odkalísk. Organizátorom prestížneho medzinárodného workshopu je Ministerstvo životného prostredia SR spoločne so štátnym podnikom Vodohospodárska výstavba. Podujatie sa koná pod záštitou Hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov pre Európu (UNECE), jeho súčasťou je aj prehliadka zrekultivovaného odkaliska v Žiari nad Hronom.

Taraba: Do dvoch mesiacov predstavíme riešenie úplnej likvidácie environmentálnej záťaže vo Vrakuni

24.04.2024 - Projekt spočívajúci v zakonzervovaní chemického znečistenia pod starou skládkou v bratislavskej Vrakuni je v súčasnom právnom a technickom nastavení nerealizovateľný. Ministerstvo životného prostredia SR preto do dvoch mesiacov predstaví systémové riešenie spočívajúce v úplnej likvidácii toxickej environmentálnej záťaže v blízkosti Žitného ostrova. Rozhodla o tom dnes vláda SR na podnet podpredsedu vlády a ministra životného prostredia Tomáša Tarabu.

Taraba: Doručili sme legislatívu, ktorá zlepší potravinovú sebestačnosť a starostlivosť o krajinu

24.04.2024 - Poľnohospodári, ovocinári a vinohradníci sa dočkali pomoci od štátu. Vládny kabinet schválil novelu zákona o ochrane prírody a krajiny, ktorá odbúrava byrokratickú náročnosť pri obhospodarovaní pôdy, osobitne v prípadoch, ak ide o odstraňovanie náletových drevín a kríkov. Zmenu právnej úpravy predložil na rokovanie vládneho kabinetu podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba. Vláda zároveň rozhodla, že vládny návrh zákona prerokujú poslanci parlamentu v skrátenom legislatívnom konaní.

Rezort práce, sociálnych vecí a rodiny spustil projekt Vzdelávanie mladých dospelých

22. 04. 2024 - Od 15. apríla 2024 môžu mladí ľudia v opatere centier pre deti a rodiny žiadať o poskytnutie príspevku na kurzy v rámci projektu Vzdelávanie mladých dospelých. Cieľom je pomôcť mladým dospelým osamostatniť sa a podporiť ich pri uplatnení sa na trhu práce. Projekt je zameraný na získanie vodičského oprávnenia všetkých skupín (okrem A, AM, A1 a A2) a kvalifikačnej karty vodiča.

Minister spravodlivosti slávnostne odovzdal osvedčenia o vykonaní odbornej justičnej skúšky

23. 04. 2024 - Priamo na pôde Justičnej akadémie v Pezinku ocenil vedomosti absolventov justičnej skúšky a pevne verí, že ich budú vedieť správne aplikovať aj v ďalšej etape pracovného života. A to takým spôsobom, aby všetkým občanom bez rozdielu uľahčili prístup k spravodlivosti. Minister Susko a riaditeľ Justičnej akadémie Peter Hulla sa zároveň zhodli na potrebe opätovného zavedenia inštitútu justičných čakateľov.

Občania iných štátov EÚ môžu požiadať o zápis do zoznamu voličov do 29. Apríla

23. 04. 2024 - Právo voliť vo voľbách do Európskeho parlamentu na území SR majú aj občania iných členských štátov Európskej únie s trvalým pobytom na Slovensku nad 18 rokov. Podmienkou ich účasti vo voľbách je zápis do zoznamu voličov, termín uplynie v pondelok 29. apríla.

Pripravujeme masívne investície do železničných prekladísk na východe

23. 04. 2024 - Ministerstvo dopravy intenzívne pracuje na naplnení záväzkov o spolupráci, na ktorej sa dohodli vlády Slovenskej republiky a Ukrajiny na nedávnom rokovaní v Michalovciach. Súčasťou dohôd je aj zvýšenie kapacít v prekladiskách nákladnej železničnej dopravy v Čiernej nad Tisou a v Dobrej. Rezort dopravy sa uchádza o čerpanie európskych zdrojov z nástroja CEF na významnú modernizáciu a zvýšenie kapacít v oboch prekladiskách. Zástupcovia Európskej komisie navštívili Čiernu nad Tisou s cieľom prediskutovať technickú a finančnú stránku možnej podpory budúcich projektov.

Štátny tajomník I. Melicher privítal delegáciu Spojených štátov amerických

24. 04. 2024 - Dňa 23. apríla 2024 štátny tajomník Ministerstva obrany Slovenskej republiky Igor Melicher v Bratislave privítal delegáciu Spojených štátov amerických, ktorú viedla zástupkyňa námestníka ministra obrany USA pre európsku politiku a politiku NATO Lisa Sawyer. Delegácie uskutočnili  dvojstranné rozhovory vo formáte „High Level Defense Group“ o aktuálnom vývoji v globálnom bezpečnostnom prostredí vrátane vojny na Ukrajine, pretrvávajúcej nestabilite v regióne Blízkeho východu, aktuálneho vývoja v Indo-pacifickom regióne a vymenili si informácie o možnostiach spolupráce na úrovni Severoatlantickej aliancie pred summitom NATO vo Washingtone.

Minister R. Kaliňák rokoval v Luxemburgu s partnermi z EÚ o aktuálnych bezpečnostných výzvách

24.04.2024 - Podpredseda vlády a minister obrany SR Robert Kaliňák sa tento týždeň zúčastnil v Luxemburgu na spoločnom zasadnutí Rady Európskej únie pre zahraničné veci (FAC). Témou rokovaní boli možnosti ďalšej pomoci pre Ukrajinu, bezpečnostné záväzky EÚ pre nášho východného suseda, ako aj obranná pripravenosť a aktuálne iniciatívy na podporu obranného priemyslu EÚ.

Vláda schválila Program stability SR na roky 2024 až 2027

24. 04. 2024 - Ministri na dnešnom výjazdovom rokovaní vlády v Dolnej Krupej schválili Program stability 2024. Z pohľadu Ministerstva financií SR (MF SR) ide o mimoriadne dôležitý dokument, ktorý určuje ekonomické a rozpočtové plány Slovenskej republiky na najbližšie 3 roky. Program stability ministerstvo financií posiela aj Európskej komisii. Program stability obsahuje základné makroekonomické prognózy a fiškálne ciele, ktoré odzrkadľujú aktuálne zámery vlády v oblasti verejných financií na najbližšie tri roky. Ich splnenie bude náročné, keďže verejné financie sú po 3 a pol roku výrazného rastu dlhu a deficitu nie práve v najlepšom stave. Ambícia ministerstva financií je však jasná. Do roku 2027 dostať deficit verejných financií pod 3% HDP.

Vláda schválila preplatenie výdavkov za úlohy a opatrenia civilnej ochrany počas mimoriadnych situácií z dôvodu sekundárnej tranzitnej migrácie v roku 2023

24. 04. 2024 - Návrh na preplatenia výdavkov okresným úradom a samosprávam súvisiacich s hromadným prílevom cudzincov z tretích krajín v roku 2023 po tzv. západobalkánskej trase na rokovanie kabinetu v stredu 24. apríla 2024  predložil minister vnútra Matúš Šutaj Eštok. Samosprávy a okresné úrady v danom období zabezpečovali záchranné práce za účelom ochrany života, zdravia a majetku.

Vláda SR na výjazdovom rokovaní schválila pomoc pre agrosektor

24. 04. 2024 - Predchádzajúce vlády Matoviča, Hegera a Ódora spôsobili závažné problémy v Pôdohospodárskej platobnej agentúre pri vyplácaní priamych platieb. Na aktuálnu situáciu v sektore pôdohospodárstva preto reaguje vláda SR, ktorá na svojom stredajšom výjazdovom rokovaní v Dolnej Krupej farmárom uznesením garantovala, že financie, ktoré im patria určite dostanú a tiež deklarovala, že poľnohospodárom nehrozia sankcie za nesplatenie úverov a leasingov. Predseda vlády Robert Fico a minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč predstavili aj päť pilierov pomoci pre slovenských poľnohospodárov.

Parlament schválil zákon o strategických investíciách

24. 04. 2024 - Zákon o mimoriadnych opatreniach pre strategické investície a pre výstavbu transeurópskej dopravnej siete nadobudne účinnosť v júli. Ministerstvo dopravy SR je pripravené vďaka nemu zrýchliť prípravu chýbajúcich úsekov diaľnice D1, D3 na Kysuciach, či úsekov rýchlostnej cesty R4 od Prešova po hranice s Poľskom. 

Takmer 63 miliónov eur pomôže v rozvoji slovensko-českých pohraničných regiónov

24. 04. 2024 - Projektové žiadosti prvého kola výziev programu Interreg Slovensko – Česko 2021 – 2027 sú schválené. Spoluprácu Slovenska a Česka v oblasti klímy, kultúry a cestovného ruchu tak podporí až 41 projektov, ktoré pomôžu zlepšiť život obyvateľov a návštevníkov pohraničných regiónov.

Ministerstvo hospodárstva SR pokračuje v odstraňovaní byrokracie pre podnikateľov

24. 04. 2024 - Zrušenie povinnosti pre obchodníkov so striebrom do 10 g disponovať určeným meradlom na predajni alebo zavedenie možnosti odborne spôsobilej osoby vykonávať funkciu povereného zástupcu až pre troch držiteľov povolenia na podnikanie v energetike. To sú len niektoré z dôležitých opatrení zo zákona, ktorý odbúrava nepotrebnú byrokraciu podnikateľom s úsporou približne 650 tisíc eur, a ktorý vo štvrtok 24. apríla 2024 schválila Národná rada SR na návrh Ministerstva hospodárstva (MH) SR. 

Nový zákon o ochrane spotrebiteľa zvyšuje ochranu zraniteľných skupín spotrebiteľov

24. 04. 2024 - Národná rada Slovenskej republiky vo štvrtok 24. apríla 2024 schválila Zákon o ochrane spotrebiteľa, ktorý pripravilo Ministerstvo hospodárstva (MH) SR. Ide o zásadnú revíziu spotrebiteľského práva na Slovensku, ktorá prináša vyššiu ochranu spotrebiteľov aj v online prostredí. Spotrebiteľom tiež predlžuje lehotu na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu z doterajších 14 na 30 dní, ak bola zmluva uzavretá pri nevyžiadanej návšteve obchodníka v domácnosti spotrebiteľa alebo pri organizovanom podujatí na predaj a prezentáciu produktov. Motivovať má taktiež obchodníkov k dobrovoľnému ukončeniu porušovania predpisov a odškodneniu spotrebiteľov, čím sa  má dosiahnuť čo najrýchlejšia náprava poškodených práv spotrebiteľov.  

24. apríla si ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí pripomína Medzinárodný deň multilateralizmu a mierovej diplomacie

25. 04. 2024 - „Vzájomná podpora, komunikácia, vytváranie a posilňovanie partnerstiev nikdy nehrali takú dôležitú úlohu ako dnes, v čase výrazných geopolitických zmien a bezpečnostných hrozieb. Multilateralizmus, čo je spolupráca krajín na globálnej úrovni, preto patrí k zásadným pilierom a je nevyhnutné, aby sa dialóg, uplatňovanie rovnakých štandardov a mier vrátili do slovníkov diplomacie,“ zdôraznil minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Juraj Blanár pri príležitosti dnešného Medzinárodného dňa multilateralizmu a mierovej diplomacie.

Ministerstvo školstva bude spolupracovať s inovatívnym projektom FinQ

25.04.2024 – Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR podpísalo Memorandum o spolupráci s Národnou bankou Slovenska, Slovenskou sporiteľňou, Národným inštitútom vzdelávania a mládeže a FinQ Centrom. Cieľom memoranda je podporiť kurikulárnu reformu a aktivity smerujúce k zlepšeniu funkčnej gramotnosti žiakov. Memorandum je súčasťou širšej snahy rezortu školstva podporovať inovácie vo vzdelávaní na základných a stredných školách.

Premiér Fico podporuje myšlienku rezortu, aby čo najviac peňazí z eurofondov išlo do regiónov

25.04.2024 - Predseda vlády SR Robert Fico ocenil spôsob komunikácie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) pod vedením Richarda Rašiho s regiónmi. Podporuje myšlienku, aby sa do miest, obcí a vyšších územných celkov dostalo čo najviac peňazí, o ktorých môžu samosprávy rozhodovať. Uviedol to po pracovnej návšteve na pôde MIRRI SR.

Za vojenskú pomoc, ktorú bývalé vlády poskytli Ukrajine, dostane Slovensko menej financií

25.04.2024 - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Juraj Blanár po dnešnom (22. apríla 2024) zasadnutí Rady Európskej únie pre zahraničné veci (FAC) v Luxemburgu potvrdil informáciu, že Slovensko dostane za vojenskú pomoc, ktorú poskytli bývalé vlády Ukrajine od roku 2022 zo zásob Ozbrojených síl SR, menej finančných prostriedkov.

Slovensko na stretnutí šéfov európskch parlamentov v Palma de Mallorca

25.04.2024 - Podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky Peter Žiga, ktorý je poverený výkonom právomocí predsedu parlamentu, vystúpil na Konferencii predsedov parlamentov členských krajín Európskej únie, ktorá sa konala na Mallorke. Počas otvorenia konferencie s úvodnými prejavmi vystúpili predseda španielskeho Senátu Pedro Rollán Ojeda, predsedníčka španielskeho Kongresu Francina Armengol a španielsky kráľ Filip VI. 

Štátny tajokník Branislav Ondruš ocenil výmenu skúseností na medzinárodnom stretnutí zamestnávateľov v stavebníctve

25.04.2024 - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny dnes v spolupráci s Európskym orgánom práce (ELA) uskutočnilo informačné stretnutie pre zamestnávateľov v stavebnom sektore. Jeho hlavným zámerom bolo poskytnúť účastníkom návody a praktické informácie na lepšie plnenie povinností a aplikáciu správnych postupov pri vysielaní pracovníkov do zahraničia. Zamestnávatelia, zamestnávateľské zväzy a združenia z celého Slovenska mali príležitosť získať cenné poznatky v oblasti vysielania pracovnej sily. Odborné stretnutie s účasťou zahraničných expertov otvoril štátny tajomník ministerstva práce Branislav Ondruš.

Najvyšší súd odmietol ministerskú kontrolu informačného systému

25. 04. 2024  - Minister spravodlivosti vydal pokyn na vykonanie kontroly na Najvyššom súde a Špecializovanom trestnom súde z hľadiska preskúmania náhodného výberu sudcov pri prideľovaní jednotlivých prípadov. V zmysle zákona o súdoch vydal preto poverenie, cieľom ktorého malo byť preskúmanie náhodného výberu sudcov. Tým by sa mohli vyvrátiť podozrenia z toho, že v uplynulých rokoch existoval v polícii a súdnictve systém zneužívania trestného práva na politické ciele.

Spoločnosť Winkelmann od štátu kupuje pozemky v priemyselnom parku, kde plánuje zamestnať 450 ľudí

25. 04. 2024 - Štátna spoločnosť MH Invest s. r. o. v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva (MH) SR vo štvrtok 25. apríla 2024 podpísala kúpnu zmluvu so spoločnosťou Winkelmann Building + Industry Slovakia, k. s. MH Invest predáva časť pozemku priemyselného parku v Rimavskej Sobote za 3 542 537 euro bez DPH, ktorú určil znalecký posudok a na ktorom Winkelmann Group postaví závod na výrobu zásobníkov teplej vody. Pod novým vedením a s veľkým úsilím sa spoločnosti MH Invest podarilo odovzdať pozemky 28. marca 2024.

NRSR

Podpredseda NR SR Peter Žiga absolvoval prvú časť Konferencie predsedov parlamentov krajín EÚ

22. 04. 2024 - Strategická autonómia Európskej únie v kontexte nových výziev pre liberálne demokracie v časoch sociálnych sietí a umelej inteligencie, najmä v oblasti zahraničnej a obrannej politiky, ale aj nelegálna ruská invázia proti Ukrajine a konflikt na Strednom východe boli témami prvej časti Konferencie predsedov parlamentov členských krajín EÚ.

Štyri zdravotnícke organizácie by mohli dostávať príspevky v splátkách

24. 04. 2024 - Štyrom zdravotníckym organizáciám by po novom mohli zdravotné poisťovne vyplácať príspevky v štvrťročných splátkach, nie v plnej výške na začiatku roka ako doteraz. Vyplýva to z návrhu novely zákona o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou poslanca Vladimíra Baláža (Smer-SD), ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu posunuli do 2. čítania.

NRSR súhlasí s pristúpením k aktu o označeniach pôvodu a zemepisných označeniach

24. 04. 2024 - Národná rada (NR) SR súhlasí s pristúpením SR k Ženevskému aktu Lisabonskej dohody o označeniach pôvodu a zemepisných označeniach z dielne Úradu priemyselného vlastníctva (ÚPV) SR. Rozhodli o tom v stredu poslanci. Zmluvnými stranami Lisabonskej dohody je podľa úradu 30 krajín vrátane siedmich členských štátov EÚ - Bulharska, Česka, Francúzska, Maďarska, Portugalska, SR a Talianska. "Pre týchto sedem členských štátov EÚ má prístup k dohovoru zásadný význam z dôvodu zachovania medzinárodných zápisov a kontinuity ochrany existujúcich práv v systéme Lisabonskej dohody o ochrane označení pôvodu a ich medzinárodného zápisu," zdôraznil v predkladacej správe ÚPV.

NRSR súhlasí s rozšírením mandátu EBOR aj na subsaharskú Afriku a Irak

24. 04. 2024 - Geografický mandát operácií Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBOR), ktorej členom je aj Slovensko, sa má rozšíriť na región subsaharskej Afriky a Irak. Národná rada (NR) SR zo zmenami Dohody o založení EBOR súhlasí, rozhodli v stredu poslanci. O dvoch zmenách v dohode rozhodla minulý rok Rada guvernérov EBOR. Nové znenie nadobudne platnosť tri mesiace po ratifikácii najmenej tromi štvrtinami členov banky vrátane najmenej dvoch krajín strednej a východnej Európy, ktorí zároveň disponujú najmenej štyrmi pätinami celkového počtu hlasov.

Ochrana osôb poškodených dopravnou nehodou sa má zlepšiť

24. 04. 2024 - Zlepšiť fungovanie systému povinného zmluvného poistenia (PZP) a zvýšiť ochranu osôb poškodených v dôsledku nehody. Aj to je cieľom vládneho návrhu novely zákona o PZP, ktorý Národná rada (NR) SR posunula v stredu do druhého čítania. Návrh preberá do slovenského právneho poriadku príslušnú európsku smernicu, zohľadňuje aj podnety z aplikačnej praxe.

Príprava strategických investícií sa zjednoduší a zrýchli

24. 04. 2024 - Príprava projektov, ktoré štát určí ako strategické investície, aj tých, ktoré patria do transeurópskej dopravnej siete (TEN-T), sa zrýchli. Umožní to zákon o mimoriadnych opatreniach pre strategické investície a pre výstavbu TEN-T, ktorý Národná rada (NR) SR v stredu definitívne schválila. Poslanci o návrhu rokovali v skrátenom legislatívnom konaní. Právna norma bude účinná dňom vyhlásenia.

Hranica na podlimitné zákazky VO má vzrásť na 50.000 eur

24. 04. 2024 - Pravidlá pre podlimitné zákazky a zákazky s nízkou hodnotou vo verejnom obstarávaní sa majú zjednotiť. Zároveň sa má zvýšiť hranica podlimitnej zákazky z doterajších 10.000 eur na 50.000 eur. Vyplýva to z vládneho návrhu novely zákona o verejnom obstarávaní, ktorý Národná rada (NR) SR v stredu posunula do druhého čítania.

Novelou energetických zákonov sa majú zvýšiť kompetencie ÚRSO

24. 04. 2024 - Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) by mal mať vyššie kompetencie a právomoci. Vyplýva to z návrhu novely zákona o regulácii v sieťových odvetviach, ktorý poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu posunuli do druhého čítania. Súčasťou návrhu sú aj zmeny zákonov o tepelnej energetike, o podpore obnoviteľných zdrojov energie, ale aj zákona o energetike. Novela by mala v prípade schválenia parlamentom platiť od začiatku júla.

Dotácia na podporu humanitárnej pomoci sa zvýši na 1500 eur

25. 04. 2024 - Maximálna suma dotácie na podporu humanitárnej pomoci pre fyzickú osobu sa zvýši na 1500 eur. Vyplýva to z novely zákona o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtok definitívne schválili. O právnej norme rokovali v skrátenom legislatívnom konaní. Účinná bude dňom vyhlásenia. Novela zároveň zavádza osobitné podmienky na poskytnutie dotácie v prípade živelnej pohromy, katastrofy, havárie alebo teroristického útoku, v dôsledku ktorých bol vyhlásený núdzový stav alebo mimoriadna situácia. "V tomto prípade sa navrhuje vždy pri vyhlásení núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie poskytnúť dotáciu najviac v sume 1500 eur, čo sa môže v priebehu rozpočtového roka viackrát opakovať, ak dôjde k ďalšej mimoriadnej udalosti," uviedlo ministerstvo práce v dôvodovej správe.

Poslanci majú budúci týždeň voliť kandidátov na sudcu ÚS

25. 04. 2024 - Poslanci Národnej rady (NR) SR zaradili na aktuálnu 12. schôdzu voľbu kandidátov na sudcu Ústavného súdu (ÚS) SR, ako aj návrh na odvolanie členov Súdnej rady SR volených parlamentom. Oba body budú preberať v utorok (30. 4.) od 9.00 h. Hlasovať o nich by mali ešte v utorok, prípadne vo štvrtok (2. 5.). Parlament má zvoliť dvoch kandidátov na ústavného sudcu. Z nich si jedného vyberie prezident SR a vymenuje ho do funkcie. Miesto ústavného sudcu sa vlani uvoľnilo po odchode sudkyne Jany Laššákovej.

Farmárom má rezort financií poskytnúť návratnú finančnú výpomoc

25. 04. 2024 - Na preklenutie obdobia do vyplatenia priamej podpory bude môcť Ministerstvo financií (MF) SR poskytnúť poľnohospodárovi pomoc vo forme návratnej finančnej výpomoci za zvýhodnených podmienok. Poskytnúť sa má prostredníctvom Slovenskej záručnej a rozvojovej banky (SZRB). Vyplýva to z vládneho návrhu novely zákona o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve, ktorý Národná rada (NR) SR posunula do druhého čítania. Poslanci o právnej norme rokujú v skrátenom legislatívnom konaní.

Prezident

Prezidentka a zamestnanci KP SR vysadili ďalších 6000 stromov

20.04.2024 - Prezidentský les sa v sobotu 20. apríla 2024 rozrástol o ďalších vyše 6 tisíc stromov na Záhorí. Prezidentka Zuzana Čaputová spolu so zamestnakyňami a zamestanacami z prezidentskej kancelárie zostali verní tradícii a aj tento rok vysadili nové stromy. Prezidentka pripomenula, že takto sa KP SR snaží vykompenzovať dopad na životné prostredie spôsobený predovšetkým letmi na pracovné cesty.

 

Zdroj:
https://www.vlada.gov.sk//tlacove-spravy/
https://www.nrsr.sk/web/


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk