2.4.2024
ID: 6040upozornenie pre užívateľov

Udalosti uplynulého týždňa

0ed0d594a4556ae3989733ac3a6f7e95/imagePreview.jpg
Zdroj: shutterstock.com

Vláda schválila zákon o verejnom obstarávaní, ktorého cieľom je posunúť Slovensko dopredu, urýchliť verejné obstarávania a odbúrať komplikácie. V súčasnosti je totiž tento proces na Slovensku obrovský moloch, lebo desiatky rokov si poslanci vymýšľali rôzne prekážky. Pod zámienkou transparentnosti sa tak zákon o verejnom obstarávaní namiesto zjednodušovania sprísňoval a komplikoval.

Vláda

Rezorty práce SR a ČR potvrdili dobrú spoluprácu a vzájomne sa inšpirovali v oblasti dôchodkového systému, sociálnych služieb či zamestnávania cudzincov

25.03.2024 - Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš privítal na pôde svojho rezortu českého kolegu – podpredsedu vlády a ministra práce a sociálnych vecí Českej republiky Mariana Jurečku. Počas spoločného rokovania si vymenili informácie a skúsenosti z fungovania vo viacerých rezortných oblastiach. Témou boli dôchodkový systém a jeho nastavenie v ČR a SR, poskytovanie sociálnych služieb a skúsenosti so zamestnávaním cudzincov.
Predstavitelia oboch ministerstiev zároveň potvrdili záujem zorganizovať na Slovensku spoločné stretnutie česko - slovenskej tripartity za účasti všetkých jej zakladateľov.

Richard Raši po rezortnom dni v okrese Dunajská Streda: Milióny z eurofondov zlepšia život ľudí aj v tomto regióne

25.03.2024 - Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richard Raši so štátnym tajomníkom rezortu Michalom Kaliňákom sa dnes stretli s predstaviteľmi územnej samosprávy z okresov Dunajská Streda, Komárno a Senec. Tento rezortný deň, na ktorom sa zúčastnil aj predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini, je pokračovaním napĺňania sľubu, že nebudú vládnuť z Bratislavy, ale navštevovať všetky regióny Slovenska, počúvať hlas miest, obcí a krajov a komunikovať s miestnymi lídrami.

Agrorezort podporí stredné odborné školstvo, vedu i výskum na univerzitách

25.03.2024 - Dnešný slávnostný akt - podpis memoranda medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, tromi univerzitami so zameraním na agrárne štúdium a SK8, ktoré inicioval minister Richard Takáč na pôde Strednej odbornej školy v Pruskom –, je začiatkom novej formy spolupráce v oblasti odborného vzdelávania, rozvoja vedy, výskumu a inovácií v agrorezorte. Ministerstvo ako iniciátor memoranda vstupuje do spolupráce nielen finančne, ale aj odborne.

Kvôli útoku v Moskve mimoriadne zasadla Bezpečnostná rada SR

25. 03. 2024 - „Bezprostredne po útoku v Moskve sme prijali opatrenia na zaistenie bezpečnosti našich občanov, situáciu monitorujeme a komunikujeme aj so zahraničnými partnermi. Pripomínam, že na Slovensku stále platí druhý stupeň teroristického ohrozenia, ktorý sme vyhlásili v roku 2017 v reakcii na udalosti v Európe,“ povedal minister vnútra Matúš Šutaj Eštok po zasadnutí mimoriadnej Bezpečnostnej rady SR v pondelok 25. marca 2024 večer.

Aktuality pre dovozcov CBAM tovarov z tretích krajín

26.03.2024 - V nadväznosti na usmernenie Európskej komisie týkajúce sa predĺženia termínu na predkladanie správ o dovoze tovarov z tretích krajín za 4. štvrťrok 2023 v zmysle Nariadenia 2023/956 z 10. mája 2023, ktorým sa zriaďuje mechanizmus uhlíkovej kompenzácie na hraniciach (CBAM), si dovoľujeme informovať, že posledným termínom podania žiadosti o oneskorené predloženie správy CBAM za 4Q 2023 je 31. marec 2024. Po podaní tejto žiadosti bude mať deklarant 30 dní na spracovanie a predloženie správy.

Študuj doma a získaš až 16 500 eur. Ministerstvo školstva predstavilo nové kroky na podporu štúdia na Slovensku

26.03.2024 - Ministerstvo školstva oznámilo ďalšie kroky na podporu vysokoškolského vzdelávania a zvýšenie atraktivity slovenských škôl pre domácich študentov. V rámci štipendijnej schémy „Študuj doma, Slovensko ťa odmení“ budú môcť študenti a študentky nedostatkových profesií získať až 16,5-tisíca eur, namiesto doterajších deväťtisíc eur. Tento krok je súčasťou širšej iniciatívy na podporu štúdia na slovenských vysokých školách a zabezpečenie pracovných síl v nedostatkových profesiách. Od roku 2025 ministerstvo školstva zároveň v rozpise štátnej dotácie pre verejné vysoké školy zvýrazní nedostatkové profesie. „Potrebujeme prehodnotiť nastavenie podpory tak, aby bolo efektívnejšie a zohľadňovalo aktuálne potreby,“ zdôraznil minister školstva Tomáš Drucker.

Výberové konanie na ambulantné pohotovosti

26.03.2024 - Ministerstvo zdravotníctva vyhlásilo výberové konanie na prevádzkovanie 76 pohotovostných ambulancií pre dospelých a 40 ambulancií pohotovosti pre deti a dorast. Výberové konanie bude trvať od 26. marca 2024 a záujemcovia o ich prevádzkovanie môžu podávať žiadosti do 27. mája 2024. 

Minister Raši: Nástroj pre analytické jednotky na prácu s dátami, ktorý tvorila Remišová, skončil fiaskom

26. 03. 2024 - Na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR pokračujeme v upratovaní a odhaľujeme ďalší nezvládnutý krok bývalého vedenia. Tentokrát ide o projekt Konsolidovanej analytickej vrstvy,  ktorý mal pomôcť analytickým jednotkám na ministerstvách, ale aj ostatných inštitúciách štátnej a verejnej správy, rozhodovať sa na základe údajov a dát. Avšak bez výsledku.

Krajský súd v Bratislave právoplatne rozhodol v prospech MV SR v prípade ďalších troch policajtov

26. 03. 2024 - Mnisterstvu vnútra SR boli doručené ďalšie tri rozhodnutia Krajského súdu v Bratislave v prípadoch pplk. JUDr. Juraja Svitoka, Mgr. Ladislava Koteka a Mgr. Richarda Sedláka.  Tak ako aj v predchádzajúcich dvoch prípadoch, súd rozhodol v prospech MV SR a potvrdil uznesenia Mestského súdu Bratislava IV., ktorý zamietol návrhy o nariadenie neodkladného opatrenia.

NDS podpísala zmluvu na výstavbu R1 Banská Bystrica – Slovenská Ľupča, I. etapa

27. 03. 2024 - Banskobystričania sa dočkajú vyriešenia jedného z najväčších dopravných problémov v ich regióne. Národná diaľničná spoločnosť podpísala zmluvu so zhotoviteľmi úseku R1 Banská Bystrica – Slovenská Ľupča, I. etapa. Viac ako trojkilometrový úsek už v rámci prvej etapy pomôže riešiť komplikovanú dopravnú situáciu najmä pri mestskej časti Šalková. Pre širšie okolie je najdôležitejšie vybudovanie nového mostu cez Hron. Ten nahradí súčasný most, ktorý je na hranici životnosti.

Vláda schválila novelu zákona o verejnom obstarávaní: Starostovia a primátori budú mať konečne rozviazané ruky

27. 03. 2024 - Vláda schválila zákon o verejnom obstarávaní, ktorého cieľom je posunúť Slovensko dopredu, urýchliť verejné obstarávania a odbúrať komplikácie. V súčasnosti je totiž tento proces na Slovensku obrovský moloch, lebo desiatky rokov si poslanci vymýšľali rôzne prekážky. Pod zámienkou transparentnosti sa tak zákon o verejnom obstarávaní namiesto zjednodušovania sprísňoval a komplikoval.

Vláda schválila zmeny v zákone o pobyte cudzincov

27. 03. 2024 - Slovensko zosúlaďuje legislatívu so smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1883 z 20. októbra 2021 o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely vysokokvalifikovaného zamestnania. Návrh novelizácie zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov v stredu 27. marca 2024 na rokovanie kabinetu predložil minister vnútra Matúš Šutaj Eštok. Pre výkon vykvalifikovaného zamestnania bude postačujúce vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa, pri vybraných zamestnaniach z oblasti informačných a komunikačných technológií budú postačovať vyššie odborné zručnosti, ktoré sa preukazujú odbornou praxou vykonávanou vo vysokokvalifikovanom zamestnaní.

Štátny tajomník R. Chovanec oslovil zahraničné obchodné komory, majú záujem spolupracovať

27.03.2024 - Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky  Rastislav Chovanec zorganizoval 25. marca 2024 pracovné stretnutie s predstaviteľmi 21 zahraničných obchodných a priemyselných komôr akreditovaných v SR. Diskutovali o skvalitnení spolupráce s cieľom zefektívniť aktivity ekonomickej diplomacie SR.

Trinásta výzva envirorezortu z Programu Slovensko dofinancuje vodárenský projekt na Žitnom ostrove

27.03.2024 - Ministerstvo životného prostredia SR dnes vyhlásilo ďalšiu výzvu na čerpanie finančných prostriedkov z nového programového obdobia pre roky 2021 – 2027. V poradí trinásta výzva envirorezortu z Programu Slovensko je zameraná na podporu druhej fázy projektu s názvom „Verejná kanalizácia a ČOV Hrubý Šúr“. Na tento účel je vo výzve alokovaných viac ako 9 miliónov eur.

Taraba: Novela EIA je jedným z pilierov dynamického rozvoja Slovenska

27.03.2024 - Proces posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) sa v Slovenskej republike priblíži štandardom vyspelých krajín Európskej únie. Na dnešnom rokovaní o tom rozhodli členovia vládneho kabinetu, ktorí schválili novelu zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Nová právna úprava zrýchli a zjednoduší procesy environmentálneho hodnotenia prostredníctvom zníženia administratívnej náročnosti a zvýšením požiadaviek na odbornosť. Legislatíva rovnako garantuje účasť verejnosti v rozsahu definovanom v európskej legislatíve a Aarhuskom dohovore.

Róbert Zsembera: Slovenská technická univerzita v Bratislave finalizuje najväčší akademický investičný projekt v dejinách Slovenska

28.03.2024 - Projekt ACCORD zlepší univerzitné kapacity a kompetencie vo výskume a vývoji. Celkové finančné výdavky projektu siahajú až k 130 miliónom eur. Za účelom lepšieho a efektívneho naplnenia cieľov sa projekt ACCORD realizuje v spolupráci s Univerzitou Komenského v Bratislave. Cieľom projektu, ktorý je financovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov, je taktiež posilniť konkurencieschopnosť oboch univerzít v európskom priestore. Poskytovateľom projektu je Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR.

Šanca pre zabudnuté regióny: Nová výzva skvalitní život v okresoch Brezno, Snina a Veľký Krtíš

28. 03. 2024 - Pokračujeme v silnej podpore regiónov. Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Richard Raši dnes v Brezne predstavil novú dotačnú výzvu v oblasti podpory regionálneho rozvoja. Určená je pre okresy Brezno, Snina, Veľký Krtíš. Viac ako 1,1 milióna eur pomôže napríklad s rekonštrukciami verejných budov, výstavbou detských ihrísk, vybudovaním komunitných centier a ďalšími.

Infolinka pre voličov pre druhé kolo volieb prezidenta začne fungovať v utorok ráno

28. 03. 2024 - Ministerstvo vnútra SR zriadilo pre druhé kolo voľby prezidenta SR infolinku, na ktorej budú voličom poskytované informácie súvisiace s uplatňovaním volebného práva. Infolinka bude dostupná na telefónnych číslach: b02/4859 2317, 02/4859 2312. Voličom bude k dispozícii v dňoch 2 apríla až 5. apríla 2024 od 7:30 h do 15:30 h  a v deň volieb 6. apríla   2024 od 7:00 h do 22:00 h.

Novely vysokoškolských zákonov menia prístup k tehotným študentkám aj úpravy inauguračných a habilitačných konaní

28.03.2024 - Predkladané novely vysokoškolských zákonov lepšie prihliadajú na potreby študentiek a študentov a upravujú odpustenie školného z dôvodu tehotenstva alebo trvalej starostlivosti o dieťa mladšie ako tri roky. Rezort školstva tento návrh skupiny poslancov, na čele s predsedníčkou školského výboru Paulou Puškárovou, víta a podporuje. Novela zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách môže výrazne pomôcť najmä tehotným študentkám. Definuje študenta a študentku trvale sa starajúcich o dieťa, upravuje prístup vo vzťahu k tehotným študentkám a aj prístup k študentkám a študentom, ktorí sa starajú o deti mladšie ako tri roky, a to bez znižovania požiadaviek na ich študijný výkon.

Vodohospodárske sympózium napomáha rozvoju slovensko-maďarských vzťahov

28.03.2024 - Spoločné slovensko-maďarské monitorovanie vplyvu prevádzky Vodného diela Gabčíkovo na životné prostredie bolo hlavnou témou pracovného rokovania predstaviteľov slovenskej a maďarskej vlády v kaštieli Chateau Appony v Oponiciach pri Nitre. Predstavitelia oboch delegácií schválili a podpísali spoločné výročné správy z monitorovania, dohodli sa na termínoch výmeny dát medzi expertmi, ako aj na termínoch vypracovania národných a následných spoločných správ.

Opatrenia polície v súvislosti s veľkonočnými sviatkami

28. 03. 2024 - V súvislosti s veľkonočnými sviatkami a s nimi spojeným zvýšeným pohybom chodcov a vodičov v cestnej premávke Policajný zbor zvýšil výkon služby. Už od 28. marca je v teréne opäť viac policajtov, ktorí dohliadajú na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Zvýšené opatrenia potrvajú až do 2. apríla 2024.

Vyhlásenie ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraja Blanára k záverom Výboru pre politické vzťahy a demokraciu Parlamentného zhromaždenia Rady Európy k členstvu Kosova v Rade Európy

28.03.2024 - So znepokojením sledujem aktuálne zámery rokovať o potenciálnom členstve Kosova v Rade Európy, osobitne v kontexte dnešných (27.3.2024) záverov zasadnutia Výboru pre politické vzťahy a demokraciu Parlamentného zhromaždenia Rady Európy. Na prijatie Kosova za člena Rady Európy musí kandidát splniť všetky kritériá nevyhnutné pre napredovanie dialógu medzi Belehradom a Prištinou. Je potrebné sa zároveň vyhnúť krokom, ktoré by mohli poškodiť úsilie o normalizáciu týchto vzťahov.

Zapojte sa do rozvojovej spolupráce

28.03.2024 - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) v spolupráci so Slovenskou agentúrou pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) a Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) pozývajú slovenské spoločnosti na webinár "Zapojte sa do rozvojovej spolupráce", ktorý sa uskutoční v stredu, 17. apríla 2024 od 11:00.

Poškodení v kauze Chovanec vyzývajú kandidátov na poslancov do EP, aby nezneužívali úmrtie ich blízkeho na svoju politickú kampaň

28. 03. 2024 - Nečinnosť bývalého vedenia rezortu spravodlivosti v kauze Jozefa Chovanca vzalo do rúk aktuálne vedenie v spolupráci s ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí. „Rád by som vyzval politikov, aby nevytĺkali z tak citlivej kauzy politický kapitál pred nadchádzajúcimi voľbami do Európskeho parlamentu,“ vyjadril sa Ján Foltán, právny zástupca Henriety Chovancovej, manželky zosnulého Jozefa Chovanca. Zároveň upozorňuje poslankyňu Miriam Lexmann, že na možnosť podania medzištátnej sťažnosti a relevantnú judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva upozornila ešte ministra spravodlivosti Viliama Karasa na osobnom stretnutí k prípadu práve poškodená strana, ktorá si na toto stretnutie prizvala bývalú zástupkyňu SR pred EĽSP Maricu Pirošíkovú. Lexmann a Karas kandidujú do júnových eurovolieb za Kresťanskodemokratické hnutie.

Prezident

Prezidentka sa poďakovala občanom za účasť na 1.kole volieb

24.03.2024 - Prezidentka Zuzana Čaputová sa počas volebnej noci poďakovala občanom za účasť na 1.kole prezidentských volieb. Po zrátaní všetkých hlasov prezidentka vyhlásila, že na osude Slovenska nám záleží. "Ukázalo sa, že nám nie je ľahostajná naša budúcnosť. Chcem sa preto poďakovať občanom za účasť vo voľbách a ich pokojný priebeh. Gratulujem víťazovi a blahoželám obom postupujúcim do druhého kola."  Prezidentka dodala, že si veľmi želá, aby bola kampaň pred ďalším kolom férová, korektná a kultivovaná.

Prezidentka vymenovala 39 nových profesorov vysokých škôl

26.03.2024 - V príhovore prezidentka zdôraznila, že akademický titul profesora znamená záväzok.  Novým profesorkám a profesorom zároveň pripomenula, že vďaka ich vzdelaniu a skúsenostiam môžu vzdelávať a vychovávať našu mladú vysokoškolskú generáciu, aby v čase, ktorý príde, prevzala zodpovednosť za úspešný vývoj našej krajiny. Kritickému mysleniu by sa podľa prezidentky mali učiť nie ako súboru formálnych pravidiel, ale ako myšlienkovému a životnému štýlu, ktorý z nich robí vyspelé osobnosti, a ktorý pomáha v spoločnosti šíriť racionalitu a uvažovanie založené na faktoch. 

Noví veľvyslanci Srbska a Turecka odovzdali poverovacie listiny

27.03.2024 - Obaja jej pri tejto príležitosti odovzdali svoje poverovacie listiny. Prezidentka pripomenula, že Turecko je zase našim partnerom v NATO a pre mnohých Slovákov je aj obľúbenou turistickou destináciou. Obom veľvyslancom zaželala veľa úspechov pri upevňovaní našich vzťahov a spolupráce.

Prezidentka udelila podmienečnú milosť 31-ročnému mužovi 

27.03.2024 - Z trestu si už odpykal viac ako 5 rokov a 4 mesiace vo väzení s najprísnejším maximálnym stupňom stráženia. Zvyšok trestu mu prezidentka odpustila pod podmienkou, že po dobu 4 rokov a 8 mesiacov odo dňa udelenia milosti nespácha úmyselný trestný čin.

 

Zdroj:
https://www.vlada.gov.sk//tlacove-spravy/
https://www.nrsr.sk/web/


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk