18.3.2024
ID: 6026upozornenie pre užívateľov

Udalosti uplynulého týždňa

Rezort práce, sociálnych vecí a rodiny spúšťa od 2. apríla národný projekt Finančné stimuly pre zamestnanosť. Projekt je určený pre ľudí bez práce vo veku do 30 rokov a pre znevýhodnených nezamestnaných. Cieľom je podporiť ich pri získavaní zamestnania, pomôcť im so zapracovaním a motivovať ich, aby si pracovné miesto udržali.

Vláda

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš oznámil nové výšky rodičovského dôchodku v roku 2024

11.03.2024 - Šéf rezortu práce Erik Tomáš predstavil médiám i verejnosti nové výšky rodičovského dôchodku, ktorý bude vyplatený jednorazovo, a to v júni 2024. Dostane ho 908 043 poberateľov. Priemerný rodičovský dôchodok na jedného rodiča bude mesačne v sume 28,20 Eur a jeho priemerná výška za celý rok značí 338,40 Eur. Najvyšší rodičovský dôchodok bude v mesačnej sume 203,30 Eur , čo v prepočte za celý rok značí až 2439,60 Eur . Takýto dôchodok však dostane iba jeden poberateľ, ktorý vychoval desať detí. Naopak najnižší mesačný rodičovský dôchodok bude 0,10 Eur a v súhrne za rok predstavuje 1,20 Eur , čo je zároveň najnižší ročný rodičovský dôchodok. Takúto sumu dostane 1597 poberateľov.

Kandidátnu listinu pre voľby do EP podalo 24 politických strán a jedna koalícia

11. 03. 2024 - Pre voľby do Európskeho parlamentu bolo spolu podaných 25 kandidátnych listín, na ktorých je uvedených 324 kandidátov. Kandidátnu listinu podalo 24 politických strán a jedna koalícia. Termín na podanie kandidátok uplynul v nedeľu 10. marca 2024 o polnoci. Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán preskúma predložené kandidátne listiny najneskôr do 20. marca a najneskôr do 30. marca  zaregistruje kandidátne listiny, ktoré sú v súlade so zákonom o podmienkach výkonu volebného práva. Bezodkladne po zaregistrovaní určí štátna volebná komisia žrebom číslo, ktorým sa označí kandidátna listina každej politickej strany a koalície. Registrácia kandidátnych listín je podmienkou vytlačenia hlasovacích lístkov.

Dvanásta výzva envirorezortu z Programu Slovensko za vyše 31 miliónov eur podporí prieskum a monitoring envirozáťaží

11.03.2024 - Ministerstvo životného prostredia SR dnes vyhlásilo ďalšiu výzvu na čerpanie finančných prostriedkov v rámci nového programového obdobia pre roky 2021 – 2027. V poradí dvanásta výzva envirorezortu z Programu Slovensko je zameraná na podporu zabezpečenia prieskumu a monitorovania environmentálnych záťaží. Na tento účel je vo výzve alokovaných viac ako 31 mil. eur.

Minister Raši: Nový hraničný priechod medzi Slovenskom a Maďarskom už slúži ľuďom, život tu skvalitní ďalších 161 miliónov eur

11.03.2024 - Pokračujeme v zlepšovaní života ľudí v slovensko-maďarskom pohraničí. Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richard Raši dnes slávnostne otvoril nový Most sv. Barbory ponad rieku Ipeľ, ktorý spája slovenskú obec Ipeľské Predmostie s maďarskou Drégelypalánk. Prepojenie skráti cestovanie o desiatky kilometrov, a čo je hlavné, ušetrí obyvateľom peniaze i čas. Na priority tohto územia je v Programe Slovensko vyčlenených viac ako 161 miliónov eur.

Minister Takáč o kalamite na Horehroní: Musíme prijať okamžité opatrenia

11.03.2024 - Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč spoločne s novým vedením LESY SR, š. p. navštívil v pondelok Čierny Balog, kde sa na mieste oboznámil s kalamitnou situáciou. Predchádzajúce vedenie ministerstva a štátneho podniku Lesy SR podcenilo situáciu s kalamitou. Počiatočný stav kalamity bol v januári minulého roka na úrovni 165 tis. m³, no až v závere roka, v mesiacoch október a november sa pristúpilo k razantnejšiemu spracovaniu podkôrnikovej kalamity a podarilo sa spracovať vyšší objem ako bol prírastok.  Aj z tohto dôvodu predstavoval celkový prírastok nespracovanej kalamity za rok 2023 v takmer 431 tis. m³ a na tento rok hovoria výpočty o prírastku až vyše 536 tis. m³. Navyše, na území OZ Horehronie a Poľana je potencionálne ohrozených až 10 mil. m³ smreka.

V prípade duplicitných žiadostí o príspevok na ubytovanie môže ministerstvo žiadať čestné vyhlásenie

12. 03. 2024 - Ministerstvo dopravy SR upozorňuje ubytovateľov, že v prípadoch, ak zistí pri kontrole žiadostí o príspevok za ubytovanie ukrajinských odídencov duplicitné poskytnutie príspevku, bude okrem iných dokumentov vyžadovať aj čestné vyhlásenie ubytovaných. Zavádzame ho, pretože sa nám množia prípady, že rôzni ubytovatelia žiadajú príspevok za ubytovanie rovnakého odídenca v rovnakom čase. Ubytovatelia (fyzické aj právnické osoby) môžu žiadať o príspevok len za reálne využité prenocovanie. V prípade, že ministerstvo zistí konflikt s inou žiadosťou, kontaktuje poskytovateľa ubytovania, aby preukázal, že poskytol ubytovanie. Okrem záznamu ubytovaných hotelových hostí musí ubytovateľ preukázať, že ohlásil pobyt cudzinca do 5 dní od jeho ubytovania a doložiť čestné vyhlásenie samotných odídencov, že deklarované poskytnuté ubytovanie skutočne využili.

Taraba vymenoval nového šéfa Envirofondu

12.03.2024 - Podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba vymenoval na čelo Environmentálneho fondu dlhoročného experta na problematiku verejného obstarávania Mateja Slišku. Taraba sa zároveň poďakoval doterajšiemu generálnemu riaditeľovi Ľubomírovi Vačokovi za jeho pôsobenie a prácu v Environmentálnom fonde.

Slovensko zdieľa solidaritu so Španielskom počas Európskeho dňa spomienky na obete terorizmu

12.03.2024 - Presne pred 20 rokmi, 11.  marca 2004, zažil Madrid brutálne teroristické útoky, pri ktorých zahynulo 192 nevinných ľudí. Dnes zdieľame našu solidaritu so Španielskom počas Európskeho dňa spomienky na obete terorizmu, ktorý sa konal v Madride za prítomnosti španielskeho kráľa a kráľovnej, španielskej vlády a predstaviteľov Európskej komisie. Slovensko na podujatí reprezentoval veľvyslanec SR v Španielsku Juraj Tomaga. Presne pred 20 rokmi, 11.  marca 2004, zažil Madrid brutálne teroristické útoky, pri ktorých zahynulo 192 nevinných ľudí. 

Rezort školstva varuje pred pochybným seminárom šíriacim hoaxy a nebezpečné informácie

12.03.2024 - Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR varuje pred takzvaným „vzdelávacím seminárom pre učiteľov“, ktorý organizuje občianske združenie Slovenská národná rada obrodenia. Pozvánku na toto podujatie šíriace nenávisť, hoaxy a nebezpečné informácie dostali do svojich schránok učitelia. Rezort školstva účasť neodporúča.

Spoločná kampaň za „nie“ rakovine hrubého čreva a konečníka

12.03.2024 - Ministerstvo zdravotníctva SR spolu s Národným onkologickým inštitútom spolupracuje na kampani o.z. NIE RAKOVINE a Europacolon Slovensko „ECCAM 2024“ (European Colorectal Cancer Awareness Month), podporenej mobilnou aplikáciou „Step By Step“, vďaka ktorej môže celé Slovensko kráčať pre záchranu životov a pacientov s kolorektálnym karcinómom.  

Maturitný týždeň odštartovaný: Minister školstva zaželal študentom a študentkám úspešné skúšky osobne na škole, ktorú navštevoval

12.03.2024 - Maturitné skúšky na stredných školách odštartovali. Študentom a študentkám 4. ročníka na Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej zaželal úspešné zvládnutie písomnej časti skúšok zo slovenského jazyka a literatúry minister školstva Tomáš Drucker osobne. Vrátil sa tak na pôdu školy, kde maturoval v roku 1996. Zároveň otvoril obálky s testami písomných maturít zo slovenského jazyka a literatúry. Mal tak príležitosť zaspomínať si na svoje školské časy a pripomenúť si atmosféru maturít na škole, ktorú sám navštevoval.

Voliči si môžu vybaviť listom alebo mailom hlasovací preukaz pre 2. kolo volieb prezidenta už len do 14. marca

12. 03. 2024 - Voliči, ktorí budú počas druhého kola prezidentských volieb mimo svojho bydliska, môžu požiadať o hlasovací preukaz listinne alebo elektronicky do štvrtka 14. marca. Žiadosť je potrebné adresovať obci trvalého pobytu tak, aby bola do uvedeného termínu aj doručená. Na základe hlasovacieho preukazu bude môcť volič s trvalým pobytom na Slovensku hlasovať v ktorejkoľvek volebnej miestnosti. Obec zašle hlasovací preukaz voličovi najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“.

Oddelenie dokladov v Malackách až do odvolania prijíma žiadosti len od klientov s rezerváciou termínu

13. 03. 2024 - Z personálnych dôvodov (pracovná neschopnosť zamestnancov z dôvodu choroby) až do odvolania oddelenie dokladov OR PZ v Malackách na Zámockej ulici 5 neprijíma žiadosti o vyhotovenie občianskych preukazov, vodičských preukazov a cestovných dokladov, okrem žiadostí s rezerváciou termínu na vybavenie dokladu. Už vyhotovené doklady sa budú vydávať na pracovisku č. 1. Žiadosť o vydanie dokladov možno podať na ktoromkoľvek inom pracovisku oddelenia dokladov v Slovenskej republike. Za spôsobenú situáciu sa ospravedlňujeme.

Štátny tajomník M. Eštok na rokovaní v Prahe: Aj keď sa celkom nezhodujeme vo všetkých otázkach, naša vzájomná koordinácia na pôde Európskej únie pretrváva

13.03.2024 - Slovensko-česká spolupráca na príprave európskej agendy pokračuje. Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Marek Eštok absolvoval 11. marca 2024 plánovanú pracovnú návštevu Českej republiky. V Prahe ho prijal minister zahraničných vecí Českej republiky Jan Lipavský a rokoval tiež so šerpom* predsedu vlády ČR pre európske záležitosti a poradcom premiéra pre národnú bezpečnosť Tomášom Pojarom, ako aj s námestníkom ministra zahraničných vecí ČR Eduardom Huliciusom. V rámci prípravy marcového zasadnutia Európskej rady diskutovali najmä o aktuálnych otázkach európskej agendy.

Umelá inteligencia má potenciál stať sa hlavným nástrojom zmien v histórii ľudstva

13.03.2024 -Technológie umelej inteligencie (AI) ovplyvňujú náš život v mnohých smeroch a môžu pretvoriť nielen priemyselné odvetvia, ale aj celé spoločnosti a ekonomiky. Napriek tomu, že výhody AI sú zrejmé, stále sú výzvou etické problémy, súkromie či bezpečnosť, ktoré s jej využívaním úzko súvisia. Potenciálu AI stať sa hlavným nástrojom zmien v histórii, sa venovala konferencia ITAPA AI & ROBOTICS v Bratislave, ktorá sa konala 12. marca v Zimnej jazdiarni na Bratislavskom hrade. Zúčastnil sa na nej aj štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) Ivan Ivančin.

Výzva na odborných hodnotiteľov pre Interreg VI-A NEXT HU-SK-RO-UA

13.03.2024 - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (MIRRI SR) ako Národný orgán v mene Riadiaceho orgánu, Ministerstva zahraničných vecí a obchodu Maďarska, upozorňuje na otvorenie výzvy na odborných hodnotiteľov pre program cezhraničnej spolupráce Interreg VI-A NEXT Maďarsko, Slovensko, Rumunsko, Ukrajina 2021-2027. Do oprávneného programového územia za Slovenskú republiku patrí Košický samosprávny kraj a Prešovský samosprávny kraj.

Minister Raši: Komunikáciu s regiónmi posúvame na vyššiu úroveň, podporí ju nová Rada vlády pre regionálny rozvoj a politiku súdržnosti EÚ

13.03.2024 - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (MIRRI SR) pod vedením Richarda Rašiho od začiatku deklarovalo snahu posilniť podporu regiónov, miest a obcí, a to aj prostredníctvom efektívnejšieho využívania eurofondov. K tomu bude slúžiť aj nová Rada vlády Slovenskej republiky pre regionálny rozvoj a politiku súdržnosti Európskej únie, ktorej návrh štatútu  schválila na dnešnom rokovaní vláda SR.

Nemecko - štrajk zamestnancov bezpečnostnej ochrany a kontroly cestujúcich v leteckej doprave

13.03.2024 - Odborový zväz ver.di vyhlásil na štvrtok 14. marca 2024 celodenný výstražný štrajk zamestnancov bezpečnostnej ochrany a kontroly cestujúcich v leteckej doprave. S rušeniami letov musia rátať cestujúci na letiskách v Berlíne, Hamburgu, Karlsruhe, Kolíne nad Rýnom a Stuttgarte. Cestujúcim odporúčame, aby sa v uvedený deň o plánovaných obmedzeniach vopred informovali vo svojich leteckých spoločnostiach.

Zasadala Rada vlády pre vedu, techniku a inovácie

14.03.2024 - Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richard Raši dnes na Rade vlády SR pre vedu, techniku a inovácie predložil informáciu o stave implementácie programov za oblasť výskumu, vývoja a inovácií financovaných z fondov EÚ. Informáciu spracovalo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v spolupráci s rezortom školstva a ministerstvom hospodárstva. Rada vlády SR pre vedu, techniku a inovácie ňou bola informovaná nielen o aktuálnom stave implementácie prioritných osí 9 a 10 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020, stave implementácie programu z finančného hľadiska, ale aj o príkladoch úspešných projektov a novinkách vo vylepšovaní implementačných procesov pre nové programové obdobie. Súčasťou správy boli aj informácie o aktuálne pripravovaných výzvach Programu Slovensko 2021-2027 pre oblasť výskumu, vývoja a inovácií.

Minister Raši: Veľký projekt na zamestnávanie ľudí vo všetkých regiónoch Slovenska podporíme sumou vyše 300 miliónov eur

14.03.2024 - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) vyčlenilo z operačného programu Slovensko 317 miliónov eur na národný projekt Finančné stimuly pre zamestnanosť. Sú to ďalšie peniaze, ktoré pôjdu priamo do regiónov. Cieľom projektu z dielne rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny je zlepšiť prístup k zamestnaniu a zvýšiť šance na zamestnanie osobitne pre znevýhodnené a zraniteľné skupiny obyvateľov.

Slovenská televízia a rozhlas zostanú verejnoprávnou inštitúciou, rezort kultúry striktne odmieta politizáciu  

14.03.2024 - Slovenská televízia a rozhlas zostanú verejnoprávnou inštitúciou. Jej Radu budú menovať dva orgány, konkrétne vláda prostredníctvom Ministerstva kultúry SR a Národná rada SR. Vznikne aj nová Programová rada, a to z dôvodu, že redaktori, dramaturgovia, producenti ani manažment súčasnej RTVS za posledné 4 roky dôsledne neplnili funkciu ochrany objektivity. Najvypuklejší je problém sústavného porušovania etického kódexu. Vyplýva to z nového návrhu zákona, ktorý Ministerstvo kultúry SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania.

Rezort školstva zavedie regionálne príspevky pre učiteľov: Prerozdelených bude 60 miliónov eur

14.03.2024 - Slovensko čelí najmä vo väčších mestách významnému nedostatku učiteľov, čo negatívne ovplyvňuje kvalitu vzdelávania. Rezort školstva prichádza s riešením v podobe regionálnych príspevkov pre pedagogických a odborných zamestnancov. V roku 2024 sa na príspevky prerozdelí 60 miliónov eur. Rezort školstva sa v programovom vyhlásení vlády zaviazal, že tento problém bude riešiť. Odpoveďou je regionálny príspevok, ktorého cieľom je prilákať a udržať viac kvalifikovaných pedagógov v oblastiach, kde je najväčší nedostatok učiteľov.

Štát spustí rozsiahlu finančnú podporu s cieľom zamestnať mladých a znevýhodnených ľudí bez práce

14.03.2024 - Rezort práce, sociálnych vecí a rodiny spúšťa od 2. apríla národný projekt Finančné stimuly pre zamestnanosť. Projekt je určený pre ľudí bez práce vo veku do 30 rokov a pre znevýhodnených nezamestnaných. Cieľom je podporiť ich pri získavaní zamestnania, pomôcť im so zapracovaním a motivovať ich, aby si pracovné miesto udržali. Národný projekt Finančné stimuly pre zamestnanosť je zameraný na podporu nezamestnaných so znevýhodneným postavením na trhu práce z dôvodu veku, komplikovanej rodinnej situácie, nízkeho vzdelania, straty pracovných návykov, zdravotného postihnutia a iných dôvodov.

Minister Richard Takáč: „Najviac peňazí ide na podporu zelenej nafty

14.03.2024 - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka na štvrtkovej tlačovej konferencii zverejnilo prerozdelenie finančných prostriedkov v hodnote 76 miliónov eur zo štátneho rozpočtu, ktoré predstavujú druhú najvyššiu sumu pre agrosektor za ostatných tridsať rokov. Finančné prostriedky sa prerozdeľujú na troch úrovniach: štátna pomoc, národné podpory a rezerva na mimoriadne udalosti.

Voľby prezidenta Slovenskej republiky

14.03.2024 - Prvé kolo volieb prezidenta SR sa uskutoční v sobotu 23. marca 2024. Prípadné druhé kolo volieb sa bude konať v sobotu 6. apríla 2024. Druhé kolo volieb sa koná do 14 dní od prvého kola v prípade, ak ani jeden z kandidátov nezíska potrebnú väčšinu hlasov voličov. Do druhého kola volieb postupujú dvaja kandidáti, ktorí získali najväčší počet platných hlasov. Vo voľbách prezidenta je možné hlasovať výlučne vo volebnej miestnosti na území Slovenskej republiky. Hlasovanie zo zahraničia nie je možné. Občan Slovenskej republiky, ktorý dovŕšil najneskôr v deň volieb 18 rokov, môže hlasovať buď v obci svojho trvalého pobytu, alebo v ktorejkoľvek volebnej miestnosti, ak požiadal o hlasovací preukaz.

Medzinárodné organizácie v OSN vyjadrili záujem o ďalšiu spoluprácu na Slovensku

15.03.2024 - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Juraj Blanár dnes (13. marca 2024) prijal vedúcich predstaviteľov štyroch medzinárodných organizácií pôsobiacich na Slovensku v rámci Organizácie Spojených národov (OSN). Na rokovaní sa zúčastnili zástupcovia Úradu Vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR), Detského fondu OSN (UNICEF), Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) a Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO).

Medzinárodné organizácie v OSN vyjadrili záujem o ďalšiu spoluprácu na Slovensku

15.03.2024 - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Juraj Blanár dnes (13. marca 2024) prijal vedúcich predstaviteľov štyroch medzinárodných organizácií pôsobiacich na Slovensku v rámci Organizácie Spojených národov (OSN). Na rokovaní sa zúčastnili zástupcovia Úradu Vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR), Detského fondu OSN (UNICEF), Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) a Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO).

Slovenská republika posilňuje spoluprácu s Tuniskom

15.03.2024 - Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Rastislav Chovanec privítal 12. marca 2024 v Bratislave mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Tuniskej republiky so sídlom v Budapešti Abdelkarima Hermiho. Stretnutie potvrdilo, že obidve strany majú záujem rozvíjať bilaterálne vzťahy a Slovensko plánuje posilniť hospodársku spoluprácu novými aktivitami.

NRSR

Predseda NR SR Peter Pellegrini pricestoval na pracovnú návštevu Maďarska

11. 3. 2024 - Predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini pricestoval v pondelok do Budapešti na pracovnú návštevu Maďarska. Rokovať bude s predsedom maďarského Národného zhromaždenia Lászlóom Kövérom, informuje spravodajca TASR v Budapešti. Pellegrini sa predtým stretol so županmi Maďarska a Slovenska a so starostami Ipeľského predmostia a Drégelypalánku v Ipeľskom predmostí, kde slávnostne otvorili Most sv. Barbory. Predseda slovenského parlamentu absolvuje napoludnie pracovný obed s premiérom Viktorom Orbánom a v sídle hlavy štátu v budínskom Sándorovom paláci ho prijme aj nový prezident Tamás Sulyok, ktorého inaugurovali v nedeľu.

Pellegrini v Budapešti: Pre SR je dôležité ďalšie fungovanie V4

11. 3. 2024 - Pre Slovenskú republiku je dôležité ďalšie fungovanie Vyšehradskej štvorky, vyhlásil v pondelok v rámci pracovnej návštevy Maďarska predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini na spoločnej tlačovej konferencii s predsedom maďarského Národného zhromaždenia Lászlóom Kövérom. Pellegrini podčiarkol, že v oblastiach, kde nachádzajú Česko, Maďarsko, Poľsko a Slovensko zhodu, sa to ukázalo ako veľmi prospešné, informuje spravodajca TASR v Budapešti. Predseda slovenského parlamentu podotkol, že obyvatelia krajín V4 predstavujú skoro desať percent všetkého obyvateľstva Európskej únie. "Preto názory tak Slovenska, ako aj Maďarska a ďalších našich susedov musia znieť výraznejšie aj na pôde EÚ," dodal.

Pellegrini bol prvým zahraničným hosťom nového prezidenta Maďarska Sulyoka

11. 3. 2024 - Maďarský prezident Tamás Sulyok prijal v pondelok v budínskom Sándorovom paláci predsedu Národnej rady SR Petra Pellegriniho, ktorý bol prvým zahraničným hosťom hlavy štátu po jej nedeľňajšej inaugurácii. Podľa agentúry MTI Sulyok vyzdvihol dôležitú úlohu národnostných menšín, informuje spravodajca TASR v Budapešti. Maďarský prezident ocenil výborné vzťahy medzi oboma krajinami, ktoré sú podľa jeho slov založené na "strategickom partnerstve hodnom dobrých susedov". Rokujúce strany sa zhodli na dôležitosti zoskupenia Vyšehradskej štvorky (V4), pričom deklarovali záujem a odhodlanie pre silnú a úspešnú vyšehradskú spoluprácu.

Prezident

Prezidentka podpísala 1 zákon

12.03.2024 - Prezidentka Zuzana Čaputová v utorok 12. marca 2024 podpísala zákon z 28. februára 2024, ktorým sa dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov. 

Prezidentka prijala dobrovoľníkov nominovaných na ocenenie Srdce na dlani

13.03.2024 - Prezidentka Zuzana Čaputová prijala v stredu 13. marca 2024 v Prezidentskom paláci dobrovoľníčky a dobrovoľníkov nominovaných na ocenenie Srdce na dlani. Podľa prezidentky sú dobrovoľníci dôkazom, že dobro a ochotu nezištne pomôcť v sebe nosí väčšina z nás, len niekedy musí prísť vhodná chvíľa či impulz, aby tieto kvality vynikli a dostali šancu sa rozvíjať. 

Zdroj:
https://www.vlada.gov.sk//tlacove-spravy/
https://www.nrsr.sk/web/


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk