7.12.2023
ID: 5943upozornenie pre užívateľov

Verejne pripomienkovanie projektu „Obnova tlačového HW na súdy a MS SR“

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky sprístupňuje na verejné pripomienkovanie projektovú dokumentáciu k investičnému projektu „Obnova tlačového HW na súdy a MS SR“.

Cieľom investičného projektu „ Obnova tlačového HW na súdy a MS SR“ je doplnenie a obnovenie tlačového HW dostupného koncovým užívateľom v prostredí súdov a MS SR potrebného k úspešnému plneniu agendy.

V súčasnosti je viacero súdov nepripravených z hľadiska tlačového HW spracovávať agendu v  prijateľnom časovom období, či už z dôvodov zmien súdnej mapy, alebo nedostatočného vybavenia spôsobeného nedostatkom financií a postupnej chybovosti starších zariadení.  Súdy uviedli ako jeden z faktorov  zvyšujúce sa náklady na opravu zariadení, ktoré  často presahovali cenu nových zariadení s dlhšou životnosťou.

Aktuálny nedostatok a chybovosť sa časom ešte zvyšuje, čo môže zhoršiť už momentálne zníženú efektivitu  práce a dodržiavanie lehôt.

 Vaše pripomienky k dokumentácií investičného projektu „ Obnova tlačového HW na súdy a MS SR“ zasielajte prosím v štruktúrovanej forme prostredníctvom vyplnenia nižšie uvedeného formuláru na e-mailovú adresu: verejnepripomienky@justice.sk do 8.12.2023.

Projektovú dokumentáciu k projektu uvádzame v prílohe a zároveň je zverejnená na webovom sídle Metainformačného systému (MetaIS).

P_01_a_I_01_PROJEKTOVY_ZAMER_Projekt_Obnova Tlačového HW na súdoch a MSSR_101023_v1.5 (DOCX, 158 KB) P_03_a_I_03_PRISTUP_k_PROJEKTU_Projekt_Obnova Tlačového HW na súdoch a MSSR_101023_v1.3_HW (DOCX, 163 KB) I_02_BC_CBA_PRILOHA_Projekt_číslo_Tlačiarne_Fingerlandová_20231116_prínosy (XLSX, 708 KB) Kalkulacka_Prinosy_projekt_2301_Obnova_tlačového_HW_na_súdoch-v1.2 (XLSX, 31 KB)

 

https://metais.vicepremier.gov.sk/detail/Projekt/c6207bb6-528a-47d0-b264-3a3ed26817c3/cimaster?tab=basicForm

Formulár na pripomienkovanie :

Formulár Nákup tlačiarní MS SR (XLSX, 13 KB)

Viac informácií o projekte nájdete na: https://www.justice.gov.sk/agenda-ministerstva/plan-obnovy-a-odolnosti/  

Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR       


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk