Knižné novinky nakladateľstva Wolters Kluwer

Nariadenie Brusel I - komentár

Nariadenie Brusel I - komentár

Pavel Lacko

Napriek tomu, že Slovenská republika sa stala členským štátom Európskej únie pred takmer 12 rokmi a tzv. bruselský systém určovania právomoci a uznávania a výkonu rozhodnutí súdov v občianskych a obchodných veciach sa stal...

Kvalita a spokojnosť zákazníka v cestovnom ruchu

Kvalita a spokojnosť zákazníka v cestovnom ruchu

Marian Gúčik, Tomáš Gajdošík, Zuzana Lencsésová

Cieľom publikácie je prezentovať základné poznatky o kvalite v cestovnom ruchu, metódach jej merania a zisťovania spokojnosti zákazníkov s kvalitou a budovaním vzťahov s nimi v záujme ich udržania a zachovania si svojho podielu na...

Kvalita a spokojnosť zákazníka v cestovnom ruchu (E-kniha)

Kvalita a spokojnosť zákazníka v cestovnom ruchu (E-kniha)

Marian Gúčik, Tomáš Gajdošík, Zuzana Lencsésová

Cieľom publikácie je prezentovať základné poznatky o kvalite v cestovnom ruchu, metódach jej merania a zisťovania spokojnosti zákazníkov s kvalitou a budovaním vzťahov s nimi v záujme ich udržania a zachovania si svojho podielu na...

Kariérové poradenstvo v odbornom školstve

Kariérové poradenstvo v odbornom školstve

Beáta Ľubová

Cieľom kariérového sprevádzania je poskytnúť žiakom výber možností, ktorý bude napomáhať rozvíjaniu ich záujmov, talentu a praktických zručností. Kariérový poradca je v školskom prostredí novým pracovníkom, ktorý v školskom...

Možnosti merania bezpečnosti občanov v podmienkach územných celkov Slovenskej republiky (E-kniha)

Možnosti merania bezpečnosti občanov v podmienkach územných celkov Slovenskej republiky (E-kniha)

Marián Kováč, Monika Hudáková

Monografia sa zaoberá problematikou merania bezpečnosti občanov v územných celkoch Slovenskej republiky. Prináša nový pohľad na problematiku identifikácie, určovania, sledovania a vyhodnocovania merateľných ukazovateľov posudzujúcich...

Možnosti merania bezpečnosti občanov v podmienkach úzmených celkov Slovenskej republiky (E-kniha)

Možnosti merania bezpečnosti občanov v podmienkach úzmených celkov Slovenskej republiky (E-kniha)

Marián Kováč, Monika Hudáková

Monografia sa zaoberá problematikou merania bezpečnosti občanov v územných celkoch Slovenskej republiky. Prináša nový pohľad na problematiku identifikácie, určovania, sledovania a vyhodnocovania merateľných ukazovateľov posudzujúcich...

Právo cenných papierov (E-kniha)

Právo cenných papierov (E-kniha)

Dušan Holub

Druhé doplnené a prepracované vydaniePrávo cenných papierov nepatrí medzi jednoduché časti obchodného práva a rozsiahlosť právnej úpravy cenných papierov odrádza mnohých právnikov, ale rýchlosť a intenzita, s akou sa cenné...

Aktuálne otázky o človeku a jeho právach v bioetike

Aktuálne otázky o človeku a jeho právach v bioetike

Andrea Erdősová

Predkladaná monografia rozoberá vybrané aktuálne témy postavenia človeka a ochrany jeho práv v ústrety novým biotechnológiám a modernej medicíne. Nastoľuje tak odborne aj celospoločensky pálčivé otázky, akými sú napríklad...

Aktuálne otázky o človeku a jeho právach v bioetike (E-kniha)

Aktuálne otázky o človeku a jeho právach v bioetike (E-kniha)

Andrea Erdősová

Predkladaná monografia rozoberá vybrané aktuálne témy postavenia človeka a ochrany jeho práv v ústrety novým biotechnológiám a modernej medicíne. Nastoľuje tak odborne aj celospoločensky pálčivé otázky, akými sú napríklad...

Mediácia - Praktický právny sprievodca

Mediácia - Praktický právny sprievodca

Beata Swanová, Dana Baliová, Renáta Dolanská

Publikácia „Mediácia – Praktický právny sprievodca“ približuje čitateľom z odbornej mediačnej obce a všetkým, ktorých mediácia zaujíma ako metóda alternatívneho riešenia právnych sporov, mediáciu tak, ako sa vyvinula pod...

Mediácia - Praktický právny sprievodca (E-kniha)

Mediácia - Praktický právny sprievodca (E-kniha)

Beata Swanová, Dana Baliová, Renáta Dolanská

Publikácia „Mediácia – Praktický právny sprievodca“ približuje čitateľom z odbornej mediačnej obce a všetkým, ktorých mediácia zaujíma ako metóda alternatívneho riešenia právnych sporov, mediáciu tak, ako sa vyvinula pod...

Sprievodca CSP, CMP, SSP - Porovnávacie tabuľky Občianskeho súdneho poriadku a nových procesnoprávnych kódexov

Sprievodca CSP, CMP, SSP - Porovnávacie tabuľky Občianskeho súdneho poriadku a nových procesnoprávnych kódexov

Marek Tomašovič, Marián Fečík

Snahy o rekodifikáciu civilného procesu na Slovensku na sklonku uplynulého roka vyústili do prijatia troch nových, samostatných procesných kódexov, ktoré nadobudnú účinnosť od 1. júla 2016. Publikácia má za cieľ podporiť...

Sprievodca CSP, CMP, SSP - Porovnávacie tabuľky Občianskeho súdneho poriadku a nových procesnoprávnych kódexov (E-kniha)

Sprievodca CSP, CMP, SSP - Porovnávacie tabuľky Občianskeho súdneho poriadku a nových procesnoprávnych kódexov (E-kniha)

Marek Tomašovič, Marián Fečík

Snahy o rekodifikáciu civilného procesu na Slovensku na sklonku uplynulého roka vyústili do prijatia troch nových, samostatných procesných kódexov, ktoré nadobudnú účinnosť od 1. júla 2016. Publikácia má za cieľ podporiť...

Podnikanie a podnikateľské myslenie II. (E-kniha)

Podnikanie a podnikateľské myslenie II. (E-kniha)

Jozef Papula, Monika Hudáková, Zuzana Papulová, Ján Papula

V publikácii venujú autori hlavnú pozornosť podpore strategického myslenia podnikateľov, myslenia na budúcnosť, myslenia s predstihom a myslenia na vytváranie pozícií, ktoré môžu priviesť podniky k úspechu v budúcnosti. Pri...

Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb - komentár

Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb - komentár

Jozef Záhora, Ivan Šimovček

Trestná zodpovednosť právnických osôb je v podmienkach kontinentálneho právneho systému témou, ktorá je v tomto systéme „cudzím prvkom“ a odbornou verejnosťou vnímaná rozpačito a nejednotne. Vzhľadom na početné medzinárodné...

Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb - komentár (E-kniha)

Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb - komentár (E-kniha)

Jozef Záhora, Ivan Šimovček

Trestná zodpovednosť právnických osôb je v podmienkach kontinentálneho právneho systému témou, ktorá je v tomto systéme „cudzím prvkom“ a odbornou verejnosťou vnímaná rozpačito a nejednotne. Vzhľadom na početné medzinárodné...

Účtovníctvo a dane právnických osôb

Účtovníctvo a dane právnických osôb

Anna Baštincová

Publikácia poskytuje ucelený prehľad o postavení daňového systému a účtovného systému v trhovej ekonomike, o ich vzájomných vzťahoch v období nadnárodnej harmonizácie účtovníctva a daní a o ich aplikácii v podmienkach...

Repetitórium trestného práva (E-kniha)

Repetitórium trestného práva (E-kniha)

Jaroslav Ivor, Jozef Záhora

Repetitórium trestného práva poskytuje základný prehľad trestného práva hmotného a procesného. Autori po kladných skúsenostiach a pozitívnych ohlasoch na predchádzajúce študijné texty „Základy trestného práva"", ktoré vyšli v...

Účtovníctvo podnikateľských subjektov I

Účtovníctvo podnikateľských subjektov I

Katarína Máziková, Martina Mateášová, Lucia Ondrušová

Autorky v knihe spracovali 8 kapitol, ktoré sa venujú teórii a účtovaniu jednotlivých účtových tried. Pri písaní učebnice vychádzali z kolobehu majetku, ktorý má na začiatku najčastejšie peňažnú formu, ale postupne k...

Účtovníctvo podnikateľských subjektov I (E-kniha)

Účtovníctvo podnikateľských subjektov I (E-kniha)

Katarína Máziková, Martina Mateášová, Lucia Ondrušová

Autorky v knihe spracovali 8 kapitol, ktoré sa venujú teórii a účtovaniu jednotlivých účtových tried. Pri písaní učebnice vychádzali z kolobehu majetku, ktorý má na začiatku najčastejšie peňažnú formu, ale postupne k...