Knižné novinky nakladateľstva Wolters Kluwer

Historiografia financií na území Slovenska (E-kniha)

Historiografia financií na území Slovenska (E-kniha)

Peter Baláži, Kornélia Beličková, Zuzana Staríčková, Jozef Laciňák

V monografii autorský kolektív objasňuje ekonomické a čiastočne aj politické javy, ktoré boli predmetom analýzy a skúmania mnohých významných ekonómov 20. storočia a ich nasledovníkov. Monografia pozostáva zo štyroch...

Počítačová kriminalita v európskych súvislostiach

Počítačová kriminalita v európskych súvislostiach

Libor Klimek, Jozef Záhora, Květoň Holcr

Počítačová kriminalita je najrýchlejšie sa rozvíjajúca forma trestnej činnosti. V celosvetovom meradle je počet obetí počítačovej kriminality viac ako milión ľudí denne. Ide o výnosnejší druh trestnej činnosti než celosvetový...

Riadenie ľudských zdrojov

Riadenie ľudských zdrojov

Zuzana Joniaková, Rudolf Gálik, Jana Blštáková, Natália Tarišková

Publikácia je štruktúrovaná do trinástich kapitol, ktoré sa venujú príslušným funkciám riadenia ľudských zdrojov a sú doplnené o časti zaoberajúce sa najnovšími trendmi a aktuálnymi problémami v danej oblasti. Obsahuje...

Riadenie ľudských zdrojov (E-kniha)

Riadenie ľudských zdrojov (E-kniha)

Zuzana Joniaková, Rudolf Gálik, Jana Blštáková, Natália Tarišková

Publikácia je štruktúrovaná do trinástich kapitol, ktoré sa venujú príslušným funkciám riadenia ľudských zdrojov a sú doplnené o časti zaoberajúce sa najnovšími trendmi a aktuálnymi problémami v danej oblasti. Obsahuje...

Repetitórium pracovného práva

Repetitórium pracovného práva

Ivan Podhorec, Zlatica Poláček Tureková, Lucia Petríková

Pracovné právo v súčasnosti zasahuje do mnohých oblastí nášho profesijného života. Súčasťou štúdia práva sú aj znalosti z oblasti teórie a aplikácie pracovného práva. Predkladané Repetitórium pracovného práva nezamýšľa...

Internetový obchod – 2., aktualizované vydanie (E-kniha)

Internetový obchod – 2., aktualizované vydanie (E-kniha)

Katarína Bystrická, Jozef Jesenič, Martin Tužinský

Druhé, aktualizované vydanie publikácie „Internetový obchod“ nadväzuje na mimoriadne úspešné vydanie z roku 2013. Do dnešného dňa sa na slovenskom knižnom trhu neobjavila kniha, ktorá by tak detailne a komplexne riešila otázky...

Dohovor o uznaní a výkone cudzích rozhodcovských rozhodnutí - komentár (E-kniha)

Dohovor o uznaní a výkone cudzích rozhodcovských rozhodnutí - komentár (E-kniha)

Ľudovít Mičinský, Miloš Olík

Komentár k Dohovoru o uznaní a výkone cudzích rozhodcovských rozhodnutí, tzv. Newyorskému dohovoru, je prvou publikáciou svojho druhu - tak v Českej republike, ako aj v Slovenskej republike. Kniha podrobne vysvetľuje jednotlivé články...

Zdravotnícky manažment a financovanie

Zdravotnícky manažment a financovanie

Vojtech Ozorovský, Ivana Vojteková

Publikácia vo forme vysokoškolskej učebnice komplexne a prehľadne približuje problematiku manažmentu a financovania zdravotníctva v Slovenskej republike. Má multiodborový charakter, obsahuje informácie z oblasti zdravotníctva,...

Zdravotnícky manažment a financovanie (E-kniha)

Zdravotnícky manažment a financovanie (E-kniha)

Vojtech Ozorovský, Ivana Vojteková

Publikácia vo forme vysokoškolskej učebnice komplexne a prehľadne približuje problematiku manažmentu a financovania zdravotníctva v Slovenskej republike. Má multiodborový charakter, obsahuje informácie z oblasti zdravotníctva,...