15.9.2014
ID: 2528

NKÚ zohráva dôležitú úlohu pri dodržiavaní ústavného zákona

(TASR) Najvyšší kontrolný úrad SR (NKÚ) zohráva dôležitú úlohu pri kontrole dodržiavania ústavného zákona o konflikte záujmov v samospráve, tvrdí to vo svojom dnešnom stanovisku poslanec NR SR Miroslav Beblavý Ako ďalej uvádza, v súlade so svojim plánom vykonáva v obciach a mestách kontrolu nakladania s finančnými prostriedkami, a pri tejto kontrole spomenie aj porušovanie iných právnych predpisov. Je však zlé, ak takéto porušovanie iba spomenie, no nevyvinie žiadnu aktivitu na to, aby bolo porušenie potrestané. A namiesto neho to neurobí žiadny iný orgán.

Upozorňujeme na sériu prípadov, keď NKÚ porušenie ústavného zákona zistil, ale cez zastupiteľstvá ich už neriešil.
     
V roku 2009 NKÚ zistil, že vo východoslovenskej obci Švedlár schválilo obecné zastupiteľstvo odpredaj pozemkov na základe žiadosti fyzickej osoby v cene 1,66 eur (50,00 Sk) za m2. Na tom istom zasadnutí bola schválená žiadosť starostu obce o odkúpenie pozemkov vo vlastníctve obce, a to v cene 0,83 eur (25,00 Sk) za m2. NKÚ v oficiálnom dokumente konštatoval porušenie ústavného zákona, za ktoré mohlo zastupiteľstvo uložiť starostovi pokutu vo výške ročného platu. Keďže však nikto nepodal podnet na začatie konania, nič také sa nestalo.
     
Vo februári 2014 NKÚ konštatoval, že starosta obce Studenec v okrese Levoča nepodal v rokoch 2010-2012 majetkové priznania. Nikto si tak nemohol skontrolovať napríklad jeho príjmy. Za toto konanie mu mohlo zastupiteľstvo stiahnuť celkovo tri mesačné platy, no stalo sa to opäť – žiadny podnet, žiadne konanie, žiadna pokuta.
     
Následne taktiež vo februári 2014 priniesli médiá informáciu, že Mestská časť Košice – Poľov prenajala pozemky výrobcovi biomasy takým spôsobom, že skoro všetky príjmy končili vo firme syna starostky. Kontrolóri NKÚ starostke vytkli, uprednostnenie osobného záujmu pred verejným, ako aj a sprostredkovanie obchodného styku s obcou pre blízku osobu. Za to mohla stratiť dvanásť mesačných platov, no aj v tomto prípade chýbal podnet na začatie konania.
     
Kvarteto prípadov uzatvára obec Lutiše v okrese Žilina. Tam vyhodnocoval ponuky predložené vo verejnom obstarávaní na ubytovacie a stravovacie služby sám starosta obce. Pritom jedným z troch oslovených aj prihlásených uchádzačov bola i spoločnosť, ktorej spoločníkom bol starosta obce Lutiše. Starosta bol hodnotiteľom a štatutárnym zástupcom verejného obstarávateľa. Víťazom verejného obstarávania bola práve spoločnosť, v ktorej bol starosta obce spoločníkom. NKÚ vytkol starostovi porušenie zákona o verejnom obstarávaní a z takto opísaného prípadu sa doslova ponúkalo začatie konania kvôli podozreniu zo zneužitia funkcie, trestaného pokutou dvanástich mesačných platov. Podnet však nikto nepodal.
     
Všetky štyri samosprávy spája to, že majú relatívne malý počet obyvateľov a ako to už v takýchto obciach býva, obyvatelia podnet nepodajú, lebo môžu mať strach. Starosta by im totiž mohol znepríjemniť život (napríklad by nedostali stavebné povolenie).
     
Som toho názoru, že v podobných situáciách by úvodný krok – podnet na začatie konania – mal navrhnúť samotný NKÚ. Ústavný zákon mu to umožňuje a keďže porušenie konštatujú jeho kontrolóri v oficiálnych dokumentoch, bolo by to logické.
    
Nečinnosť NKÚ má za následok iba väčšie rozčarovanie obyvateľov, nahlodáva dôveru v spravodlivosť a posilňuje pocit, že „papalášom“ sa nikdy nič nestane.
     
Na predsedu NKÚ som sa preto obrátil s listom, kde ho na všetky prípady upozorňujem. Požiadal som ho, aby NKÚ a jeho kontrolóri podávali zastupiteľstvám podnety na začatie konania tak, aby bolo možné vyvodenie zodpovednosti a uloženie peňažnej pokuty.

12.9.2014

Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.