4.9.2014
ID: 2486

ÚSTAVNÝ SÚD: Na neverejnom zasadnutí sa zaoberal previerkami

(TASR) Plénum Ústavného súdu (ÚS) SR sa na dnešnom neverejnom zasadnutí zaoberalo podaním podpredsedu Súdnej rady SR Jána Vanka, ktorý sa na ÚS obrátil so žiadosťou, aby posúdil, či plošné preverovanie sudcov je v súlade s Ústavou SR. Vankov návrh je na Ústavnom súde od pondelka 1. septembra, teda dňa, kedy zákonné ustanovenia o previerkach vstúpili do platnosti.

"Dnes na neverejnom zasadnutí pléna bolo podanie náhodným spôsobom pridelené sudcovi spravodajcovi Petrovi Brňákovi," uviedla pre TASR hovorkyňa súdu Anna Pančurová. Podpredseda Súdnej rady Vanko vo svojom návrhu uvádza, že poslanci schválením previerok zasiahli do právneho postavenia sudcov tým, že neočakávane a retroaktívne rozšírili predpoklady na výkon sudcovského povolania, nerešpektovali princíp právnej istoty a svojvoľným spôsobom porušili princíp deľby moci. Zároveň navrhuje, aby súd vyhlásil plošné previerky za protiústavné a ešte predtým pozastavil účinnosť tých ustanovení zákonov, ktoré sa previerok týkajú.
  
Proti preverovaniu sudcovskej spôsobilosti sa postavili mnohí sudcovia, ktorí majú obavy, že informácie z previerok môžu byť voči nim zneužívané, hovoria o retroaktivite a ohrození nezávislosti súdnictva. Ministerstvo spravodlivosti zase tvrdí, že previerky sudcov majú slúžiť na to, aby bolo možné zbaviť sa sudcov, ktorých majetky preukázateľne prevyšujú ich príjmy, správajú sa korupčne, alebo sú závislí napríklad od alkoholu alebo drog. Preverovanie má vykonávať Národný bezpečnostný úrad, no konečné rozhodnutie má byť na Súdnej rade SR, a to bude preskúmateľné plénom Ústavného súdu SR.

3.9.2014

Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.