27.8.2014
ID: 2449

Vysokoškolákov čakajú zmeny v sociálnych a motivačných štipendiách

(TASR) Ministerstvo školstva uskutočnilo zmeny v poskytovaní motivačných štipendií. Po prvý raz poskytlo v rámci rozpisu dotácií pre vysoké školy na rok 2014 finančné prostriedky na motivačné štipendiá pre vybrané odbory. Zmeny začnú platiť od nového akademického roka.

"Motivačné štipendium budú môcť získať denní poslucháči napr. aplikovanej informatiky, biomedicínskeho inžinierstva, elektrotechniky, energetiky, ako aj hutníctva, chemických technológií, kybernetiky či softvérového inžinierstva, potravinárstva alebo telekomunikácie," informuje rezort školstva. Podporu môžu získať aj študenti odboru učiteľstvo v aprobačných predmetoch fyzika, chémia, geografia, biológia, informatika a matematika. "Konkrétnu výšku štipendia určí vysoká škola, ministerstvo školstva však pri rozpise vychádzalo z podpory cca 15 percent študentov daného študijného odboru, a to vo výške 1000 eur na akademický rok a študenta," uviedlo ministerstvo. Snahou rezortu je podporiť záujem študentov o štúdium vybraných študijných odborov.
     
Zmeny sa od začiatku septembra dotknú aj sociálnych štipendií. Po novom už študenti, ktorí žiadajú o priznanie sociálneho štipendia, nebudú môcť k žiadostiam preukazovať príjem z darovania. Vyplýva to z novely vyhlášky o sociálnych štipendiách študentom vysokých škôl. "Táto novinka sa týka najmä študentov, ktorí nežili s rodičmi v spoločnej domácnosti a vykazovali účelový príjem z darovania, aby získali čo najvyššie štipendium. Naďalej sa však budú zarátavať príjmy z brigád, podnikania či dôchodky a sociálne dávky," uvádza rezort.
     
Ako priblížilo ministerstvo, príprava novely vyplynula z potrieb praxe, keď podľa doterajšieho znenia vyhlášky si viacerí študenti, ktorí nežili s rodičmi v spoločnej domácnosti, vykazovali ako príjem fiktívne dary. "Takíto študenti totiž museli preukázať za predchádzajúci kalendárny rok príjem vo výške najmenej 12-násobku sumy životného minima. V prípade, že nedosiahli túto výšku príjmu, boli posudzovaní spolu s rodičmi, čo pre nich znamenalo nižšie alebo nulové štipendium," vysvetlil rezort školstva.
     
Okrem toho vysoká škola ako správny orgán nemá možnosť posudzovať platnosť predložených darovacích zmlúv. "Pri zákonom garantovanej nárokovateľnosti sociálneho štipendia sa tak bude môcť zamedziť podávaniu špekulatívnych žiadostí zo strany študentov, pričom zmenou pravidiel nepríde k zúženiu okruhu ich poberateľov," uzavrelo ministerstvo.

26.8.2014

Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.