2.11.2022
ID: 5582upozornenie pre užívateľov

K ochrane ľudských práv a dôstojnosti každého človeka

V súvislosti so schválením návrhu zákona skupiny poslancov upravujúcich niektoré práva LGBTI+ ľudí som predsedovi vlády Eduardovi Hegerovi ponúkol prevzatie iniciatívy pri koordinácii diskusie o ochrane ľudských práv v našej krajine, vrátane LGBTI+ ľudí. Vyplýva to jednak z mojich kompetencií ako ministra spravodlivosti, a tiež ako predsedu Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť. Ide o zodpovednosť, ktorej som si plne vedomý, a ktorá bude patriť medzi priority výkonu mojej funkcie (popri urgentných otázkach spojených s implementáciou súdnej mapy).

Uvedomujem si závažnosť argumentácie z oboch strán názorového spektra. Čo ma ale mrzí, je radikalizácia komunikácie a postojov, ktoré vedú až k nenávistným prejavom, potierajú akúkoľvek bazálnu úctu, a nerešpektujú právo na iný názor. Takto nedosahujeme potrebné vzájomné porozumenie, len prehlbujeme rozdelenie a napätie v spoločnosti. Nemyslím si, že akékoľvek, z právneho hľadiska aj prepracované technické riešenie, samo o sebe toto napätie odstráni.

O to viac mám záujem iniciovať potrebný dialóg a v čo najkratšom čase sa stretnúť so zástupcami a predstaviteľmi občianskej spoločnosti, ktorí sa tejto téme dlhodobo venujú z viacerých názorových spektier. Verím, že sa nám podarí spoločne identifikovať v dohľadnom čase opatrenia, ktoré by mohli tento dialóg posunúť dopredu. Prinajmenšom chcem, aby sme ako spoločnosť začali odstraňovať bariéry, ktoré nezmyselne či nedôvodne komplikujú život ľuďom, ktorí si len chcú byť navzájom blízki. Štát sa totiž má starať o ľudí. A nie do ľudí. Prakticky môže ísť o témy občianskeho práva, ale aj iných nadrezortných oblasti (zdravotníctvo, právo sociálneho zabezpečenia a pod.).

Rovnako však chcem, aby sme prestali opomínať tému ľudskej dôstojnosti aj pri iných témach. Ako minister i ako človek veľmi citlivo vnímam ohrozenie práv utečencov (ukrajinské ženy a deti), migrantov, marginalizovaných skupín (právo na prístup k vzdelaniu). Je to tiež téma ochrany dôstojnosť ľudí na okraji spoločnosti (vrátane väzňov), ale aj ochrana slobody svedomia a vierovyznania. A samozrejme, pre mňa je takouto témou tiež ochrana života nenarodených detí, kde som presvedčený, že tu ako spoločnosť máme vážny dlh v efektívnej pomoci matkám v krízových situáciách.

Chcel by som počas môjho pôsobenia na ministerstve prispieť k aspoň čiastočným pozitívnym posunom v čo najviac z menovaných oblastí. Myslím, že naša spoločnosť si nemôže dovoliť odmietnuť viesť úprimný a konštruktívny dialóg o týchto témach. Inak nám hrozí, že prijmeme riešenia, ktoré napätie len prehĺbia.

JUDr. Viliam Karas, PhD minister spravodlivosti

Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk